2. Vrijzinigheid en vrijmetselarij

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4275 De broederlijkheid, maatschappij van vrijdenkers Oostende. Oostende, s.n., s.d., 10 p.

4276 DE TROETSEL, Jos. Vlaamse vrijmetselaarsloges in de Hollandse Tijd: Aalst, Brugge, Ieper, Kortrijk, Lokeren, Menen, Oostende, Oudenaarde, Sint-Niklaas. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1973.

4277 SIBENALER, J.B. ‘Truelle d’ honneur en argent offerte par la ville d’Ostende à la corporation’. Bulletin de la Société Royale d’Archéologique de Bruxelles, XXXII, 1927, pp.49-55.

4278 SMISSAERT, Emile. ‘Vrijmetselarij als historisch verschijnsel’. De Plate, VII, 1978, p. 67.

4279 SURMONT, Jan. ‘Hoop in de toekomst en de vrijdenkersbeweging in Oostende (1865-1914)’. De Plate, XI, 1982, p. 128.
 
4280 VANTOMME, Raoul. La vie de la loge les trois niveaux établie à l’orient d’Ostende depuis 1784. Ostende, Eigen Beheer, s.d. en 1986, 206 p en s.p.

4281 VENS, Roger. ‘Sierborden en de Oostendse vrijmetselaarsloge. Simon Stevin, Groot Loge van België’. De Plate, XXI, 1992, p. 152.

6869 De Geuzetorre. Oostende, V.L.C. Oostende, 1999, 36 p.