02. Nijverheid en techniek

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

algemeen

2399 ‘Bedrijvenpark luchthaven Oostende in aanbouw’. West-Vlaanderen werkt, 1994, 1, pp. 32-33.

2400 DECKERS, E. Industrie des ports. Bruxelles, L'Expansion, 1948. (Les ports belges).

2401 DE MEESTER, Gerlinde. Oostende, industrieel ontwikkelingsgebied? Visie op de economische en industriële ontwikkeling. Leuven, KULeuven (OLV – handelsingenieur), 1993, 218 p.

2402 D’ HIET, N. ‘De indrustrieterreinen in het Oostendse’. West-Vlaanderen werkt, XI, 1969, pp. 110-116.

2403 FARASYN, Daniël. ‘De eerste stoommachine in West-Vlaanderen stond op het oude Mijnplein te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, pp. 39-42.

2404 GEVAERT, Ferdinand. ‘De eerste stoommachine in West-Vlaanderen’. Roepsteen, 1986, 105, p. 1.

2405 MATTHEEUSSEN, J. ‘The province of West-Flanders, industrial development’. In: The Belgian littoral. Antwerp, De Sikkel, s.d., pp. 37-50.

2406 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Nijverheidsinstellingen in de gemeenten rond Oostende onder Willem I’. De Plate, XXIV, 1995, 4, pp. 112-113. (o.m. Mariakerke, Stene).

2407 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Nijverheidsinstellingen in de stad Oostende in de tijd van Willem I’. De Plate, XXVI, 1997, 3, pp. 84-85.

2408 VANHOVE, Norbert. De energiefunctie van de Belgische kust en de maritieme industrialisering: een technisch-economische evaluatie: ‘Symarindus’. Brussel, WES, 1977, 446 p.

2409 VAN MIDDELEM, André. De industrieparken van Oostende. Antwerpen, UFSIA, 1979, 140 p.

2410 VERLONJE, Wilfried. ‘Bouwers mechanische instrumenten’. De Plate, XVI, 1987, 11, p. 287. 
 
6086 VANNIEUWENHUYSE, Johan (red.). Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1800-1940. Tentoonstelling in het Provinciaal Hof 30 januari – 15 maart 1998. Brugge, Provincie West-Vlaanderen – Archiefdienst, 1998, 233 p.

baggerwerken

2411 Baggerwerken Decloedt & Zoon: een eeuwenoude ervaring. Brussel, Eigen Beheer, s.d., 24 p.

2412 Decloedt: baggerwerken, een eeuw ervaring (1875-1975). Brussel-Oostende, Eigen Beheer, s.d., 49 p.

2413 N.V. Baggerwerken Decloedt en Zoon: toonaangevend in baggeren, wereldwijd meer dan een eeuw ervaring: brochure. Brussel-Oostende, s.d., 10 p.

6085 VANHIXE, Robert. ‘NV Baggerwerken Decloedt en zoon, wereldwijd meer dan een eeuw ervaring’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 249-252.

bouw

8455 DEDULLE, Max. ‘Over de vloer bij Groep Sleuyter’. Op de werf, september 2014, 36, pp. 8-10.

8456 VANDERHEYDEN, Nick. ‘Over de vloer bij Living@Sea’. Op de werf, maart 2015, 38, pp. 10-11.

8457 ‘Volle wegen leiden naar het water: Groep Verhelst uit Oostende’. Binnenvaart, juni 2014, 67, pp. 16-17

brouwerijen

2414 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostendse brouwerijen’. De Plate, X, 1981, p. 75; XVIII, 1989, p. 56.

2415 FARASYN, Daniël. ‘Oostendse brouwerijen in 1837 (met plattegrond)’. De Plate, XVI, 1987, p. 294.

2416 STANDAERT, R. ‘Nog een woordje over de Oostendse brouwerijen’. De Plate, VIII, 1979, 10, p. 2.

2417 VERBANCK, F.; PARMENTIER, E. en VILAIN, O. ‘Oostendse brouwerijen’. De Plate, III, 1973-1974, 1, p. 6; 2, p. 3.

2418 VILAIN, Omer. ‘Oostendse brouwerijen’. De Plate, II, november 1973, p. 3.

8458 DESOPPER, Georges. ‘Brouwerij l’Espérance Bredene’. Roepsteen, 1989, 123, p. 9.

chemie

8459 JANSSENS Rik. Plassendale Chemie (1912-2012). Oostende, Proviron, 2012.

drukkerijen

2419 BERGMANS, Paul. ‘Notes sur l'imprimerie à Ostende’. Analectes belgiques, notices et documents pour servir à l'histoire littéraire et bibliographique de la Belgique, 1896, pp. 157-169.

2420 BERGMANS, Paul. Notes sur l'imprimerie à Ostende. Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1894, 4, pp. 379-706.

2421 ‘Drukkerij Vandenberghe (bekend als ‘Drukkerij Nieuwsblad van de Kust’ en opgericht in 1938), legt de boeken neer op 30 december 1996’. Het Visserijblad, LXIV, 1996, 2, p. 26.

2422 HERRLING, A. ‘Over de drukker Leys’. De Plate, V, 1975, 1, p. 8.

energievoorziening

2423 COBBAERT, G. L’éclairage de la ville d’Ostende: lettre ouverte à H. Goffin. Ostende, H. Van Graefschepe, 1893, 43 p.

2424 COENYE, Jos. ‘Wel en wee van de Ebes Centrale te Slijkens’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1984, pp.49-102.

2425 COENYE, Jos. Geschiedenis in en om de E.B.E.S.- centrale te Sas-Slykens. S.l., Eigen Beheer, s.d., 194 p.

2426 COENYE, Jos. ‘Rond de Ebes-centrale te Slijkens-Brugge’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1985, pp.71-79.

2427 COENYE, Joseph. ‘Wijlen de E.B.E.S.-centrale en haar doodse gebuur te Sas-Slykens’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1989, pp. 31-58.

2428 Concession de la distribution du gaz et l'électricité de la ville d'Ostende. Ostende, A. Van Graefschepe, 1906, 53 p.

2429 DE SCHAMPELEIRE, M. Ebes, 75 jaar. S.l., Ebes, 1980, s.p.

2430 HERRLING, A. ‘Het begin van de electriciteit te Oostende’. De Plate, V, 1975, 1, s.p.

2431 Nieuwe toepassingen der electriciteit aan de kust. Bredene, Electricité du littoral 1938, 32 p.

2432 Nieuwe toepassingen der electriciteit aan de kust. Les applications nouvelles de l'électricité au littoral. Ostende, Electricité du Littoral, s.d., 44 p.

2433 Nieuwe toepassingen der Electriciteit aan de kust. Oostende, Unitas, s.d., s.p.

2434 PIERARD, E. ‘Le traction par accumulateurs à Ostende’. Electricien, 1897, 359.

2435 Rapport de la commission spéciale sur le compte de premier établissement de l'usine à gaz. 1. Station électrique. 2. Eclairage au gaz 1894-1901. Ostende, A. Van Graefschepe, 1902, 33 p.

2436 VANDENAUWEELE, André. Gas, elektriciteit en water te Oostende. (met een voorwoord van Jan Felix). Oostende, EBES, 1982, 201 p.

6079 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. Elektriciteit te Oostende’. Gidsenkring Lange Nelle, VI, 1994, 4, pp. 165-166.

6671 BRION, René en MOREAU, Jean-Louis. Leopold II: het rijk van de elektriciteit. Brussel, Tractebel, s.d., 16 p.

6673 Thorntonbank farshore windturbinepark. Zwijndrecht, C-Power, 2003, 18 p.

7361 ‘Far Shore windmolenpark Thorntonbank, België’. Lange Nelle, XX, 2008, pp. 32-36.

7362 LOY, Marc. ‘Geen betonnen sokkels meer’. Lange Nelle, XXII, 2010, p. 38.

7363 ROGIE, H. ‘Haven Oostende krijgt offshore-hub voor bouw windmolens’. Neptunus, LIII, 2010, p. 110.

7364 VANDELANOTTE, Kurt. Synergie van alternatieve energietechnieken op een bedrijventerrein, case studie wetenschapspark Greenbridge Oostende. Gent, UGent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), 2009.

8460 ‘De Thorntonbank: volle kracht op volle zee’. In: Kust- en zeegids 2008. Mechelen, Willy Ibens, 2008, pp. 28-29.

8461 ROMMELAERE, Sofie. ‘Altijd al willen weten uit welke hoek de wind waait?’. Neptunus, LIX, 2016, 314, pp. 36-39. [windmolens op zee].

haveninfrastructuur

2437 De nieuwe droogzettingsinstallatie voor schepen van 1750t waterverplaatsing te Oostende. Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Dienst pers en voorlichting, 1987, 64 p.

2438 GEVAERT, Ferdinand. ‘De zeesluis Demey’. Open Monumentendag Oostende 11.9.1994: 6de jaarthema ‘Transport’. Oostende, Stad Oostende, 1994, pp. 51-58.

2439 ‘Gewenste zeesluis voor Oostendse haven komt er: beslissing van de Vlaamse regering op 7 september 1994’. West-Vlaanderen werkt, 1994, pp. 216-217.

6070 DEMEY, P. en VANDER SCHUEREN, P.-J. ‘Port d’Ostende’. VIIe congès International de Navigation. Bruxelles, 1898, pp. 259-279.

6071 ‘Droogzettingsinstallatie in de vissershaven’. Open Monumentendag, 1997, p. 39.

6072 GEVAERT, Ferdinand. ‘De zeesluis Demey’. Open Monumentendag, 1997, pp. 10-13.

6073 GEVAERT, Ferdinand. ‘Zeesluis Demey’. Open Monumentendag, 1994, pp. 51-58.

6074 HEYSE, Stefaan. ‘Creosoteerwerf’. Open Monumentendag, 1997, pp. 17-19.

6075 MAHIEU, Erwin. ‘De Broodwinner 0.29’. Open monumentendag, 1997, p. 33.

6076 MORTELMANS, Bart. Nut en noodzaak van de nieuwe Oostendse zeesluis. Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, 1999, 130 p.

6077 OUVRY, Robert. ‘Opleidingsschip “Stroombank”’. De Plate, XXX, 2001, pp.195-196.

6078 ‘Ter Streep (vaartuig)’. Open monumentendag, 1997, p. 31.

6080 VANCRAEYNEST, Raymond. 'De gebouwen in de omgeving van de voorhavenbrug'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 63-66.

6081 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De halfportaalkraan n° 2’. Open Monumentendag, 1997, pp. 14-16.

6082 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De installaties van het zeewezen te Oostende vanaf het ontstaan tot omstreeks 1930’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 77-87, 91-106, 160-170.

6083 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Oostendse creosoteerwerf'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 31-45.

6084 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Waarheid en verzinsels over de diepwaterkaai en de spuikom’. De Plate, XXX, 2001, pp.117-129; pp. 135-145.

7365 BENOOT Jelle en VANHESSCHE Frederiek. Golfovertopping over en –krachten op een stormmuur gebouwd op een kaaivlakte. Gent, Universiteit Gent (faculteit Bouwkunde), 2011.

7366 CLOET, Tom; VAN DE WALLE, Björn; GOEMAERE , Jan; et al. Renovatie van kademuren 602 en 603 in de haven van Oostende tot zwarelastkade. Oostende, KHBO, 2010.

7367 GEVAERT, Ferdinand. ‘De metamorfose van de haven van Oostende’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 8-12, 67-74, 117-124; XXXVII, 2008, pp. 37-39; 110-117; 234-237; XXXVIII, 2009, pp. 60-64, 113-120; XXXIX, 2010, pp. 30-36, 102-106, 164-172, 223-229; XL, 2011, pp. 65-71, 84-91, 136-144, 212-219.

7368 ‘Het is menens met het dempen van het Oostendse visserijdok’. Het Visserijblad, 2008, 6, p. 12

7369 LOBBESTAEL, Jan; VAN HOLLEBEKE, Stefaan; VAN DE WALLE, Björn; et al. Rendabiliteit van een getijdencentrale in de Spuikom van Oostende. Oostende, KHBO, 2009.

7370 LOY, Marc. ‘Oostende voltooit zijn maritieme poort’. Lange Nelle, XXII, 2010, pp. 64-65.

7371 ‘Oostende krijgt museumhaven’. Het Visserijblad, 2009, 3, pp. 8-10.

7372 ROGIE, H. ‘Oostende: nieuwe havengeul gebruiksklaar’. Neptunus, LIII, 2010, pp. 5-6.

7373 ROGIE, H. ‘Oostendse haven krijgt nieuwe strekdammen’. Neptunus, LII, 2009, pp. 176-178.

7374 ROGIE, H. ‘Verbredingswerken Oostendse haventoegang tegen 2012 klaar’. Neptunus, LIII, 2010, p. 119.

7375 ‘Vismijn visserijdok 300 meter ingekort’. Het Visserijblad, 2007, 8, pp. 3-5.

ijsproductie

2440 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De ijskelder van Hamman en het transport van ijs over zee’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 120-122.

2441 EVERAERT, Henry. Notice concernant la création d'un frigorifère Ostende. Gand, Bureau d'études et de renseignements; F. L R. Buyck frères, s.d., 12 p.

2442 FALISE, Jean-Pierre. ‘De bouw van een koelruimte te Oostende’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 266-267.

2443 VAN OUTTERE, Fernand. De la construction d’un établissement frigorifique à Ostende. Gand, F. & R. Buyck frères, 1908, 12 p.

2444 VERBANCK, F. en PARMENTIER, E. ‘De ijskelders te Oostende’. De Plate, III, oktober 1973, 1, pp. 10-11.

molens

2445 BILLIET, Germain. ‘Nog de twee Mariakerkse windmolens bij Petit Paris’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 268-270.

2446 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De laatste Oostendse maalderij’. De Plate, VII, 1978, p. 113. 

2447 LOONTIENS, Carlo. Les derniers moulins à vent dans l’arrondissement d’Ostende; enquête sur la situation de la Meunerie et les moyens d’assurer la conservation des moulins les plus pittoresques. Ostende, Imp. de la Cour, 1939, 68 p.

2448 Société des moulins à scier le bois etablés à Ostende et à Anvers 1808. S.l., s.n., s.d., 18 p.

2449 VILAIN, Omer. ‘De Compagnie der Zaagmolens. Oostende 1808’. Biekorf, LXXVI, 1975-1976, 5-6, pp. 146-147.

6069 BILLIOUW, Martin. ‘De laatste Oostendse maalderij’. De Plate, XXIX, 2000, p. 139.

8462 DEVYT, C. ‘De West-Vlaamse molens 1975-1976’. Biekorf, 1975, 9-12, p. 373.

8463 G.H. ‘Militaire rosmolens’. Biekorf, 1963, 9, p. 288.

8464 ‘Molenberichten: Aardekneedmolen te Brugge en Oostende’. Ons Heem, 1959, 1, p. 37.

 

oceanografie

6068 ‘A 962 Belgica’. Open monumentendag, 1997, p. 28.

 

oesterkweek

2450 DEBO, Rita. De Oostendse oesterputten. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 34 p.
 

scheepsbouw

2451 CASIER, G. ‘De Scheepswerf Seghers’. De Plate, XIV, 1985, p. 148.

2452 DECLEER, Roger. ‘De Slipways te Oostende’. Wandelaer et sur l’Eau, mei 1948, 242, pp. 227-229.

2453 DECLEER, Roger. ‘Op de scheepswerf Roger Panesi’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1951, 276, pp. 137-138.

2454 DECLEER, Roger. ‘Tewaterlating op de scheepswerf August Loy’. Wandelaer et sur l’Eau, april 1953, 301, pp. 179-181.

2455 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Scheepsbouw te Oostende (werklijst N.V. Mercantile - Belliard: 1946-1985)’. De Plate, XVI, 1987, p. 255.

2456 LECOINTE, A. Développement de la construction navale en Belgique. (Conférence donnée à Bruxelles le 23 mars 1898). Ostende, Albert Bouchery, 1898, 31 p.

2457 LESUEUR. ‘La construction navale, ateliers et chantiers Cosmos à Ostende’. Revue universelles, 1907, pp. 467-470.

2458 MALDEGHEM, Gaston. ‘Zijn Oostendse scheepsbouwers bedreigd? V.O.S. aan het woord’. Ostend Flash, IV, 1961, 7, p. 8.

2459 ROGIE, Henri. ‘Le chantier naval Beliard-Ostende construit le chasseur “tripartite” belge’. Neptunus, XXX, 1983, 1, pp. 49-52.

2460 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Vlaamse kustscheepswerven starten overlevingsoperatie’. Neptunus, XXXIV, 1989, 2, pp. 21-26.

2461 SEGHERS. ‘Bouwlijst scheepswerven van Seghers Oostende’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 160-161.

2462 VANDEKERCKHOVE, Flor. Kleine scheepswerf. Grote staking. Een dagboek rond de staking op de Oostendse APS-scheepswerf in 1993-1994. Oostende, De Lachende Visch, 1994, 103 p.

2463 VANDERCRUYSSEN, René. ‘Oostendse scheepswerven’. Gidsenblad Lange Nelle, 1995, 4, pp. 155-159; 1996, 1, pp. 11-14.

2464 VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘Maritieme actualiteit: tweehonderd jaar Valcke frères’. Neptunus, XXX, 1983, 4, pp. 13-24.

2465 ‘Van kleinste vijs tot grootste treiler: S. C. A. P. heeft het nu allemaal in huis: Société Coopérative d’Approvisionnement à la Pêche’. Het Visserijblad, LI, 1984, 18, pp. 7-21.

7376 ‘Béliard bouwde 120 vissersvaartuigen’. Het Visserijblad, 2007, 12, pp. 11-12.

7377 ‘Béliard-scheepswerf opnieuw in gebruik’. Het Visserijblad, 2007, 11, pp. 12-14.

7378 ‘Cragnon eerste varend monument’. Het Visserijblad, 2007, 9, pp. 26-27.

7379 GHYS, Roger. ‘Ervaring bij de berging van de Herald of Free Entreprise en de Mont Louis’. Neptunus, LII, 2009, pp. 107-109.

7380 PHILIPS, Freddy. ‘Secrets d’equipes du s/v Mercator’. Neptunus, LII, 2009, p. 59.

7381 PYPE, H. Over motoren. Gent, F. & R. Buyck, 1912.

7382 VAN HARTEN, Jacques. ‘Geschiedenis. Van zeil naar motor’. Het Visserijblad, 2008, 12, pp. 19-21.

7383 VERLEENE, Daniël. ‘Geschiedenis van een stalen motortreiler O.127 André-Marcel’. Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 78-80; XX, 2008, pp. 17-18, 52-55.

scheikundige nijverheid

2466 DE KUYSSCHE, Frans. ‘L’U.C.B. pose un problème à Ostende’. Ostend Flash, IV, 1961, 8, p. 14.

2467 SANDERS, D. ‘U.C.B. Oostende: groei en verruiming’. West-Vlaanderen werkt, XIII, 1971, pp. 9-15.

6672 DEGRIECK, Anton. Een kroniek van 85 jaar UCB in Zandvoorde, Oostende 1911-1996. Oostende, Stadsbestuur, 2005, 439 p.

spoorwegmaterieel

2468 MATHAY-KNÖBL, Heide. ‘Bezoek aan de werkplaatsen van ‘Wagons-lits’ Oostende op 17 januari 1998’. Roepsteen, 1998, pp. 15-18.

steenbakkerijen

2469 DE BAERE, Werner. ‘Pottenbakkerij Bourgoignie te Bredene-Oostende’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1994, pp. 145-158.

2470 DEVYT, C. ‘Steenbakkerscontracten in het Oostendse 1872-1877’. Biekorf, LXXXII, 1982, 1, pp. 99-100.

2471 LOWYCK, A. ‘Tegelbakkerijen te Oostende en omgeving’. Roepsteen, 1992, pp. 58-60.

visverwerkende nijverheid

2472 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De laatste Oostende rokerijen’. De Plate, VII, 1978, p. 161.

2473 VALCKE, Lucien. ‘Honderd jaar geleden. N.V. Excelsior ofte “De Sprotfabriek”’. Gidsenblad Lange Nelle, VIII, 1996, 3, pp. 82-83.

2474 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Nieuwe vismijn 50 jaar’. Ter Cuere jaarboek 1983, Bredene, Ter Cuere, 1984, pp. 135-150.

2475 VAN DEN ABEELE, A. ‘De Belgische haringvisscherij en de haringverwerkende nijverheden’. IIIde Internationaal congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 170-173.

2476 VAN DEN ABEELE, A. ‘De economische toestand der haring en sprotrookerijen in België’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 209-212.

2477 VAN DEN ABEELE, A. ‘De haringvisscherij en de rookerij’. Nationaal congres van de zee, Antwerpen, 17-19 juli 1937, pp. 133-136.

2478 VAN DEN ABEELE, A. ‘De positie van de Belgische visverwerkende nijverheid in het raam van Benelux’. IVde Internationaal congres van de zee, Oostende, 20-23 juli 1951, pp. 297-302.

2479 VAN HAL, J. ‘De vischconservennijverheid’. IIIde Internationaal Congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 174-198.

2480 VAN HAL, J. ‘Le problème de la consommation de poisson en Belgique. Organisation commerciale. Le rôle du commerce de détail. L'industrialisation des produits de la pêche’. IVde Internationaal congres van de zee, Oostende, 20-23 juli 1951, pp. 277-296.
 
2481 VAN HAL, J. ‘Naar een gezonder organisatie onzer zeevisscherijnijverheid-detailleurhandel en propaganda’. IIIde Internationaal Congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 130-147.

2482 VAN WALLEGHEM, Honoré. ‘De sprotfabrieken of Sardineries van Bredene’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1990, pp. 37-84.

2483 VERBANCK, Frans. ‘Oostende - inpakken van vis’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1971, pp. 4-6.

6087 VILAIN, Omer. ‘De Vissershaven’. Open monumentendag, 1997, p. 35.

7384 DECLERCK, Rudy. ‘Albertus Franciscus Ramon: levertraan uit Raversijde’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 223-229.

7385 DECLERCK, Rudy. ‘De sprotfabriek in Oostende : een kort maar interessant bestaan’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 12-18.

7386 DECLERCK, Rudy. ‘De sprotfabriek in Oostende: een addendum’. De Plate, XL, 2011, pp. 36-38.

7387 PHILIPS, Freddy. ‘Le poisson c’est de bon thon, quoique parfois …’. Neptunus, LII, 2009, p. 45.

7388 Recherches sur l’ostréiculture dans le bassin d’Ostende en 1960. S.l., Ministère de l’agriculture, 1960.

7389 ‘Vier garnalenpelmachines in Oostende’. Het Visserijblad, 2008, 9, pp. 13-14.

zoutziederij

2484 VERBANCK, Richard. ‘Firma Valcke, zoutziederij te Slijkens in 1806’. Roepsteen, 1984, 88; pp. 2-4.