3. Protestantisme

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

4282 BORGOO, Kurt. De Engelse kerk: Engelsen, protestanten en Oostende. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 45 p.

4283 BOUDIN, H.R. ‘Le protestantisme à Ostende de 1815 à 1835’. Vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch protestantisme, V, 1974, 10, pp. 320-326.

4284 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De Engelse kerk te Oostende’. De Plate, XII, 1983, pp. 274 e.v.

4285 FALISE, Jean-Pierre. ‘De “Anglicaanse kerk” te Oostende’. De Plate, XXI, 1992, pp. 214-222.

4286 FALISE, Jean-Pierre. ‘Een verhaal apart over de Anglicaanse kerk’. De Plate, XIX, 1990, p. 261.

4287 HILLYARD, H.J. A souvenir of Ostend being an historical record of the Town and the English Church. Ostend, Unitas, 1935, 19 p.

4288 ‘The English Church Ostend’. Contact, feb. 1980 – nov. 1981.

4289 ‘The origins of the English Church, Ostend’. Contact, juni 1990, pp. 3-4; juli 1990, pp. 4-7.

4290 VAN POECKE, G. ‘Vijftig jaar wel en wee van het protestantisme te Oostende’. Vereniging voor de geschiedenis van het Belgisch Protestantisme, V, 1974, 10, pp. 330-342.

6870 BORGOO, Kurt. ‘Het Protestantisme in Oostende’. Lange Nelle, XVII, 2005, 1, pp. 12-15; 2, pp. 38-40; 3, pp. 63-64; 4, pp. 81-84; XVIII, 2006, 1, pp. 7-9; 2, pp. 38-41; 3, pp. 62-64.

8684 ROTSAERT, Koen. ‘Liberalisme en protestantisme in West-Vlaanderen’. Biekorf, 2002, 4, pp. 352-365.

8685 SMISSAERT, Emile. ‘Eindelijk! De Anglicaanse kerk te Oostende krijgt een fikse metamorfose in 2016’. De Plate, XLIV, 2015, 10, p. 210.