17. Meubilair

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

5915 VERSCHRAEGEN, Hugonne en ROOSE-MEIER, Bernadette. Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: provincie West-Vlaanderen Kanton Oostende I-II. Brussel, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1977, 35 p.