05. Arbeidsmarkt

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

3441 ARICKX, Dina. Tewerkstellingspolitiek in het arrondissement Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1975, 87 p.

3442 Blijvend noodgebied ook in het Verenigde Europa: sociaal-econmische analyse van de arrondissementen Oostende-Veurne-Diksmuide. Congres van het ACV verbond Oostende-Veurne-Diksmuide, Oostende, 20 maart 1993. (met een voorwoord door Fernand Jonckheere). S.l., ACV. Verbond Oostende-Veurne-Diksmuide, 1993, 154 p.

3443 GLORIE, Alex. De evolutie van de werkloosheid en de werkgelegenheid in West-Vlaanderen voor de periode 1975-1986. Gent, RUG (OLV - bedrijfseconomie), 1988.

3444 KLAUSING, Jef. ‘Kinderarbeid in de visserij - 1905’. De Plate, IV, 1975, 6, p. 3.

3445 Noodgebied Oostende-Veurne-Diksmuide. 12e Congres van het Gewestelijk verbond der christelijke vakverenigingen Oostende-Veurne-Diksmuide, 16 april 1978 (met een inleiding door Clement Bil). Oostende, Gewestelijk verbond der christelijke vakverenigingen Oostende-Veurne-Diksmuide, 1978, 55 p.

3446 VANDEKERCKHOVE, Flor. Kleine scheepswerf grote staking: een dagboek rond de staking op de Oostendse APS-scheepswerf in 1993-’94. Oostende, De Lachende Visch, 1994, 103 p.

3447 VAN LANGENHOVE, Jef. Oostende-Veurne-Diksmuide, een gewest met de rijkste arbeidsreserve van West-Vlaanderen. Een studie-onderzoek naar de werkelijke situatie, met medewerking van 5194 ACV-leden, gepubliceerd op het 11e ACV congres te Oostende op 29 april 1973. Oostende, ACV. Verbond Oostende-Veurne-Diksmuide, 56 p.

3448 Werk in eigen streek; syllabus van het weekeinde ingericht door de Stichting Lodewijk De Raet - regionaal komitee Oostende op 8 en 9 februari 1974 te Oostende. Oostende, Stichting L. De Raet, 1974, s.p.

6150 BRUYNINCKX, Benjamin. De recente evolutie van de industriële tewerkstelling en de rol van omgevingsfactoren in havensteden: een vergelijkende studie tussen Calais en Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – Geografie-Geologie), 2000, 152 p.

6151 LEEUWERCK, Marcel. ‘Een sociaal drama rond de oesterput’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 249-251.

6152 VAN HYFTE, Ivan. ‘Dienen in de villa van Marquet’. De Plate, XXX, 2001, pp.194-195.

6153 VAN HYFTE, Ivan. ‘Werkonderbrekingen in Oostende: 1858-1913’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 231-236.

6776 JANSOONE, Roger. ‘Op “Themis” bankje: de gerechtelijke nasleep van de vissersopstand van 1887’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 257-262; pp. 325-331.

6777 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaams-Brabant en in de arrondissementen Aalst, Dendermonde, Kortrijk, Mechelen en Oostende: 3e longitudinale studie: juni 1984-mei 1985. Brussel, RVA, 1985, 56 p.

7554 HOLLEVOET, Sofie. Instapklaar maken van laaggeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt: hoe interimkantoren een grotere rol kunnen spelen in het verminderen van de jeugdwerkloosheid in Oostende. Kortrijk, KATHO (Departement Sociaal-Agogisch werk), 2009.

7555 SERVAES, Nadine. Werk vinden is zwaar werk. Oostende, s.n., 2008, 102 p.

7556 SIERENS, Eva. Interne communicatie binnen Daikin Europe N. V. te Oostende: een onderzoek naar de beleving en de effectiviteit van de interne communicatiekanalen bij de bedienden. Kortrijk, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk), 2009.

8578 DE BROCK, Walter. ‘Arbeisdvoorwaarden en –omstandigheden van de 19e eeuw tot nu’. In: De sociale bewogenheid in de kunst. Oostende, Vermeylenfonds, 1985, pp. 6-12.

8579 DE DECKER, Roland. De Oostendse flikken en het samengaan met de rijkswacht. Gistel, Drukkerij Vandenbrouck, 2010, 238 p.

8580 ‘De laatste Oostendse Vuurtorenwachter’. Jaarboek Ter Cuere, 2011, pp. 146-168.

8581 WEBER, Donald. BTB 100: tien sleutelmomenten uit de geschiedenis van de Belgische Transportarbeidersbond. Gent, Amsab-ISG, 2013.