13. Theater

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

5422 COUCKE, Rita. ‘Hector Camerlynck, laureaat van de Theatron-prijs’. Ostend Flash, I, 1958, 8, s.p.

5423 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Octaaf Defoor 90: 75 jaar inzet voor toneel, etc.’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 234-236 + erratum 294.

5424 E.D. ‘Gella Allaert’. Ostend Flash, I, 1958, 1.

5425 FREDDY. Ostende en vers et contre tout! Revue locale. (avec illustration de Minx). Anvers, J. De Cauwer, 1903, 39 p.

5426 HERMANS, John. ‘Gella Allaert’. Ostend Flash, III, 1960, 1, p. 26

5427 HERMANS, John. ‘Suzy Decleer’. Ostend Flash, I, 1958, 5, s.p. 5428 HERMANS, John. ‘Irma Van Vlaenderen, de “lady” van het Oostends liefhebberstoneel’. Ostend Flash, II, 1959, 5, pp.18.

5429 HOSTYN, Norbert. ‘Edouard Kevers’. De Plate, X, 1981, p. 146.

5430 HOUWEN, Julie. ‘Theater aan Zee’ Internationaal: droom of realiteit? Komt ‘Theater aan Zee’ in aanmerking voor subsidiëring van de Europese Gemeenschap? Brugge, KHBO (OV – beheer, toerisme en recreatie), 1999.

5431 HUYGHEBAERT, J. ‘Het kunstverdrag van de rederijkers uit Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende. 1810-1820’. Biekorf, LXXVII, 1977, 3-4, pp. 65-76.

5432 HUYGHEBAERT, J. ‘Westvlaams rederijkersfeest in Napoleons tijd’. Biekorf, LXXVIII, 1978, 7-8, pp. 218-219.

5433 J. D. S. ‘Fransch tooneel te Oostende op het einde der XVIIIe eeuw’. Biekorf, XLIV, 1938, 12, pp. 303-305.

5434 KLAUSING, Jef. ‘50 jaar Kallemoeie (poppentheater)’. De Plate, V, 1976, 9, p. 5.

5435 MENU, Filip. ‘Honderd jaar “Nut en Vermaak”’. De Plate, X, 1981, pp. 119-126, 147-158.

5436 ‘Oostendse Revue’. De Plate, II, 1972, p. 11.

5437 TAVERNIER, Francesca. De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950-1965. Gent, RUG (OLV – kunst-, muziek- en theaterwetenschappen), 1999.

5438 20 Jaar Oostendse revue (Met voorwoord van Auguste van Iseghem). Oostende, Organisatie-Comité Oostendse Revue, 1987, 96 p.

5439 VAN HYFTE, Ivan. ‘Oostends toneelleven: de Landjuwelen’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 264-265.

5440 VILAIN, Omer. ‘Oostendse Revue’. De Plate, IV, november 1975, p. 11.

6309 RABAU, Werner. 'De naoorlogse Oostendse revues'. De Plate, XXVIII, 1999. pp. 4-7.

6310 TAVERNIER, Francesca. De programmatie in de Koninklijke Schouwburg van Oostende in de periode 1950-1965. Gent, RUG (OLV - Kunstwetenschappen), 1999, 2 vol.

7047 AENDENBOOM-D’HONDT, Lis. ‘Het speelpalmares van Gella Allaert’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 111-126.

7048 HOSTYN, Norbert. Actrice Angèle Allaert. S.l., s.n., 2005, s.p. (Overdruk uit het Nationaal biografisch woordenboek, XVII).

7049 HOSTYN, Norbert. ‘Open doek voor Gella Allaert’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 94-110.

7050 SMISSAERT, Emile. ‘De bouw van de Koninklijke schouwburg: wat aantekeningen’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 152-153.

7829 COUSSENS, E. ‘Theater aan zee is van iedereen. Eigenaarschap van het Oostendse festival’. Ons Erfdeel, LIV, 2011, 4, pp. 125-127.

7830 HOSTYN, Norbert. ‘De Oostendse acteur Hector Camerlynck’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 87-105.

8858 J.H. ‘Schipper naast God’. Biekorf, 1996, 1, p. 94.

8859 VANDENBUSSCHE, Koenraad. ‘Frans Carrein, toneelauteur en krantenuitgever met Eernegemse roots (1815-1877). Ernigahem, 2012, 2, pp. 45-48.