03. Sociale groepen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

6758 LAPLASSE, Jeannine. ‘Een Opex-bewoner vertelt over zijn jonge jaren: André Dierendonck’. Lange Nelle, XVIII, 2006, 4, pp. 79-81. 

6759 LAPLASSE, Jeannine. ‘Een Opex-bewoner vertelt over zijn jonge jaren: Norbert Geryl’. Lange Nelle, XVIII, 2006, 2, pp. 26-28. 

6760 LAPLASSE, Jeannine. ‘Een Opex-bewoner vertelt over zijn jonge jaren: Roger Verleene’. Lange Nelle, XVIII, 2006, 3, pp. 50-56.

6765 STORME, Annie. ‘Maria Demol, naaister en huisvrouw vertelt’. Lange Nelle, XVII, 2005, 4, pp. 85-87. 

6766 STORME, Annie. ‘Oud-winkelierster Anna Vanhoutte vertelt’. Lange Nelle, XIV, 2002, 2, pp. 48-56.

6768 SWEETLOVE, René. ‘Reactie op artikel Van Hyfte’. Lange Nelle, XV, 2003, 1, p. 5.

6769 SWYNGEDOUW, Clint. Peiling naar de ervaringen van bewoners van de tuinwijken: in functie van het samenleven. Oostende, onuitgegeven verhandeling Vesalius – HISS, 2002.

6772 VAN HYFTE, Ivan. ‘De bewoners van het Spaanse huisje’. Lange Nelle, XIV, 2002, 3, p. 85.

 

adel

3330 DIERICKX VISSCHERS, Frieda. De liberale adel in de provincie West-Vlaanderen, 1830-1914. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1981. 

6754 DE KEYZER, Diane. Met Madame aan zee. Meesters en meiden in de villa’s aan de Belgische kust. Brugge, Van Halewyck, 2006, 126 p.

 

ambtenaren

7517 CAPON, Michel. ‘Oostendenaar Camiel Dejaeghere onder hetzelfde dak als Patrice Lumumba’. De Plate, XL, 2011, pp. 210-211. 

arbeiders

3331 GHEERAERT, John. ‘Adolf Kolping’. De Plate, XIV, 1985, pp. 197, 215; XV, 1986, pp. 10, 73, 141.

3332 ‘Het Daensisme in het arrondissement Oostende’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 196 e.v.

3333 JANSSENS, Laurent. Adolphe Kolping, l’apôtre des artisans; notice biographique. Bruges, Desclée, De Brouwer et Cie, 1893, 291 p.

3334 NUITTEN, Kristien. Bijdrage tot de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging te Oostende: politieke en organisatorische ontwikkeling (1880-1940). Brussel, Vrije Universiteit (OLV – geschiedenis), 1974, 225 p.

3335 ROTSAERT, K. ‘Het Daensisme in het arrondissement Oostende’. Biekorf, LXXXIV, 1984, 4, pp. 337-345.

 

architecten

6762 POTTIEZ, Jean. ‘Architect André Daniëls’. Lange Nelle, XIV, 2002, 4, pp. 128-139; XV, 2003, 1, pp. 26-31.

 

bakkers

3336 EECKHOUT, Raoul. ‘De bakkersfamilie Verdonck te Bredene-Sas’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1989, pp. 71-76.

3337 FARASYN, Daniël. ‘De eerste Oostendse patissiers waren Zwitsers’. De Plate, XXI, 1992, pp. 49-51.

3338 HUGAERTS, Luto. ‘Bewaarders van de traditie: “bakkerij De Cock”, een monument van de Belgische kust’. Ambiance, XIII, juli 199 , 7, pp. 14-15.

3339 KLAUSING, Jef. ‘De Coöperatieve beweging en de opstand der bakkers te Oostende’. De Plate, XIV, 1985, 6-9, pp. 190, 259.

3340 VAN NIEUWENHUYSE, G. ‘Zwitserse patissiers in West-Vlaanderen. De Koentz te Oostende en te Brugge’. Biekorf, LXXIII, 1972, 9-10, pp. 271-276.

bootjessjouwers

3341 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De “bootjessjouwerie”’. De Plate, XII, 1983, p. 57.

7518 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Hoe de bootsjouwerie vernietigd werd’. Het Visserijblad, 2007, 3, pp. 24-26.

brouwers

3342 EECKHOUT, Raoul. ‘De brouwerij van de familie Maryssael te Bredene-Sas’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1989, pp. 59-64.

3343 EECKHOUT, Raoul. ‘De brouwerij Van Huele te Bredene-Sas’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1989, pp. 65-70.

3344 FARASYN, Daniël. ‘De opkomst en de teloorgang van een Oostendse brouwerij (“De Zwaan”) en van een brouwersfamilie (Laureys)’. De Plate, XXIII, 1993, pp. 282-287.

cateringpersoneel

8556 STORME, Annie en PYSON, Arne. ‘Cateringpersoneel op de maalboten...’. Lange Nelle, XXVII, 2015, 1, pp. 32-34.

 

dagbladverkopers

3345 GUILLEMIN, Jan. ‘Frans Devriendt, deken der dagbladverkopers en self-made man’. Ostend Flash, II, 1959, 3, pp. 2-3.

drukkers

3346 BEKAERT, Jean-Marie. ‘Albert Bouchery (1858-1941)’. De Plate, XXIII, 1994, 1, pp. 8-12.

3347 En souvenir de Jules Daveluy décédé à Ostende le 6 janvier 1894. s.l., s.d., 16 p.

3348 HOSTYN, Norbert. ‘Oostendse drukkers: Paulus Roose’. De Plate, XVII, 1988, p. 173.

3349 N., E. ‘Boekdrukker Vereecken te Kortrijk en te Oostende’. Biekorf, LVI, 1955, 4, pp. 95-96.

3350 N., E. ‘Oostendse drukkerij. 1816’. Biekorf, LIV, 1953, 6, p. 152.

3351 PLOEGER, Jan. ‘Over de drukker Leys’. De Plate, oktober 1975, pp. 8, 12.

3352 VAN DEN ABEELE, Andries. ‘Drukkerscompagnon Florent Lagraviere: de medewerker van priester Benoit Beeckman’. Biekorf, LXXXV, 1985, 4, pp. 414-416.

3353 VAN DEN ABEELE, Andries. ‘Oostendse drukkers van 1780 tot 1940’. Biekorf, LXXXV, 1985, 4, pp. 425.

3354 VANDENABEELE, Patrick. ‘De Oostendse drukkerijen (1780-1850)’. Ostendiana, V, 1986, pp. 121-144.

3355 VANDENABEELE, Patrick. ‘De Oostendse drukkers Daveluy’. De Plate, XV, 1986, 9, pp. 181-192.

3356 VANDENABEELE, Patrick. ‘I. Leopold Plancke’. De Plate, XV, 1986, p. 135. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3357 VANDENABEELE, Patrick. ‘II. Petrus Pottiez’. De Plate, XV, 1986, p. 136. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3358 VANDENABEELE, Patrick. ‘III. Florentinus Lagraviere’. De Plate, XV, 1986, p. 213. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3359 VANDENABEELE, Patrick. ‘IV. Adolphe Wahlen-Fierlants’. De Plate, XVI, 1987, p. 5. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3360 VANDENABEELE, Patrick. ‘IX. André Lacour-Bourgoignie’. De Plate, XVI, 1987, p. 47. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3361 VANDENABEELE, Patrick. ‘Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850-1914'. De Plate, XV, 1986, pp. 213-214; XVI, 1987, pp. 5-7 en 44-49.

3362 VANDENABEELE, Patrick. ‘V. Jean-Baptiste Godtfurneau’. De Plate, XVI, 1987, p. 6. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3363 VANDENABEELE, Patrick. ‘VI. Imprimerie du Journal “La Flandre Maritime”’. De Plate, XVI, 1987, p. 6. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3364 VANDENABEELE, Patrick. ‘VII. Leopold Mollet-Verbrugge’. De Plate, XVI, 1987, p. 44. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3365 VANDENABEELE, Patrick. ‘VIII. Emile Dubois-Vanpoelvoorde’. De Plate, XVI, 1987, p. 47. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).

3366 VANDENABEELE, Patrick. ‘X. Weduwe André Lacour-Bourgoignie’. De Plate, XVI, 1987, p. 48. (Oostendse drukkers werkzaam tussen 1850 en 1914).
 
3367 VANDENABEELE, Patrick. De Oostendse drukkerijen. Een inleidend onderzoek naar het leven en het werk van een beroepsgroep (1780-1940). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1985, 3 dln.

8557 DE BAETS, Peter. ‘Drukker Slappemende uit Oostende’. Biekorf, 2005, 2, p. 207.

8558 VILAIN, Omer. ‘Oostendse drukkers’. Biekorf, 1965, 3, p. 93.

gepensioneerden

3368 DUFAIT, Pia. Senior, tijd vrij? Een analyse van het vrijwilligerswerk in het dienstencentrum ‘De Schelpe’ te Oostende. Oostende, Vesaliusinstituut (OV – maatschappelijk assistent), 1999.

6757 De zilveren gids. Oostende, Stadsbestuur i.s.m. Sociaal Huis en Seniorenadviesraad, 2006.

7519 De zilveren gids voor Oostendenaars die de pensioenleeftijd naderen of bereikt hebben. Stadsbestuur. Oostende, Stadsbestuur, 2008.

horeca-uitbaters

3369 SIMARD, Georges. De sociografie van een beroep: het hotelbedrijf te Oostende (1953-1954). Oostende, Eigen Beheer, 1954, 251 fols.

3370 VAN ACKER, L. ‘Eigenaardige beroepen uit de oude tijd 1796-1797’. Biekorf, LXIII, 1962, 2, pp. 51-55.

3371 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘Oude Oostendse volkstypen: Sara van Swansels’. De Plate, II, 1973, p. 9.

6763 STORME, Annie. ‘Adolphine Sweetlove (Hotel Plymouth) vertelt’. Lange Nelle, XIV, 2002, 3, pp. 99-105.

6770 VAN DAELE, Serge. ‘De hotelbrigades in Oostende’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 104-108. 

6771 VAN DAELE, Serge. ‘Escoffier: zijn verblijf te Oostende en de creatie van de “Sole Ostendaise”’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 205-208. 

6773 VAN HYFTE, Ivan. ‘Pierre Fontaine en zijn “Grand Hotel”’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 196-201; p. 244.

illegalen

7520 VANNEVEL, Freya. Illegalen als dagelijkse kost. Een kwalitatief onderzoek naar illegale migratie als demotiverende factor bij de scheepvaartpolitie Oostende. Gent, UGent (Faculteit Rechtsgeleerdheid), 2010.

jeugd

3372 BENTEIN, Godelieve. Participatie aan een jeugdklub: een opiniepeiling bij de leden van de jeugdklub ‘Non-Stop’ te Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – sociale wetenschappen), 1971, III + 97 p.

3373 NAESSENS, Lien. Ontspanning of verslaving? Standpuntbepaling over het fenomeen ‘jongeren en lunaparken’ vanuit het J. A. C. Oostende. De Haan, Hogeschool West-Vlaanderen – departement Vesalius HISS (OV – maatschappelijk assistent), 1998, 119 p.

7521 CAPON, Michel. ‘Een kinderbetoging te Raversijde in 1967’. Heemkring Graningate, XXIX, 2009, pp. 1-8.

7522 De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van Brugge-Oostende in beeld de voorzieningen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp van het netwerk Brugge-Oostende stellen zich aan elkaar voor. Brussel, Vlaamse Overheid, 2009.

7523 Guido stadsgids voor studenten Brugge, Oostende. Gentbrugge, Guido, 2007.

7524 MAENHOUT, Delphine. Onderzoek met betrekking tot de cultuurbeleving en de culturele behoeften van jongeren tussen 18 en 25 jaar te Oostende en dit op een kwantitatieve manier. Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2006.

7525 SEYNAEVE, Charlotte. Spijbelen en politie: aanpak en begeleiding van spijbelaars in Oostende. Kortrijk, KATHO (Departement Sociaal-Agogisch werk), 2011.

7526 Student@Oostende? De gids die je helpt om het academiejaar 2007-2008 te overleven!. Oostende, Stadsbestuur, 2007.

7527 SUWIER, Jean. ‘Van Vissersopstand tot kinderkribbe’. De Plate, XL, 2011, pp. 231-233.

7528 TAVERNIER, Lien. Een interactief bezoek aan de kinderboerderij De Lange Schuur, Oostende. Roeselare, KATHO, 2009.

7529 VAN HYFTE, Ivan. ‘Van Vissersopstand tot kinderkribbe’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 63-67.

8555 MAENE, Kelly. De Kust: Een woonplaats voor jong en oud? Onderzoek naar de woonlocatiekeuze van jongvolwassenen uit Oostende. Gent, KULeuven, Masterproef in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning, 2016.

kansarmen

3374 VANDELANOEIJE, Michèle. Het bestedingspatroon van de kansarmen: een onderzoek vanuit het OCMW Oostende. Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, 1996, 77 p.

6144 AVEREYN, Ilse. Armoede en gezondheid: verkennend onderzoek naar de financiële en culturele toegankelijkheidsdrempels tot de gezondheidszorg voor rechthebbenden op het bestaansminimum van het OCMW van Oostende. Brussel, VUB (OLV), 2000, 120 p.

6145 HENNION, Wouter en HINNEKINT, Huib. Onderzoek naar de cultuurbeleving bij minderheidsgroepen: een onderzoek in het kader van het Sociaal Impulsfonds Oostende. Brussel, Centrum voor Andragogisch Onderzoek, 2001, 110 p.

6752 Buurtwerk in Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1995.

kleermakers

7530 CAPON, Michel. ‘Caddy-Tailors in de Kapellestraat’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 12-16. 

klokkengieters

3375 VERLONJE, Wilfried. ‘Klokkengieter Willem Witlockx’. De Plate, XX, 1991, p. 279.

koetsiers

3376 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostendse koetsiers’. De Plate, VIII, 1979, 10, pp. 16-18.

3377 VAN HYFTE, Ivan. ‘Onze koetsiers’. De Plate, IX, 1980, p. 61.

3378 VERBANCK, Richard. ‘Oostendse koetsiers’. De Plate, VI, 1977, 4, pp. 16-17.
 

landbouwarbeiders

3379 VANDENBERGHE, Gerard. De toestand van de vaste landbouwarbeiders in het arrondissement Oostende. Roeselare, School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, Landelijke Vraagstukken, 1952, 75 p.

 

middenklasse

3380 KINT, George. Levenswijze en psychologie van de middenklasse te Oostende 1951-1952. (Een sociologische Field-study). Gent, RUG (OLV), 1952, 1 + 156 fols.

 

migranten

7531 DE COCK, Michael en VANFLETEREN, Stephan. Aller/retour: de grenzen van Fort Europa. Antwerpen, Meulenhoff/Manteau, 2010, 364 p. 

7532 DEWILDE, Astrid. Mensen zonder wettig verblijf, een evaluatie van het beleid in Oostende. Undocumented immigrants, an evaluation of the policy in Ostend. Brussel, VUB, 2008.

7533 BULCKE, Janien. Mensen zonder wettig verblijf: infogids voor hulpverleners en begeleiders van Regio Oostende. Oostende, Bulcke Janien, 2009, 61 p.

7534 VAN DAMME, Lisa. Ma natal la: can I take a picture? Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2008.

militairen

3381 VAN LOO, Harry. ‘Militairen te Oostende 1815-1830’. De Plate, 1991, p. 307.

muzikanten

3382 BOUSSY, Mark. ‘Syndicale Kamer van Beroepsmuzikanten te Oostende’. De Plate, 1983, p. 266. (met aanvullingen door J. DREESEN, 1983, p. 266).

 

notarissen

6755 DE MEY, Jan. ‘Louis Leep, notaris te Oostende 1821-1825: nomen est omen’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 154-164.

 

onderwijzers

3383 VANOVERBERGHE, Katrien. De sociale positie van de onderwijzer in het midden van de negentiende eeuw: een onderzoek betreffende de provincie West-Vlaanderen. Leuven, KULeuven (OLV - pedagogische wetenschappen), 1984.

pauselijke zoeaven

3384 DE BROUWER, Jan G. ‘De Pauselijke Zoeaven’. De Plate, 1993, pp. 249-250.

 

politieagenten

6764 STORME, Annie. ‘Albert Coenye, politieagent op rust, vertelt’. Lange Nelle, XV, 2003, 1, pp. 34-40. 

porseleinbakkers

8559 MISSIAEN, D. ‘Porseleinbakker in Oostende’. Biekorf, 1984, 1, p. 103.

scheepslantaarnmakers

3385 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Een Oostends geslacht van scheepslantaarnmakers: de Taverniers’. De Plate, XII, 1983, p. 113.

smeden

8560 ‘Ryckam’. Rond den Heerd, 1871, 18, pp. 141-142.

 

straatorgelouwers

3386 VERLONJE, Wilfried. ‘Louis Fretin, Oostendse straatorgelbouwer’. De Plate, XIV, 1985, p. 241.

 

strandjutters

6753 CAPON, Michel. ‘Roger Denolf, strandjutter en Legaen-heer-speler van Raversijde’. Graningate, XXIII, 2003, 91, pp. 24-29.

7535 DESSEYN, Gerard. ‘Strandjutten’. De Plate, XXXVIII, 2009, p. 220.

tabakshandelaars

3387 VERMEERSCH, Gilbert. ‘Tabakszaak Simon’. De Plate, XIII, 1984, p. 118.

tegelbakkers

8561 LOWYCK, Antoon. ‘Tegelbakkers in Oostende en omgeving’. Ons Heem, 1961, 5-6, p. 211.

 

timmerlui

3388 LEGROS, Robert. ‘L’Affaire des charpentiers d’Ostende (1857-1858): exposé (sur une décision de justice)’. Bulletin de l’Académie royale de Belgique, Classe des lettres, etc., 6e série, 1993, 1-6, pp. 91-110.

uitgevers

3389 VILAIN, Omer. ‘Uitgevers van Oostendse prentkaarten’. Ostendiana, III, 1978, pp. 96-118.

uurwerkbouwers

3390 HOSTYN, Norbert. ‘Raymond Kammerer, een 19de eeuwse uurwerkbouwer te Oostende’. De Plate, XIII, 1984, p. 113.

7536 DINGENS, Yves. ‘Enkele notities over de familie van de 19de eeuwse Oostendse uurwerkmaker Raymond Kammerer’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 131-132.

vissers

3391 BEAUDUIN, T. Nos pêcheurs d'Islande. Parijs, 1927.

3392 COOPMAN, Frans. ‘De “Rode Vloot” in feeststemming’. De Plate, XIX, 1990, 4, pp. 109-114.

3393 COOPMAN, Frans. ‘De vergeten Zeestrijders in feeststemming’. De Plate, XIX, 1990, p. 109.

3394 COOPMAN, Frans. ‘De vergeten zeestrijders van 1914-1918’. De Plate, XVIII, 1989, pp. ; XX, 1991, pp. 108-; XXI, 1992, pp. 73-75; 241-244; XXII, 1993, p. 23; XXIII, 1994, pp. 111-113; XXVI, 1997, pp. 167-169. (ook verschenen in Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”).

3395 DE BOON, A. ‘Sociale aspecten van het zeevisserijbedrijf’. Vaart, 1962, pp. 232-237.

3396 DECLEER, Roger. ‘Grote vissersstaking van 1933’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVIII, 3 (247), pp. 10-11.

3397 DECUYPERE, D. ‘Hendrik Pype’. Ostendiana, VI, 1993, pp. 149-155.

3398 DEMAEGHT, Dirk. ‘Grafrede herdenkingsplechtigheid Paster Pype, 3 juni 1987’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, 214 (XXII, 10), pp. 1-2.

3399 DEMAEGHT, Dirk. ‘Paster Pype, de “Oostendse Daens”: rede t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling’. De Plate, 1995, pp. 308-311.

3400 DE MEESTER, Victor. Hulde aan de vissers die in zee bleven. Aartrijke, Decock, 1995, 211 p.

3401 DE MEESTER, Victor. Ter herinnering aan onze vissers: van Heist tot De Panne. Aartrijke, Decock, 1990, 319 p.
3402 DENYS, Remi. Menhère Herrie. Geluwe, Herdenkingscomité Paster Pype, 1964, 24 p.

3403 DEROLEZ, M. A. Onze oude vissers en hun bedrijf. (Met illustraties van den schrijver). Antwerpen, De Sikkel, 1950, 100 p.

3404 ‘De vissersopstand te Oostende in augustus 1887: 100 jaar’. Het Visserijblad, LIV, 1987, 33, pp. 4-7.

3405 DEVOS, John. De Vissers te Oostende: 1870-1889. Grondlijnen voor de studie van hun Gemeenschap. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1979.

3406 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het “Herdenkingscomité Pastoor Pype” en wat nog aan hem herinnert’. De Plate, XXV, 1996, pp. 158-160.

3407 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Over Oostendse visleursters’. De Plate, VIII, 1979, pp. 201-204.

3408 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Over visleursters te Oostende: Louise Schalandryn’. De Plate, XV, 1986, p. 66.

3409 DREESEN. Jan Baptist. ‘Paster Pype, vader van de vissers’. De vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, 1996, pp. 1884-1887.

3410 DURIBREUX, G. Zee en visschersvolk op Vlaanderens kust. Antwerpen, 1941 (De Seizoenen, 19).

3411 HOSTYN, Norbert. ‘Hendrik-Frederik Pype’. Nationaal Biografisch Woordenboek, X, Brussel, Paleis der Academiën, 1983, kol. 522-524.

3412 JUVENS. ‘L’abbé Pype et son oeuvre: l’Ecole de Saint-André’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue Belge d’Importation et d’Exportation, s.d., 4. pp. 190-192.

3413 KLAUSING, Jef. ‘De bloedige visseropstand, te Oostende 100 jaar geleden: einde augustus 1887’. De Zeewacht; 28 augustus, 4 september en 11 september 1987.

3414 KLAUSING, Jef. ‘De zes visschers van Oostende’, 't Beertje, 1986, pp. 84-97.

3415 KLAUSING, Jef. ‘Toen onze vissers zeer kwaad werden’. De Plate, VIII, 1979, p. 91.

3416 KLAUSING, Jef. ‘Uit de Oostendse visserijgeschiedenis. Machtsspelletjes met de visserij als inzet’. Het Visserijblad, LX, 1993, 8, pp. 40-41.

3417 LAUWERS, Edward. ‘Lucien Decrop’. Ostend Flash, II, 1959, 4, pp. 2-3.

3418 PANESI, Frank. Beroepsmonografie van de visser. De Haan, Hoger Instituut voor Sociale Studiën (OV – Maatschappelijk Assistent), 1971, s.p.

3419 PUTMAN, Floris. Onze Vlaamsche visschers. Antwerpen, Altiora, 1936, 72 p.

3420 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Bestaan ze? Bestaan ze niet?: de in gemeenschap handelende kustvissers (de Oostendse « bootsjouwers »)’. Het Visserijblad, 3 april 1998, 4, pp. 12-15.

3421 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Op- en neergaan van het Oostendse vissersproletariaat’. Het Visserijblad. LXIII, 1996, 6, pp. 33-39.

3422 VANDEKERCKHOVE, Maurits. Toepassing der sociale wetgeving voor de vissers te Oostende. Brussel, Arbeidershogeschool, 1948, s.p.

3423 VANDENBERGHE, Martine. ‘Paster Pype en zijn tijd 1854-1926’. Het Visserijblad, LII, 1985, 5, pp. 9-11; 6, pp. 6-7; 7, p.5; 8, p. 9; 10, p. 11; 11, pp.6-7; 12, p. 5; 13, p. 5; 14, p. 6; 15, p. 1; 16, p. 5; 19, p. 4; 20, pp. 4-5. (uit het archief van Edouard Vanalderweireldt).

3424 VAN HOVE, R. ‘Vlaamse vissers in Groot-Brittannië (1940-1945)’. Sirene, 1971, 86, pp. 22-25.

3425 VERSTAPPEN, Jack. Zo leefden onze vissers. (met tekeningen van Fred Van den Haute). Oudenaarde, Sanderus, 1963, 47 p.

3426 VLEESCHOUWERS, C. ‘De Belgische vissers tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Archief- en Bibliotheekwezen in België, XLIX, 1978, pp. 504-540; L, 1979, pp. 84-101.

3427 Vrije Visschersgilde ‘t Zal wel Gaan Oostende. Een boekske voor de visschers en voor de visschersscholen. Oostende, Neyts, 1900, s.p.

6147 RYCKX, Robert. Oostendse visserij: het leven van Robert Ryckx door hemzelf verteld. Bredene, Heemkring Ter Cuere, 1999, 156 p.

6148 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Leven en streven van Désiré -Dies –Decrop’. Het Visserijblad, LXVI, 1999, 11, pp. 11-14.

6149 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Zoektocht naar de zee’mans’carrière van Liliane Saudemont’. Het Visserijblad, LXVI, 1999, 2, pp. 4- 7. 

6756 DE SOETE, Dany. De Vlaamse zeevissers. Brugge, Van de Wiele, 2002, 103 p.

7537 BEIRENS, A.J. Vlucht naar Penzance: verhalen van de Vlaamse Vissersfamilies in de Tweede Wereldoorlog. Zeebrugge, Unibook, 2010, 449 p.

7538 BEUN, Jacques. IJslandvaarders. Nieuwpoort, Dewaele, 2010.

7539 BILLIET, Marc. ‘Schipper Charles Billiet’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 191-198.

7540 RAPPÉ, Guido. De zee van toen: een historische-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers. Brugge, Dienst Minawa, 2009, 463 p.

7541 SERIE, Eddy. Visserij was de bron: de levensverhalen van tien vissers. Oostende, Vriendenkring van het Noordzeeaquarium, 2008, 160 p.

7542 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De Oostendse Vissersopstand van 1887’. Het Visserijblad, 2011, 5, pp. 22-25.

7543 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Hoe het visserijproletariaat van de kaaien verdween. Het Visserijblad, 2011, 5, pp. 11-14; 6, pp. 20-23.

7544 VERVAELE, Katrien. Naar Island! Vissers vertellen over de IJslandvaart. Tielt, Lannoo, 2011, 270 p.

7545 VERVAELE, Katrien. ‘Vissersvrouwen’. Het Visserijblad, 2009,7, pp. 21-22.

7546 VERVAELE, Katrien. Vissersvrouwen : 26 levens, één verhaal. Tielt, Lannoo, 2009, 144 + 32 p.

7547 ‘Wat rockers en vissers gemeen hebben. On the road again’. Het Visserijblad, 2009, 7, pp. 9-14.

8562 ASPESLAGH, John. ‘John Aspeslagh zocht naar zijn wortels en vond ze in de visserij: Henri Aspeslagh, zijn grootvader’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 12, pp. 6-9.

8563 HOFMAN, Natacha, e.a. Onze vissers. Lichtervelde, Hannibal, 2016, 480 p.

8564 JANSOONE, Roger. ‘Mar del Plata: Oostendse vissers in Argentinië’. De Plate, XLI, 2012, pp. 176-180.

8565 LOTI, Pierre et DOUCET, F. Pêcheur d'Islande. Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 132 p.

8566 SERIE, Eddy. ‘Serie, een Vlaamse vissersfamilie afkomstig uit... Catalonië’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 6, pp. 5-7.

8567 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De merkwaardige ineenstorting van de visverkoop in Oostende’. Het Visserijblad, LXXIX, 1979, 2, pp. 4-6.

8568 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De rederijen  van Aspeslagh’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 7, pp. 6-10.

8569 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De vissers en de cinema's: 'Soms kreeg je de indruk dat de film in een vismijn gedraaid werd'’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 4, pp. 24-25.

8570 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Herinneringen aan de oude vismijn’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 7, pp. 20-23.

8571 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Leven en werken van de redersfamilie Baels’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 8, pp. 8-13.

8572 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Leven en werken van reder John Bauwens’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 3, s.p.

8573 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Verleden en toekomst van de Oostendse vismijn’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 8, pp. 19-21.

8574 VAN EEGHEM, Isabelle. ‘De visserij... 42 jaar geleden’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 12, pp. 18-19.

visverkoopsters

3428 WEISE, Rudolf. ‘Over visleursters te Oostende: Louise Schalandryn’. De Plate, XXVII, 1998, 4, p. 106.

3429 BLOES, Georges. ‘Visleurster Maine chique te Raversijde’. Graningate, IX, 1989, pp. 53-57.

3430 J. G. ‘Gevaarlijke vissersvrouwen van Oostende 1872’. Biekorf, LXV, 1964, 11, pp. 347-348.

6146 QUAEGEBEUR, R. ‘Oostendse visvrouwen’. Gidsenkring Lange Nelle, IX, 1997, 2, pp. 46-48; 3, pp. 70-71.

vreemdelingen

8575 BRACKÉ, Mira. Politieke houdingen en gedragingen van kansarme etnische minderheden?: een exploratief onderzoek uitgevoerd in een ontmoetingshuis in Oostende. Brussel, VUB, Masterproef ESP, 2014, 37 p.

8576 JACQUES, Bram. De lokale bescherming van mensenrechten: mensen zonder papieren: Case study: Oostende. Gent, UGent, Masterproef Rechtsgeleerdheid, 2015, 109 p.

8577 VIRYUTINA, Natalya. Vreemdelingen en criminaliteit, een fabel of een werkelijkheid? Een korte blik op de stad Oostende. Gent, UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht en Criminologie (bachelorproef), 2013.

zeeloodsen

3431 BLOMME, Oona. Profilering van de Belgische zeeloods (1800-1930). Gent, RUG (OLV - Geschiedenis), 1987, XIII - 198 p.

6761 LEBLANC, Jacques en PHILIPS, Freddy. Zeilen tussen land en zee. Zeilloodsboten op de Vlaamse banken en Westerschelde’. Tielt, Lannoo, 2006, 160 p. (Loodswezen Oostende). 

6767 STORME, Annie. ‘Roger Coenye, oud-chef-loods, vertelt’. Lange Nelle, XV, 2003, 4, pp. 129-135.

 

zeelui

3432 DE BURBURE DE WESEMBEEK, A. ‘Onze zeekapiteins en matrozen een eeuw geleden’. Jubel-album van het Handelsblad, 1947, pp. 247-250.

7548 PHILIPS, Freddy. ‘Dag der zeelieden’. Neptunus, LII, 2009, pp. 136-137.

7549 PYPE, Hendrik. Kerkeboek voor de zeelieden. Oostende, Elleboudt, s.d.

7550 ‘Zeelui van bij ons: Jan Odo Van Houcke’. De Plate, XL, 2011, pp. 199-200.