03. Onderwijs

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4339 ANRYS, Henri. ‘Ecole de marine d’Ostende. La préparation à la navigation en temps de guerre de 1930 à 1940’. Neptunus, XXXIV, 1989-1990, 2, pp. 5-8.

4340 Athénée royal d'Ostende. Album de photographies. Paris, Tourte, 1910.

4341 BILLIET, Germain. ‘Mijn eerste schooljaren’. De Plate, XVII, 1988, p. 215.

4342 BOSTEELS, W. ‘”Opvoeding en onderwijs in maritieme sfeer”. Koninklijk Werk Ibis vzw onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning’. Neptunus, XXXVI, 1992-1993, 4, pp. 5-7.

4343 CARREIN, Lucien. 100 jaar vrij onderwijs te Mariakerke 1895-1995. Mariakerke, Carrein, 1995, 76 p.

4344 Cinquantenaire de l’oeuvre des navires-écoles belges 1904-1954. Anvers, Association Maritime Belge, 1955, 39 p.

4345 Cinquantième anniversaire de la fondation de l’oeuvre royale ‘Ibis’ 1906-1956. S.l., s.n., 1956, 50 p.

4346 CLAEYS, Robert. Het Koninklijk Atheneum te Oostende: historisch overzicht. Oostende, Drukkerij Vakschool, 1932, 45 p.

4347 CLYBOUW, Karel. Geschiedenis van het onderwijs te Bredene: de Vrije Katholieke Scholen op het dorp en Sas Slijkens aan zee en op de Vuurtorenwijk, II. Torhout, Flandria Nostra, 1986, 113 p.

4348 COELUS, Robert. De Ibis-story 1906-1972. Bredene, Heemkring Ter Cuere, 1972, 120 p.

4349 COELUS, Robert. De IBIS-story 1906-1981: gedenkboek te gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Werk IBIS. Bredene, Lowyck, 1981, 150 p.

4350 COOPMAN, Frans. ‘100 jaar Vrije Visserijschool Paster Pype’. De Plate, XVIII, 1989, p. 110.

4351 COTTENS, Ingrid. Alfabetisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1780-1870. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1980.

4352 DANGEZ, Henri. De Vrije school - Vuurtoren Oostende 1895-1985. Oostende, 1985, 22 p.

4353 DECLEER, Roger. ‘Ct. Cambier van de Ibis op rust’. Wandelaer et sur l’eau, februari 1950, 263, pp. 90-91.

4354 DECLEER, Roger. ‘De dood van het vrije zeevisserijonderwijs’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXXI, 6 (262), pp. 1-7.

4355 DECLEER, Roger. 100 jaar Vrije Visserijschool ‘Paster Pype’: 1888-1988. (met een inleiding door Dries Claeys en Dirk Demaeght). Oostende, Nieuwsblad van de Kust, 1988, 54 p.

4356 DE GROEVE, Alfons en VANCRAEYNEST, Raymond. Gedenkschrift ‘Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende 1878-1978’. Oostende, 1978, 32 p.

4357 DE JUMNE, Désiré. Proposition tendante à réorganiser l'enseignement moyen et les écoles primaires gratuites dirigées aujourd' hui par les frères de Charité et les Soeurs St.-Joseph, à Ostende. Bruxelles, s.n., 1849; Bruges, C. Maignien, 1863, 16 p.

4358 DE KUYSSCHE, Frans. ‘Le Mercator va mourir’. Ostend Flash, III, 1960, 11, p. 11.

4359 DE MUELENAERE, C. ‘De oorlogsjaren op het College (1940-1945)’. De Nieuwe Kinkhoren, I, 1969, 3, pp. 8-16; I, 1969, 4, pp. 7-15; II, 1970, 2, pp. 30-38.

4360 DENDUYVER, Marcel. 75 jaar Klein-College.S.l., s.n., 1994, 60 p.

4361 DESCHEPPER, Eugeen. ‘50 Jaar VTI-Vrij Technisch Instituut te Oostende 1973’. Jubileumsbrochure, 1973, pp. 7-18.

4362 DE VOS, Alex. L’histoire des navires écoles belges. Deurne, MIM, 1993, 128 p. (Série Ortelius).

4363 DE VOS, Alex. Mercator: das Belgische Segelschulschiff ‘Mercator’. Antwerpen - Oostende, ‘Mercator’, 1975, 16 p.

4364 DE VOS, Alex. Mercator: geschiedenis van de Belgische schoolschepen. Antwerpen, MIM, 1993, 128 p. (Ortelius-reeks).

4365 DE VOS, Alex. ’Mercator’: histoire des navires-école belges. Antwerpen, De Branding, 1972, 64 p.

4366 DE VOS, Alex. Mercator: the Belgian training sailing ship ‘Mercator’. Antwerpen - Oostende, ‘Mercator’, 1975, 16 p.

4367 DE VOS, Alex. Opleidingsschip ‘Mercator’; beknopte geschiedenis van de Belgische opleidingsschepen. Antwerpen, De Branding, 1973, 64 p.

4368 DE WINTER, Marc. ‘Stedelijke Visserijschool “John Bauwens” (1886 - heden) ontstaan, groei, twee wereldoorlogen, een nieuw gebouw, de figuur van J. Bauwens)’. Open Monumentendag, s.l., 1991, pp. 14-15.

4369 DINGENS, Y. ‘Een halve eeuw franstalig onderwijs te Oostende: Het Instituut des Dames du Sacré-Coeur’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 125-130.

4370 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het Stedelijk Visserijonderwijs 1886-1986’. De Plate, XV, 1986, p. 158.

4371 DUBOIS, Marc. ‘De Zeevaartschool te Oostende. De Plate, X, 1981, pp. 127-129.

4372 DUFLOU, Vincent. ‘Het schoolschip “Mercator” (1931-1960), nu “Museumschip” (eerst te Antwerpen, sedert 1964 te Oostende afgemeerd)’. Open Monumentendag, 1992, pp. 31-34.

4373 DUPON, Luc. Vrije Visscherijschool Paster Pype. Oostende, Eigen Beheer, 1992, s.p.

4374 Ecole des pupilles de la pêche ‘Ibis’ oeuvre d’adoption des enfants de marins pêcheurs. Ostende, Alb. Bouchery, 1906, 32 p.

4375 FOUTRY, Valère. Een school- en onderwijsmuseum te Oostende - een pleidooi voor verdere modernisering van ons locaal schoolwezen. Oostende, Honoré Seys, 1930, 15 p.

4376 GOOR, G. ‘L' “Ibis”, oeuvre d'adaption des enfants de pêcheurs et marins d'Ostende’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d'Importation et d'Exportation, 1932, pp. 185-189.

4377 HAEGHEBAERT, G. Kostschool van het Koninklijk Atheneum Oostende. Oostende, H. Devriese, 1948, 13 p.

4378 HERMANS, John. ‘Ballade voor professor Rikke Schmitz’. Ostend Flash, I, 1958, 3.

4379 ‘Het Koninklijk Atheneum : een historisch gebouw’. Open Monumentendag, 1992, pp. 11-16.

4380 100 jaar vrij onderwijs Stene-dorp. Zandvoorde, Serigrafiek, 1981, s.p.

4381 HOSTYN, Norbert. ‘De Vrije Kunstacademie 1934-1940’. De Plate, XXVI, 1997, 2, pp. 45-46.

4382 HOUWEN, Raymond. Een collegemeester vertelt; een lach en een traan; een scheut levensoptimisme en een pint gemoedelijkheid uit de 100 jaren Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende. Oostende, Goekint, 1979, 183 p.

4383 J. D. ‘Onze vrije visscherijschool van Oostende’. Zondagsvriend, 1933, pp. 394-395.

4384 Jubelfeesten van XXV jaar der ‘Germana’ en der ‘Vrije Huishoudschool’ gevierd te Oostende op maandag 17e november 1924. Oostende, A. Vervaecke, 1924, 10 p.

4385 KLAUSING, Jef. ‘De Broeders van Liefde in Oostende’. De Plate, IV, 1974, 1, pp. 9-11; IV, 1974, 2, pp. 5-6; IV, 1974, 3, p. 5; IV, 1975, 4, p. 5; IV, 1975, 5, p. 5.

4386 Kostschool van het Koninklijk Atheneum Oostende. Oostende, Devrieze, 1948, 13 p.

4387 LAFORCE, Moo. Onderzoek naar de speelmogelijkheden van het 7- tot 12-jarig kind met een praktische toepassing in Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – lichamelijke opvoeding), 1974, 127 p.

4388 LAGAST, Noël. Feestbrochure 1928-1998. De geschiedenis van 70 jaar ingenieursopleiding en 35 jaar graduaatsopleiding in Oostende. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Oostende, KHBO, 1999, 56 p.

4389 LAUWERS, Edward. ‘Het koninklijk werk van de “IBIS” te Oostende’. V.E.V. berichten, 15 feb. 1956, 3.

4390 LAUWERS, Ward. ‘Het Koninklijk Werk Ibis te Oostende’. Ostend Flash, II, 1959, 4, pp. 30-32.

4391 ‘L’Ecole de marine d’Ostende’. L’Emulation, LII, 1932, pp. 6-11.

4392 MERTENS, Jacques en LARIDON, Alfons. Schoolstrijd en schoolpact. Oostende, A. Vermeylenfonds Oostende, 1988, 215 p.
 
4393 Nu voor later. Bond der leerlingen en oud-leerlingen der stadsmeisjesscholen van Oostende. Maandelijk nieuws. Oostende, s.n., 1910, s.p.

4394 Ontstaansgeschiedenis van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Brugge, KHBO, 1999, 25 p.

4395 PANCKOUCKE, Marc. Onderzoek naar de toestand van het leerlingenwezen in het bestuurlijk arrondissement Oostende. Kortrijk, Instituut voor Psycho-Sociale Opleiding (OV – Maatschappelijk Assistent), 1964, 145 p.

4396 PETITJEAN, O. ‘De marineschool te Oostende’. Tijdschrift van de Touring Club de Belgique, XL, 1934, pp. 289-296.

4397 PIETERS, Alfons. De stad Oostende aan de leerlingen der Gemeentescholen ter herinnering aan het boomenfeest van zondag 12 april 1908. Ostende, Jules Daveluy, 1908, 16 p.

4398 ROGIE, Henri. ‘De reorganisatie van het zeevisserijonderwijs’. Neptunus, XXX, 1983, 5, pp. 11-12.

4399 ROGIE, Henri. ‘Onherstelbaar verlies voor kuststreek: Oostendse zeevaartschool opgedoekt?’. Neptunus, XXXV, 1992, 4, pp. 43-44.

4400 RYCX, R. ‘Mijn schooltijd bij Paster Pype’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, 93 (X, 10), pp. 8-13.

4401 SMISSAERT, Emile. ‘Beschouwingen over de ontwikkeling van het technisch onderwijs te Oostende en in West-Vlaanderen’. De Plate, IX, 1980, p. 84.

4402 SMISSAERT, Emile. ‘De Rijkslagere School te Oostende’ (1815-1830). De Plate, VIII, 1979, pp. 86-87.

4403 SMISSAERT, Emile. ‘Het onderwijs in het Frans aan de Lagere School te Oostende’ (1794-1830). De Plate, VIII, 1979, p. 153.

4404 SOERIMONO. ‘Voor een universiteit te Oostende’. Brugfina, XII, 1960, 180.

4405 SOURIE, Louis. Ludovicus Van Haecke 1829-1912. Brugge, Graphica, 1956, 139 p.

4406 Stedelijke vakschool van Oostende. Halve eeuwfeest 1901-1952. Oostende, Stedelijke vakschool, 1952, s.p.

4407 TYTECA, Roland. Leercontract en beroepsuitoefening; onderzoek bij de gewezen leerlingen van het Vormingsinstituut KMO te Oostende. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale Studiën, 1973, 127 p.

4408 VANALDERWEIRELDT, Edouard. en VANDENBERGHE, Martine. ‘Honderd jaar stedelijke visserijschool’. Het visserijblad, LIII, 1986, 17, pp. 1-8.

4409 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘Het schoolschip “Mathilde”’. De Plate, VII, 1978, 4, p. 4.

4410 VAN BERGEN Jacques. Honderd jaar Koninklijk Atheneum I Oostende.1882-1982; historische schets. Oostende, Vereniging der Oud-Leerlingen en Vrienden van het Koninklijk Atheneum te Oostende, 1982, 113 p.

4411 VAN BERGEN, Jacques. Bijdrage tot de geschiedenis van het Koninklijk Atheneum te Oostende de eerste 75 jaar van zijn bestaan 1882 - 1957, (met medewerking van F. Smissaert voor de statistische gegevens en diagrammen). Oostende, Oud-Leerlingen en Vrienden Kon. Atheneum, 1957, 57 p.

4412 VAN BERGEN, Jacques. Honderd jaar vrienden, een map vol herinneringen. uitgegeven n.a.v. het 100-jarig bestaan van de ‘Vereniging van de Oud-leerlingen en Vrienden van het Koninklijk Atheneum I te Oostende’ (V.O.V.K.A.): 1891-1991 historiek. Oostende, V.O.V.K.A., 1991, 12 p.

4413 VANCRAEYNEST, Raymond en DE GROEVE, Alfons. Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende 1842-1992: College der Oratorianen, 1653-1796; Onze-Lieve-Vrouwecollege, 1842-1992. (met een voorwoord door Leo Declerck). Oostende, Onze-Lieve-Vrouwecollege, 1992, 308 p.

4414 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Priester-leraar Lodewijk van Haecke (1829-1912) en Oostende’. De Plate, XXI, 1992, 11, pp. 239-240.

4415 VANCRAEYNEST, Robert. ‘Het schoolschip “Mathilde”’. De Plate, 1978, p. 63.

4416 VANDAMME, Gerard. ‘De Conscienceschool - mei 1940’. De Plate, XIV, 1985, p. 153.

4417 VANDEN WEGHE, Huguette. 150 jaar stedelijk lager onderwijs Oostende. De Haan, H. vanden Weghe, 1987, 110 p.

4418 VAN DE WEGHE, Frans. De Stad Oostende aan de leerlingen der Gemeentescholen ter herinnering aan het boomenfeest van zondag 2 april 1908. bevattende de redevoeringen van burgemeesters A. Pieters en F. Vande Weghe. Oostende, Impr. Maison Jules Daveluy, 1908, 16 p.

4419 VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘Het koninklijk werk “Ibis”’. Neptunus, 1968, 4, pp. 70-72.

4420 VANHAVERBEKE, Ph., e.a. Hotelschool Oostende 50 jaar: 1939-1989. (met woord vooraf door Jacques Struyve ; foto’s door J.J. Soenen, e.a.). Oostende, Stedelijk Technisch Instituut Oostende, 1989, 8 p.

4421 VAN HYFTE, Ivan. ‘De familie Alleman: onderwijspioniers te Zandvoorde in de 19e eeuw’. Ostendiana, VI, 1993, pp. 109-124.

4422 VAN HYFTE, Ivan. ‘De Zusters van de H. Jozef en de Broeders van Liefde: twee grote onderwijscongregaties in de 19de eeuw’. De Plate, XVIII, 1989, p. 225.

4423 VAN HYFTE, Ivan. ‘Het leven op een gemeentelijke school in Oostende (eind 19de eeuw)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 180-182.

4424 VAN HYFTE, Ivan. ‘Over het technisch onderwijs te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, p. 219.

4425 VERNACK, Etienne. Onderzoek bij de leerlingen en oud-leerlingen van het koninklijk werk ‘Ibis’ in verband met de zeevaart en zeevisserij. Roeselare, School voor maatschappelijk dientsbetoon, Volksopleiding, 1969, 115 p.

4426 VERNIEUWE, Ghislain. ‘Stedelijke Basisschool “Albert” (1910 - heden)’. Open Monumentendag. S.l., 1992, pp. 17-22.

4427 75 jaar Sint-Lodewijksschool te Konterdam-Stene. Oostende, Drukkerij Serigrafie, 1981, 45 p.

4428 75 jaar vrije school Nieuwlandstraat Gerststraat, 1909-1984. Oostende, Onze-Lieve-Vrouwe-College, 1984, 60 p.

4429 Vijftigste verjaring van de stichting van het Koninklijk Werk ‘Ibis’ 1906-1956. S.l., s.n., 1956. 52 p.

4430 VILAIN, Omer. ‘25 jaar Kunstakademie’. Ostend Flash, II, 1959, 7, p. 47.

6255 CARREYN, Lucien. 100 jaar Vrij Onderwijs in Stene-Dorp. [1981]. 6256 ‘Het V.T.I. in Oostende’. Gidsenblad Lange Nelle, XII, 2000, 4, pp. 122-126.

6257 LAGAST, Noël. Feestbrochure 1928-1998: de geschiedenis van 70 jaar ingenieursopleiding en 35 jaar graduaatsopleiding in Oostende. Oostende, KHBO, 1999, 56 p.

6258 LESTHAEGHE, Joris, e.a. (red.). 75 jaar Schapenstraat. Oostende, Sint-Andreasinstituut, 1997, 74 p.

6259 NEYMAN, Mireille. Van Meisjesberoepsschool tot Ensorinstituut in beeld. Oostende, Grafisch Bedrijf Lammaing, 1999, 200 p.
 
6260 ‘Provinciaal Maritiem Instituut’. Open Monumentendag, 1997, pp. 8-9.

6261 VANPÉ, R.; m.m.v. HOSTYN, Norbert; e.a. Het conservatorium van Oostende – 150 jaar Openbaar Onderwijs in muziek en woord (1849-1999). Oostende, Stadsbestuur, 1999, 120 p. (Oostendse Historische Publicaties, 6).

6875 50 jaar Sint-Andreas. Oostende, Sint-Andreas, 2003, 136 p.

6876 COULIER, R.F. ‘Over Schoolschepen en Zeevaartonderwijs’. Neptunus, XLIX, 2006, pp. 3-6; pp. 85-88; pp. 173-177; pp. 244-247.

6877 DANGEZ, Henri. ‘Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs in Oostende’. Contact, V, 1959, 1 en 2; VI, 1960, 4.

6878 DUMONT, Dominiek. ‘Drugspreventie in het basisonderwijs: het Donna-project in Oostende’. Sociaal, XXI, 2000, 7, pp. 17-19.

6879 MARKEY, Jean-Pierre. ‘De Katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken: uniek project tussen onderwijs en welzijn in Oostende’. Tijdschrift voor welzijnswerk, XXX, 2006, 280, pp. 16-27.

6880 Minisociale-kaart. Oostende, Stadsbestuur Oostende - Dienst onderwijs, 2005 en 2006.

6881 Onze-Lieve-Vrouwecollege 2000. Oostende, Onze-Lieve-Vrouwecollege, 2000, 16 p.; idem 2001, 16 p.; idem 2002, 16 p.; idem 2003, 15 p.; idem 2004, 15 p.; idem 2005, 15 p.

6882 VERDUYCKT, Evi. ‘Spijbelen: op zoek naar een oplossing: een interview met Hilde Vercarre, spijbelambtenaar van de stad Oostende’. Welwijs, XI, 2000, 2, pp. 3-8.

7677 CAMERLINCK, Ignace Gustave. ‘Sint-Jozefschool van de Broeders van Liefde ‘. De Plate, XXXVI, 2007, p. 48.

7678 DE CLERCK, K. ‘Edward Peeters (1873-1937): Oostends onderwijzer in Oudenburg’. Biekorf, CXI, 2011, pp. 153-161.

7679 DECLERCQ, Philip. IBIS 1906-2006: een koninklijk verhaal. Bredene, Koninklijk Werk Ibis, 2007, 448 p.

7680 FALISE, Jean-Pierre. ‘Een Belgische vissersschool te La Rochelle in 1940?’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 44-46.

7681 FEYS, Ellen. Leven op internaat in Oostende in de jaren 1950: over kamerheren, karrevet en negrospirituals. Gent, UGent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), 2008, 138 p.

7682 FEYS, Micheline; BOEY, Winny en BREMS, Kim. 100 jaar stedelijke basisschool Hendrik Conscience in beeld. Oostende, Micheline Feys, 2009, 98 p.

7683 GLEISSNER, Justin. Koopvaardij op nieuwe koers: 150 jaar Koninklijk Belgisch Zeemanscollege. Brasschaat, Pandora, 2007, 110 p.

7684 Onze-Lieve-Vrouwecollege. Oostende, Onze-Lieve-Vrouwecollege, 2007.

7685 PHILIPS, Freddy. ‘Koopvaardij op nieuwe koers: het lang verwachte jubileumboek van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege’. Neptunus, L, 2007, p. 171.

8687 DEGRYSE, Miroyka. ‘VIVES professionele opleiding Bachelor in de bouw’. Op de werf, maart 2015, 38, pp. 36-37.

8688 LESAFFRE, Martine. ‘Oostende: een langetermijnvisie voor het schoolmanagement en werken aan de infrastructuur’. Imago: tijdschrift voor het gemeentelijk onderwijs. XI, 2012, 4, pp.8-9.

8689 LOZE, L. ‘Het zeevaartkundig onderwijs in België’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 321-323.

8690 ‘Proposition tendante à réorganiser l’enseignement moyen et les écoles primaires gratuites dirigées aujourd’hui par les Frères de Charités et les Sœurs St.-Joseph à Ostende’. In: Œuvres diverses. Gand, Imp. et Lith. C. Annoot-Braeckman, 1849, 16 p.

8691 SAINT BERNARD DU SPUIKOM. ‘Het IBIS-project Milford Haven 1914-2019’. Neptunus, LIX, 2016, 314, pp. 20-23 (ook in: Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2016, 103, pp. 55-59).

8692 V.A., J. ‘Ligue des extensions universitaires catholiques flamandes’. Biekorf, 2012, 3, p. 335.

8693 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Het leven zoals het ook was in Ibis: over droog brood, het klokhuis van een appel en water uit de spoelbak van ’t WC’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 8, s.p.