05. Wetenschappen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4451 Album opgedragen aan Prof. Dr. J. Vercouillie, ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag en van zijn emeritaat (1857-1927). Brussel, Paginae, 1927, 163 + 365 p.

4452 BASSE, Maurits en DEBAIVE, C. Professor Jozef Vercouillie, met eigen levensherinneringen van Prof. Vercouillie en met een lijst zijner geschriften. Antwerpen, De Sikkel, 1928, 40 p. (Vlamingen van betekenis, XI).

4453 BAUR, Frank. In memoriam Jozef Vercouillie 1857-1937. Gent, Bond van Gentsche Germanisten, 1937, 103 p.

4454 BERTIJN, Felix. Een weerkundig zee-observatorium te Oostende. Amsterdam, Hollandsche vereeniging voor weer-en sterrekunde, 1937.

4455 Bij de 100'ste verjaardag der geboorte van Mac Leod en Jozef Vercoullie. Gent, Secretarie der Academie, 1957, 64 p. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, X, 7).

4456 BILLIET, Germain. ‘Ad. Duclos, De oude kusten van Vlaanderen’. De Plate, X, 1981, p. 3.

4457 BOENS, Daan. ‘Een Neerlandicus te Oostende: jeugdherinneringen aan Prof. Dr. René Verdeyen’. De Vlaamse Gids, XXXVIII, 1954, pp. 167-175.

4458 Collection ‘L'Aquarium’. Ostende, Bouchery, 1928, s.p.

4459 COOLSAET, Nina. Prospectie van de reïntroductie van oesterkweek in de spuikom te Oostende. RUG. (OLV – aquacultuur), 1997, 92 p.

4460 CRESENS, François André. De spuikom te Oostende: bijdrage tot de kwalitatieve en kwantitatieve ekologische en algologische studie (periode 1970-1971). Leuven, KULeuven (OLV - Carnoy-instituut), 1972, 383 p.

4461 DE KNECHT-VAN EEKELEN, A. en VANPAEMEL, G. Met zicht op zee: zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800. Amsterdam, Rodopi, 1990, 125 p.

4462 DE REUL, Paul. ‘Notice sur Joseph Vercouille’. Annuaire de l'Académie royale de Belgique, CIX, 1943, pp. 90-104. (ook: Bruxelles, Palais des Académies, 1943, 15 p.).

4463 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De Oostendse Schaal van Beaufort’. De Plate, VIII, 1979, p. 18.

4464 François Donny, professeur émérite de la Faculté de Sciences décédé le 26 octobre 1896. S.l., s.d., 24 p.

4465 GEVAERT, Ferdinand. ‘Over wal- en andere potvissen’. Roepsteen, 1989, 121, pp. 4-5; 122, pp. 4-8; 123, pp. 5-6.

4466 ‘Gustave Gilson (1859-1944), verkenner van de Noordzee, een leven gewijd aan de wetenschappelijke studie van de Belgische zeewateren’. In: De ‘Belgica’ 10 jaar op zee. Brussel, DWRC, 1994, pp. 3-4.

4467 ‘Het Noordzeeaquarium’. Open Monumentendag. s.l., 1991, p.25.

4468 HOSTYN, Norbert. ‘Een voorloper van de Oostendse kunstacademie: de Ecole Industrielle’. De Plate, XII, 1983, pp. 212, 254; XIII, 1984, pp. 21, 45.

4469 HOSTYN, Norbert. ‘Een voorloper van de Stedelijke Kunstacademie: de School voor Teeken- en Bouwkunde te Oostende’. De Plate, X, 1981, pp. 176, 211, 234.

4470 HOSTYN, Norbert. ‘Lebon’s aquarium’. De Plate, V, 1976, 12, pp. 13-14.

4471 In memoriam Jozef Vercoullie 1857-1937. Gent, Bond van Gentsche Germanisten, 1937, 103 p.

4472 Journal of a horticultural tour through some parts of Flanders, Holland and the north of France in the autumn of 1817 by a deputation of the Caledonian horticultural society. Edinburgh, Bell and Bradfute, 1823, XV + 576 p. (pp. 19-22: Ostend).

4473 ‘Jozef Vercoullie, 1857-1937’. In: Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, Gent, Fecheyr, 1951, pp. 71-72.

4474 KERVYN de LETTENHOVE, J.-B.-M. Codex dunensis sive diplomatum et chartarum medii aevi. (Amplissima collection). Bruxellis, F. Hayez, 1875, 6 + XXIX + 596 p.

4475 KONINCKX, Christian. ‘Maritiem België op het einde van de 19de eeuw. Aan de vooravond van de Belgica-expeditie’. Neptunus, XLI, 1998, pp. 219-230.

4476 LA BARRE, Jean. Travaux du laboratoire de recherches hydrologiques, biologiques et cliniques de l' Institut thermal d' Ostende: 1936-1954. Ostende, Ville d' Ostende, s.d.

4477 LECONTE, L. ‘Le major Kessels, l’homme à la baleine’. Carnet de la Fourragère, décembre 1926, pp. 47-55.

4478 Mac Leod gedenkboek. Antwerpen, De Sikkel, 1930, 120 p. (Uitgaven van het Mac Leod Fonds, I).

4479 MAC LEOD, Jules. ‘Het dierkundig laboratorium te Oostende’. Natura, 1883, pp. 255-265.

4480 MANSION, J. ‘Jozef Vercoullie (1857-1937)’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, XI, 1937, pp. 13-23.

4481 MENU, Philip. De territoriale zee. Brussel, Koninklijke Militaire School (OLV - militaire en zeevaartwetenschappen), 1971, 134 fols.

4482 Noordzee-aquarium te Oostende. Oostende, Nieuwsblad van de kust, 1988, 60 p.

4483 PEE, Willem. Professor Jozef Vercoullie. Gand, s.n., 1936, 10 p.

4484 QUINTYN, J.B. ‘Gentse academische topfiguren uit het verleden: François Donny’. Sartonia, 1967, 3, pp. 7-25.

4485 QUINTYN, J.B. ‘Gentse academische topfiguren uit het verleden: Julius Mc Leod’. Sartonia, 1967, 3, pp. 7-25.

4486 SMISSAERT, Emile. ‘Het eerste zee-aquarium te Oostende: een terugblik (1894-1914)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 179-208.

4487 SMISSAERT, Emile. Het zeewetenschappelijk onderzoek te Oostende (1843-tot op heden): een terugblik. Oostende, De Plate, 1993, 9 p.

4488 SMISSAERT, Emile. ‘Julius Mac Leod ter ere’. De Plate, II, 1972, p. 7.

4489 SMISSAERT, Emile. ‘Wijlen Frank Baur tijdens zijn “Oostendse periode”’. De Plate, X, 1981, p. 235.

4490 SOMERS, D. Studie van de diatomeeën van de Spuikom te Oostende. Gent, RUG (OLV – plantkunde), 1972, II + 57 p.

4491 Stadsecologie. Oostende, Jeugd & Wetenschap West-Vlaanderen, 1984, 2 dl., s.p.

4492 Studie van de luchtbezoedeling in de kuststreek: onderzoeksperioden: winter 1966-1967; zomer 1967. Gent, Belgisch Studie- en Documentatiecentrum voor water, 1967, 55 p.

4493 VAN BRUYNE, Ernest. Over onze duinenflora. 1905.

4494 VAN OYE, P. ‘Oostende’s mineraalwater’. Gent, 1911, pp. LXII-LXIV.

4495 VAN OYE, P. en DE VRIES, Hugo. Julius Mac Leod en Edward Verschaffelt, vriendschap en wederkerige invloed. Brussel, Paleis der Academiën, 1961, 23 p. (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Wetenschappen, XXIII, 1961, 9).

4496 VAN OYE, Paul. ‘L. Verhaeghe en de zeebiologie’. Scientiarium Historia, 1966, 4, pp. 203-213.

4497 VAN OYE, Paul. De geest van Mac Leod leeft voort. S.l, s.d., 3 p.

4498 VAN OYE, Rafaël. ‘Oostende’s mineraalwater’. Handelingen van het XVe Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres, 1911, pp. LXII-LXVIII.

4499 VANDEVELDE, A. J. J. Dr. Jul. Mac Leod: levensschets met bibliografische aanteekeningen. Gent, Erasmus, 1921, 84 p.

4500 VANDEVELDE, Alb. J. J. Julius Mac Leod, de eerste Vlaamsche natuurkundige, lid eener Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, Erasmus, 1939, 29 p. (Koninklijke Vlaamsche Academie, Verslagen en mededelingen, april 1939).

4501 VERCOULLIE, J. ‘J. Mac Leod en de Vlaamse hoogeschool’. In: Mac Leod gedenkboek, Antwerpen, De Sikkel, 1930, pp. 87-91.

4502 VERHAEGHE, Louis. Les bains de mer d'Ostende, leurs effets physiologiques et thérapeutiques. Ostende, Elleboudt, 1843, XVII + 191 p.

4503 VERHAEGHE, Louis. Recherches sur la cause de la phosporescence de la mer dans les parages d’Ostende. Bruxelles, Académie Royale, 1846, 33 p.

6263 DEGRIJSE, Dries. ‘De geodetische paal’. Open Monumentendag, 2001, pp. 8-10.

6264 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. Het eerste Oostends Aquarium’. Gidsenkring Lange Nelle, VI, 1994, 2, pp. 62-63.

6887 DE MOOR, Guy. Het Vlaamse strand. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2006, 154 p.

6888 De twee reizen van het schoolschip Comte De Smet De Naeyer. Antwerpen, De Vos & Van Der Groen, 1907, 98 p.

6889 GARDIN, Christophe. Maritiem Ecologisch Onderzoekscentrum Oostende. Gent, Onuitgegeven verhandeling Sint-Lucas Gent, 2003.

6890 GOETHALS, Stijn en DELMULLE, Frank. Vergrootglas op zee. Deel 1. Zee-wetenschappelijk onderzoekscentrum op kustlocatie, Aqua-museumpark: met herintegratie van bestaande ferry- en cruiseterminal, het stationsplein en de voorzieningen voor een nieuw congrescentrum. – Deel 2. Evolutie. - Deel 3: Technische proef. Gent, Sint-Lucas, Eindwerk voorgelegd tot het behalen van het diploma van architect, academiejaar 2002-2003.

6891 JASPERS, Edmonde; e.a. Lucht zonder grenzen. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2001, VI + 35 p.

6892 MEES, Jan; e.a. Beheer van kust en zee. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2001, VI + 82 p.

6893 NOËL, Ludo. De Belgica 10 jaar op zee. Brussel, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden, 1994, 30 p.

6894 REDANT, Frank; e.a. Referatenboek bij de studiedag van 17 maart 2005 in het Cultureel centrum Scharpoord, Knokke-Heist. - Een initiatief van het Departement Zeevisserij (CLO-DvZ), i.s.m. de Stichting Duurzame Visserij Ontwikkeling (SDVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2005, III + 66 p.

6895 SCHRIJVERS, Jan. Het Vlaams Instituut voor de Zee als mogelijk instrument voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2001.

6896 VELGHE, Frederik. Rooms with a view: Beaucoup Fish. Instituut voor mariene wetenschappen. Gent, Onuitgegeven eindwerk Sint-Lucas, 2001.

6897 WARTEL, Michel; e.a. Infosessie. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2005, V + 32 p.

7691 ‘Anker ‘Belgica’ in Walraversijde’. De Plate, XXXVI, 2007, p. 146.

7692 Annual report. Vlaams Instituut voor de Zee. Oostende, Flanders Marine Institute, 2007.

7693 BULTINCK, Marino. Recht door zee. Oostende, Unesco Platform Vlaanderen, 2010, 18 p.

7694 DINGENS, Yves. ‘James Weddell’. De Plate, XXXVIII, 2009, p. 84.

7695 ENEMAN, Eddy. 30 jaar Stedelijk Noordzeeaquarium Oostende in ’t Gérnaeskot. Oostende, Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium, 2007, 80 p.

7696 LELOUP, Eugène. Belgische zeevisserijatlas. Oostende, Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Commissie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in de zeevisserij, 1961.

7697 LELOUP, Eugène. Onderzoek in verband met de garnalenvisserij door beroepsvissers in 1962: nr. 1. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1965, 32 p.

7698 LELOUP, Eugène. Zeedieren waargenomen in de experimentele garnalenvangsten (1949-1964): nr. 2. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1965, 26 p.

7699 LOY, Marc. Oudste marine laboratorium van de wereld’. Lange Nelle, XXII, 2010, p. 66.

7700 ROBEYNS, Gie. ‘Three lost aquariums in Ostend’. International Zoo News, LIV, 2007, pp. 408-409. (Noordzee aquarium, Paster Pype, aquarium).

7701 SEYS, Jan; LESCRAUWAET, Ann-Katrien en MEES, Jan. ‘De Belgische zeewetenschappen vroeger en nu’. De Grote Rede, 2009, 25, pp. 2-12.

7702 Vlaams instituut voor de zee: jaarboek 2009. Oostende, VLIZ, 2010.

7703 WILDEMEERSCH, Koen. Grondwaterstandvariaties in zeedijken ten gevolge van de getijdenwerking. Oostende, K.H.B.O. (departement Industriële Wetenschappen en Technologie, opleiding Bouwkunde), 2008, 136 p.

8696 BREYNE, M., SEYS, Jan, LESCRAUWAET, Ann-Katrien. ‘The world’s very first marine research station in Ostend (Belgium)’. IEEE Oceanic Engineering Society, 2010.

8697 ‘Charles Van Bambeke’. In: Wetenschatten - Historische figuren van het zeewetenschappelijk onderzoek. Oostende, VLIZ Wetenschatten, 2014, 9 p.

8698 COELUS, Robert en JACOBSEN, Jan. ‘Een fata morgana was te zien aan het strand van Oostende. - (Maritieme weetjes)’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 89, pp. .

8699 CORVELEYN, Johan. ‘Stormen door de eeuwen heen’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2016, 104, pp. 61-64.

8700 HUBRECHTSEN, Freddy. ‘Gespoeld, gespuid, gebaggerd: een overzicht van de verzandingsproblemen in de Oostendse haven van de 15de tot de 20ste eeuw’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2016, 106, pp. 30-41.

8701 INDEKEU Bruno. ‘Aan de vergetelheid ontrukt: Ulrich Nicolas Kümmer (1792-1862), ingenieur van Bruggen en Wegen’. Limburg, het Oude Land van Loon, 1997, pp. 231-242.

8702 MANTELEERS, Willem en BRUNEEL, Franky. ‘A958 Zénobe Gramme: 52 jaar in dienst en glimmend als nieuw!’. Neptunus, LVI, 2013, 306, pp. 2-13.

8703 PIRLET, Ruth, RAPPÉ, Karen en NAUDTS, Lieven. ‘Belgische onderzoekschepen toen, nu en in de toekomst’. De Grote Rede, 2015, 41, pp. 7-14.

8704 REDMAN, Nicholas. The Travels of the Oostende Whale Skeleton. S.l.,Redman Publishing, 2015, 119 p.

8705 VAN EEGHEM, Isabelle. ‘Gabriël Carpentier, marconist, ondernemer, uitvinder’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 7, s.p.

8706 Vijftig jaar Koninklijke Marine Academie. Antwerpen, Koninklijke Marine Academie, 1986, 64 p.