04. Media

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4431 DE SMET, Jos. ‘De Westvlaamse pers in 1848’. Biekorf, LIII, 1952, 1, pp. 8-12.

4432 DE SMET, Jos. ‘De Westvlaamse pers in 1855’. Biekorf, LXI, 1960, 7, pp. 249-251.

4433 DECLEER, Willy. 100 jaar de Zeewacht. Oostende, De Zeewacht, 1996, 6 p.

4434 DEGRAER, H.; MAERVOET, W.; MARTENS, F., e.a. Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1914; de arrondissementen Oostende, Brugge, Diksmuide, Ieper, Kortrijk, Tielt en Veurne. Leuven, Nauwelaerts, 1968, 416 p. (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, 48).

4435 DENECKERE, Bernard. De Westvlaamse klandestiene pers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leuven, KULeuven (OLV - geschiedenis), 1976.

4436 DENYS, F. ‘De radio in West-Vlaanderen 1922-1929’. Biekorf, LXXXVII, 1987, 3, pp. 209-218.

4437 DIDIER, Freddy. ‘De Westvlaamse pers in de jaren 1825-1830’. Biekorf, LXV, 1964, 5, pp. 129-133.

4438 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende in het Internationaal Krantenmuseum te Aken’. De Plate, XVI, 1987, p. 297.

4439 100 jaar De Zeewacht. Oostende, De Zeewacht, 1996, 102 p.

4440 KLUYSSE, Krist. De Zeewacht tijdens het Interbellum. Gent, RUG (OLV – geschiedenis), 1992.

4441 MAERVOET, Willy. ‘De Oostendse pers (1818-1914)’. Ostendiana, II, 1975, pp. 131-142. 4442 ‘Radio 3 in Oostende aan zee’. Nieuw Oostends tijdschrift. Onafhankelijke periodiek over kunst en cultuur. 1998-1999, pp. 68-70.

4443 ROGIERS, Gilbert. Lokale nieuwsvoorziening voor Oostende, complementair aan de grote media: een vergelijking tussen de perioden 76-77 en 82-83. Gent, RUG (OLV - pers- en communicatiewetenschappen), 1984, 179 p.

4444 SMISSAERT, Emile. ‘“La Flandre Libérale” ivm. Oostende’. De Plate, VIII, 1979, p. 200.

4445 SMISSAERT, Emile. ‘De “Antwerpener Zeitung”’. De Plate, VIII, 1979, p. 9.

4446 SMISSAERT, Emile. ‘De Oostendse periodieke pers, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Gent’. De Plate, X, 1981, p. 20.

4447 VANDENABEELE, Patrick. ‘Het Oostends weekblad “De weezen - Les orphelins”’ (1923). De Plate, XV, 1986, p. 266.

4448 VEREENHOOGHE, Bart. ‘De Zeewacht’ door zijn lezers gezien. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale Studiën (OLV-Maatschappelijk Assistent), 1978, 209 p.

4449 VIAENE, Antoon. ‘Oostendse drukpers. Bibliografie van de stadsdrukker Bernard Bricx 1790-1813’. Biekorf, LXV, 1964, 8, pp. 225-231.

4450 VILAIN, Omer. ‘Oostendse drukkers’. Biekorf, LXVI, 1965, 3, p. 93.

6262 VANTOURNOUT, Brend. Van “Panne-strand” tot “De Zeewacht”. Een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940-1980. Gent, RUG (OLV – Geschiedenis), 2001, 224 p.

6883 BIEBOUW, Luc; CLAYS, Alex; CREMERS, Filip; e.a. Daveluy. Brussel, Brussels Euro Joker Club, 2004, 176 p.

6884 NEIRINCKX, Pieter. Affiches op het spoor. Spoorwegaffiches in België 1833-1985. Tielt, Lannoo, 2006.

6885 SCHEERLINCK, Karl. Affichekunst aan zee 1887-1970: een eeuw Belgische kustaffiches. Brugge, Van de Wiele, 2003, 175 p.

6886 VANTOURNHOUT, Brend. Van "Panne-strand" tot "De Zeewacht". Een blik op de evolutie van Oostende in de periode 1940-1980. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, 2001.

7686 CONSTANDT, Marc. ‘Marco Marcovici een veelzijdige toeristische uitgever met aandacht voor West-Vlaanderen’. In de Steigers, XVI, 2009, 2, pp. 31-38.

7687 SMISSAERT, Emile. ‘’La Saison d’Ostende’: een artikel van Stefan Zweig uit 1902, plus een gelijknamige, nu vergeten seizoenskrant: teksten, commentaren, overwegingen, evaluaties’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 199-210.

7688 SMISSAERT, Emile. ‘De Oostendse weekbladen-van-vroeger worden ‘op computer gezet’’. De Plate, XXXVI, 2007, p. 86.

7689 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Waarheen Het Visserijblad vaart’. Het Visserijblad, 2010, 10, pp. 27-30.

7690 VANTHOURNHOUT, Brend. ‘De ontwikkeling van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1949-1980)’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXLVIII, 2011, 2, pp. 467-494.

8694 SERIE, Eddy. ‘Het Visserijblad & Eddy Serie’. Het Visserijblad, LXXXI, 2015, 13, pp. 28-29.

8695 VANTOURNHOUT, Brend. ‘De ontwikkeling van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1940-1980’. De Plate, XLI, 2012, pp. 6-14, 28-40.