03. Handel en diensten

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

algemeen

2485 Afbakening en analyse marktgebied Oostende. Brussel, Buro voor marktonderzoek en begeleiding, 1985, 3, 80 p.

2486 Analyse handelsaanbod, vaststellingen advies Oostende. Brussel, Buro voor marktonderzoek en begeleiding, 1987, 3 + 72 p.

2487 CORVELEIJN, Walter. ‘Mercatorpand, nieuwe troef van Oostende’. Noordzeemagazine, IV, maart-april-mei 1986, 2, pp. 34-41.

2488 KAMOEN, Dirk. De tertiaire sector van Oostende: toekomst of verval? Antwerpen (O.L.V. - kwantitatieve economie, 1989, 23), 1989, 160 p.

2489 Oostende: ruimtelijke structuur en uitrusting van het distributieapparaat. Brussel, Economisch en sociaal instituut voor de middenstand. Dienst planologie van de handel, 1973, onregelm. gepag.

6089 DELPORTE. ‘Armements ostendais et à Nieuport au XIXe siècle, I et II’. Neptunus, XLIV, 2001, 2, pp. 109-112 ; 3, pp. 159-164.

6090 Het economisch belang van de havenzone van Oostende. Brussel, Nationale Bank van België, 1991-1995 (1997), s.p.

7390 DESMYTTERE, Hans; TERMOTE, Tanja en NIEUWBORG, Dieter. Koopstromen in kaart. Brugge, Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 2007.

8465 CORNILLE, Lara.  Mystery shopping in Thermae Palace Oostende.  Brugge, KHBO, Departement handelswetenschappen & bedrijfskunde, 2012.

boekhandel

2490 BEKAERT, Jean Marie. ‘Herenkledij Brutus (...) Boekhandel Corman’. De Plate, XXV, 1996, 6-9, pp. 184-191, 212-220.

2491 CORMAN, Mathieu. Outrage aux moeurs. Bruxelles, Editions Tribord, 1971, 166 p.

2492 DEVRIENDT, Frans. ‘De Internationale Boekhandel 1912-1937’. In: Het boek in Vlaanderen. Antwerpen, De Sikkel, 1937, pp. I-XXIII.

2493 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Frans Devriendt (1894-1960), vader van de “Internationale Boekhandel”, een voorbeeld van een Oostendse “self made man”’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 114-119.

2494 VERVAECKE, Dominiek. ‘Corman sluit de boeken: binnenkort sluiten twee van de vier Cormanboekwinkels hun deuren’. Knack, XVI, 1986, 8, pp. 137-138.

coöperatieve beweging

2495 CASIER, R. De Noordstar te Oostende tijdens het Interbellum. S.l., s.n., 1987-88, s.p.

2496 CHAFFART, Herman. Samenwerking Economie Oostende en Clement Leyhausen. Diksmuide, Eigen Beheer, 1992, s.p.

2497 COOPMAN, Frans. ‘De Coöperatieve Beweging en Opstand der Bakkers te Oostende’. De Plate, XIV, 1985, pp. 259-.

2498 De coöperatieve S. E. O., Oostende van 1892 tot 1923, uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig jubelfeest der maatschappij gevierd de 15 en 16 april 1923. La coopérative S. E. O., Ostende, de 1892 à 1923, édité à l' occasion du trentième anniversaire de la société fêté les 15 et 16 avril 1923. Oostende, SEO, 1923, 84 p. (Bijvoegsel aan het maandschrift: SEO - 1923, april. Supplément au bulletin mensuel: SEO - 1923, avril).

2499 De coöperatieve S.E.O. Oostende. 1892-1956. Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening vanhet nieuwe gebouwencomplex. Oostende, SEO, 1956, 120 + XVI p.

2500 DEMOL, J. ‘S.E.O.’. De Plate, XI, 1982, p. 198.

2501 DEPREZ, Leen. SEO. Oostende, Eigen Beheer, 1992, s.p.

2502 FOUTRY, Valère. De coöperatieve S. E. O. Oostende, 1892-1956: Geschiedkundig overzicht uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuw gebouwencomplex. (met een narede door M. Savonie). La coopérative S. E. O. Ostende, 1892-1956 : Historique édité à l' occasion de l' inauguration officielle de ses nouveaux bâtiments. (épélogue par M. Savonie). Oostende, SEO, 1956, 120 p. (Bijzonder nummer: - S. E. O. 1956, augustus. Numéro spécial de - S. E. O. 1956, août).

2503 GHYS, Michel. De verbruikscoöperatieve: Samenwerking Economie Oostende. Leuven, KULeuven (OLV - TEW), 1975, 121 p.

2504 LEYHAUSEN, Clement. De Coöperatieve S.E.O., Oostende: van 1892 tot 1923 - La Coopérative S.E.O., Ostende: de 1892 à 1923 / uitgeg. t.g.v. het dertigjarig jubelfeest der maatschappij, gevierd de 15 en 16 april 1923. O(o)stende, S.E.O., 1923, 84 + 7 p. (bijvoegsel aan het maandschrift S.E.O., april 1923).

2505 SIMOEN, Olivia. S.E.O. Spaarzaamheid Economie Oostende, Neutrale Coöperatieve van het Rijkspersoneel. Gent, RUG (OLV - Geschiedenis), 1993.

2506 VENS, Roger en LIETARD, Edwin. De geschiedenis van de Coöperatieve Maatschappij S.E.O. (1892-1981 einde zeventiger jaren): historiek, medailles, jetons, intrestkaarten, iconografie. Oostende, E. Liétard, november 1992, 32 p.

2507 VILAIN, Omer. ‘S.E.O.’. De Plate, X, 1981, p. 143. <

7391 SIMOEN, Olivia. Van de Coo gesproken over mamzels, stongs en percenten: een geschiedenis van S.E.O., 1892-1981. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2009, 276 + 32 p. (Oostendse Historische Publicaties, 18).

8466 DEGRYSE, Herman. ‘S.E.O. uit Oostende. Een toonaangevende neutrale coöperatie aan de kust’. Patakon, tijdschrift voor bakerfgoed, II, 2011, 2, pp. 20-22.

grootwarenhuizen

2508 ‘Het grootste warenhuis aan de kust: Au Bon Marché begint een nieuwe fase in zijn Oostends bestaan; met een speech van Raymond Vaxeleire, beheerder-directeur’. Ostend Flash, III, 1960, 11, p. 44.

handelsfoor

2509 DUFAIT, Freddy. Handelsfoor ‘Sint-Jan’, Oostende: 13 x : 1978-1990. Oostende, 1991, 21 p.

2510 10e handelsfoor St. Jan: 1978-1987 Oostende.(met een inleiding door Fred Dufait). Oostende, s.n., 1987, 15 p.

horeca

2511 BEKAERT, Jean-Marie. ‘Restaurant Richard’. De Plate, XX, 1991, 6, p. 173.

2512 COOPMAN, Jan. ‘De Laatste Stuiver’. De Plate, XVII, 1988, p. 98.

2513 DESOPPER, Georges. ‘Herbergen van Sas Slijkens herontdekt, bezocht, gesitueerd en beschreven’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1976, pp. 1-30.

2514 JOIRET, Michel. La Mer du Nord, du Zoute à La Panne. Tome 3: Art de vivre et gastronomie. S.l., s.n., 1993, 231 p.

2515 MESTDAGH, Frans. ‘Lala’. De Plate, III, 1973, 1, p. 5.

2516 TERRIJN, Claire. De pantoffel. Oostende, Eigen Beheer, 1992, s.p.

2517 10e verjaardag van de gastronomische weekeinden in het Casino-kursaal Oostende. S. l., s. n., 1963, s.p.

2518 TIMMERMANS, Roger. ‘Wie was August Beyts?’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 49-50.

2519 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘Sara van Swansels’. De Plate, III, s.d., 3, p. 9.

2520 VERBANCK, Fr. ‘Lalla’. De Plate, III, 1973, 1, p. 5.

2521 VERBANCK, Richard. ‘Herbergen te Blutsie’. Roepsteen, 1969, 123, pp. 2-4.

2522 VILAIN, Omer. ‘Joris Houwen en zijn kroeg. Ostend Flash, I, 1959, 11, s.p.

6088 CAPON, Michel. ‘Café De Schulle van Raversyde’. Heemkring Graningate, XX, 2000, 78, pp. 28-30.

6092 TERRYN, Claire. ‘De Pantoeffel’. Gidsenblad Lange Nelle, XI, 1999, 3, pp. 63-65.

6680 VAN DAELE, Serge. ‘De gastronomische weekends in het Casino-Kursaal van Oostende’. De Plate, XXXIII, 2004, p. 280; XXXIV, 2005, pp. 16-17; pp. 82-84; pp. 101-103; pp. 127-129. 

6681 VAN DAELE, Serge. ‘De Beau-Site … Beau en Site tegelijk’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 152-155. 

6682 VAN DAELE, Serge. ‘De Beau-Site … Oostendse menuleer’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 185-189. 

6683 VAN DAELE, Serge. ‘De Oostendse culinaire gastronomie’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 6-8; pp. 48-49; pp. 76-79. 

6684 VAN DAELE, Serge. ‘Drienkgeld’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 143-144. 

6685 VAN DAELE, Serge. ‘Het einde van het restaurant “La Renommée” 30 jaar geleden’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 249-252. 

6686 VAN DAELE, Serge. ‘Koning Boudewijn in de Maritza (juni 1986)’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 150-153.

7392 DESCHACHT, Daniel. Cafés van vroeger en nu op Steene-Dorp, d'Hooge Barrière, Steene-Statie, de Conterdam en de Nieuwe Koers. Oostende, Heemkundige Kring 't Schorre Steene, 2009, 109 p.

7393 DESSEYN, Gerard. ‘Hôtel-Brasserie ‘Du Parc’: mijmeringen van een oudgediende (met een inleiding door Emile SMISSAERT)’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 121-128, 141-153.

7394 SERIE, Eddy. ‘Visserscafés in de jaren 60 te Oostende. I. Een inleiding tot het caféleven. II. Stamcafés en klantenlokkers. III. Van het hart van het visserskwartier tot aan de rand. IV. Het Hazegras. V. Nog eentje om het af te leren’. Het Visserijblad, 2011, 8, pp. 9-12; 9, pp. 19-22; 10, pp. 8-11; 11, pp. 23-24; 12., pp. 26-27.

8467 VAN EYCKEN, Jos. Oostendse cafés dansants en chantants. Brussel, VUB, 2008, 25 p.

hotelwezen

2523 CONSTANDT, Marc. ‘De hotels aan de Belgische kust’. In: Te Kust en te Kuur, Brussel, ASLK, 1987, pp. 110-120.

2524 CONSTANDT, Marc. ‘Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector, voor W.O. I’. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XIV, 1983, 3-4, pp. 403-420.

2525 CORVELEIJN, Walter. ‘Het hotel Impériale te Oostende. De familie Derinck, een hoteliersfamilie’ Noordzeemagazine, III, april-mei-juni 1985, 2, pp. 2-4.

2526 CORVELEIJN, Walter. ‘Het hotelwezen aan onze kust. 1. Oostende’. Noordzeemagazine, I, april 1983, 1, pp. 13-17.

2527 ‘Herinneringen aan het hotelwezen te Oostende 40 jaar geleden’. Ostend Flash, III, 1961, 3, p. 34.

2528 Les hôtels d'Ostende. Ostende, Association des Hôteliers, 1924, 24 p.

2529 ‘Oostendse hotels in poësie anno 1878’. De Plate, 1987, p. 4.

2530 RUDOLPH, Charlotte. L’industrie hôtelière: problèmes généraux et étude de la crise au littoral belge. S.l., Ch. Rudolph, 1962, V + 139 p.

2531 RUDOLPH, O. ‘L’Association des Hôteliers, Restaurateurs et Propriétaires d’ Hôtels de la ville d’Ostende’. Ostend Flash, 1960, 3, p. 9.

6093 VAN HYFTE, Ivan. 'Overnachten in Oostende: 1851-1860’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 91-99.

7395 STORME, Annie. ‘Hotel Oscar: herinneringen aan de ‘Engelse Tijd’ in Oostende, verteld door Diane Makelberge’. Lange Nelle, XX, 2008, pp. 37-39.

7396 VAN HYFTE, Ivan. ‘Ellen, Providence, Regina en New Astoria: een hotel-historie’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 41-47.

immobiliën

6675 JANSSEUNE, Bruno. Investeren in vastgoed aan de kust. Gent, Onuitgegeven verhandeling tot het behalen van de graad van gegradueerde in Bouw, 2003-2004. 

juwelierszaken

2532 CORVELEIJN, Walter. ‘Hulpiau, vier generaties juwelier’. Noordzeemagazine, I, september 1983, 6, pp. 29-30.

kamer van koophandel

2533 Observations de la Chambre de commerce d' Ostende sur le projet de construire un chemin de fer en Belgique. Ostende, J. Elleboudt, 1833, s.p.

kleinhandel

2534 DREESEN, Jan-Baptist. ‘60 jaar radio te Oostende: J. Demeester’. De Plate, XI, 1982, p. 38.

2535 VILAIN, Omer. ‘Oostendse “spekkewinkeltjes”. Ons Heem, 1977, pp. 195-197.

 

koopvaardij

6678 VAN COOLPUT, Luc. ‘Beknopte inleiding tot de Oostendse koopvaardijvloot 1830-1880’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 70-83.

 

overzeese handel

2536 Commerce maritime d'Ostende en 1835. Ostende, Elleboudt, s.d., s.p.

2537 COPE CORNFORD, L. A century of Sea Trading (1824-1924): ‘The General Steam Navigation Company’, Ltd.. London, Z.C. Black, 1924, X + 182 p.

2538 ‘De Belgische Koopvaardijvloot op 15 oktober 1945’. Wandelaer-Sur l’eau, XIX, oktober 1945, 212, pp. 308-309.

2539 FERIER, Maurice. ‘De Congonutjes laten ons niet los’. De Plate, VIII, 1979, 4, p. 6.

2540 KETS, John. Utilité sur la création de la marine marchande. Ostende, Daveluy, 1899, 89 p.

2541 Oostende: aantrekkingszone van het handelscentrum. Brussel, Economisch en sociaal instituut voor de middenstand. Dienst planologie van de handel, 1972, 49 p.

2542 ROTSAERT, Arthur. ‘Le commerce maritime’. In: La mer; guide du touriste et du villégiateur au littoral belge. Bruxelles, Touring Club de Belgique, 1922, pp. 285-317.

2543 VAN ACKER, L. ‘Uitvoer van hop uit Oostende’. Biekorf, XCVI, 1996, 2, p. 146.

2544 VAN BERGEN, J. ‘Handel en scheepvaart in Oostende in 1859’. De Plate, XXV, 1996, pp. 113-119.

2545 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De “General Steam Nnavigation Company” en de haven van Oostende’. De Plate, XXVII, 1998, 9, pp. 153-174.

2546 VER ELST, André. De Belgische scheepvaart in beeld. La navigation belge en images. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1977, 10 p.

rederijen

2547 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De lokale Oostendse rederijen in 1820’. De Plate, XXIV, 1995, 5, p. 146. textielhandel

2548 HOSTYN, Norbert. ‘Uit het Oostends Stadsarchief: aankondiging van verkoop van textiel anno 1787’. De Plate, XIII, 1984, p. 147.

6679 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De geschiedenis van de rederij Aspeslagh-Deceuninck (1889-1932). Ter Cuere Jaarboek 2001, pp. 3-63.
 

vishandel

2549 VAN DE WOUWER, A. ‘De handel in gedroogde, gerookte en gezouten visch’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 216-218.

6091 QUAEGHEBEUR, Richard. ‘Veertig jaar visleurhandel’. Gidsenkring Lange Nelle, VIII, 1996, 2, pp. 46-48; 3, pp. 81-82.


6674 CORVELEYN, Roger en ENEMAN, Eddy. Belgische zeevisserij: 50 jaar IJslandvaart 1945-1995. Oostende, Vriendenkring van het Noordzee Aquarium, 2006, 336 p. 

6676 NOTTEBOOM, Theo. ‘Het economisch belang van de Vlaamse havens: een overzicht’. De Grote Rede (VLIZ), 2003, 8, pp. 12-16. 

6677 ROGIE, H. ‘Maritiem panorama’. Neptunus, XLV, 2002, pp. 188-189; XLVI, 2003, pp. 54-55; pp. 211-212; XLVII, 2004, p. 174; XLVIII, 2005, pp. 177-178; p. 245; XLIX, 2006, pp. 19-20. (Haven Oostende)

7397 BRIJS, Henri. Schetsen uit het Vismijnbedrijf. Oostende, Het Visserijblad, 1938, 56 p.

7398 DAMAN, Piet. De mijnen, van ‘t Hazegras tot Raversijde’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 72-73.

7399 DAVID, Guy. Vismijn Oostende 1974. Oostende, Guy David, 2011, 112 p.

7400 ‘De ultieme visserijcrisis’. Het Visserijblad, 2008, 6, pp. 3-7.

7401 DE VRIENDT, Wouter. ‘En toch heeft de visserij in Oostende een toekomst!’. Het Visserijblad, 2010, 12, pp. 26-27.

7402 GEVAERT, Ferdinand. ‘Volk en vis op de kaai’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 39-40, 60 (aanv.).

7403 ‘Iwein Scheer en Yves Miroir over ‘De toekomst van de Oostendse visserij’. Het Visserijblad, 2010, 2, pp. 9-12 (interview door Flor VANDEKERCKHOVE).

7404 ‘Klimaatverandering. Er roert wat in ons struikgewas’. Het Visserijblad, 2009, 1, pp. 8-9.

7405 LAPLASSE, Jeannine. ‘De Oostendse haringhal’. Lange Nelle, XXIII, 2011, p. 71.

7406 ‘Oostendse groeicijfers gestopt (Oostendse vismijn). Het Visserijblad, 2008, 2, p. 11.

7407 TURF, Jan. ‘Bond beter leefmilieu. De visserij en de milieubeweging moeten samen streven naar win-winsituaties’. Het Visserijblad, 2008, 12, pp. 6-8.

7408 VAN DE CLOOT, Rita. De Belgische zeevisserij en haar evolutie. Antwerpen, Hoger Instituut voor Handel Sint-Eligius, 1978, 71 p.

7409 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Het jaar van de man met de Hamer. Jaaroverzicht 2008’. Het Visserijblad, 2009, 1, pp. 3-6.

7410 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Kerstmis over de Oostendse Vismijn’. Het Visserijblad, 2009, 12, pp. 3-5.

7411 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Twintig jaar Vlaamse vismijntwisten’. Het Visserijblad, 2007, 9, pp. 16-18.

7412 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Van de Zeebrugse naar de Vlaamse visveiling’. Het Visserijblad, 2010, 12, pp. 8-12.

7413 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Waarom de Europese Unie almaar meer vis invoert (en waarom dit een straatje zonder einde is)’. Het Visserijblad, 2010, 9, pp. 10-11.

7414 VERVAELE, Katrien en DEPOTTER, Johan. ‘Over IJslandvaarders, ijslandvissers en over het verschil daartussen’. Het Visserijblad, 2010, 9, pp. 22-26.

7415 ‘Vloot, officieel nog 104, maar in de praktijk minder dan 100’. Het Visserijblad, 2007, 6, pp. 3-4.

7416 ‘Zeebrugge en Urk kandidaat voor uitbating Oostendse vismijn’. Het Visserijblad, 2010, 1, pp. 5-6.

7417 ‘ZV wordt Vlaamse Visveiling’. Het Visserijblad, 2010, 12, p. 7.

voeding

7418 DE BAETS, Peter. ‘’Ostend rabbits’ in de 19e eeuw’. Biekorf, CXI, 2011, 2, pp. 192-195.

7419 DINGENS, Yves. ‘Twee Oostendse specialiteiten uit de periode 1880-1914: van L’Amer d’Ostende tot L’Elixir d’Ostende’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 100-104.

wijnhandel

2550 DE BROUWERE, Jan G. ‘Wat voor wijn kocht een 19de eeuwse Oostendenaar’. De Plate, XXIV, 1995, 4, pp. 114-115.