07. Architectuur

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4522 BEKAERT, Geert en DE MEYER, Ronny. Léon Stijnen, een architect: Antwerpen, 1899-1990. Antwerpen, Kunstcentrum de Singel, 1990, 107 p. (Publicaties De Singel, 7).

4523 BEKAERT, Geert en DE MEYER, Ronny. Paul Felix - 1913 - 1981 architectuur. Tielt, Lannoo, 1981, 195 p.

4524 CONSTANDT, Marc. ‘Oostendse architectuur. Architect Menessier’. De Plate, X, 1981, p. 161.

4525 COSAERT, Mieke. Architectuur, component van economie en kusttoerisme. Appartementsgebouw te Oostende. Gent, Hogeschool voor Wetenschap &Kunst (OV - architectuur), 1991-1992, nr. 1105, s.p.

4526 ‘Cottage-plages’. Le Cottage, 1904, pp. 177-234. (numéro spécial d’été).

4527 DE MEYER, Ronny. ‘Casino-Kursaal Oostende: alternatief ontwerp (bouw door) architect Léon Stijnen’. Vlaanderen: tijdschrift voor kunst en cultuur, XL, 1991, 237, p. 217. (Themanummer: ‘Nooit gebouwd’, samenst.: Marc Dubois).

4528 DEWEZ, Leon. ‘Laurent Benoît Dewez, premier architecte de la cour de Bruxelles, sous Charles de Lorraine (1731-1812)’. Annales de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles, XXXV, 1935, p. 87.

4529 DOUCET, Bart. ‘Zeventig kilometer verveling; bouwen langs Belgische stranden’ Ons Erfdeel, XXIX, 1986, 3, pp. 405-411.

4530 DUBOIS, Marc. ‘Isidoor Hintjens 1900-1973’. De Plate, VII, 1978, p. 28.

4531 DUBOIS, Marc. ‘Nieuw toerismebureau in Oostende? Ontwerpen leiden niet tot opdracht’. Archis, 1986, 8, pp. 30-33.

4532 DUBOIS, Marc. Albert Van Huffel 1877-1935. Gent, Snoeck Ducaju & Zn, 1983, 146 p.

4533 DUBOIS, Marc. Architect Gaston Eysselinck. Zijn werk te Oostende 1945-1953. De fatale ontgoocheling. (Tentoonstellingscatalogus). Gent, Snoeck-Ducaju, 1986, 96 p. (met inventaris en projecten: 1927-1953).

4534 DUCHATEAU, François. ‘De 14 gezandstraalde glastaferelen in het Oostendse postgebouw’. De Plate, XXII, 1993, pp. 250-251.

4535 FABER, Jan. ‘De Oostendse architect Tilleman-François Suys’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 187-191.

4536 FABER, Jan. ‘Tilleman-François Suys (Ostende, 1783 - Wingene, 1861)’. In: Académie de Bruxelles: 2 siècles d’architecture. Bruxelles, Ed. Archives d’architecture moderne, 1989, pp. 200-205.

4537 ‘Félix Laureys (Ostende, 1820-Bruxelles, 1897)’. Académie de Bruxelles: 2 siècles d’architecture, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1989, pp. 268-271.

4538 FELIX, Luc. Oostende, een herkenbare stad?. Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (OV architectuur), 1981-1982, nr. 413, s.p.

4539 FLOUQUET, P. L. ‘Ostende et l’actualité architecturale. L’oeuvre de Bernard Christiaens’. La Maison, Revue Mensuelle d’Architecture, de Décoration, d’Art Ménager, 1938, 68, pp. 297-299.

4540 FLOUQUET, P. L. ‘La Révolution de la Raison: le littoral belge, zone de santé et pays de beauté’. La Maison, Revue Mensuelle d’Architecture, de Décoration, d’Art Ménager, V, 1949, pp. 228-235.

4541 GILLES, P. ‘Renaissance de la Reine des Plages: les nouvelles installations balnéaires d’Ostende’. Bâtir, Revue Mensuelle illustrée d’Architecture, d’Art et de Décoration, IV, 1935, 33, pp. 303-306.

4542 GILLES, P. ‘Thermes modernes. Le palais des thermes à Ostende’. Bâtir, Revue Mensuelle illustrée d’Architecture, d’Art et de Décoration, III, 1934, 19, pp. 739-742.

4543 GOBYN, Ronny. ‘Het "koninklijke" Oostende (1902): architecten Ch. Girault, H. Maquet en A. Marcel’. Vlaanderen: tijdschrift voor kunst en cultuur, XL, sept.-okt. 1991, 237, pp. 196-197. (Themanummer: ‘Nooit gebouwd’ - samenstelling: Marc Dubois).

4544 ‘Habitation à Ostende. Architecte Jean Tanghe’. La Maison, Revue Mensuelle d’Architecture, de Décoration, d’Art Ménager, XIV, 1958, 12, pp. 425-426.

4545 HOSTYN, Norbert. ‘1. Inleiding’. De Plate, XV, 1986, p. 23. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4546 HOSTYN, Norbert. ‘2. Bouwstijlen: traditionalisme, art-déco, nieuwe zakelijkheid’. De Plate, XV, 1986, p. 57. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4547 HOSTYN, Norbert. ‘3. Snelinventaris Nieuwe Zakelijkheid’. De Plate, XV, 1986, p. 70. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4548 HOSTYN, Norbert. ‘4. Een moderne wijk: de “Opex” of “Vuurtorenwijk”: Oostende’s oostelijke uitbreiding’. De Plate, XV, 1986, pp. 153, 245. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4549 HOSTYN, Norbert. ‘5. Het Westerkwartier’. De Plate, XVII, 1988, pp. 148, 206. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4550 HOSTYN, Norbert. ‘6. Sint-Jan, Conterdam, Meiboom’. De Plate, XVII, 1988, p. 148. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum). foto 16 Zicht van het eerste Kursaal gebouwd in 1852, genomen vanop het strand met talrijke figuren (lithografie, H. Borremans, ca. 1858)

4551 HOSTYN, Norbert. ‘7. Toeristische infrastructuur’. De Plate, XVIII, 1989, p. 122. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4552 HOSTYN, Norbert. ‘8. Urbanisatieplannen anno 1937’. De Plate, XVIII, 1989, p. 122. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4553 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 1. J. Brackx’. De Plate, XVIII, 1989, p. 179. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4554 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 2. H. Carbon’. De Plate, XVIII, 1989, p. 179. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4555 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 3. J. Chevallier’. De Plate, XVIII, 1989, p. 179. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4556 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 4. B. Christiaens’. De Plate, XVIII, 1989, p. 180. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum’).

4557 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 5. M. Colombie’. De Plate, XVIII, 1989, p. 180. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4558 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 6. L. Corneau’. De Plate, XVIII, 1989, p. 180. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4559 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 7. A. Daniels’. De Plate, XVIII, 1989, p. 279. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4560 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 8. Alf. Danneel’. De Plate, XVIII, 1989, p. 279. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum’).

4561 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 9. Ant. Danneel’. De Plate, XVIII, 1989, p. 279. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4562 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 10. J. De Bruycker’. De Plate, XVIII, 1989, p. 279. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4563 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 11. N. N. Defoor’. De Plate, XVIII, 1989, p. 279. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4564 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 12. T. De Lee’. De Plate, XVIII, 1989, p. 280. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4565 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 13. N. N. Demulder’. De Plate, XVIII, 1989, p. 280. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4566 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 14. O. S. Dereere’. De Plate, XVIII, 1989, p. 280. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4567 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 15. E. Devlieger’. De Plate, XVIII, 1989, p. 280. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4568 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 16. A. J. Devreese’. De Plate, XIX, 1990, p. 127. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4569 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 17. L. D’ Helft’. De Plate, XIX, 1990, p. 127. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4570 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 18. R. Deleyn’. De Plate, XIX, 1990, p. 127. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4571 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 19. M. Dinnewet’. De Plate, XIX, 1990, p. 127. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4572 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 20. A. V. Fobert’. De Plate, XIX, 1990, p. 127. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4573 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 21. J. Gunst’. De Plate, XIX, 1990, p. 128. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4574 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 22. N. N. Galleyn. De Plate, XIX, 1990, p. 128. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4575 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 23. A. P. Hautekiet’. De Plate, XIX, 1990, p. 128. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4576 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 24. M. A. Hautekiet’. De Plate, XIX, 1990, p. 128. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4577 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 25. L. Jacquaert’. De Plate, XX, 1991, p. 118. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4578 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 26. Ch. Pil’. De Plate, XX, 1991, p. 118. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4579 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 27. A. Schaap’. De Plate, XX, 1991, p. 118. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4580 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 28. H. Serruys’. De Plate, XX, 1991, p. 118. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4581 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 29. L. Serruys’. De Plate, XX, 1991, p. 118. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4582 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 30. S. Smis’. De Plate, XX, 1991, pp. 118, 163. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4583 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 31. G. Vallay’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4584 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 32. M. Van Coillie’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4585 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 33. J. Verbanck’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4586 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 34. Vandewalle’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4587 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 35. J. Van Dycke’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4588 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 36. L. Van Graefschepe’. De Plate, XX, 1991, p. 269. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4589 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 37. E. Van Imschoot’. De Plate, XX, 1991, p. 270. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4590 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 38. R. Vanneste’. De Plate, XX, 1991, p. 270. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4591 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 39. A. Vereecke’. De Plate, XX, 1991, p. 270. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum).

4592 HOSTYN, Norbert. ‘9. De architecten: 40. G. Viaene’. De Plate, XX, 1991, p. 270. (Architecten en architectuur te Oostende tijdens het Interbellum’).

4593 HOSTYN, Norbert. ‘Aanvullingen’. De Plate, XIV, 1985, p. 298. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4594 HOSTYN, Norbert. ‘Architectuur: onze bewondering voor Marie-Joséplein 6!’. De Plate, XXIV, 1995, p. 295.

4595 HOSTYN, Norbert. ‘Bouwmeesters van Oostende, Belle Epoque’. De Plate, VII, 1978, 4, p. 3.

4596 HOSTYN, Norbert. ‘Dan toch een gebouw van Horta te Oostende’? De Plate, XIV, 1985, p. 298.

4597 HOSTYN, Norbert. ‘De Belle-Epoquearchitectuur wordt nog steeds aangetast’. De Plate, XIII, 1984, p. 140.

4598 HOSTYN, Norbert. ‘De ‘Oostendse periode’ van Antoine Dujardin, architect’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d’Emulation te Brugge, CXIV, 1977, 3-4, pp. 389-396.

4599 HOSTYN, Norbert. ‘E. De Weert, L. Wellecomme, Hyacint Jacquemin, Joseph Caluwaers, J. Hubaut, Benoni Van Hecke, Epiloog’. De Plate, VIII, 1979, p. 184. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4600 HOSTYN, Norbert. ‘F. Rosseel, V. Cremers, A. Rouvroy, M. A. De Doncquers’. De Plate, VII, 1978, 9, pp. 8-9. (Bouwmeesters van Oostende, Belle Epoque).

4601 HOSTYN, Norbert. ‘Félix Adrien Jean Laureys, architect’. Nationaal Biografisch Woordenboek, X. Brussel, Paleis der Academiën, 1983, kol. 392-395.

4602 HOSTYN, Norbert. ‘Gustaaf Vandamme, architect’. Nationaal Biografisch Woordenboek, VIII. Brussel, Paleis der Academiën, 1979, kol. 809-812.

4603 HOSTYN, Norbert. ‘Henri Beyaert’. De Plate, VIII, 1979, p. 16. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4604 HOSTYN, Norbert. ‘I. Alban Chambon’. De Plate, V, nov 1976, pp. 3. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4605 HOSTYN, Norbert. ‘II. André Daniels’. De Plate, VI, jan. 1977, pp. 12-13. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4606 HOSTYN, Norbert. ‘III. Antoine Dujardin’. De Plate, VI, feb 1977, pp. 3-5. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4607 HOSTYN, Norbert. ‘IV. Jean F. Gobin’. De Plate, VI, mrt 1977, pp. 13-14. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4608 HOSTYN, Norbert. ‘V. Charles Pil & Henri Carbon’. De Plate, VI, april 1977, pp. 4-5. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4609 HOSTYN, Norbert. ‘VI. Auguste Verraert’. De Plate, VI, 1977, 9, p. 4. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4610 HOSTYN, Norbert. ‘VII. Gustaaf Vandamme’. De Plate, VI, 1977, 10, pp. 3-17; 11, pp. 9-15. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4611 HOSTYN, Norbert. ‘VIII. Gustaaf Vandamme - Zijn Thermaeplannen’. De Plate, VI, nov 1977, p. 9. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4612 HOSTYN, Norbert. ‘IX. Achille Raoux’. De Plate, VI, dec 1977, p. 13. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4613 HOSTYN, Norbert. ‘X. Emile Vandewinckel’. De Plate, VII, 1978, p. 10. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4614 HOSTYN, Norbert. ‘XI. Pierre Vanhercke Jr’. De Plate, VII, 1978, pp. 19-20. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4615 HOSTYN, Norbert. ‘XII. Félix Rosseels, V. Cremers, A. Rouvroy & M. A. De Doncquers’. De Plate, VII, 1978, p. 62. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4616 HOSTYN, Norbert. ‘XIII. Thomas Dierickx, J.-J. Notenboom, Joseph Van Der Banck, Alphonse-Marie Clement & M. A. De Doncquers’. De Plate, VII, 1978, pp. 98-99. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4617 HOSTYN, Norbert. ‘XIV. Félix Laureys’. De Plate, VII, 1978, p. 105. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4618 HOSTYN, Norbert. ‘XV. Leopold Delbove, Hobe, Daniël Francken, E. Serneels, Jules Van Ysendyck, L. De la Censerie, Joseph Naert en De Rijcker’. De Plate, VII, 1978, p. 125. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4619 HOSTYN, Norbert. ‘XVI Charles De Wulf’. De Plate, VII, 1978, p. 169. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4620 HOSTYN, Norbert. ‘XVIII. Maquet, Girault & Marcel’. De Plate, VIII, 1979, p. 40. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4621 HOSTYN, Norbert. ‘XX. De gebroeders Van Rysselberghe’. De Plate, VIII, 1979, p. 61. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4622 HOSTYN, Norbert. ‘XXI. Louis Poupaert’. De Plate, VIII, 1979, p. 80. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4623 HOSTYN, Norbert. ‘XXII. Frans Devestel, Auguste Van Assche, Otten & Seulen’. De Plate, VIII, 1979, p. 167. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4624 HOSTYN, Norbert. ‘XXIV. Aanvullingen’. De Plate, VIII, 1979, p. 205. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4625 HOSTYN, Norbert. ‘XXV. Aanvullingen’. De Plate, IX, 1980, p. 91. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4626 HOSTYN, Norbert. ‘XXVI. Aanvullingen’. De Plate, X, 1981, p. 117. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).
4627 HOSTYN, Norbert. ‘XXVII. Aanvullingen’. De Plate, X, 1981, p. 226. (Bouwmeesters van Oostende-Belle-Epoque).

4628 HOSTYN, Norbert. ‘Occasionele architecten’. De Plate, VII, 1978, 11, pp. 125-126.

4629 HOSTYN, Norbert. ‘Realisaties van niet-Oostendse architecten te Oostende en omgeving: 1800-1914’. Biekorf, LXXXI, 1981, 8, pp. 341-345.

4630 HOSTYN, Norbert. ‘Reeks “Architecten en architectuur tijdens het Interbellum” (1919-1940)’. De Plate, XXV, 1996, pp. 120-122.

4631 L. V. B. ‘Architect Hendrik Beyaert tegen de rechte lijn in stedebouw (1877)’. Biekorf, LXXVIII, 1978, 7-8, pp. 239-240.

4632 LAPIERRE, Nadine en VAN HESTE, Katrien. Het postgebouw van Gaston Eysselinck te Oostende : een krachtig levenswerk. Gent, RUG (OV – burgerlijk ingenieur architect), Gent, 1998, 3 dln.

4633 ‘Le monastère des Clarisses à Ostende. Architecte: Paul Félix’. La Maison, Revue mensuelle illustrée d’Architecture, d’Art et de Décoration, XVI, 1960, 5, pp. 137-142.

4634 ‘Le prix d’Architecture Van de Ven 1933: L’Ecole Marine de l’Etat à Ostende. Architecte P. Verbrugge’. La cité, IV, 1933, p. 65.

4635 LOYER, François. ‘Joseph-Jean Naert (Bruges, 1838 - Bruxelles, 1910)’. [architecture à Ostende de l’hôtel du Phare et, avec F. Laureys, le Kursaal de 1875 à 1878]’. In: Académie de Bruxelles: 2 siècles d’architecture. Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1989, pp. 272-275.

4636 LOYER, François. ‘Felix Laureys (Ostende, 1820 – Bruxelles, 1897): architecte du Kursaal et de la gare d’Ostende’. In: Académie de Bruxelles: 2 siècles d’architecture. Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1989, pp. 268-271.

4637 LOZE, Pierre. ‘Vier architecten: Stephane Beel, Yves Delhez, Pierre Hebbelinck, Ferdinand Schlich’. A+ Architectuur, 1991, 3, pp. 26-31.

4638 MARTELE, Jan. Bouwkunst als antwoord op de Franciskaanse spiritualiteit. (Clarissenklooster Oostende). Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (OV - architectuur), 1988-1989, nr. 986, s.p.

4639 MESEURE, Danny. De oude troon van een nieuwe koningin..., of een toekomstplan voor de Oostendse Belle Epoque-architectuur. Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (OV - architectuur), 1983-1984, nr. 579, s.p.

4640 NEELS, Kurt. Casino Kursaal Oostende: Leo Stijnen. Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst (OV - architectuur), 1986-1987, nr. 845, s.p., bijl.
 
4641 Neogotiek in Oostende. Leuven, KADOC, 1988, ongepag. (Studiedagen neogotiek KADOC, 1988/3; Bethunianum).

4642 Notice sur Félix Laureys, architecte, membre de la classe des beaux-arts, né à Ostende, le 10 avril 1820, mort à Bruxelles, le 13 février 1897. Bruxelles, Hayez, 1903, 308 p. (Annuaire de l’Academie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique).

4643 NOVGORODSKY, L. Een nieuwe merkwaardige verwezenlijking van Dumon & Vander Vin: de kursaal van Oostende. Une nouvelle réalisation marquante de Dumon & Vander Vin: le Kursaal d’Ostende. Brussel, s.n., 1953, 32 p.

4644 ‘Petit Hôtel Bourgeois, à Ostende. Architecte Georges Boutellier’. La Maison, Revue Mensuelle d’Architecture, de Décoration, d’Art Ménager, III, 1947, 11, pp. 286-288.

4645 PLOUVIER, Alain. Ode aan Maritza. Gent, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent (OV – binnenhuisarchitectuur), 1988, 86 p.

4646 POTTIEZ, J. André Daniels: architect. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 48 p.

4647 QUEILLE, G. ‘Les Bureaux de l’Armement Ostendais. Architecte H. Van Laere à Gand’. Bâtir, Revue Mensuelle illustrée d’Architecture, d’Art et de Décoration, VI, 1937, 57, p. 1332.

4648 ROOSE-MEIER, Bernadette en VERSCHRAEGEN, Hugonne. Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen: kanton Oostende I en II. Brussel, Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium, 1977, 33 + 35 p.

4649 SMISSAERT, Emile. ‘Iets over A. Vierendeel, ontwerper van het type brug die over de De Meysluizen ligt’. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 13.

4650 VANDENABEELE, Patrick. ‘De glasramen van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk’. Open Monumentendag, 1996, p. 16.

4651 VANDENABEELE, Patrick. ‘Het Clarissenklooster Zonnelied’, Open Monumentendag, 1996, p. 56.

4652 VAN HYFTE, Ivan. ‘De brandramen van de Sint Petrus en Pauluskerk’. De Plate, XXI, 1992, pp. 85-87.

4653 VAN HYFTE, Ivan. ‘Een architect, een opera en Oostende’. De Plate, XX, 1991, p. 319.

4654 VERBANCK, Karel. ‘Een architecturale wandeling doorheen Oostende’. De Plate, XXVI, 1997, 3, pp. 88-90.

4655 ‘Westvlaamse kerken sneuvelen [afbraak (april - mei 1996) van de Hazegraskerk]’. In de Steigers: monumentennieuws, IV, 1997, 1, pp. 6-7.

6267 BLOMMAERTS, Philippe. Kunsthistorische studie van twee opeenvolgende postgebouwen te Oostende van respectievelijk architect Charles Dewulf en architect Gaston Eysselinck. Brussel, VUB (OLV - Kunstwetenschappen), 1999, 137 p.

6268 DUBOIS, Marc. ‘Bouwen langs de Vlaamse Kust’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 55-59.
 
6269 DUFAIT, Freddy. In en om het kerkje van James Ensor: O.-L.-Vrouw-Ter-Duinen Mariakerke Oostende. Brugge, Van de Wiele, 1998, 120 p.

6270 DUMON, Isabelle. Het stadhuis van Oostende: Victor Bourgeois. Monument in de na-oorlogse architectuur en stedenbouw. Gent (OV – Ingenieur-Architect), 2000, 186 + 142 p.

6271 LAPIERRE, Nadine en VANHESTE, Katrien. Het postgebouw van Gaston Eysselinck te Oostende: een krachtig levenswerk. Gent, RUG (OLV - Burgerlijk ingenieur-architect), 1998, 3 vol.
 
6272 VERHAEGHEN, Kristien. H20ostende. Gent, Sint-Lucas, 2000. (OV – Architectuur).

6911 BEKAERT, Geert. ‘Oostende op een tweesprong: Norman Foster en Bob van Reeth: ontwerpen voor een nieuw kurhaus’. Archis, 1994, 6, pp. 62-69.

6912 BENOIT, Régis. ‘Internationale architectuurwandelingen’. Open monumentendag, 2006, pp. 64-69.

6913 BENOIT, Régis. ‘Gebruik van hout in een typisch herenhuis van de Belle Epoque’. Open monumentendag, 2005, pp. 33-40.

6914 BENOIT, Régis. ‘Geglazuurde gevelparamenten met florale motieven in de Belle Epoque te Oostende’. Open monumentendag, 2004, pp. 8-16.

6915 BOUVRY, Fanny. ‘Radicaal comfort: bureau d’architecture ARJM: project Koninklijk Atheneum’. A+, 2006, 201, pp. 56-59.

6916 BRAET, Marcel. ‘Gevelwandeling Oostende centrum Belle Epoque- en Interbellumarchitectuur’. Open monumentendag, 2003, pp. 30-36.

6917 BUFKENS, Georges. ‘De Dominicanenkerk van Oostende’. Open monumentendag, 2002, pp. 32-40.

6918 BUFKENS, Georges. ‘Een gidsbeurt in en om de Sint-Petrus- en Pauluskerk’; Open monumentendag, 2005, pp. 11-16.

6919 COMITE KURSAAL OSTENDE. Persconferentie op 11 augustus 1997 over het behoud van het bestaande kursaal. Oostende, 1997, 30 p.

6920 CORNILLY, Jeroen. ‘Art Nouveau in Oostende’. In de Steigers, VIII, 2001, 2, pp. 35–40.

6921 CORNILLY, Jeroen. Monumentaal West-Vlaanderen. Deel 3. Brugge, Van de Wiele, 2005, 288 p.

6922 DAMAN, Piet. ‘Het verhaal van de Oostendse Casino-Kursalen’. Lange Nelle, XVII, 2005, 1, pp. 4-6; 2, pp. 28-30; 3, pp. 52-54.

6923 DELAHAYE, Alain. ‘Het Gerechtshof te Oostende’. Lange Nelle, XVIII, 2006, 1, pp. 18-20; 2, pp. 29-31.

6924 DE LAMEILLEURE, Femke en DE POOTER, Veerle. Kursaal Oostende. Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2005, 116 p.

6925 DERMUL, Pol. ‘De visie van een vastgoedman op het Oostends residentieel architecturaal patrimonium’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 224-231.

6926 DUFLOU, Vincent. ‘De Parkkiosk’. Open monumentendag, 2004, pp. 43-49.

6927 DUFLOU, Vincent. ‘Sinte Pieter brandt!’. Lange Nelle, XIV, 2002, 1, pp. 18-23; 2, pp. 41-47; 3, pp. 74-82.

6928 ENGLISH, M. ‘De kerk van Raversijde’. Biekorf, LXI, 1960, 7, pp. 229-234.

6929 FARASYN, Daniël. ‘Nog wat meer over de verdwenen Babylonestraat’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 173-181.

6930 Gaston Eysselinck architekt en meubeldesigner 1907-1953. Gent, Stadsbestuur, 1978, 68 p. (Catalogus n.a.v. de tentoonstelling te Gent (Museum voor Sierkunst) van 24 juni tot 1 oktober 1978).

6931 HOSTYN, Norbert. ‘Oostende architecturaal: vanaf het begin van de kuurstad tot het Thermenhotel’. Vlaanderen, L, 2001, 3, pp. 142-151.

6932 HOSTYN, Norbert. ‘Vreemde bouwstijlen in Oostende. Bouwwerken in relatie tot import en export’. Open monumentendag, 2006, pp. 35-46.

6933 LAPLASSE, Jeannine. ‘Mag het eens van aan de overkant zijn ? Sint Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk’. Lange Nelle, XVI, 2004, 4, pp. 83-86.

6934 LEEUWERCK, Marcel. ‘De Hoofdkerk van Mariakerke: Onze-Lieve-Vrouw-Koningin’. Lange Nelle, XVII, 2005, 3, pp. 59-60; 4, pp. 77-80; XVIII, 2006, 2, pp. 24-25; 3, pp. 48-49.

6935 LEEUWERCK, Marcel. ‘Onze jongste parochiekerk: Sint Franciscus’. Lange Nelle, XVI, 2004, 2, pp. 40-41.

6936 Met de toeristen op bezoek in de St.-Petrus en Pauluskerk te Oostende. S.l., s.n., s.d., 7 p.

6937 MINTEN, Chris. Actuele architectuur in West-Vlaanderen: vierjaarlijkse prijs voor architectuur van de provincie West-Vlaanderen, 2003-2004. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2003, 131 p.

6938 ‘Ons uitzonderlijk patrimonium’. Pro Luce, V, 2004, 20, pp. 2-3.

6939 PLASSCHAERT, Raf. ‘De Kapucijnenkerk-De nieuwe glasramen’. Lange Nelle, XVI, 2004, 3, pp. 72-73.

6940 PITTELJON, Etienne. ‘Koninklijke Ostend Tennis Club’. Lange Nelle, XVII, 2006, 1, pp. 13-15; 2, pp. 32-35.

6941 PLASSCHAERT, Raf. ‘Het complex “El Mar”’. Lange Nelle, XVI, 2004, 4, pp. 87-88.

6942 POTTIEZ, Jean. ‘Park House, Chaletstraat 15, Oostende’. Lange Nelle, XV, 2003, 2, pp. 68-73.

6943 POULAIN,Norbert en VANTHUYNE, G. ‘Interbellum-interieurbezoek 62. Hotel du Parc, Marie-Joséplein 3, Oostende’ Interbellum, 1998, 62, pp. 405-410.

6944 RYON, Frank. ‘Het fort Napoleon in Oostende’. In: Met grof geschut, Oostende, Stadsbestuur Oostende – Stichting Vlaams Erfgoed, 1999, pp. 71-87.

6945 RYON, Frank. ‘Het fort Napoleon in Oostende: een onbekende actor op het domein van import en export’. Open monumentendag, 2006, pp. 19-20.

6946 SEEGER, Michel. ‘De herwaardering van het historisch glacis rond het fort Napoleon te Oostende’. Open monumentendag, 2004, pp. 4-5.

6947 Sint-Petrus en Pauluskerk Oostende. Regensburg, Schnell & Steiner, 1999, 19 p.; idem, 2000, 19 p.

6948 SMISSAERT, Emile. ‘De zwemkom van het “Badenpaleis”: mijn impressies’. Open monumentendag, 2003, pp. 10-23.

6949 SMISSAERT, Emile (i.s.m. DECOSTER, Armand). ‘Grand Hotel-Café «Central»’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 184-195; XXXI, 2002, pp. 248-249.

6950 SMISSAERT, Emile. ‘Oostende opnieuw «Koninklijke residentie»?: afbraak Chalet, Bouw Koninklijke Villa: 1953-1956’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 232-237; 253-262. XXXIII, 2004, pp. 53-62; pp. 148-163.

6951 SPELTINCK, Gijs. ‘De Engelse kerk van Oostende’. Open monumentendag, 2006, pp. 9-10.

6952 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De eerste gebouwen opgetrokken rond het nieuw vlotdok’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 6-8.

6953 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Kapucijnenkerk in Oostende’. Open monumentendag, 2005, pp. 5-7.

6954 VANDAMME, Gérard. ‘Historiek van de gebouwen hoek Oost- en Kerkstraat’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 146-147.

6955 VAN DER SCHUEREN, Wim. ‘Nauwgezet restaureren van het metselwerk – zowel parament als massief – tijdens de restauratiefases van het fort Napoleon’. Open monumentendag, 2003, pp. 7-9.

6956 VAN GERREWEY, Christophe. ‘Borgesbos: Technum i.s.m. Denis Dujardin en 360 architecten: project Maria-Hendrikapark. A+, 2006, 201, pp. 60-62.

6957 VAN HYFTE, Ivan. ‘De 19e eeuwse Oostendse architecten T.F. Suys en F. Laureys waren verwant aan elkaar’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 142-145.

6958 VAN HYFTE, Ivan. ‘Nog Oostendse villanamen’. De Plate, XXXI, 2002, p. 249.

6959 VAN HYFTE, Ivan. ‘Sint-Sebastiaanstraat 24: een verdienstelijke renovatie’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 190-191.

6960 VAN HYFTE, Ivan. ‘Van “Hotel de Flandre” tot “Grand Hotel George V”. De historiek van een galerij’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 312-322.

6961 VERSTRAETE, Dirk. ‘Van Wante tot Lacourt’. Lange Nelle, XV, 2003, 3, pp. 104-105.

7712 BERTELOOT, Ro en CREPAIN, Jo. Overzicht van de gearchiveerde plannen casino kursaal Oostende. Oostende, 2010, 106 p.

7713 BORRET, Kristiaan; HAENTJENS, Geert en VANDEN ABEELE, Peter. ‘Een case study van drie Oostendse projecten Publiek private samenwerking’. Jaarboek architectuur Vlaanderen. Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut, 2008, pp. 32-35.

7714 CORNILLY, Jeroen. Modern bouwen tussen strand en duin: bouwen aan de Belgische kust in de periode 1945-1975. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 2007, 159 p.

7715 DE BAERDEMAEKER, Marieke. Op het spoor van de vernieuwing?: een representatiegeschiedenis van stationsarchitectuur in de tweede helft van de negentiende eeuw: Aalst, Oostende en Veurne. Leuven, KULeuven (Faculteit Letteren), 2008.

7716 DE VISSCHER, Lisa. ‘Transithuis in Oostende’. Jaarboek architectuur Vlaanderen. Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut, 2008, pp. 208-211.

7717 DINGENS, Yves. ‘Delacenserie in Oostende’. De Plate, XXXIX, 2010, p. 81.

7718 ‘Electro Loeters’. Jaarboek architectuur Vlaanderen. Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut, 1996-1997, pp. 162-163.

7719 GOOSSENS, Caroline. ‘Fiets- en voetgangersbrug Oostende’. Jaarboek architectuur Vlaanderen. Antwerpen, Vlaams Architectuurinstituut, 2008, pp. 118-121 p.

7720 LEEUWERCK, Marcel. ‘De hoofdkerk van Mariakerke: Onze-Lieve-Vrouw-Koningin’. Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 18-21; pp.39-42, 61-63, 84-85; XX, 2008, pp. 19-21, 41-43.

7721 MIDANT, Jean-Paul; GOBERT, Philippe; CULOT, Maurice; et al. La fantastique architecture d'Alban Chambon. Bruxelles, AAM, 2009.

7722 NEVEN, Rik. Met uitzicht op zee: een nieuw begin voor het Kursaal van Oostende. Brussel, Mercatorfonds, 2007, 159 p.

7723 VAN DER MEIREN, Gert. Ontwerpscriptie jeugdherberg Oostende. Gent, UGent (Faculteit Ingenieurswetenschappen), 2009.

8722 BAECK, Mario. ‘Een feest van kleur: keramische geveldecors in Blankenberge en Oostende tijdens de Belle Epoque. Een inleiding’. In: CONSTANDT, Marc, DE COSTER, Dirk en POULAIN, Norbert (eds). Lifestyle en erfgoed: de wooncultuur van de toerist tussen 1870 en 1940, Gent, 2012, pp. 67-85.

8723 CEULEMANS, Hadewijch. Belgium's best buildings. Antwerpen, Luster, 2012, 177 p.

8724 CORNILLY, Jeroen. ‘Bouwen aan de ‘Koningin der Badsteden’: het aandeel van het stadsbestuur in de uitbouw van de badplaats Oostende in de late negentiende eeuw’. In: DE PATER, Bin en SINTOBIN, Tom. Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900, 2013, pp. 161-174.

8725 ‘Crematorio de Ostende’. El Croquis, 2016, 185, pp. 232-235.

8726 CULOT Maurice en PICQUE Charles. J.J. Eggericx: gentleman architecte. Brussel, AAM (Archives d'architecture moderne), 2012.

8727 DEPELCHIN, Davy. ‘De kwadratuur van de cirkel: het oriëntalisme in de negentiende eeuwse Belgische kustarchitectuur’. In: DE PATER, Bin en SINTOBIN, Tom. Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900, 2013, pp. 175-190.

8728 DEPELCHIN, Davy. Duizend-en-één-nacht aan de Noordzee: oriëntalistische interieurs aan de Belgische kust (1850-1940). Leuven, Peeters, 2013.

8729 DEPELCHIN Davy. ‘Duizend-en-een-nacht aan de Noordzee. Oriëntalistische interieurs aan de Belgische kust (1850-1940)’ . Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis. Interior History, XXXVII, 2010-2011, pp. 61-81.

8730 E-cube Oostende. Gent, Algemene Bouw Maes, 2014.

8731 IGNOUL, S. and VAN GEMERT, D. ‘Restoration of Glass Panel – Reinforced Concrete Grillage Roof Shell of Ensor Gallery in Ostend (B)’. Advanced materials research, 2015, 1129, pp. 599-606.

8732 NELISSEN, N.J.M. ‘Een Dijk van een Bibliotheek in Oostende’. De Europese Gemeente, XXXIX, 2004, 2, pp. 14-16.

8733 VAN SANTVOORT, Linda. ‘Fin de siècle architectuur in koninklijk perspectief’. In: DE PATER, Bin en SINTOBIN, Tom. Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende en de opkomst van de badcultuur rond 1900, 2013, pp. 115-128.

8734 VERMAUT, Claudia. ‘Kazerne Bootsman Jonsen’. Archiefbrief Oostende, VIII, 2012, 4, pp. 2–5.