04. Levensstandaard

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

3433 DE BROUWERE, Jan G. ‘Brood aan 0,46 fr. het kilo... in 1858’. De Plate, XXIII, 1994, 5, p. 159.

3434 HOSTYN, Norbert. ‘Een schrift vol Oostendse ellende (Sint-Vincentiusgenootschap)’. De Plate, VII, 1978, pp. 117, 130.

3435 KLAUSING, Jef. ‘Sociale voorzieningen in het begin van deze eeuw’. De Plate, VII, 1978, p. 120.

3436 PATFOORT, Renée. Levensomstandigheden en levensmogelijkheden van ‘vrouwen’ te werk gesteld in aanverwante industries van de vishandel: visconservenfabrieken en visrokerijen. Antwerpen, School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, 1948, 163 p.

3437 VAN HYFTE, Ivan. ‘Het stadsbestuur raakt betrokken bij een loonconflict (1905)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 109-112.

3438 VAN HYFTE, Ivan. ‘Uitgaven voor een begrafenis in 1885’. De Plate, XXVI, 1997, 33, pp. 73-75.

3439 VERBANCK, Richard. ‘Vuurtorenaars als strandjutters’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, pp. 24-27.

3440 VILAIN, Omer. ‘Prijzen van 50 jaar geleden’. De Plate, XV, 1986, p. 117.

6774 DECERF, Frank en SOENEN, Jean-Jacques. De Oostendse Haard. Duurzame huisvesting, levende buurten.Oostende, De Oostendse Haard, 2003, 44 p.

6775 De Gelukkige Haard. Oostende, De Gelukkige Haard, 2001, 88 p.

7551 Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing armste gezinnen van Gent en Oostende in dialoog: met diensten uit de sector cultuur. Gent, Huis van de mensenrechten, 2007, 119 p.

7552 STORME, Annie. ‘Armoe troef: ‘garnalen hebben ons, kinderen, in leven gehouden’’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 74-75.

7553 VANBEVEREN, Valerie. De Katrol Oostende: een hefboom voor het kansarme kind? Torhout, KATHO, 2010.