02. Demografie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

3319 CALLIER, Francine. Evolutie van de bevolkingsdichtheid van 16 West- en Oostvlaamse steden in de 19e en 20e eeuw. Gent, RUG (OLV - aardrijkskunde), 1978.

3320 DELVA, Robert. Bevolkingsgeografie van de stad Oostende na de Tweede Wereldoorlog, Gent, RUG (OLV – aardrijkskunde), 1976, 12 + 133 + 33 p.

3321 FOULON, Michel et POULAIN, Michel. Répertoire historique des communes belges de 1831 à nos jours. Louvain-La-Neuve, UCL, Département de Démographie, 1981, 252 p.

3322 ‘Honderdjarigen te Oostende 1749-1977’. De Plate, XVI, 1987, p; 328.

3323 NEYT, Robert. Toetsing van de migratietheorie van Ter Heide als verklaring van de gemeentelijke migratie in de arrondissementen Brugge en Oostende: een factoranalytische benadering. Gent, RUG, 1974, 95 p. (Publikaties van het Seminarie voor menselijke en ekonomische geografie der Rijksuniversiteit Gent, 10).

3324 PORTA, L. Jubilerende paren: Oostende 1966-1968; goud, diamant, briljant!. Oostende, Eigen Beheer, 1969, 24 p.

3325 ROETS, Elsje. Comparatief onderzoek naar de zuigelingensterfte in Oost- en West-Vlaanderen. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1981.

3326 ROMBAUT, Erwin. Studie van de demografische en sociaal-economische componenten van een Plattelandsstreek. Het Arrondissement Oostende van 1800 tot 1830. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1979.

3327 VAN DEN DRIESSCHE, Pol. Een bijdrage tot de studie van de ontwikkeling van zedelijke en seksuele gedragsvormen tijdens de periode 1920-1960. Casus: Oost- en West-Vlaanderen. Gent, RUG (OLV - Geschiedenis), 1981.

3328 VAN HYFTE, Ivan. ‘In het jaar des Heeren 1855’. De Plate, XXVII, 1998, 1, pp. 4-6.

3329 WALGRAVE, J. Het demografisch materiaal van de stad Oostende in de Franse Tijd, 1794-1814. Leuven, KULeuven (OLV - geschiedenis), 1961, XXVI + 255 + 44 p.

6751 VERBURGH, André. De bevolking van Zandvoorde, 1940-1970. Oostende, s.n., 1998.

8551 HOUTHAEVE, Robert. ‘Vreemdelingen’. Mandeldal, 1984, 3, p. 6.

8552 HOUTHAEVE, Robert. ‘Zelfmoord op sloep’. Mandeldal, 1984, 2, p. 42.

8553 VERHAEGHE, Julien. ‘Een zelfmoord te Oostende’. ’t VVF streepje, 1988, 10.

8554 VERMAUT, Claudia. ‘Bevolkingscijfers van Oostende’. Archiefbrief Oostende, III, 2007, 2, pp. 6–7.