10. Letterkunde

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

5260 ANDRE, Luc. Introduction aux représentations de Sire Halewijn et Masques ostendais de Michel de Ghelderode, par le Théâtre National. Bruxelles, Impressor, 12 p.

5261 ARNOUDT, Rik. Gaston Duribreux: een zwakke held? Een thematische analyse. Gent, RUG (OLV - Germaanse Filologie), 1984, 152 p.

5262 BAERT, André. ‘“Ostendiana”: verwijzingen bij buitenlandse auteurs naar Oostende’. De Plate, 1992, p. 269.

5263 BEIRENS, Dirk. ‘Onthulling borstbeeld Karel Jonckheere: 19 oktober 1996’. Gidsenblad Lange Nelle, 1996, 4, pp. 108-114.

5264 BERTIN, Charles. Ostende dans l'oeuvre de Marcel Thiry: communications à la séance mensuelle du 13 mars 1982. Bruxelles, Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises, 1982, pp. 60-88.

5265 BILLIET, Germain. ‘De schrijver Eric Dekuyper (°1942) en Oostende’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 122-125.

5266 BILLIET, Germain. ‘Edgard Auguin, Plages Belges’. De Plate, IX, 1980, pp. 114, 143, 169, 192.

5267 BILLIET, Germain. ‘Eug. Bochart, Ostende à la main 1861’. De Plate, VIII, 1979, 9, pp. 6-10.

5268 BILLIET, Germain. ‘Ferdinand Vercnocke, zeventig’. Dietsche warande en Belfort, 1977, 9, pp. 690-695.

5269 BILLIET, Germain. ‘Het Album van Mars: “La vie d’Ostende” (1896)’. De Plate, IX, 1980, pp. 46-48.

5270 BILLIET, Germain. ‘Marnix Gysen en het Hazegras’. De Plate, V, 1976, p. 6.

5271 BILLIET, Germain. ‘Oorlogsgedichten uit de Duitse bezetting te Oostende 1914-18 door Edouard David’. De Plate, XV, 1986, p. 231.

5272 BILLIET, Germain. ‘Oostende in de literatuur’. De Plate, V, januari 1976, p. 12.

5273 BILLIET, Germain. Karel Jonckheere en Ferdinand Verknocke 80 jaar!’. De Plate, XVI, 1987, 4, pp. 127-129.

5274 BOONE, M. ‘Daan Boens’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXVII, 1980, pp. 299-306.

5275 BROECKX, C. Dissertation sur les médecins belges poètes: Thomas Van Loo. Anvers, s.n., 1858, s.p.

5276 CLAEYS, Etienne. Aangenaam......Julien van Remoortere. Antwerpen, Vlaamse Bibliotheek Centrale, 1986, 120 p. (Documentatiemappen van Vlaamse jeugdauteurs, IV, 5).

5277 COOPMAN, Frans. ‘Aan Zee’. De Plate, XVII, 1988, pp. 172-; 205.

5278 CORNELIS, Frans. Het wordt klaar door de ruiten: hulde aan Karel Jonckheere. Keerbergen, Gemeentebestuur, 1986, 80 p.

5279 CUYPERS, Firmin. Victor De Knop. Ostende, Cahiers de la Flandre Littéraire, 1928, 23 p. (Collection l'Aquarium, III).

5280 Daan Boens 70!. Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1963, 32 p.

5281 Daan Boens 80. Gent, Pan, 1973, 32 p.

5282 DAVID, Edouard. Oorlogsgedichten uit de Duitsche bezetting te Oostende (1914-1918). Oostende, Centrale Drukkerij, 1928, 167 p.

5283 DECORTE, Bert. Karel Jonckheere: benadering van zijn persoon en zijn geschriften. Brugge, Orion, 1974, 48 p.
5284 DE GEEST, Joost. ‘Edouard Pignon, amoureux d’Ostende’. Septentrion, Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, Revue trimestrielle, XXVII, 1998, 2, pp. 70-71.

5285 DE GHELDERODE, Michel. Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen. (Ingeleid en vertaald door Ernest Van der Hallen. Geïllustreerd door Frans Mertens). Diest, Pro Arte, 1942, 131 p.

5286 DE GHELDERODE, Michel. Les entretiens d'Ostende (recueillis par Roger Iglésis et Alain Trutat). Paris, l'Arche, 1956, 208 p.; Toulouse, L’éther vague, 1992, 196 p.

5287 DE GHELDERODE, Michel. Voyage autour de ma Flandre, tel que le fit aux anciens jours Messer Kwiebe-Kwiebus, philosophe des dunes. Version ne varietur et adornée d'images par Victor Stuyvaert. Bruges, A.G. Stainforth, 1947, 159 p.

5288 DE KNOP, Catherine. Les miroirs d'Ostende de Paul Willems: analyse dramaturgique. Leuven, KULeuven (OLV – romaanse filologie), 1985, 178 p.

5289 DE RYCKE, Christiaan. Michel de Ghelderode: les Entretiens d'Ostende. 1. Edition critique. 2. Commentaire des variantes. Leuven, KULeuven (OLV – romaanse filologie), 1989, 2 dln.

5290 E. S. ‘Een vreemde auteur over Oostende’. De Plate, IV, 1974-1975, pp. 7-8.

5291 GEZELLE, C. ‘Gezelliana:”Oostende”’. Biekorf, XXIII, 1912, 10, pp. 155-160.

5292 GHEERAERT, John. ‘Het Oostends station in een literair souvernir’. De Plate, VII, 1978, 1, p. 6.

5293 GHEERAERT, John. ‘Miroirs d’Ostende & Moules à la Crème’. De Plate, IX, 1980, p. 37.

5294 GHEERAERT, John. ‘Stijn Streuvels (Oostende en de kust)’. De Plate, VIII, 1979, p. 43.

5295 GHEERAERT, John. ‘Toen Stijn Streuvels in Mariakerke “Het hutje bij de zee” zong’. De Plate, VIII, 1979, p. 43.

5296 GHEERAERT, John. Als d'oude Peperbus vertelt.... (met illustraties van Gustaaf Sorel). Oostende, De Kinkhoorn, 1976, 95 p.

5297 GHEERAERT, John. Ode aan Oostende: citaten en gedichten uit de wereldliteratuur bijeengebracht. (met een voorwoord van Hugo Brutin en illustraties van Regnier de Herde). Oostende, Jan de Groeve, 1977, 100 p.

5298 GHEERAERT, John. Vertellingen uit ‘het Zeepaardje’. Middelkerke, Publigraphik, 1978, 79 p.

5299 GIJSEN, Marnix. ‘Nostalgie naar het Hazegras, Oostende’. De grote god Pan, verhalen. 's Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1973, pp. 17-25.

5300 HAEST, Julian. Ferdinand Vercnocke. Antwerpen, Artiestenfonds, 1980, 149 p. (Hedendaagse personaliteiten).

5301 Henri Vandeputte et les lettres. Ostende-Bruges, Editions de la Flandre littéraire, 1926, 24 p. (Cahier de la ‘Flandre littéraire’, II).

5302 HIEL, Emmanuel. ‘Doe wel en zie niet om’. De Plate, XIII, 1984, p. 226.

5303 Hommage à Henri Vandeputte pour commémorer le 10e anniversaire de sa mort: 1952-1962, Ostende, le 23 septembre 1961. (avec introduction de Guy Descamps). Ostende, A l'enseigne de l'arquebuse du silence, 1962, 24 p.

5304 HOSTYN, Norbert. ‘150 jaar geleden : verzen om een dode koningin’. De Plate, IX, 1980, p. 184.

5305 HOSTYN, Norbert. ‘Couperus en Oostende. De Plate, XXI, 1992, p. 4.

5306 HOSTYN, Norbert. ‘Henri Vandeputte (1877-1952)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 240-241.

5307 HUYGHEBAERT, J. ‘Negen maal de gehele Voltaire bij Johan Rodenbach te Oostende’. Biekorf, LXXXIII, 1983, 3, pp. 253-255.

5308 JANS, Adrien. Ghelderode Ange ét Démon. Paris, 1973, 184 p.

5309 JONCKHEERE, Karel. ‘Karel van de Woestijne en Oostende’. Elckerlijck, III, 1937, 19, p. 16.

5310 JOSTES, Fr. Ein flaemisch-deutscher Dichter, Eugeen Van Oye. Leipzig, s.n., 1916, s.p.

5311 Karel Jonckheere: sa vie, suivie d'un choix de textes. (Présentation par Roger Bodart; choix trad. par Hugo Richter). Paris, Seghers, 1968, 191 p. de textes + 8 p. de photos.

5312 LIBERT, Marck en Myriam. Schrijvers aan zee. (Inleiding: Emile Smissaert). Wijnegem, Het Gulden Vlies, 1989, 126 p.

5313 MARECHAL, Marc. ‘Henri Vandeputte’. Ostend Flash, II, 1959, 1.

5314 MARTIN-SCHMETS, Victor. ‘Ostende vue par Henri Vandeputte’. In: FRICKX, Robert en GULLENTOPS, David (eds.). Le Paysage urbain dans les Lettres françaises de Belgique. Bruxelles, VUB-Press, 1994, pp. 35-44.

5315 ‘Michel de Ghelderode voulait remercier Ostende, mais son discours ne fut pas prononcé’. Ostend Flash, IV, 1961, 3, p. 27.

5316 MICLOTTE, Christine. Michel de Ghelderode: Le siège d' Ostende. Leuven, KULeuven (OLV – romaanse filologie), 1987, 2 dln.

5317 POPELIER, Bernard. Hubert Minnebo. Antwerpen, Socio-Cultureel en Congrescentrum ‘t Elzenveld, 1996, 56 p.

5318 RAMON, Renaat. Thomas van Loo (Oostende, 29 mei 1777 - Brugge, 15 februari 1851): ‘een dichter is ‘t die voelt dat hij niet is geboren...’. Kortrijk, VWS, 1995, 16 p. (VWS-Cahiers, 172).

5319 RAU, Raymond. Oude letterkunde te Oostende. Oostende, 1949, 16 fols.

5320 SAMYN, Jean-Pierre. Le théâtre d' Horace van Offel. Leuven, KULeuven (OLV - Philologie romane), 1969, 68 p.

5321 SEYS, Raf. ‘”De groote klokke” van Oostende, een gedicht van Karel de Gheldere. De Plate, XXIV, 1995, pp. 83-84.

5322 SEYS, Raf. ‘Monografie over Oostendse letterkundigen’. De Plate, IX, 1980, p. 105.

5323 SLEEKS, Ary. Instituut Godtschalck; een bundel novellen. Oostende, Loquela, 1950, 127 p.

5324 SMISSAERT, Emile. ‘August Vanhoutte’. De Plate, VIII, 1979, p. 9.

5325 SMISSAERT, Emile. ‘Een Duits dichter te gast in Oostende’ (Uhland). De Plate, III, 1974, p. 7.

5326 SMISSAERT, Emile. ‘Een Duitse roman kreeg de titel “Erzählen bis Ostende” mee’. De Plate, XII, 1983, p. 112.

5327 SMISSAERT, Emile. ‘Een essai gewijd aan Daan Boens’. De Plate, VIII, 1979, 2, p. 10.

5328 SMISSAERT, Emile. ‘Een mooie vertelling gesitueerd in Oostende’. De Plate, VIII, 1979, p. 57.

5329 SMISSAERT, Emile. ‘Een Oostends literair document bewaard te Parijs’. De Plate, VIII, 1979, p. 20.

5330 SMISSAERT, Emile. ‘Een repertorium over de dichtwedstrijden in Vlaanderen in de 19e eeuw’. De Plate, XV, 1986, p. 209.

5331 SMISSAERT, Emile. ‘Enkele herinneringen van Stijn Streuvels aan zijn Oostendse boekhandelaar Jos Vlietinck’. Biekorf, LXXIX, 1979, 5-6, pp. 177-179.

5332 SMISSAERT, Emile. ‘Eugeen Van Oye als Wagner-aanhanger’. De Plate, XV, 1986, p. 178.

5333 SMISSAERT, Emile. ‘Ferdinand Verknocke’. De Plate, VII, 1978, p. 159.

5334 SMISSAERT, Emile. ‘Fragmenten uit het luisterspel “Nachmittag in Ostende”’. De Plate, XI, 1982, p. 63.

5335 SMISSAERT, Emile. ‘Hendrik Conscience en de kust’. De Plate, XI, 1982, p. 78.

5336 SMISSAERT, Emile. ‘Hugo Claus’ kortstondige verblijf te Oostende op het einde der veertiger jaren’. De Plate, IX, 1980, p. 122.
 
5337 SMISSAERT, Emile. ‘José Aerts (pseud. Albert Westerlinck), bezoeker van Oostende’. De Plate, XIV, 1985, p. 46.
5338 SMISSAERT, Emile. ‘Karel van de Woestijne en de juiste adressen van zijn woningen te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 11, p. 4.

5339 SMISSAERT, Emile. ‘Literair toerisme aan de kust’. De Plate, VII, 1988, p. 136.

5340 SMISSAERT, Emile. ‘Oostends fait-divers met kommentaar à la Marnix Gysen’. De Plate, VIII, 1979, p. 24. 5

341 SMISSAERT, Emile. ‘Schrijvers aan zee’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 245, 269; XIX, 1990, pp. 5, 49, 80, 102, 149, 226, 256, 296, 328.

5342 SMISSAERT, Emile. Schrijvers aan zee. Wijnegem, Het Gulden Vlies, 1989, 126 p.

5343 STROOBANT, Bruno. ‘Economische toestand in dichtvorm’. De Plate, X, 1981, p. 208.

5344 STROSSE, Joost. Fred Germonprez: leven en werk. Tielt, Lannoo, 1985, 144 p.

5345 SURMONT, Jan. ‘A. Liebaert. Oostends romanticus’ (1783-1854). De Plate, XII, 1983, p. 5.

5346 SURMONT, Jan. ‘Dr. Eugeen Van Oye’. De Plate, XI, 1982, p. 212.

5347 SURMONT, Jean. ‘Elsschot in den Athenee’. Den Athenee, 1992, 3, pp. 4-9.

5348 TIMMERMANS, Lia. ‘Germonprez’. Ostend Flash, III, 1960, 2, p. 30.

5349 VANDEPUTTE, Henry. ‘Les arts à Ostende’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d’Importation et d’Exportation, s.d., pp. 115-119.

5350 VANDEVOORDE, Hans. ‘Eric de Kuyper: kopiist van het alledaagse’, Tijd-Cultuur, I, 1977, 2, pp. 2-3.

5351 VERCAMMEN, Jan. Daan Boens. Gent, Provinciebestuur Oost Vlaanderen, 1978, 32 p. (Oostvlaamse literaire monografieën, 10).

5352 VILAIN, Omer. ‘Gaston Duribreux’. Ostend Flash, I, 1959, 10, s.p.

5353 VILAIN, Omer. ‘Karel Jonckheere 70’. De Plate, V, april 1976, p. 3.

5354 VILAIN, Omer. ‘Oostendse dichtbundel’. De Plate, X, 1981, p. 6.

5355 WAUQUIEZ, E. ‘Henri Vandeputte (1877-1852): biografische nota’. De Plate, 1992, pp. 240-241.

6298 AMOZ, Claude, DAENINCKX, Didier, GARNIER, Pascal, PAGAN, Hugues et QUINT, Michel. Ostende: fictions. Paris, Eden Productions, 2000, 157 p.

6299 DELCOURT, Marie. Les amoureux de la ville d’Ostende. Liège, Pierre Aelberts, 1981, 40 p.

6300 DUSAUSOIT, Yvan; SMISSAERT, Emile, e.a. Les écrivains et l’imaginaire du lieu. Bruxelles, Pré aux Sources, 1996, 300 p.

6301 DUSAUSOIT, Yvan. Sur le pas des écrivains de la mer du Nord. Bruxelles, Les éditions de l’Octogne, 2000, 119 p.

6302 HARDY, P. Gaston Duribreux. Brugge, Desclée de Brouwer, 1963.

6303 SMISSAERT, Emile, 'Schrijfster Charlotte Mutsaers: haar warme liefde voor Oostende'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 13-14.

6304 VAN DIEVEL, Louis. ‘Kama en Seele’. Ons Erfdeel, XLII, 1999, 2, pp. 213-221.

7018 BEIRENS, Dirk. ‘Gaston Duribreux (28.05.1903-27.05.1986)’. Lange Nelle, XV, 2003, 2, pp. 64-65.

7019 CLAUS, Hans. Een vlag boven Oostende: gedichten. Leuven, s.n., 2006, 47 p.

7020 DAILLY, Yvan. Masques Ostendais. Brussel, Fondation Internationale Michel
de Ghelderode, 2001 (cd).

7021 DE PENARANDE, Charles. La Belgique vue par Victor Hugo. Oostende, Erel, 1990, 47 p.

7022 GIJSEN, Marnix. Karel Jonckheere. Brussel, Manteau, 1964, 47 p.

7023 HAESAERT, Clara; VAN RUYSBEEK, Erik; De Roek, Jan; e.a. Zeven over Karel Jonckheere. Brussel, Manteau, 1967, 122 p.

7024 HOSTYN, Norbert (ed.). ‘Virginie Loveling op bezoek in Oostende: herinneringen’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 268-269.

7025 JONCKHEERE, Karel. Spiegel der zee. Oostende, Manga, 1992, 54 p.

7026 Karel Jonckheere 85. Oostende, Vrienden van het PMMK, 1991. (Map uitg. n.a.v. de viering 85 jaar Karel Jonckheere te Oostende (Provinciaal Museum voor Moderne Kunst) op 3 mei 1991).

7027 Karel Jonckheere. Oostende, Bibliotheek Kris Lambert, 2006, 32 p. (Catalogus opgesteld n.a.v. de herdenking 100 jaar Karel Jonckheere).

7028 MERTENS, Jacques. Boens, Daniël Felix (Daan), dichter. S.l., s.n., 1996, s.p. (Overdruk uit het Nationaal biografisch woordenboek, XV).

7029 ‘Plaisirs d’hiver in Oostende; open brief aan Eric de Kuyper’. Ons Erfdeel, XLI, 1998, 2, pp. 162-176.

7030 ROEMANS, Rob en VAN ASSCHE, Hilda. Bibliografie van Karel Jonckheere. Hasselt, Heideland, 1968, 254 p.

7031 SPELIERS, Hedwig. ‘Het literaire geheugen van Oostende’. Muziek en Woord, XXV, 1999, pp. 4-5.

7032 VAN RUYSBEECK, Eric. Karel Jonckheere als dichter. Gent, Arsenaal, 1947, 39 p.

7033 VERBEECK, Lydia. Oostende enkele reis. Wielsbeke, De Eenhoorn, 2002, 103 p.
7034 VERMEIREN, Koen. ‘Een vluchtige ontmoeting in Oostende’. Boekengids, LXVIII, 1990, 1, pp. 12-13.

7035 WOUDSTRA, Karst. De stille grijzen van een winterse dag in Oostende: een Ensoriade. Groningen, Noord Nederlands Toneel, 1993, 107 p.

7798 BEIRENS, D. ‘Ik beleef liever een gedicht dan er één te schrijven. Kroniek Karel Jonckheere’. Vlaanderen, LVII, 2008, 323, pp. 281-302.

7799 BRACKE, E. ‘Het beeldend oeuvre van Charlotte Mutsaers, P.C. Hooftwinnaar’. Ons Erfdeel, LIII, 2010, 1, pp. 124-126.

7800 CARTENS, Daan. Charlotte Mutsaers: paraat met pen en penseel. Amsterdam, De Bezige Bij, 2009, 159 p.

7801 COULIER, Robert. ‘Ongelooflijk avontuur bij de Fär Oer: voor u gelezen door Robert Coulier’. Neptunus, LII, 2009, pp. 173-174.

7802 DE CLERQ, Hugo. Met Karel Jonckheere samen in Oostende literaire wandeling geïllustreerd met een bloemlezing uit zijn poëzie. Lochristi, Hugo De Clerq, 2008.

7803 DE GEEST, D. en SINTOBIN, T. ‘Zo zingt gij. Over de poëzie van Karel Jonckheere’. Vlaanderen, LVII, 2008, pp. 303-314.

7804 DE KIEVITH, Daniël. Ensor, poëtisch verwoord. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2009, 48 p.

7805 DINGENS, Yves. ‘Omtrent Karel Jonckheere en Oostende. Enkele notities bij een klasfoto (1924)’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 264-267.

7806 DUFAIT, Mark. Gaston Duribreux. Oostende, Dufait, [1980].

7807 ENGELS, Jozef. Gedichten, gedachten, gezegden. Oostende, Jozef Engels, 2009.

7808 LOY, Marc. ‘Claustentoonstelling in Ensorhuis’. Lange Nelle, XXII, 2010, pp. 52-53.

7809 LOY, Marc. ’35 jaar geleden overleed Mathieu Corman’. Lange Nelle, XXII, 2010, pp. 33-34.

7810 SCHOOLMEESTERS, J. ‘Karel Jonckheere, bibliografisch’. Vlaanderen, LVII, 2008, 323, pp. 318-320.

7811 SIMONIS, Femke. ‘Schrijvers over Oostende als kunststad. Het Licht’. Pro Luce, 2011, 48, pp. 6-7.

7812 SINTOBIN, Tom en RYMENANTS, Koen. Aan dezelfde zee: Oostende in de Nederlandse literatuur. Leuven, Davidsfonds-Literair, 2007, 237 p.

7813 SINTOBIN, Tom. ‘Oostende in de Nederlandse literatuur’. De Grote Rede, 2011, 29, pp. 9-18.

7814 SPELIERS, Hedwig. De Eliassonnetten. Oostende, Galerie Tom Gerits, 2007. 65 p.

7815 THEUNYNCK, P. ‘Twee Oostendse Karels. Over Karel Jonckheere en Karel Van de Woestijne’. Vlaanderen, LVII, 2008, 323, pp. 315-317.

8807 A.M. ‘Zee! O stille zee!’. Rond den Heerd, 1885, 29, p. 2.

8808 ASPESLAGH, John. ‘"De laatste boot": roman van Frans Van den Weghe’. De Plate,  XLV, 2016, 3, pp. 44-49.

8809 BEYEN, Roland. ‘Pour une édition critique des Entretiens d’Ostende de Ghelderode’. In: HÉRON, Pierre-Marie (dir.). Écrivains au micro: Les entretiens feuilletons à la radio française dans les années cinquante. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, pp. 95-118. [Nouvelle édition en ligne 2016].

8810 CARLIER, Marc. ‘Ada Deprez en haar betekenis voor de studie van de 19-de eeuwse Vlaamse literatuur’. Wetenschappelijke Tijdingen, LXXV, 2016, 2.

8811 DE POTTER, Johan. Onze IJslandvaarders. Gent, Academia Press, 2011, 2 dln.

8812 D'HAENE, Koen. Katrien Vervaele. Brugge, VWS, 2013, 48 p.

8813 DINGENS, Yves. ‘Anatole France was ook in Oostende’. De Plate, XLV, 2016, 12, pp. 240-245.

8814 DUQUESNE, Eric. Édouard Pignon à Ostende. Villeneuve d'Ascq, Université de Lille 3, 1999, 161 p.

8815 DUYCK, Roland. ‘De rode aarde die blijvend aan je hart kleeft’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 19-20.

8816 HAGEL, Jan. ‘Oostende op een zomerzondagmorgen’. Biekorf, 1907, 22, pp. 361-367.

8817 HOLVOET-HANSSEN, Peter, CLAUWAERT, Jo en JESPERS, Jelle. Antwerpen/Oostende. 17 stadsgedichten en 4 gedichten van ’t Stad. Amsterdam, Prometheus, 2012, 125 p.

8818 HOSTYN, N. ‘Bij een onuitgegeven brief van Karel Van de Woestyne-Jan De Clerck’. Biekorf, 1982, 3, p. 237.

8819 ‘Hugo Victor: Een Franse kunstliefhebber vindt in Oostende zelfs geen oesters’. In: Een tijdreis door België. Tielt, Lannoo, 2012, pp. 56-57.

8820 JACOBS, Peter. Een tijdreis door België. Schrijvers op bezoek, 1814-1915. Tielt, Lannoo, 2012, 237 p.

8821 JONCKHEERE, Karel. ‘De Vlaamsche literatuur en de zee’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 450-451.

8822 MARTEIL, Marie Antoinette. L'oeuvre de Bertha von Suttner de 1880 à 1897: une aristocrate autrichienne en rupture avec la tradition. Tours, Ecole doctorale Science de l’Homme et de la Société, 2012.

8823 ‘Masques ostendais’. In: Michel de Ghelderode ou la Comédie des apparences. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1er, 1980, pp. 119-120.

8824 PENNYNCK, Stefaan. ‘Daniël, mijn vriend’. De Plate, XLIII, 2014, 6-8, pp. 147-172.

8825 PENNYNCK, Stefaan. ‘"Pallieter in Oostende": Duribreux' debuut: een door en door Oostendse vitalistische roman’. De Plate, XLIV, 2015, 5, pp. 110-119.

8826 Poëziewedstrijd 2011-2012. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2011, 32 p.

8827 PORTER, Stephen. ‘Thomas Sutton’s legacy: the fishermen of Ostend’. The Charterhouse Magazine, 2013, 31, pp. 8-13.

8828 RENAULT, Anne. La petite dame d'Ostende et autres rencontres. Paris, L'Harmattan, 2012, 198 p.

8829 SCHAEVERS, Mark. Oostende, de zomer van 1936. Amsterdam, Atlas Contact, 2015, 141 p.

8830 SIMAEY, Willy. ‘Arthur Schitzler, auteur van de Traumnovelle, heeft in 1888 Brugge bezocht’. Brugs Ommeland, 2000, 4, p. 241.

8831 SINTOBIN, T.M.J. ‘“Ik schijn onzeker, ik vertrouw mijn hand niet meer.” Vertel mij wat je weet van wat je weet van Oostende. Notities bij notities over ‘Samen naar Oostende’ van W.F. Hermans’. In: RODER, Jan de (ed.). Ik woon in duizend kamers tegelijk. Opstellen voor en over Wiel Kusters. Nijmegen, Van Tilt, 2012, pp. 223-230.

8832 SNICK, Els. Waar het me slecht gaat is mijn vaderland: Joseph Roth in Nederland en België. Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 2013, 160 p.

8833 SNICK, Els. ‘Joseph Roth im belgischen Exil: Ostende als mögliche Inspirationsquelle für die Geschichte von der 1002’. In: ENKLAAR, Jattie, HANS, Ester und TAKS, Eveline, Städte und Orte: Expeditionen in die literarische Landschaft, 2012, pp. 23-32.

8834 SOMERS M., ‘A Night in Vienna. Graham Greene en John Gheeraert’. Zuurvrij, XXVII, december 2014, pp. 68 e.v.

8835 STORME, Annie. ‘Kunstenaars van bij ons: Etienne Zanders, "zeg maar Tienne", alias Stefano vertelt’. Lange Nelle, XXIV, 2012, pp. 33-36.

8836 T'SJOEN, Yves en VAN DAMME, Els. Daan Boens. Leuven, Lannoo Campus, 2014, 327 p.

8837 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Leven en werken van Gaston Duribreux, romancier van de visserij’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 9, pp. 20-22.

8838 VANDEKERCKHOVE, Flor; ‘Merkwaardige bezoekers in Oostende tijdens... de zomer van 1936: Joseph Roth, Stefan Zweig, Irmgard Keun, Hermann Kesten, Ernst Toller, Egon Erwin Kisch’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 5, pp. 19-21.

8839 VAN HYFTE, Ivan. ‘Twee journalistieke wereldreizigers op doortocht in Oostende: Johann Forster (1790) en Egon Kisch (1936)’. De Plate, XLII, 2013, 3, pp. 61-62.

8840 VAN WASSENHOVE, Jean-Lou. ‘Oostende in de mémoires van Brussels letterkundige Iwan Gilkin 1858-1924’. De Plate, XLIV, 2015, 10, pp. 194-209.

8841 VILAIN, Omer. ‘Negenmaal de gehele Voltaire bij Rodenbach te Oostende’. Biekorf, 1984, 1, p. 65.

8842 VLAMINCK, Erik. Dikke Freddy aan Zee. Antwerpen, Vrijdag, 2016, 83 p.

8843 WEIDERMANN, Volker. Ostende 1936, Sommer der Freundschaft Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2014, 156 p.

8844 WEIDERMANN, Volker. ‘A summer in Ostend: Stefan Zweig and Joseph Roth in 1936’. The Yale review, CIV, 2016, 1, pp. 1-28.

8845 WEIDERMANN, Volker. Ostende 1936: un été avec Stefan Zweig. Paris, Piranha, 2015, 152 p. (vertaald door Frédéric JOLY).

8846 WEIDERMANN, Volker. Summer before the dark. London, Pushkin Press, 2016, 168 p. (vertaald door Carol BROWN JANEWAY).

8847 WEIDERMANN, Volker. Zomer van de vriendschap. Amsterdam, Cossee, 2015, 158 p. (vertaald door Els SNICK).

8848 WILDEMEERSCH, Georges. Hugo Claus. Antwerpen, Polis, 2015, 381 p.

8849 ‘Zweig Stefan: Een Weense debutant prijst de chique troeven van Oostende’. In: Een tijdreis door België. Tielt, Lannoo, 2012, pp. 187-195.