11. Fotografie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

5356 BOUSSY, Mark. ‘Fotograaf J. Duhameeuw’. De Plate, IX, 1980, 5-8, p. 112.

5357 Catalogus van de tentoonstelling ‘De Zee en het vissersvolk’ gezien door de fotograaf Maurice Antony (1883-1963), gehouden in het Provinciaal Museum Constant Permeke, Jabbeke, 21 juni-20 september 1981. Brugge, Van Damme-Beke, 1981, 56 p.

5358 CONSTANDT, Marc. ‘Fotografie en toerisme aan de Belgische kust’. Fotografie en Toerisme, s.d., s.p.

5359 DESCHACHT, Daniël. ‘De fotografie te Oostende (aanvulling) - A. Roveri’. De Plate, XV, 1986, p. 193.

5360 DESCHACHT, Daniël. ‘De fotografie te Oostende tot 1914’. De Plate, XXI, 1992, p. 112.

5361 FALISE, Jean-Pierre. ‘Een uitzonderlijk fotografisch document: de autochroom van het Internationaal Militair Schermtornooi te Oostende in 1908’. De Plate, XVII, 1988, p. 266.

5362 Fotoboek. Oostende, De Schorre Zeescouts, 1978, 24 p. 5363 GHEMAR, Louis. Ostende photographié. S.l., s.n., 1859.

5364 HERMANS, John. ‘Maurice Antony: een leven gewijd aan de fotokunst’. Ostend Flash, III, 1960, 5, p. 50.

5365 HOSTYN, Norbert. ‘1. J. F. Asaert’. De Plate, IX, 1980, p. 3. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5366 HOSTYN, Norbert. ‘2. E. Bauwens’. De Plate, IX, 1980, p. 3. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5367 HOSTYN, Norbert. ‘3. G. Burvenich’. De Plate, IX, 1980, p. 3. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5368 HOSTYN, Norbert. ‘4. E. Cluytens’. De Plate, IX, 1980, p. 3. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5369 HOSTYN, Norbert. ‘5. Daniels-Dubar’. De Plate, IX, 1980, pp. 3, 126, 156. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5370 HOSTYN, Norbert. ‘6. Daveluy’. De Plate, IX, 1980, p. 21. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5371 HOSTYN, Norbert. ‘7. J. De Backer’. De Plate, IX, 1980, p. 21. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5372 HOSTYN, Norbert. ‘8. E. De Souter’. De Plate, IX, 1980, p. 21. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5373 HOSTYN, Norbert. ‘9. E. Dubar & Daniels’. De Plate, IX, 1980, p. 21. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5374 HOSTYN, Norbert. ‘10. J. Demeunynck’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5375 HOSTYN, Norbert. ‘11. J. Duhameeuw’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5376 HOSTYN, Norbert. ‘12. Dupont’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5377 HOSTYN, Norbert. ‘13. Geruzet’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5378 HOSTYN, Norbert. ‘14. J. A. Ketels’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5379 HOSTYN, Norbert. ‘15. F. Krameyer’. De Plate, IX, 1980, p. 49. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5380 HOSTYN, Norbert. ‘16. A. Lagast’. De Plate, IX, 1980, p. 67. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5381 HOSTYN, Norbert. ‘17. Lagast-Huys’. De Plate, IX, 1980, p. 67. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5382 HOSTYN, Norbert. ‘18. Lebon’. De Plate, IX, 1980, pp. 92, 123, 153. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5383 HOSTYN, Norbert. ‘19. C. Mitkiewicz & Cie’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5384 HOSTYN, Norbert. ‘20. J. Retzkowki’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5385 HOSTYN, Norbert. ‘21. G. Teirlinck’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5386 HOSTYN, Norbert. ‘22. Ter Bruggen’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5387 HOSTYN, Norbert. ‘23. P. Van Hove’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5388 HOSTYN, Norbert. ‘24. Wwe. Van Landschoot’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5389 HOSTYN, Norbert. ‘25. Yerna’. De Plate, IX, 1980, p. 154. (De fotografie te Oostende voor 1914). 5

390 HOSTYN, Norbert. ‘27. Lückefett’. De Plate, X, 1981, p. 45. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5391 HOSTYN, Norbert. ‘29. Ad. Simon’. De Plate, XX, 1991, p. 289. (De fotografie te Oostende voor 1914). 5

392 HOSTYN, Norbert. ‘Aanvullingen’. De Plate, IX, 1980, pp. 112, 126, 156, 188; 1981, pp. 45, 79. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5393 HOSTYN, Norbert. ‘Antony, Maurice’. Nationaal Biografisch Woordenboek, XI. Brussel, Paleis der Academiën, 1985, kol. 2-6.

5394 HOSTYN, Norbert. ‘Reeks “De fotografie te Oostende tot 1914”. Reacties van A. Van Caillie’. De Plate, XXI, 1992, p. 61.

5395 LOY, M. ‘Maurice Antony, de fotograaf die Oostende met licht beschreef’. Gidsenblad Lange Nelle, I, 1989, 1, p. 9.

5396 Maurice Antony: 1883-1983. Oostende, De Plate, 1983, 9 p.

5397 Maurice en Robert Anthony, ooggetuigen. Oostende, Stadsbestuur, 1998, 71 p.

5398 PARMENTIER, P.A. ‘Onze brouwerijen en fotografen’. De Plate, IX, 1980, p. 69.

5399 VAN CAILLIE, A. ‘28. A. Pottier’. De Plate, XI, 1982, p. 120. (De fotografie te Oostende voor 1914).

5400 VAN CAILLIE, André. ‘De fotografie te Oostende tot 1914: adres van de fotografen Ad. Simon en Jean Asaert’. De Plate, XXI, 1992, pp. 61, 112.

5401 VAN CAILLIE, André. ‘Fotografie te Oostende: Pierre Wellecome’. De Plate, 1980, p. 127.

5402 VAN CAILLIE, André. ‘Fotografie te Oostende’. De Plate, 1981, p. 79; 1982, p. 120, 205. (A. Pottier).

5403 VAN CAILLIE, André. Oud Oostende in beeld, 5 dln. (met voorwoord van Norbert Hostyn). Brugge, Stichting Marketing, 1983, IV + 200 p.; 1985, 4 + 200 p.; 1987, IV + 200 p.; 1989, IV + 200 p.; 1991, IV + 200 p.

5404 VANDENAUWEELE, André. ‘Een Franse familie en een Oostendse gezin (over fotograaf Lebon)’. De Plate, XII, 1983, p. 189. (met erratum: vervangende p. 191).

5405 VILAIN, Omer. ‘Herinnering aan Antony’. De Plate, XII, 1983, p. 146.

7036 Fotogroep De meeuwen - Het spoor Oostende. Oostende, s.n., 2005, 8 p. (Uitg. n.a.v. de fototentoonstelling in het feest- en cultuurpaleis (Oostende) op 19, 20, 26, 27 en 28 maart 2005).

7037 HOSTYN, Norbert. ‘Antony-foto’s uit het Museum voor Schone Kunsten overgedragen aan het Stadsarchief Oostende. Een iconografische goudmijn voor het Oostende van het Interbellum’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 79-87; pp. 126-132; pp. 174-180; pp. 202-209; pp. 231-236; pp. 264-270.

7038 HOSTYN, Norbert. ‘Antony-foto’s van De Plate’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 210-216; pp. 245-248; pp. 265-275.

7039 HOSTYN, Norbert. De fotografie in Oostende van het begin tot de jaren onmiddellijk na wereldoorlog II. Oostende, 2006 (Voorlopige publicatie van verzamelde gegevens).

7040 PONCELET, Yvon. Oostende ingelijst. Oostende, Stadsbestuur, 2005, 25 p. (Publicatie n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling te Oostende (Venetiaanse Gaanderijen) van 29/01 tot 10/04/2005).

7041 RYCKAERT, Marc. ‘West-Vlaanderen in Photocrom (2)’. Beelden van Oostende rond 1900’. In de Steigers, XI, 2004, 4, pp. 133-140.

7042 SMISSAERT, Emile. ‘De “Belle Epoque” in fotografie te Oostende: 1900-1911’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 145-146.

7043 VERHAEGHE, Helmut. Film en foto als bronnen voor geschiedschrijving. Beeldvorming van Oostende aan de hand van de cineast Henri Storck (1907-1999) en de fotograaf Maurice Antony (1883-1963) in de periode 1928-1939. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, 2003.

7816 CONSTANDT, Marc. ‘De Oostendse fotograaf Le Bon in Middelkerke’. Heemkring Graningate, XXVII, 2007, pp. 14-18.

7817 CONSTANDT, Marc. ‘Van de fotostudio naar het caféterras’. Vlaanderen, LVIII, 2009, pp. 137-152.

7818 HOSTYN, N. ‘Louis-Ferdinand Le Bon: een Frans fotograaf in Oostende’. Vlaanderen, LVIII, 2009, pp. 153-157.

7819 HOSTYN, Norbert. ‘Oostendse fotografen tijdens en kort na het interbellum’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 89-96.

8850 COUSSERIER, Annelies. ‘‘Souvenir d’Ostende’: van studioportret naar vakantie-album’. In: DE PATER, Bin en SINTOBIN, Tom. Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900, 2013, pp. 231-248.

8851 DEWILDE, Jan. Godenschemering over Ieper. Ieper gezien door de fotografen Léontine, Maurice en Robert Antony 1893-1930. Ieper, Stad Ieper, 2007, 240p. + wandelgids.

8852 PRINZIE, Valère. ‘Een Oostends fotograaf Luc Chatlen, 1917-1984’. De Plate, XLV, 2016, 4, pp. 81-82.

8853 SOENEN, Jean-Jacques. Aan de rand van België, Emergenties. Oostende, Soenen, 2013, 120 p.

8854 VANFLETEREN, Stephan. Atlantic wall. Lichtervelde, Kannibaal Hannibal, 2014.