05. Financiën

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

3057 DE KEYSER, Sabine. Een evaluatie van een kostenbeheersingssysteem in het H. Hartziekenhuis te Oostende. Leuven, KULeuven (OLV - medisch-sociale wetenschappen), 1995, II + 84 p.

3058 DECROP, Nathalie. Kostprijsberekening bij de Ostend Textiles Group. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1995, 70 p.

3059 MIROIR, Raymond. ‘Het financieel beleid van het Thermaal Instituut’. Ostend Flash, III, 1960, 4, p. 10.

3060 VAN HYFTE, Ivan. ‘Notariële aankondigingen rond de eeuwwisseling’. De Plate, XVII, 1981, p. 68.

3061 VANSLEMBROUCK, Heidi. Kostprijsberekening en budgettering bij UCB-Ftal NV Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1993, 140 p.

3062 VERBANCK, Richard. ‘Prijzen vergeleken en nog wat’. Roepsteen, 1981, 64, pp. 3-6.

3063 VERHELST, Fernand. Liquiditeitsprognose, a. h. v. een provisionele kostprijsberekening: Algemeen Ziekenhuis H. Hart, Oostende. Leuven, KULeuven, (OLV - TEW), 1977, 108 + X p.

7477 PLASSCHAERT, Raf. ‘De Nationale Bank (NBB) in Oostende’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 24-25, 44-46.

7478 PLASSCHAERT, Raf. ‘De odyssee van het goud van de Nationale Bank van België’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 38-39, 59-61.