1. Katholieke Kerk

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4198 BAELS, Edouard. ‘75 Jaar St-Jozefskerk te Oostende 1976’. Jubileumbrochure, 1976, pp. 21-24.

4199 BAELS, Hendrik. Op de inhuldiging van Z.E.H. Kanunnik Camerlinck, als pastor deken van Oostende op 29 in wintermaand 1910. Oostende, A. en J. Elleboudt, 1910, s.p.

4200 BAERT, Ph. De kerken van West-Vlaanderen. Koekelaere, Devriendt PVBA, 1980, 3 dln.

4201 BEIRENS, Dirk. ‘De kerk van Zandvoorde’. Gidsenblad Lange Nelle, VI, 1994, 2, pp. 60-61.

4202 BEYEN, Julien. ‘De klokken van Mariakerke’. De Plate, IV, 1974, 3, p. 3.

4203 BILLIET, Germain. ‘Omtrent de oprichting van de H. Hartparochie en de H. Hartkerk’. Ostendiana, V, 1986, pp. 189-215.

4204 BILLIET, Germain. Onze Lieve Vrouw ter Mariakerke-Oostende; historische aantekeningen ; tweede geheel omgewerkt en aanzienlijk vermeerderde uitgave. Oostende, G. De Haene, 1981, 64 p.

4205 Broederschap van O.L. Vrouw van Lourdes, koninklijk opgericht in de kapel der Arme Klaren Coletinnen te Oostende. S.l., s.n., 1870, 16 p.

4206 BUFKENS, Georges. A la découverte de l’église S.S. Pierre et Paul. Oostende, s.n., 1997, 21 p.

4207 BUFKENS, Georges. Discovering the St. Peter and St. Paul’s Church: a guided visit. Translated by Hilde Bufkens. Ostend, s.n., 1998, 18 p.

4208 BUFKENS, Georges. Een gidsbeurt in en om de Petrus- en Pauluskerk. Oostende, s.n., 1997, 13 p.

4209 BUFKENS, Georges. Entdecken wir die Sankt Petrus und Pauluskirche: Führung. Ostende, s.n., 1998, 18 p.

4210 COULIER, Leo. Een beetje ruw maar oprecht. De vissersparochie Sint-Antonius-Oostende, 1899-1929. Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1999, 96 p.

4211 De bedevaarder. Oostende, L. van den Borre, s.d., 55 p.

4212 DEBROCK, Walter. ‘Bedevaartplaatsen van de Vlaamse vissers en zeelui’. Marine, 1957, 9, pp. 5-9; 10, pp. 5-7.

4213 DEBROCK, Walter. ‘Bedevaartplaatsen van de Vlaamse vissers en zeelui’. Neptunus, XXIII, 1975-1976, 4, pp. 2-12.

4214 DEBUYST, D. Frédéric. ‘Le monastère des Clarisses d’Ostende’. Art d’église, 1959, 107, pp. 177-195.

4215 DECLEER, Roger. ‘De aalmoezeniers van den arbeid in Oostende 1926-1954’. De Plate, XXVVI, 1997, 6-9, pp. 164-166.

4216 DEMAREST, H. ‘Pater Philips Bauwens, onderpastoor te Oostende’. Biekorf, LXXXIV, 1984, 2, p. 69.

4217 DESCHEPPER, Eugeen en MOERMAN, Gilbert. Geschiedenis van de St-Jansparochie te Oostende. Oostende, 1974, 222 p.

4218 Des édifices du culte à Ostende. Ostende, s.n., 1854, 7 p.

4219 DE SMET, Jos. ‘De grote kerkbrand van Oostende. 14 augustus 1896’. Biekorf, LIX, 1958, 6, pp. 161-165.

4220 ‘De Zwarte Nonnen te Oostende. Een historiek (19e - eeuws handschrift in privébezit)’. De Plate, 1983, pp. 73, 111, 183; 1984, pp. 18; 1985, pp. 76, 106, 138, 231, 258, 295; 1986, pp. 59, 125, 249, 281; 1987, pp; 60, 92, 290, 310.

4221 Die Sankt Peter und Pauluskirche Oostende. Oostende, s.n., s.d., 8 p.

4222 DREESEN, Jan-Baptist en VANDAMME, Gerard. Geschiedenis van een parochie te Oostende. Sinte Catharina vergaan...Sinte Godelieve ontstaan. Oostende, 1984, 240 p.

4223 E. A. ‘St. Peter and Paul’s Church of Ostend’. Contact, maart 1988, pp. 14-15; april 1988, pp. 15-17.

4224 E. D. ‘Mingelmaren (Westvlaamsche Zendelingen)’. Rond den Heerd, VIII, 1897, 20, p. 317.

4225 Eene aloude processie binnen de stad ende port van Oostende. Oostende, Cazaux-Mechelaere, 1862, 52 p.

4226 ‘Eerweerde Heer Mouqué, priester, zangmeester en toonzetter’. Rond den Heerd, XIV, 1879, 47, pp. 377-379, 396-397, 403-405.
 
4227 ‘Eglise des Frères Pêcheurs à Ostende’. L'année Dominicaine, 1883-1884, XXIII, pp. 497-506; 1884, XXIV, pp. 254-259.

4228 ELLEBOUDT, A. ‘La petite église des dunes’. In: VANDENPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d’Importation et d’Exportation, 1932, pp. 255-257.

4229 FALISE, Jean-Pierre. ‘De geschiedenis van de Kapucijnen en de Kapucijnenkerk te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 169 e.v. en 284.

4230 FALISE, Jean-Pierre. ‘Nog over de Kapucijnenkerk’. De Plate, XIX, 1990, p. 159.

4231 FALISE, Jean-Pierre. ‘Over het Hazegras en de kerk van O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis’. De Plate, XX, 1991, p. 255.

4232 ‘Gebedeken van Goeden Vrijdag’. Volk en Taal, 1892, pp. 150-151.

4233 GODEFROID, G. ‘Het apostolaat ter zee’. Ostend Flash, IV, 1961, 6, p. 4.

4234 ‘Het beeld van Onze Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel ’t Oostende’. Archievenboek van Rond den Heerd, I, pp. 51-56.

4235 HOUWEN, Raymond; DEHEM, Paul en VAN HYFTE, Ivan. God blijft glimlachen: honderdjarige geschiedenis van de Koninklijke Sint-Jozefsparochie te Oostende: 1889-1989. (met pentekeningen van Kris Herteleer). Oostende, Sint-Jozefsparochie; Bredene, Lowyck, 1989, 139 p.

4236 JACOBUS, Anne. Een bijdrage tot de studie van de vrouwelijke religieuzen in West-Vlaanderen, 1801-1914: stichtingen, intrede en archiefbestand. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1977.

4237 Jubileumbrochure 75 jaar St. Jozefskerk Oostende. Oostende, s.n., 1975, 26 p.

4238 K. L. ‘De wijding der zee te Oostende’. Zondagsvriend, 1939, pp. 842-843.

4239 KLAUSING, Jef. ‘Artistieke, financiële en subjectieve beschouwingen van de Grote Kerk’. De Plate, VII, 1978, 9, p. 96.

4240 LAUWERS, Ward. ‘De Zusterkens der Armen’. Ostend Flash, II, 1959, 3, pp. 28-29.

4241 ‘L’église du Hazegras’. Bulletin du comité de la Flandre Occidentale, I, p. 54.

4242 ‘Les fêtes de Pacques à Ostende’. Globe, 1907, pp. 208-209.

4243 LESCOUCHIER, D. Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven in West-Vlaanderen. Brugge, s.n., 1926, s.p.

4244 Levensschets van den Z. E. H. Ludovicus de Costere, gewezen pastoor-deken van Oostende, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Fonteyn, 1885, 48 p.

4245 MEGANCK, K. ‘Aantekeningen wegens de kerk van Oostende gedurende het schrikbewind’. Rond den Heerd. Archievenblad Brugge, III, pp. 40-47.

4246 Met de toeristen op bezoek in de St.-Petrus en Pauluskerk te Oostende. Oostende, s.n., s.d., 8 p.

4247 Missie album, Dekenij Oostende, Bisdom Brugge: hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de Dekenij. Oostende, St. Pietersmissiebond, 1950, ongepag.

4248 N., E. ‘De oude monstrans van Oostende’. Biekorf, LXIV, 1963, 8, p. 251.

4249 Onze -Lieve-Vrouw ter Duinen, Mariakerke - Oostende: historische aantekeningen. Oostende, Parochie O.L.V. Ter Duinen, juli 1961, 12 p.

4250 OPDEBEEK, Lodewijk. ‘Uit het leven van Kannunik Van Haecke’. Artistenleed, s.d., pp. 65-71.

4251 ‘Ostende: pastors “Oratoren” van St. Pieters en Pauwels’. Rond den Heerd, V, pp. 204-205.

4252 Petit manuel de la congrégation de l'enfant Jésus établie au pensionnat des soeurs de Saint-Joseph, Rue du Quai 16, Ostende. Ostende, Elleboudt, 1906, 32 p.

4253 SCHOUTENS, Stephanus. Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen. Aalst, De Seyn-Verhougstraete, 1903, 149 p.

4254 Sint-Katarina een groeiende parochie. Oostende, Sint-Katarinaparochie, 1990, 53 p.

4255 SLOSSE, Roger. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, dl. II; volksdevotie in West-Vlaanderen. Roeselare, Roularta, 1979, 141 p.

4256 SMISSAERT, Emile. ‘Nadere gegevens over Jozef Gezelle, pastoor van Stene’. De Plate, IX, 1980, p. 125.

4257 TANGHE, G.F. Handboeksken des Broederschaps der H. Barbara, kanoniekelijk ingesteld in de parochiekerk van Oostende. Brugge, De Schrijver-Van Haecke, 1858, 31 p.

4258 Une visite à l’ église SS. Pierre et Paul à Ostende. Oostende, s.n., s.d., 8 p.

4259 Uw parochie ...H. Hart Oostende tot uw dienst. Tielt, Lannoo, 1956, 24 p. 4260 Uw parochie H.H. Petrus & Paulus Oostende tot uw dienst. S.l., s.n., s.d., 25 p.

4261 VAN BIERVLIET, L. ‘Kardinaal Newman in Oostende 1863’. Biekorf, LXXXII, 1982, 4, pp. 382-383.

4262 VAN CLEVEN, Peter. Jubeldicht opgedragen aan Petrus-Xaverius De Canniere, pastoor-deken van Oostende. Oostende, A. Smissaert, 1907, 14 p.

4263 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De beginjaren van Pastoor Pype als aalmoezenier ter zee’. De Plate, XXIV, 1995, 12, pp. 323-327.

4264 VANDAMME, Gerard. ‘Enkele bemerkingen bij de “Geschiedenis van de Kapucijen en de Kapucijnenkerk te Oostende”’. De Plate, XVII, 1988, p. 251.

4265 VAN DEN BERGHE, F.; VAN DEN HEUVEL, J. en VERHELST, G. De Zwartzusters van Brugge, Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië. Brugge, Marc van de Wiele, 1986, 336 p. (pp. 235 - 264: De Zwartzusters te Oostende).

4266 VAN DEN BROECK, Jeannine. Sint-Franciscuskerk Stene. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 17 p.

4267 VANDENHOEKE, Marie-Claire. Heiligenverering en volksdevotie in het dekenaat Oostende. Leuven, KULeuven (OLV), 1970, 2 dln.

4268 VANHOENACKERE, Jeannot. ‘100 jaar aanwezigheid van de “Dochters van Liefde” in Oostende 1895-1995. De Plate, XXIV, 1995, pp. 147-152, 220-224 + errata.

4269 VAN HYFTE, Ivan. ‘Op straffe van bedevaart naar Oostende’. De Plate, XXI, 1992, p. 13.

4270 VAN LEENHOVE, Gilbert. ‘Parochie Molendorp ( Sas-Slijkens) tijdens de eerste wereldoorlog’. Zanten uit ‘t Vynckx- en Woutermansambacht, Bredene, Conf. V.W.A., 1991, pp. 15-16.

4271 VERBRUGGE, Joris. ‘Over de Sint-Rafaël Parochie te Raversijde 1965-1984’. De Plate, XXVII, 1998, 2, pp. 49-51.

4272 VERLONJE, Wilfried. ‘Zeewijdingsplechtigheid te Oostende 1854’. De Plate, XII, 1983, p. 157.

4273 VERMEIRE, Johan. ‘Herinneringen aan de Zusters van het klooster, 1943-1947’. ’t Schorre, XIV, 1991, 1, pp. 3-5.

4274 WERBROUCK, R. ‘'t Oud kerkhof van Oostende, 2 en 3’. Gidsenblad Lange Nelle Oostende, V, 1993, 3, pp. 114-199; V, 1993, 4, pp. 141-146.

6240 COULIER, L. Een beetje ruw maar oprecht: de vissersparochie St.-Antonius Oostende, 1899-1999. Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 1999, 96 p.

6241 DE BAETS, P. ‘De Oostendse confrerie van de HH. Cosmos en Damianus’. Biekorf, IC, 1999, 1, pp. 5-16.

6242 De Sint-Janskerk in Oostende. Oostende, Parochieraad Sint-Jan, 1999, 63 p.

6243 DUFLOU, Vincent. ‘De brand van de Sint Petrus- en Pauluskerk’. Open Monumentendag, 2000, pp. 43-57.

6244 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. De Sint-Pieterskerk afgebrand’. Gidsenkring Lange Nelle, VIII, 1996, 2, pp. 49-50.

6245 VAN HYFTE, Ivan. ‘De eerste Sint-Jozefskerk van Oostende’. De Plate, XXX, 2001, pp. 150-152.

6867 CAPON, Michel. ‘Broeders van Liefde in en van Oostende’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 211-220.

6868 CAPON, Michel. ‘In memoriam Joris Verbrugge, Pastoor-Emeritus van Raversijde’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 78-79.

7658 PLASSCHAERT, Raf. ‘De Dominicanen te Oostende’. Lange Nelle, XXII, 2010, pp. 27-29, 49-51.

7659 VAN HYFTE, Ivan. ‘De parochie van het Hazegras in 1885’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 188-190.

7660 VAN REMOORTERE, Julien. In de tijd van meneer pastoor. Leuven, Van Halewyck, 2009, 222 p. (Paul Van Zeir, Aymar Michiels, Joris De Jaeger, parochie Sint-Jozef).

8669 ANCKAERT, Liselotte. ‘Het credo van een visser’. De Plate, XLII, 2013, 5, pp. 131-132.

8670 DANIELS, Gerard. ‘Een vergeten kapel in Sint Sebastiaanstraat 41’. De Plate, XLII, 2013, 10, pp. 213-215.

8671 DEMAEGHT, Dirk. ‘Paster Pype’. Lange Nelle, XXIV, 2012, 1, pp. 5-9.

8672 DENOO, Remi, SMISSAERT Emile en SONNEVILLE, Frans. ‘De Kapucijnenkerk te Oostende: herstel- en opwaarderingswerken, 1960-1961’. De Plate, XLIV, 2015, 7-9, pp. 166-175.

8673 ‘De Zwartzusters van Brugge, Diksmuide, Oostende, Veurne en Brazilië’. Sint-Guthago Tijdingen, 1986, 118, p. 4.

8674 DUFLOU, Vincent. ‘De Sint-Petrus- en Pauluskerk’. De Gidsenkring, 1992, 3, pp. 2-16.

8675 K.M. ‘Eerweerde Heer Mouqué, priester, zangmeester en toonzetter’. Rond den Heerd, 1879, 50, pp. 403-405.

8676 MUESEN Lieven. ‘Maar wie was die Paster Pype?’ Nieuwsbrief Op Stoapel, XII, 2014, pp. 4-6.

8677 VAN ACKER, Jan en VAN ACKER, Lucien. ‘Kapitein Noë ALGOET en de kapel van Kruipendaarde’. Biekorf, CXIII, 2013, pp. 129-152.

8678 VAN CLEVEN, Pieter. ‘Ik min u, grijze kerktoren’. Roepsteen, 1979, 52, p. 5.

8679 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Het leven en de werken van Paster Pype’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 1, pp. 11-15.

8680 VANDROMME, Antoon. ‘Deken Louis De Costere 1806-1885’. Ten Mandere, 1987, 379, p. 221.

8681 VAN EECHOUDT, Luc. ‘De zilveren ex voto’s in de Visserskerk te Oostende’. Biekorf, CXV, 2015, 3, pp. 286-296.

8682 VAN HYFTE, Ivan. ‘De Oostendse jaren van kanunnik Dubois’. De Plate, XLV, 2016,  7-9, pp. 140-141.

8683 VAN REMOORTERE, Julien. ‘"Paster Pype", een bloemetje op zijn graf’. Lange Nelle, XXIV, 2012, 1, pp. 10-11.