01. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

3307 ASAERT, Jacques. ‘Paster Pype en het “Beste Brood”’. De Plate, XV, 1986, 1, p. 19.

3308 BILLIET, Germain. ‘Uit het ijzige water van de “IJsput” gered. Een voorval uit 1902’. De Plate, XVI, 1987, 2, pp. 35-36.

3309 COUCKE, Rita. ‘Monaco - Oostende 25.6.58 (High society in Ostend-raincolor)’. Ostend Flash, I, 1958, 4.

3310 DEBROCK, Walter. ‘Marx-Engelsiana te Oostende’. De Plate, XII, 1983, 11, pp. 234-236.

3311 DEBRUYNE, Ludo. Bijdrage tot de studie van de sociale evolutie in twee kleine Westvlaamse steden in de hedendaagse tijd. Gent, RUG (OLV – Geschiedenis), 1959, 317 p.

3312 DE SMET, Jos. ‘De vissersopstand te Oostende. Augustus 1887’. Biekorf, LVII, 1956, 10, pp. 289-298.

3313 VAN AEL, W. ‘Een drama voor Oostende’. Ostend Flash, I, 1959, 10.

3314 VANALDERWEIRELDT, Ed. ‘De ontknoping van een zeedrama’. Ostend Flash, II, 1959, 9, p. 32.
 
3315 VAN HYFTE, Ivan. ‘Grond te huur anno 1862’. De Plate, XIV, 1985, pp. 4, 58, 104.

3316 VAN LANGENHOVE, Jef. Economisch-sociaal verslag Oostende-Veurne-Diksmuide 1956-1961. Oostende, Gewestelijk Verbond der Christelijke Vakbewegingen, 1961, 156 p.

3317 Wegwijs in het Oostendse verenigingsleven. Oostende, Kulturele Raad Oostende, 1989², 92 p.

3318 Xe anniversaire de la fondation du cercle Coecilia d'Ostende. Ostende, Daveluy, 1905, s.p.

6141 DE BROUWERE, J.G. ‘Standing kost’. De Plate, XXX, 2001, p. 102.

6142 SEEWALD, Zahava, m.m.v. KLENER, Julien, e.a. Joodse sporen in Oostende. Antwerpen, Pandora, 2000, 88 p.

6143 VAN HYFTE, Ivan. ‘Joodse sporen van de familie Libovitz in Oostende’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 196-197.

6749 BULCKE, Janien en PLOVIE, Els (ed.). 40 maal anders. Oostende, Magelaan, 2006.

6750 VANDENBUSSCHE, Fred. Christelijke Mutualiteit Oostende. Confidenties over een 100-jarige (1906–2003). Oostende, 2003, 110 p.

7506 CORVELEYN, Sylvie. Een onderzoek in Oostende over participatie van Belgen en etnisch-culturele minderheden aan het georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuraanbod. Gent, UGent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), 2009.

7507 DELRUE, Rik. Uut mien hérte levensverhalen van inwoners uit De Nieuwe Stad in Oostende. Brugge, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, 2008.

7508 DELRUE, Rik; DELRUE, Eline en DE KIEVITH, Daniël. Ont-moeten: levensverhalen van inwoners uit De Vogelwijk in Oostende. Oostende, Rik Delrue, 2011, 73 p.

7509 GOETGHEBEUR, Anne; PLOVIE, Els; PAULUS, Isabelle; et al. Vreemdgaan in Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 2007, 110 p.

7510 INGHELBRECHT, Jan. ‘Circussen in Oostende van 1850 tot nu’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 61-65, 97-101, 126-130.

7511 LAPLASSE, Jeannine. ‘Een Opex-bewoner Armand Bovenistier vertelt uit zijn jonge jaren’. Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 24-26.

7512 SMISSAERT, Emile. ‘Openbare uurwerken in Oostende: een overzicht’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 131-160.

7513 STORME, Annie. ‘Antoine Vandierendonck (ex-uitbater oesterput, Langestraat 93) vertelt’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 17-19.

7514 STORME, Annie. ‘Nora Delanghe, eigenares van de winkel ‘In de Schaar’ vertelt’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 54-57.

7515 VERLEENE, Marnix. ‘’t Is goed, ’t is slecht, ’t was ik’. Het Visserijblad, 2010, 9, s.p.

7516 VERLEENE, Marnix. 't Is goed, 't Is slecht, 't Was ik. Schipper: heimwee naar mijn verleden, verlangen naar een toekomst. Oostende, Marnix Verleene, 2009, 280 p.

8539 CAPON, Michel. ‘De Leugenaarshoek van Raversijde’. Graningate, XXVIII, 2008, 112, pp. 27-33.

8540 CAPON, Michel. ‘De bizarre begrafenis van Raversijdenaar Oscar Blondeel’. Graningate, XXIX, 2009, 113, pp. 15-19.

8541 CHRISTIAENS, Tom. ‘Stranded on the Border of the Promised Land: Ostend’s Transit Migration Problem’. The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the Netherlands, a yearbook, XXI, 2013, pp. 44-51.

8542 ‘De gebroeders Degrave, twee Oostendse zeevaarders’. Roepsteen, 2016, 241, p. 58.

8543 HOUTHAEVE, Robert. ‘Let op uw kinderen’. Mandeldal, 1984, 2, p. 39.

8544 MALY, Ico. ‘Detecting social changes in times of superdiversity: an ethnographic linguistic landscape analysis of Ostend in Belgium’. Journal of ethnic and migration studies, 2016, pp. 703-723.

8545 MASSCHALCK, Eddy. De gebroeders Degrave. Steeds in het nieuws. Oostende, Heemkring De Plate, 2013, 24 p.

8546 MASSCHALCK, Eddy. ‘De Opstand der Visschers’. De Plate, XLIII, 2014, 2, pp. 44-53.

8547 SERIE, Eddy. ‘In de jaren zestig te Oostende (1)’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2015, 102, pp. 24-31.

8548 SMISSAERT, Emile. ‘Drie Musketiers van de zeevisserij: één voor allen, allen voor één’. De Plate, XLIV, 2015, 7-9, pp. 185-187.

8549 VAN HYFTE, Ivan. ‘De burgerlijke stand van Oostende 1842-1872, vanuit een sociaal perspectief’. De Plate, XLV, 2016, 5, pp. 91-94.

8550 VAN TROOSTENBERGHE, Ronny. ‘Leon Missuwe, een jonge vader uit Schore verdrinkt in dokken in Oostende’. Graningate, XXXV, 2015, 138, pp. 30-32.