04. Communicatie en transport

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

autoverkeer

2551 DE WOLF, Guido en HEYMANS, Lieven. Ontleding van verkeerstoestanden op de autosnelweg Brussel-Oostende met behulp van tijdreeksanalyse. Leuven, KULeuven (OV –TW), 1983, onregelm. pag.

2552 MEERT, Caroline. De economische evaluatie van het parkeerbeleid in Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1997, IV + 95 p. 2553 Onderzoek naar de huidige parkinggewoonten van de toeristen en de houding van de vakantiegangers tegenover kollektieve parkings. Brugge, Studex, 1970, 33 p.

2554 PERSYN, Pascal en VANDERSTEDE, Bernard. Herinrichten van het kruispunt Konterdam-Bareel. Oostende, Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (OV – ind. Ing.), 1996, 2 dln., s.p.

2555 WALLYN, Bernard. Autosnelweg Brussel-Oostende: verkeersregelsysteeem, schokgolfverschijnsel. Leuven, KULeuven (OV - TW), 1981, 2 dln.

6717 MAES, Bram en SERVAYGE, Vanessa. Heraanleg kruispunt afrit Zandvoorde – A10. Oostende, Onuitgegeven verhandeling Katholieke Hogeschool, departement Industriële Wetenschappen en Technologie, 2002. 

6725 SMISSAERT, Emile. ‘Het doorsteken van de “autostrade” doorheen het Leopoldpark in Oostende: 1e helft 1956’. Open monumentendag, 2004, pp. 17-35.7420 LIEVENS, Matthias; MARANNES, Joeri; STEEN, Vital; et al. Minder verkeer op de Torhoutsesteenweg door ruimere ring rond Oostende. Oostende, KHBO, 2007.

 

binnen- en kustscheepvaart

2556 DE BEAUCOURT DE NOORTVELDE, Robert. D' Ostende au Havres (le long de la mer) projet de communication directe à traction d'électrique, parcours de 360 kilomètres, le boisement du littoral maritime franco-belge. Esquisses historiques sur le Pas de Calais et la Seine-Inférieure avec cartes et planches. Ostende, A. Bouchery, 1899, 73 p.

2557 ‘De “Seastar”, een minicruiser vaart vóór de Belgische kust (sedert mei 1991)’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 3, p. 152.

2558 HAGHEDOOREN, Nicole. De economische betekenis van het kanaal Brugge - Oostende - Duinkerke. Leuven, KULeuven (OLV -TEW), IV + 151 p.

2559 Kanaal Gent-Oostende. Erembodegem, Vlaamse Milieumaatschappij - Bestuur Meetnetten en Planning - Dienst Planning, 1992, 37 p. (AWP-II inventarisatie 1991, 11).

2560 PIERLOOT, Roland. ‘De mist: het ongeval langs het kanaal Brugge-Oostende’. De Plate, XXV, 1996, pp. 281-282.
2561 URBAIN, Y. ‘La formation du réseau des voies navigables en Belgique’. Bulletin de l'institut de recherches économiques de Louvain, 1939, 10.

2562 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘De vaart Brugge-Oostende’. Ostend Flash, I, 1959, 12, s.p.

2563 VIFQUAIN, J.B. Des voies navigables en Belgique. Bruxelles, Decroye, 1842.

2564 Voies Navigables de la Belgique. Recueil de Renseignements. Tome Premier. Bruxelles, Weissenbruch, 1880, s.p.

6105 HOSTYN, Norbert. ‘Emile Smissaert over de “Alberta”, het yacht van Leopold II’. De Plate, XXX, 2001, pp. 254-255. 

6116 SMISSAERT, Emile. ‘De Alberta, het koninklijk jacht van Leopold II’. Mededelingen van de Koninklijke Belgische Marine Academie, XXXI, [2001], pp. 61-95. 

6123 VANNIEUWENHUYSE, Johan (red.). In kaart gebracht. De provincie West-Vlaanderen en het beheer van de onbevaarbare waterlopen, 1800-heden Tentoonstelling in het Provinciaal Hof, 27 oktober – 2 december 2001. Brugge, Provincie West-Vlaanderen – Archiefdienst, 2001, 117 p. 

6691 BARBAIX, André en ENEMAN, Eddy. Oostendse kustvaartuigen na Wereldoorlog 1940-1945. Oostende, Vriendenkring van het Noordzee Aquarium, 2004, 222 p. 

6709 IPPEL, Simon. ‘Het kanaal Oostende-Brugge’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 209-211. 

6729 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De afleidingsvaart’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 15-30; pp. 45-52. 

6731 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Het Sasdok als verbinding tussen het Zwaaidok en de vaart naar Brugge’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 181-184. 

 

kanaaltunnel

2565 LEMAITRE, Stephan. Invloed van de Kanaaltunnel op de Belgische zeehavens van Zeebrugge en Oostende. Antwerpen, (OV - kwantitatieve economie, 1987/16), 1987, 93 p.

2566 VERCRUYSSE, Jan. De economische structuur van Oostende en de weerslag van de eventuele kanaaltunnel. Gent, RUG (OLV – economie), 1987, VII + 219 p.

2567 VERHEYEN, Johan. De Kanaaltunnel en de toekomstperspectieven voor de Belgische zeehavens Zeebrugge en Oostende. Brussel, Centrale examencommissie (OV), 1989, 123 p. 2568 VILAIN, Omer. ‘De tunnel onder het kanaal’. De Plate, XV, 1986, p. 120.

luchthaven

2569 ‘Aero groundservices Oostende” operationeel, begin maart 1998’. West-Vlaanderen werkt, XL, 1998, 3, pp. 170-171.

2570 ‘De luchthaven van Oostende-Middelkerke: trafiek 1986-1990’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 1, p. 64.

2571 DE RAES, A. ‘De nieuwe vlucht voor de Oostendse luchthaven’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 5, pp. 222-224.

2572 DE RAMMELAERE, Katrien. De Oostendse luchthaven na 1 januari 1993. Gent, RUG (OLV – Economie), 1990, V + 77 p.

2573 DEVREKER, André en GHYS, André. ‘Luchtvaartdrama te Stene: 16 november 1937’. Oostendse havenkrant, II, 1997, 3, pp. 18-19.

2574 DEVRIENDT, Danny. ‘“Aero Groundservices” investeert in Oostende Luchthaven (begin 1998): internationale doorbraak voor Nederlands grootste afhandelaar’. Le Grand Boulevard, II, 1998, 2, p. 22.

2575 DEVRIENDT, Danny. ‘Oostendse Luchthaven (Ostend International Airport) in de lift (anno begin 1998)’. Le Grand Boulevard, II, 1998, 2, p. 10.

2576 ‘Enkele historische gegevens over de luchthaven van Oostende. Nieuwe luchthavengebouwen met internationaal allure’. De Gidsenkring, VIII, 1970, 2, pp. 13-18.
 
2577 FERDINANDE, Guy. De economische betekenis van de Regionale Luchthaven Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1976, IV + 140 p.

2578 GHYS, André. ‘Oostende en de Luchtvaart: een verhaal apart … (1784-1996)’. Oostendse havenkrant, I, 1996, 2, pp. 18-20.

2579 HARS, Christophe. Het belang van de luchthaven van Oostende voor de regio. Gent, RUG (OLV – Economie), 1994, 90 p.

2580 Internationale luchthaven Oostende. Statistisch jaarboek. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling personenvervoer en luchthavens, s.d.

2581 J. M. ‘Luchtvaartkroniek van de kust’. Ostend Flash, IV, 1961, 5, p. 12.

2582 ‘Luchthaven Oostende Bedrijvenpark”: promotiedag 2.2.1996’. West-Vlaanderen werkt, 1996, 1, p. 37.

2583 ‘Luchthaven Oostende-Middelkerke’. West-Vlaanderen werkt, 1969, 1, pp. 9-15.

2584 MAJOR, Walter. ‘Ballonvaart en ballontribulaties te Oostende’. De Plate, 1986, p. 278.

2585 MAJOR, Walter. ‘De “Antwerpse Duivel” komt naar Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, II, 1978, 1, s.p.

2586 MAJOR Walter. ‘De derde Oostendse luchtvaartshow 1911’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, IV, 1980, 2, s.p.

2587 MAJOR, Walter. ‘De drieste droom der familie Boel’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, I, 1977, 3, s.p.

2588 MAJOR, Walter. ‘De eerste ballonvlucht vanuit Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, I, 1977, 2, s.p.

2589 MAJOR, Walter. ‘De F-16 kwam reeds naar Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, V, 1981, 1, s.p.

2590 MAJOR, Walter. ‘De gebroeders Decommines’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, II, 1978, 3, s.p.

2591 MAJOR, Walter. ‘De “Société Internationale d’Aviation d’Ostende”’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, III, 1979, 2, s.p.

2592 MAJOR, Walter. ‘De Zeppelin L 12 te Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, IV, 1980, 1, s.p.

2593 MAJOR, Walter en VANTHOMME, Norbert. ‘Een Duits vliegveld in oorlogstijd. Het I Marineflugstation’. Cahier voor Luchtvaartgeschiedenis, II, 1978, 4, pp. 2-20, III, 1979, 1, s.p.

2594 MAJOR, Walter. ‘Het vlieg[tuig]ongeval te Stene’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, IX, pp. 35-52.

2595 MAJOR, Walter. ‘Luchthaven Stene-Oostende: een geschiedenis in documenten’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, V, 1981, 4, s.p.

2596 MAJOR, Walter. ‘Luchtpost uit Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, VI, 1982, 3, s.p.

2597 MAJOR, Walter. ‘Luchtpost uit Oostende’. Wefis Lustrumnummer 10 jaar, 1983, pp. 65-76.

2598 MAJOR, Walter. Het vliegveld te Stene-Oostende (1920-1945): een geschiedenis in documenten. Oostende, Walter Major, 1993, 174 p.

2599 MAJOR, Walter. Toen de “Bell-47D-1” onze post vloog: de helikopterdienst in België. Oostende, W. Major, 1989, 30 + 3 p.

2600 MAJOR, W. ‘Vliegtuigpioniers te Oostende’. De Plate, IV, 1974, 2, p. 8; IV, 1974, 3, p. 8; IV, 1975, 4, p. 8; IV, 1975, 5, p. 9; IV, 1975, 6, p. 8.

2601 MARQUENIE, Jan. De leefbaarheid van de regionale luchthaven Oostende: een economisch-geografische doorlichting. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1987, X + 184 p.

2602 NIERINCK, Henri L. Courrier récupéré: accidents et incidents d’avions. Recovered Mail: airplane accidents and incidents: 1910-1936. (préface de Roland Kohl). Oostende, Nierinck, 1993, 576 p.

2603 Ostend airport: Belgium’s friendly alternative: 10 good reasons to use it. Oostende, Luchthaven Promotie Oostende, 1985, 24 p.
 
2604 ‘Overlegorgaan Luchthaven Oostende: installatievergadering 8 november 1990’. West-Vlaanderen werkt, 1990, 5, p. 267.

2605 PROVOOST, Em. ‘Nog de vliegramp te Stene’. De Plate, IX, 1980, p. 120.

2606 VANDEWALLE, J. ‘De luchthaven Oostende-Middelkerke. Bindteken met Groot-Brittannië’. West-Vlaanderen werkt, IV, 1962, pp. 12-15.

2607 VANHOVE, N. ‘De luchthaven Oostende-Middelkerke als steunpunt voor de ekonomische ontwikkeling in West-Vlaanderen’. West-Vlaanderen werkt, XI, 1969, pp. 9-15.

2608 VANTHOMME, N. ‘De Decommines I en de traditie van het tandemvliegtuig’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, II, 1978, 3, s.p.

2609 VANTHOMME, N. ‘H. Knoke te Oostende’. Cahier voor luchtvaartgeschiedenis, V, 1981, 3, s.p.

2610 Vlaamse regionale luchthavens: Antwerpen, Oostende. Jaarverslag. Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, s.d., s.p.

2611 ‘Vrachtrekord voor luchthaven Oostende: 1994’. West-Vlaanderen werkt, 1995, 1, pp. 43-44.

6094 BARRA, Jean-Marie en LYNNEEL, Walter. ‘Een getuigenis over Coppens, de Montigny en Jamar’. Heemkring Graningate, XX, 2000, 77, pp. 1-15. 

6708 Internationale luchthaven Oostende. Brussel, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie wegen en verkeer, 2002, 107 p. 

6711 LAUWERS, Liselotte. Ostend-Bruges Airport: Analyse en strategie. Gent, Onuitgegeven verhandeling Hogeschool Gent - handelswetenschappen en bestuurskunde, 2003-2004. 

6718 MAJOR, Walter. Oostende schreef/schrijft luchtvaartgeschiedenis. Oostende 2006, 81 p.

7421 DE VESTEL, Ashley en SIX, J. Een kwalitatieve vergelijking van de luchthavens in België. Antwerpen-Brussel-Charleroi-Luik-Oostende. Brugge, KHBO, 2011.

7422 MAJOR,Walter en VANTHOMME, Norbert. Vleugels boven Oostende: via de Belle Epoque tot na de Grote Oorlog 1909-1919: een geschiedenis in documenten. Erembodegem Aalst, Flying Pencil, 2009, 208 p.

7423 VAN HUMBEECK, Frans. Gids voor Belgisch Luchtvaartpatrimonium. Erembodegem, Flying Pencil, 2007, 208 p. (Oostende: pp. 45-46).

7424 VANSPAUWEN, Gino. Internationale luchthaven Oostende-Brugge 1 juni 2003-1 juni 2008 : een terugblik. Oostende, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, 2008.

8471 Duurzaamheids- en jaarverslag. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. Oostende, Internationale Luchthaven Oostende-Brugge, 2010.

8472 SCHEERLINCK, Glenn. De regionale luchthaven en zijn impact op de economie: een case study voor Oostende. Brussel, VUB, Masterproef ESP, 2011, 84 p.

8473 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De zeppelin’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 8, pp. 10-11.

post, telefonie en telegrafie, radio

2612 BRYS, John. Ostende: de gebruiksperioden van de verschillende datumstempels enkele cirkel, type E, 1876-1910. Oostende, Wefis, 1983, 25 p. (WEFIS-studie, 34).

2613 DESCHACHT, Daniël. ‘Het telefoonnet te Oostende in 1886’. De Plate, XX, 1991, p. 66.

2614 DE SMET, Jos. ‘De brievenpost in het Brugse, 1840-1850’. Biekorf, LXIII, 1962, 3, pp. 75-76.

2615 GOES, Joseph. De Belgische marinepost na Wereldoorlog II. Oostende, WEFIS, 1992, I + 27 p. (Wefis-studie, 62).

2616 GOES, Joseph. De frankeerstempels te Oostende: inventaris. Oostende, WEFIS, 1991, 25 p. (Wefis-studie, 59).

2617 GOES, Joseph. De geschiedenis van de telegraafkantoren van Oostende, Oostende-Dover en hun stempels. Oostende, WEFIS, 1990, I + 47 p. (Wefis-studie, 54).

2618 GOES, Joseph. ‘De postgeschiedenis van Mariakerke’. Wefis-magazine, X, 1994, 4, pp. 50-59.

2619 GOES, Joseph. De spoorwegkantoren van Oostende en hun stempels. Oostende, Wefis, 1993, I + 76 p. (Wefis-studie, 63).

2620 GOES, Joseph. ‘Mechanische afstempeling "Oostende X"’. Wefis lustrumnummer 10 jaar, (1983), pp. 43-49.

2621 GOES, Joseph. ‘Nieuwe start van het grenskantoor Oostende’. Wefisstudie magazine, 1996-1997, 75, pp. 89-94.

2622 GOES, Joseph en LEROY, Robert. Oostendse raddatumstempels. Oostende, WEFIS, 1981, 25 p. (Wefis-studie, 27 - jan/maart 1981).

2623 LEROY, Robert. ‘De namen Blankenberge en Oostende in de propaganda afstempelingen van andere steden’. Wefis lustrumnummer 10 jaar, 1983, pp. 51-64.

2624 LEROY, Robert. ‘De postkantoren te Oostende’. Lustrumnummer-Wefis, Oostende, 1978, pp. 37-59.

2625 LEROY, Robert. ‘De postwaardestukken van Oostende’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 93-104.

2626 LEROY, Robert en GOES, Joseph. Oostende raddatumstempels. Oostende, WEFIS, 1981. (Wefis-studie, 271 – januari-maart 1981).

2627 LEROY, Robert. ‘Postgeschiedenis Oostende. 1757-1762’. De Plate, X, 1981, pp. 241-242.

2628 L’ infrastructure de la station cotière d'Oostende-radio. Bruxelles, Régie des télégraphes et des téléphones. Département relations publiques et service commercial, s.d., 21 p.

2629 MAJOR, Walter. ‘De brief als image-building object’. De Plate, 1991, p. 202.

2630 MAJOR, Walter. ‘De telefoondienst in Oostende’. Wefismagazine, 1997-1998, 78, pp. 1-51.

2631 MAJOR, Walter. ‘Het postkantoor te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 3, pp. 58-60.

2632 MAJOR, Walter. ‘Noodstempels gebruikt te Oostende 1918-1919’. Wefis lustrumnummer 15 jaar, 1987, pp. 67-87.

2633 MAJOR, Walter. ‘Pakketbootstempels Oostende – Dover’. WEFIS, 1982, 21 p

2634 MAJOR, Walter. Postkantoor Oostende 1: zijn geschiedenis, zijn poststempels. Oostende, Walter Major, 1984, (1) + 16 p.

2635 MONTEYNE, Johnny. ‘R.T.T. - Radio Maritieme Diensten: het kuststation Oostende-radio’. Open Monumentendag. S.l., 1991, pp. 16-18.

2636 OLLIEUZ, Geert. Kuststation Oostende-Radio. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 35 p.

2637 VAN DE CATSYNE, M. ‘Brieven uit Londen naar Rijsel met stempels van Menen en Oostende’. WEFIS lustrumnummer, 15 jaar, Oostende, Westvlaamse Filatelistische Studiekring, 1987, pp. 88-93.

2638 VAN DER LINDEN, James. Transatlantische postverbindingen U.S.A. – België. Oostende, WEFIS, 1984, 44 p. (WEFIS-Studie, 37).

2639 VAN DE VEIRE, Hugo. Brievenvervoer Oostende-Veurne 1846. Oostende, Wefis, 1980, 20 p. (Westvlaamse Filatelistische Studiekring, 26).

2640 VAN DE VEIRE, Hugo. ‘De spoorlijn Oostende-Torhout: het gebruik van vermeende poststempels’. WEFIS lustrumnummer: 10 jaar, 1983, pp. 96-104.

2641 VAN DE VEIRE, Hugo. De rurale postdienst in West-Vlaanderen, 1836-1900. Leuven, KULeuven (ODV - geschiedenis), 1982.

2642 VAN PAMEL, Luc. ‘Engelstalige postmerken te Antwerpen en Oostende’. Wefis lustrumnummer 10 jaar, 1973, pp. 105-112.

2643 VAN ROYE, Henri. De telegraaf- en telefoondienst in West-Vlaanderen. Oostende, Wefis, 1978, 97 p. (Wefis-studie, 18).

6095 BLOMMAERTS, Philippe. Een eeuw Oostendse postgeschiedenis belicht. Nieuwkerken-Waas, Het Streekboek, 2000, 96 p.

6101 GOES, Joseph. Oostende: de postgeschiedenis en de stempels. Oostende, Jospeh Goes, 2000, 2 vol.

7425 ARNOYS, Roger en GHYSELBRECHT, Gilbert. Maritieme radio: de Belgische kuststations historisch overzicht. Oostende, Roger Arnoys, 2009, 131 p.

7426 ARNOYS, Roger en GHYSELBRECHT, Gilbert. Maritieme radio: geschiedenis van de Belgische kuststations in de periode 1904-1914. Oostduinkerke, De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum, 2010, 314 p.

7427 LANSZWEERT, Willem. ‘Geschiedenis van de Belgische radiokuststations’. Het Visserijblad, 2010, 5, pp. 8-9.

7428 OLLIEUZ, Geert. ‘This is Oostende-radio calling’. Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 11-13, 32-36, 54-57.

7429 PITTELJON, Etienne. ‘Telecommunicatie. Afl. 1: van lichaamstaal naar ….; afl. 2-3: van tamtam naar ….’ Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 73-77; XX, 2008, pp. 3-7, 47-51.

publiciteit

7430 BEIRENS, Dirk. ‘Plus minus 130 jaar oude zijgevelreclame ontdekt!’. Lange Nelle, XXIII, 2011, pp. 84-86. 

regionaal en stedelijk openbaar vervoer

2644 BAELE, Hilde. De groene 62: landschapsverkenning langs de spoorwegbedding Oostende-Torhout. I. Werkboek. II. Lerarendossier. Brugge, Provinciebestuur van West-Vlaanderen, 1992, 95 p.

2645 BEYEN, Jan. C. Mandls optimalisatiemodel voor stedelijk openbaar vervoer toegepast op Oostende. Gent, RUG (OLV - stedebouw, ruimtelijke ordening en -ontwikkeling), 1985, 151 + 147 p.

2646 COOPMAN, Jan. ‘De Ponton’. De Plate, XVIII, 1989, p. 17.

2647 DESOPPER, G. ‘Oeververbindingen te Bredene en omliggende’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1984, pp. 3-48.

2648 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Vanaf 4 aug. 1914 tot 1918. Brugge, s.n., 1983, 37 p.

2649 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Periode van 1940 tot en met 1944. Brugge, s.n., 1983, 44 p.

2650 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de provincie West-Vlaanderen. Periode vanaf 1945 tot en met 1963. Brugge, s.n., 1984, 105 p.

2651 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer in de streek van Oostende en Veurne vanaf 1838 tot 1914. Brugge, Eigen beheer, 1981, 31 p.

2652 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het openbaar vervoer vanaf 1919 tot 1939 in de streek van Brugge, Knokke, Oostende en Veurne. Brugge, s.n., 1982, 56 p.

2653 DE VOLDER, Daniël. Geschiedkundig overzicht van het vervoer in de Provincie West-Vlaanderen vanaf 1964 tot 1985. Brugge, D. De Volder, 1986, 135 p.

2654 DIEUDONNE, R. Lignes de la côte: (le réseau du littoral belge). Bruxelles, Société nationale des Chemins de fer Vicinaux, 1986, 216 p.

2655 DUMON, R. ‘De verkeersmiddelen in de kuststreek in 1822-1826’. Biekorf, XLIV, 1938, 1, pp. 8-13.

2656 DUSAUCHOIT, Renaat. ‘Oostende-Ieper via Le Touquet’. WEFIS-magazine, XI, 1994-1995, 2, pp. 36-38.

2657 EVELEENS MAARSE, Dirk. Elektrische trams aan de Belgische kust: een geschiedkundig overzicht van het elektrisch trammaterieel aan de Belgische kust in de periode 1897-1997. Brugge, TTO-Noordzee, 1996, 255 p.

2658 GARCIA, J. ‘Tramways électriques d’Ostende’. Industrie, 1899, p. 315.

2659 GEVAERT, Ferdinand. ‘Haast u, de tram is daar’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, 30 fols.

2660 GEVAERT, Ferdinand. 100 jaar tram te Bredene. Bredene, Ter Cuere, 1986, 100 p. (Oostende: pp. 1-16, 26-43, 71-72).

2661 HAUSMAN, R. ‘Les tramways urbains d'Ostende’. Tram Magazine, 1985, 37, 32 p. (ook als: Brussel, Amutra, 1985, 32 p.).

2662 ‘Le réseau S.N.C.V. du littoral belge’. Rail et Traction, VIII, 1955, 37. 2663 MOERMAN, J. Overzicht van de Oostendse ‘Stadstram’ 1885-1956. Tussen paardekoers en autobus. Oostende, Eigen Beheer, versch. pag. (eindwerk gidsencursus ‘Lange Nelle’).

2664 NEYENS, Jos. De buurtspoorwegen in de provincie West-Vlaanderen 1885-1967. Lier, Van In, 1980, 149 p.

2665 SMISSAERT, Emile. ‘Openbaar vervoer in West-Vlaanderen 1838-1918’. De Plate, XII, 1983, p. 68.

2666 STANDAERT, Ronny. ‘Kamieltje’. De Plate, VIII, 1979, 12, p. 8. 2667 STANDAERT, Ronny. ‘Het tram- en busstation’. De Plate, XVIII, 1989, p. 73.

2668 Tramways. Deel 2: Kust, De Panne – Knokke Zoute. Brussel, Retro Edition, 1998, 112 p.. (Oostende: pp. 54-77).

2669 VANALDERWEIRELDT, Ed. ‘Kamieltje’. De Plate, III, 1974, 3, p. 10.

2670 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De stadstram van Oostende’, Open Monumentendag, 1994, pp. 38-44.

2671 VANCRAEYNEST, Raymond. De tram maakte de kust: geschiedenis van de kusttramlijnen: 1885-1985. Oostende, Raymond Vancraeynest, 1985, 231 p.

2672 VANCRAEYNEST, Raymond, m.m.v. ANNIJS, André en DEBANT, Philippe. Het openbaar vervoer aan de Belgische kust. II. De Oostendse stadstram. Een geschiedkundig overzicht van de uitbating van het stadstramnet te Oostende in de periode 1897-1958. Oostende, TTO-Noordzee, 1997, 167 p. (Jaarboek 1997).

2673 VER ELST, A. De Belgische kusttram in beeld. Le tramway côtier belge en images. Zaltbommel, s.n., 1979, s.p.

2674 VER ELST, A. De Belgische kusttram in beeld. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981, s.p.

2675 VER ELST, André. De Belgische buurttram in beeld. Le tram vicinal belge en images. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974, 168 p.; 1979², 12 + 116 p.; 1980.

2676 VER ELST, A. De Westvlaamse buurttram in beeld. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1982, s.p.

6120 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. De illetrieke tram’. Gidsenkring Lange Nelle, IX, 1997, 2, pp. 44-45. 

6692 BERGER, Jean. De tram van de kust nr. 1. Lentzweiler, H.K., 2002, 99 p. 

6726 STRUYVE, Marc. West Belgium Coach company. Tielt, Lannoo, s.d., s.p.7431 De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, 207 p. (met foto’s van Michiel HENDRYCKX). (bestaat ook in een Franse, Engelse en Duitse vertaling).

7432 ALLAERT, Georges. ‘De Kusttram bouwt mee aan een duurzame mobiele samenleving’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 192-199.

7433 CONSTANDT, Marc. ‘Het personeel van de pachtmaatschappij, 1887-1956’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 114-121.

7434 CORNILLY, Jeroen. ‘Vervoeren en vertoeven’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 80-89.

7435 DE MAN, Luc; RENDERS, Mieke; BELLAERT, Yvan; SCHOCKAERT, Dirk en TAVERNIER, Carla. ‘Inleiding. Een verhaal van trams langs de kustlijn’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 10-16.

7436 DETOLLENAERE, André. ‘Evolutie van het design van de Kusttram’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 176-183.

7437 ENTHOVEN, Axel. ‘Design op en rond de tram’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 184-191.

7438 FRANÇOIS, Luc. ‘Het tramwegennet aan de Belgische kust. Financierings- uitbatingsmodellen’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp.46-55.

7439 REYNEBEAU, Marc. ‘Vanuit de Kusttram bekeken’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 156-168.

7440 SCHOCKAERT, Dirk en TAVERNIER, Carla. ‘Uit liefde voor de kusttram’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 130-138.

7441 SOENEN, Ruth. ‘De connectie tussen pinguïns, vluchtige contacten en kantelmomenten. Een antropologische kijk op het alledaagse tramleven’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 122-129.

7442 VAN ACKER, Maarten. ‘De traminfrastructuur en de urbanisatie van de kust. Meer dan een modus vivendi’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 90-106.

7443 VAN DER HERTEN, Bart. ‘Vicinal et littoral. Buurtspoorwegen langs de kust voor de Eerste Wereldoorlog’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp.24-31.

7444 VAN HEESVELDE, Paul. ‘Oorlog en vrede. Tramexploitatie tijdens de beide wereldoorlogen’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 56-72.

7445 VAN MEERTEN, Michelangelo. ‘Van Vicinal naar kusttram. De twintigste eeuw’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp.32-45.

7446 VERPOEST, Luc en CORNILLY, Jeroen. ‘De architectuur van de kusttramlijn. Een architectuurroute met de Kusttram … altijd een beetje reizen …’. In: De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Tielt, Lannoo, 2010, pp. 146-155.

7447 GEORGES, Frederick. De Panne – Knokke. Harlange (Lux.), Rail Memories, 2010, 160 p. (Oostende: pp. 68-104).

7448 RENDERS, Mieke. ‘De Kusttram. Een veelzijdig erfgoedverhaal, reeds 125 jaar!’. In de Steigers, XVII, 2010, 1, pp. 13-20.

7449 RENDERS, Mieke; SCHOKKAERT, Dirk en TAVERNIER, Carla.‘Een veelzijdig erfgoedverhaal. 125 jaar Kusttram’. Erfwoord, 2010, 58, pp. 40-44.

7450 SKELSEY, Geoffrey en HANSART, Yves-Laurent. Trams through the dunes. S.l., Light Rail Transit Association, 2010, 104 p.

7451 ‘Tram in zicht’. De Grote Klok, juni 2010, pp. 11-13.

8468 RENDERS, Mieke. ‘De Kusttram, 125 jaar erfgoed!’. De Grote Rede, XXVII, 2010, pp. 20-24.

8469 VANHUYSE, A. ‘Omtrent ’s lands oudste buurtspoorlijn’. Biekorf, 2001, 1, p. 91.

8470 VANNIEUWENHUYSE, Johan. ‘125 jaar Kusttram’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 2011, p. 520.

signalisatie op zee

2677 BRYS, J. en MAJOR, W. ‘Nog iets over de tweede Oostendse vuurtoren’. De Plate, III, 1974, 3, p. 3.

2678 CREPIN, L. ‘Notes sur le phare construit à l’est d’Ostende’. Tijdschrift der openbare werken van België, 1883, p. 123.

2679 GERYL, August en VAN TROOSTENBERGHE, Carlo. ‘De geleideberichten van Raversijde’. Graningate, XII, 1993-1994, pp. 125-129.

2680 GERYL, August en BONTE, J. ‘De vuurtorens op onze kust: inleiding: Nieuwpoort-Lombardsijde; Raversijde-Middelkerke; Oostendse vuurtorens; de vuurtoren van Wenduine; de vuren van Blankenberge; de vuurtoren van Zeebrugge’. Schuttevaer, XIV, 1983, 5; 6; XV, 1984, 1; 2; 3; XV, 1985, 5; XVI, 1986, 1.

2681 GERYL, August en BONTE, J. ‘Ongeval aan boord van het lichtschip Wandelaar 25 nov. 1925. Het vergaan van het lichtschip Westhinder; De Paardemarkt; Het lichtschip De Wielingen; Het lichtschip de Wandelaar; De Westhinder’. Schuttevaer, X, 1977, 5-6; XI, 1978, 1; XII, 1980, 3; XIII, 1982, 6; XIV, 1982-1983, 1-2.

2682 KERCKAERT, P. ‘Scheepsvlaggen als havenpromotie’. Biekorf, LXXXVI, 1986, 4, p. 425.

2683 LANSZWEERT, Willem. Vuurtorens en lichtbakens: de bewakers van de zee: brochure. Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum, 1994, 32 p.

2684 LIVAIN, Remo (ps. Vilain, Omer). ‘De Oostendse vuurtorens’. Ostend Flash, III, 1960, 8, p. 48.

2685 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Vuurtorens’. Het Visserijblad, LVI, 1989, 7, pp. 22-24.

2686 VANHOUTRYVE, André. Historiek der Vlaamse vuurtorens. Handzame, Familia et Patria, 1980, 67 p.

2687 VERBANCK, Richard. De oede viertorre. (verteld door Frans Verbanck). Bredene, Heemkring Ter Cuere, 1969, 14 p., 1 plan.

2688 Vuurtorens langs de Belgische kust; kroniek in volgorde: Oostende, Nieuwpoort, Lombarsijde, Raversijde, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist, Knokke. Oostende, Loodswezen, 1982, 55 p.

2689 WARZÉE, Philippe. De vuurtorens in Vlaanderen. Brussel, Gilson, 1999. (Oostende: pp. 58-65).

6119 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. De geleidelichten van Raversijde’. Gidsenkring Lange Nelle, VI, 1994, 3, pp. 114-115.

6687 AYCRIGG, B. Lighthouses at Barfleur and Ostend: Memorial of Lieutenant B. Aycrigg, February 13, 1839. Washington, s.n., 1839. 

6696 CATTRIJSSE, André. ‘Boeien, bakens en tonnen: de verkeerstekens van de zee’. De Grote Rede (VLIZ), 2004, 10, pp. 2-7. 

8474 VAN MIDDELEM, Aimé. ‘De vuurtorens van Oostende, III & IV’. Cnocke is Hier, 2011, 48a.

8475 VAN MIDDELEM, Aimé. ‘Historisch overzicht van de vuurtorens van Knokke-Heist tot De Panne, deel V & VI, de vuurtorens van Oostende, 1860-1915’. Cnocke is Hier, 2010, 47a, p. 11; 47b, p. 21.

spoorwegen

2690 BELLAERT, Johan. ‘Stationsroman(tiek)’. De Plate, VII, 1978, 2, pp. 17-18. 2691 Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme 1876-1976: histoire et situation actuelle. Bruxelles – Paris-Brussel, CIWLT, 1976, 50 p.

2692 CORVELEIJN, Walter. ‘Er was eens … de Orient Express’ Noordzeemagazine, I, mei 1983, 2, pp. 8-9.

2693 DEDRIE, Michel. Geschiedenis van de Oostendse spoorwegstations. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 26 p.

2694 DES CARS, Jean. Sleeping Story: l’épopée des Wagons-Lits. Paris, Julliard, 1976, 123 p.

2695 DE SMET, Jos. ‘De eerste convooien in West-Vlaanderen. Oogst 1838’. Biekorf, XLIV, 1938, 2, pp. 33-41.

2696 DE SMET, Jos. ‘De spoorlijn Aalter-Brugge-Oostende, toeristisch bekeken in 1839’. Biekorf, LXXIII, 1972, 7-8, pp. 219-224.

2697 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De Spoorweg Oostende-Torhout’. De Plate, XVI, 1987, p. 329.

2698 ‘Entretien des voitures de la Compagnie de Wagons-Lits: l’atelier à Slijkens, près d’Ostende en 1898. In: Cinquentenaire de la Cie internationale des Wagons-Lits et des grands express européens (1876-1926). S.l., 1926, pp. 42-43 et p. 46.

2699 GEVAERT, Ferdinand. ‘1838-1938, anderhalve eeuw spoorlijn Brussel-Bredene-Oostende’. Roepsteen, 1988, 115, pp. 2-3.
 
2700 GEVAERT, Ferdinand. ‘Anderhalve eeuw spoor en stations te Oostende’. De Plate, XIX, 1990, 6-7-8, pp. 174-221.

2701 GEVAERT, Ferdinand. ‘Iconologie van het noordelijk gedeelte van de kaart van de spoorwegsektie Brugge-Oostende. Uit “Atlas pittoresque des chemins de fer de Belgique” 1840’. Jaarboek Heemkring ‘Ter Cuere, 1979, pp. 1-8.

2702 HERREWIJN, J. Troisième cahier d'observations de la Chambre de commerce d'Ostende, sur le projet de construire un chemin de fer en Belgique. Ostende, s.n., 1834, 23 p.

2703 ‘Het spoorvervoer der zeevisch’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 152-159.

2704 LEBBE, Fernand. L'histoire des chemins de fer en Belgique. Livre XXIV: Au fil du rail. Brussel, Editorial-Office, livre 24, 1946.

2705 PASTIELS, P. Stations van weleer. Brussel, N.M.B.S., 1978.

2706 Possible improvements to international passenger train services: lines Paris – Brussels - Amsterdam, Paris - Cologne, Ostend – Brussels – Cologne. Paris, European conference of ministers of transport, 1985, 44 p.

2707 SCHOETERS, Yolande. Commerciële studie van de internationale treinas Oostende – Wenen. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1983, VII + 227 p.

2708 SEYS, K. ‘Uitbouw van de spoorwegen in West-Vlaanderen vóór 1870’. Ons Heem LVI, 1992, 2, p. 78.

2709 SHERWOOD, Shirley. Venice Simplon-Orient-Express: the world’s most celebrated train. London, Weifeld & Nicolson, 1990, 180 p.

2710 SIMONS, Pierre et DE RIDDER, G. Le chemin de fer belge, ou recueil des mémoires et devis pour l’établissement du chemin de fer d’Anvers et Ostende à Cologne, avec embranchement de Bruxelles et de Gand aux frontières de France. Bruxelles, Hauman et Comp., 1839, CXLIV + 258 p.; Lacrosse, 1839³, CXLIV + 255 p.

2711 SIMONS, Pierre et DE RIDDER. Mémoire sur l' établissement d' un chemin de fer de Malines à Ostende comme embranchement de la grande route commerciale d' Anvers et de Bruxelles au Rhin, rédigé en exécution des ordres de monsieur le ministre de l' intérieur. Bruxelles, Vandooren, 1833, 32 p.

2712 SMISSAERT, Emile. ‘Het internationale treinverkeer vanuit Oostende tot 1914: een bijdrage tot het " in-kaart-brengen" van een ingewikkeld gegeven’. De Plate, XXIV, 1995, 6-8, pp. 169-188.

2713 SMISSAERT, Emile. ‘Naar het buitenland vanuit Oostende: het internationale spoorwegverkeer’. Open Monumentendag Oostende, 11-9-1994: 6de jaarthema ‘Transport’, 1994, pp. 21-29.

2714 SMISSAERT, Emile. ‘Oude spoorweggidsen’. De Plate, VI, 1977, p. 22.

2715 STES, Bruno. ‘De spoorweglijnen in West-Vlaanderen’. Wefis lustrumnummer 10 jaar, 1983, pp. 77-88.

2716 Troisième cahier d'observations de la Chambre de commerce d'Ostende, sur le projet de construire un chemin de fer en Belgique. Ostende, Bouchery, s.d., s.p.

2717 TUYENS, M. De spoorwegen in de provincie West-Vlaanderen. Brugge, 1976. (West-Vlaanderen werkt, 18).

2718 VAN ACKER, Jean-Pierre. ‘Wagons-lits’. Monumentendag, 1994, pp. 30-37.

2719 VAN DER STRATEN-PONTHOZ, Jh. et Ls. Projet d’un chemin de fer direct de Bruxelles, Ostende et Anvers à Mayence et Francfort s/M. Bruxelles, F. Hayez, 1885, 22 + XII p.

2720 VER ELST, André. De Belgische stations in beeld. Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1973.

2721 VERMEERSCH, Gilbert. ‘Uit ons Plate-archief: inhuldiging Spoorweg Oostende-Brugge anno 1838’. De Plate, XII, 1983, p. 161.

2722 VILAIN, Omer. ‘Het station van Oostende’. De Plate, VII, 1978, p. 59. 2723 WAEYAERT, Frans. Sporend door Noordwest-Vlaanderen: 150 jaar spoorweggeschiedenis. Brugge, M. van de Wiele, 1988, 128 p.

2724 WATELET, Marcel. ‘Oostende: westelijk eindpunt van het nieuwe spoorwegnet: 1834-1837’. In: Carthografie en politiek in het België van de 19de eeuw: bronnen voor de nationale en lokale geschiedschrijving. Brussel, Gemeentekrediet van België, 1987, pp. 215-221.

2725 WAUTERS, A. Atlas pittoresque des chemins de fer de la Belgique. Brussel, 1842.

2726 Wavre, Huy, Vielsalm. Projet d' un chemin de fer direct de Bruxelles, Ostende et Anvers à Mayence et Francfort s/M. Bruxelles, Hayez, 1885, 22 p.

2727 ZUTTERMAN, H. ‘De spoorlijn Aalter-Brugge-Oostende toeristisch bekeken in...1839’. Jaarboek Heemkundige Kring Bos en Beverveld, 1980, pp. 143-149.

6724 SMISSAERT, Emile. ‘De ontmanteling van Oostende als knooppunt van internationaal treinverkeer’. Open monumentendag, 2006, pp. 21-34.

7452 VILAIN, Omer. ‘Heeft U mijn fiets niet gezien?’. De Plate, XXXVI, 2007, p. 145.

8476 DELIE, Max. ’50 jaar elektrische tractie op de lijn Brussel-Oostende’. Spoorwegjournaal, 2004, 5 (september-oktober), pp. 18-23.

8477 DENDUYVER, Noël. ‘Spoorlijn 62’. Gestella Krantje, 2008, 2, p. 58-71.

8478 DE SMET, Jos. ‘De spoorlijn Aalter-Brugge-Oostende toeristisch bekeken in 1839’. Biekorf, 1972, 8-9, pp. 219-224.

8479 ‘Een elektrische trein in Oostende in 1903’. Op de baan, april 2012, 108, pp. 64-65.

8480 ‘Het rollend materieel van de IC-verbinding Oostende-Keulen’. Spoorwegjournaal, XVII, 2003, 131 (januari-februari), pp. 34-41.

8481 MONTJOBAQUES, Bertrand. ‘’Donauwalzer’ Wenen-Oostende-Wenen’. Spoorwegjournaal, XVIII, 2004, 143 (maart-april), pp. 7-18.

8482 NAERT, Wim. ‘Apocalypse now …’. Spoorwegjournaal, XXIV, 2010, 174 (maart-april), pp. 20-23. [over de sloop op de domeinen van de vroegere Wagons-Lits werkplaatsen]

8483 NAERT, Wim en THIRY, Michel. ‘De RSI-werkplaatsen van Oostende: einde van een tijdperk …’. Spoorwegjournaal, XXI, 2007, 156 (maart-april), pp. 20-39.

8484 NAERT, Wim et THIRY, Michel. ‘Les ateliers RSI d’Ostende: la fin d’une époque …’. Journal du Chemin de Fer, XXI, 2007, 156 (mars-avril), pp. 20-39.

8485 ‘PBKA Thalys 4306 wacht op vertreksein in Oostende op 6 juni 1998’. Spoorwegjournaal, 2006, 5 (september-oktober), p. 15.

8486 PEENE, Werner. ‘De geschiedenis herhaalt zich’. Gestella Krantje, 2016, 38, pp. 65-67.

8487 SMISSAERT, Emile. ‘Wisselwerking van de Orient-Express en Oostende: een oppuntstelling‘. De Plate, XLI, 2012, 4, pp. 82-83.

8488 SMISSAERT, Emile. ‘De "Compagnie van de Wagons-Lits": in vogelvlucht geschetst’. De Plate, XLIII, 2014, 3, pp. 90-91.

8489 SMISSAERT, Emile. ‘De internationale treinverbinding "Oostende-Karlsbad", heen en terug, voor 1914: een casus’. De Plate, XLIII, 2014, 5, pp. 121-133.

8490 THIRY, Michel. ‘De ‘Venice Simplon-Orient Express’ in België: uitzonderlijke ritten met uitzonderlijk materieel …’. Spoorwegjournaal, XXII, 2008, 161 (januari-februari), pp. 40-51.

8491 VAN USSEL, Michel. ‘’t Is afgelopen … de ‘16’ op de verbinding Oostende-Köln’. Spoorwegjournaal, XVII, 2003, 131 (januari-februari), pp. 26-33.

8492 WAGEMANS, Stan en WELTER, Herman. Het grote Belgische stationsboek. Leuven, Davidsfonds-Clauwaert, 2012.

veerdienst Oostende-Dover: Zeewezen en RMT

2728 Angleterre via Ostende Douvres. Engeland over Oostende-Dover. Forest-lez-Bruxelles, De Rycker, s.d., 41 p.

2729 BERTRAND, Gaston. ‘De car-ferry Artevelde’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1958, 367, pp. 466-476; november 1958, 368, pp. 530-540; december 1958, 3369, pp. 584-591.

2730 BERTRAND, Gaston. De pakketboot ‘Roi Léopold III’ - juni 1956. Brussel, Fr. Van Muysewinkel, 1956, 63 p.

2731 BERTRAND, Gaston. ‘Le nouveau paquebot de la ligne Ostende-Douvres “Roi Léopold III”’. Marine, LVI, 1956, 8, pp. 9-13; 9, pp. 7-19.

2732 BERTRAND, M. G. ‘De nieuwe laadbruginstallatie van de Car-Ferry te Oostende’. Wandelaer et sur l’Eau, september 1953, 306, pp. 416-420; oktober 1953, 307, pp. 466-471.

2733 BOEBAERT, Jacqueline. Geschiedenis van de zeevaartlijn Oostende-Dover. Brussel, Eigen Beheer, 1992, 22 p.

2734 BORREY, Raymond. Oostende-Dover-Folkestone 1846-1982, historiek Nationale Zeevaartlijnen. Oostende, Eigen Beheer, 1982, 117 p.

2735 BURAS, A. ‘125 jaar Oostende-Dover’. West-Vlaanderen werkt, XIII, 1971, pp. 157-160. (ook in: Westvlaams Bazuin, XLVIII, 1972, 3, pp. 9-13).

2736 BUYSSE, W. De lijn Oostende - Dover/Folkestone onder nationaal beheer (1946 - 1986). Antwerpen, Hogere Zeevaartschool (OV - Nautische Wetenschappen), 1986, 2 dln.

2737 CATTEEUW, Antoon. ‘De Oostende-Dover-Ramsgate - lijn, 1846-heden’. Open Monumentendag Oostende, 11 september 1994, 6e jaarthema 'Transport', Oostende, Stad Oostende, 1994, p. 47-50.

2738 DAUWE, Robert. ‘L’évolution des malles Ostende - Douvres par R. Dauwe, ingénieur chef de service au chantier Cockerill, ancien ingénieur de la Marine’. Bulletin de la société belge des ingénieurs, III, 1935, 22 p.

2739 DAUWE, Robert. ‘L’évolution des Malles-Poste Ostende-Douvres’. Annuaire de l’Union belge des Ingénieurs navals, I, 1942, pp. 329-351.

2740 DAUWE, Robert. ‘Un siècle d'évolution des paquebots Ostende-Douvres (1846-1946)’. Mededelingen van de Marine Academie van België, III, 1940-1946, pp. 211-232.

2741 DAUWE, Robert. ‘Un siècle d'évolution des paquebots Ostende-Douvres 1846-1946’. IIIde Internationaal Congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946. pp. 222-245.

2742 DE BURBURE DE WESEMBEEK, A. Centenaire de la ligne Ostende-Douvres 1846-1946. Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Antwerpen, 1946, 164 p.

2743 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert Le centenaire de la Ligne Ostende-Douvres 1846-1946; contribution à l'histoire des relations maritimes anglo-continentales par paquebots depuis leur origine. (avec avant-propos de Henry De Vos; avec illustrations par Georges Frederic et hors textes et fleurons de Ray Ber). Anvers, Lloyd Anversois, 1947, XVII + 166 p.

2744 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. ‘De “Comtesse de Flandre” werd in twee gesneden toen twee mailboten in botsing kwamen’. Ostend Flash, III, 1961, 2, p. 32.

2745 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover, 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der anglo-continentale zeevaartverbindingen per pakketboot vanaf het ontstaan. (Synthesis; voorwoord door Henry Devos, directeur van het beheer der Belgische zeevaart. Nederlandsche vertaling door Achille Samoy. Penteekeningen van Georges Frederic. Omslag, prenten en fleurons van Ray Ber). Antwerpen, Lloyd anversois, 1947, XVII + 154 p.

2746 DE BURBURE, A. ‘Les débuts des Malles belges Ostende-Douvres’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 250, 264, pp. 112-114; april 1950, 265, pp. 166-168; mai 1950, 266, pp. 217-220.

2747 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. The Centenary of the Ostend-Dover Line 1846-1946; a contribution to the history of the anglo-continental maritime relations by mailboat service since its origin. (with foreword by Henry De Vos; translated from the french by C. Grasemann and illustrations by George Frederic). Antwerp, Lloyd Anversois, 1947, XVII + 162 p.

2748 DECLEER, R. ‘Ramp van de Staatspakketboot s.s. Prinses Astrid’. Wandelaer et sur l’Eau, augustus 1949, pp. 368-371.

2749 DE DECKER, J.-M. ‘Comme Capri, Ostende-Douvres, c'est fini!’. Neptunus, XXXVII, 1994, 1, pp. 3-8.

2750 DE DECKER, J. M. ‘Petite histoire de nos malles Ostende-Douvres’. Neptunus, XXXI, 1985, 6, pp. 13-18.

2751 DE FAYS, Pierre. ‘Oostende-Dover, de la malle “Prince Baudouin” (1933) au jumbo ferry “Prins Filip” (1991)’. Swissnews, 1991, 7-8. (ook in: Bulletijn van de Zwitserse Kamer van Koophandel voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg, pp. 9-19).

2752 ‘De lijn Oostende-Dover’. Wandelaer et sur l’Eau, januari 1954, 310, pp. 2-4.

2753 DENEUMOSTIER, M. et E. Petit aperçu historique de la Ligne Ostende-Douvres. Huy, Cercle Philatélique ‘L’Epaulette’, 1977, s.p.

2754 ‘De nieuwe car-ferry Artevelde’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1958, 360, pp. 102-104.

2755 ‘De Oostende-Doverlijn in 1946’. Wandelaer-Sur l’eau, XXI, maart 1947, 228, pp. 102-104.

2756 ‘De Oostende-Doverlijn. Verkeersresultaten gedurende het jaar 1953’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1954, 312, pp. 100-102.

2757 ‘De pakketboten Oostende-Dover: “Koning Albert” en “Prince Philippe”’. Wandelaer-Sur l’eau, XXI, april 1947, 229, pp. 152-161; XXI, mei 1947, 230, pp. 208-221.

2758 DE PAUW, R. Verschillende mailboten van de lijn Oostende-Dover. S.l., 1846-1935, 9 etsen.

2759 DE VOS, Henry. ‘De eerste maalboot Oostende-Dover in 1845’. Marine Academie, XVII, 1965, pp. 27-29.

2760 DE VOS, Henry. ‘Vertrek van de “Louise Marie” uit Oostende in 1841, samenstelling van de bemanning’. Marine Academie, XVII, 1965, pp. 17-18.

2761 Dover-Ostend Royal Mail Route: traveller' s guide to Belgium and Gr. -Duchy of Luxemburg. S.l., s.n., 1935, s.p.

2762 Dover-Ostend: European guide. Berlin, Eugen Schatel, 1906, 2 + 436 p.

2763 DUBOIS, A. ‘Notice sur la ligne Ostende-Douvres’. Annales de l’Association des ingénieurs sortis des écoles spéciales de Gand, XX, 2, 88 p.

2764 DUBOIS, A. ‘Notice sur la ligne Ostende-Dover’. Studien en berichten der St. Ignatiusschool, 1897, 2.

2765 Eeuwfeesten van de maalbootdienst Oostende-Dover 1846-1946. 500e verjaring van de stichting van Oostende-Zeehaven. Oostende, Comité van het Eeuwfeest, 1946, s.p.

2766 Engeland over Oostende-Dover. 3 diensten daags. Brussel, De Ryckere, s.d., 40 p.

2767 FALISE, Jean-Pierre. ‘Een brok geschiedenis over de Oostendse mailboten’. De Plate, III, 1973-1974, 4, pp. 8-9.
2768 FALISE, Jean-Pierre. ‘Lezersbrief (Maalboot Marie-José)’. De Plate, IV, 1975, p. 3.

2769 GEVAERT, Ferdinand. ‘De kanaaldiensten’. Neptunus, XXI, 1973-1974, 5, pp. 20-25.

2770 GEVAERT, Ferdinand. ‘De schepen van de Oostende-Doverlijn tijdens WO II’. De Plate, XXV, 1996, pp. 143-152, 172-183.

2771 GEVAERT, Ferdinand. ‘De stranding van de “Princesse Marie-José”’. De Plate, IV, 1974-1975, 7, pp. 11-12.

2772 GEVAERT, Ferdinand. ‘Dover Nostalgie’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 54-64.

2773 GEVAERT, Ferdinand. ‘Het einde van een “era”: einde bestemming “Western Docks”, Dover, oktober 1992’. De Plate, XXII, 1993, pp. 5-13.

2774 GEVAERT, Ferdinand. ‘Het M.S. Prince Baudouin tijdens de periode 18 mei 1940 – 31 maart 1941’. De Plate, XXVII, 1998, p 264.

2775 GEVAERT, Ferdinand. Vijfkwart eeuw Male 1846-1971: een bijdrage tot de geschiedenis van het gewest Oostende. Bredene, Heemkring Ter Cuere, 1970, 4 + 80 fols.

2776 HENDY, John F. ‘The Dover Review’. Ships 'sixty nine, 1968, pp. 34-44.

2777 HENDY, John. The Dover-Ostend Line. Staplehurst (Kent), Ferry Publications, 1991, 56 p.

2778 HENDY, John. This is Dover and Folkestone. Londen, Ian Allen, 1982.

2779 ‘Het hoekje van de pakketboten. Beschrijving van een reis van Z. K. H. de Graaf van Vlaanderen naar Engeland met o.a. de mailboot Rubis’. Roepsteen, 1998, pp. 31-32.

2780 ‘Het vervoer van aotomobielen over de lijn Oostende-Dover. Een nieuwe car-ferry’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1949, pp. 100-104.

2781 Historisch overzicht van den dienst der paketbooten van den Belgischen staat tusschen Oostende en Dover. Gent, A. Hoste, 1931, 16 p.

2782 HUMBEECK, R. ‘Het einde van een zeevaartlijn: Oostende-Dover 1846-1993’. Neptunus, XXXVII, 1994, 1, pp. 9-12.

2783 JAEGER, H.-E. ‘Het dubbelschroef motorschip “Prince Baudouin” voor den kanaaldienst Ostende-Dover’. Schip en werf, 7 september 1934, 11 p.

2784 KLAUSING, Jef. ‘De maalegastjes’. Ostend Flash, III, 1959, 9, pp. 30-31.

2785 KRIER, E. ‘De exploitatie van de Oostende-Doverlijn in 1947’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1948, 240, pp. 98-104.

2786 LAUWEREINS, Adolphe. ‘Commandant Maalboten Oostende-Dover’. Wandelaer-Sur l'eau, IX, juni 1931, 102, pp. 227-229.

2787 Le ‘prince Baudouin’, ligne Ostende-Douvres. S.l., s.n., 1935, s.p.

2788 Le service des paquebots de l'état belge entre Ostende et Douvres. Bruxelles, Goemare, 1920, 31 p.

2789 LEPEER, Eric. ‘Oostende-Dover. Belangrijk overheidsbedrijf in West-Vlaanderen’. West-Vlaanderen werkt, V, 1963, pp. 11-14.

2790 London - Istanbul: Motor-ferry Oostende – Dover. Bruxelles, F. Van Buggenhoudt, s.d., 15 p.

2791 ‘Ministère de la Marine. Historique des paquebots Ostende-Douvres’. Wandelaer Sur l’eau, 1932, 109, s.p.

2792 Motor-ferry; London-Istambul; Oostende-Dover. Brussel, Van Buggenhout, 1936, 15 p.

2793 NOLLET, J. ‘Geschiedkundig overzicht van de lijn Oostende – Dover’. Tijdschrift van de Touring Club de Belgique, 1930, pp. 53-56.

2794 Notice historique sur le service des paquebots de l'État Belge entre Ostende et Douvres. Gand, Hoste, 1931, 14 p.

2795 ODDIE, Hilda M. A Popular Highway to the Continent, The Ostende-Dover Route. Horsham, Price & Co, 1897.

2796 ‘Ostende-Douvres, le nouveau service des malles belges’. Le Mouvement Géographique, 1893, pp. 76-77.

2797 Ostende Douvres magazine 1938-1939. Woluwe, Publicité Mondiale, 1939, s.p.

2798 Ostende-Douvres par les luxueux paquebots à turbines de l'Etat Belge. Antwerpen, E. Stockman, 1930.

2799 POTS, Daniël. ‘De geschiedenis van de lijn Oostende-Dover’. Het Visserijblad, LX, 1993, 12, pp. 17-19; LXI, 1994, 1, pp. 52-53; 2, pp. 40-411; 3, pp. 45-56.

2800 ROGIE, Henri. ‘De RMT in 1984’. Neptunus, XXXII, 1985, 1, pp. 23-28.

2801 ROGIE, Henri. ‘De RMT in 1991’. Neptunus, XXXV, 1992, 3, pp. 40-42.

2802 ROGIE, Henri. ‘Evolutie van de RMT-kanaaltrafiek’. Neptunus, XXXI, 1984, 1, pp. 40-42.

2803 ROGIE, Henri. ‘La RMT dans la perspective du Chunnel’. Neptunus, XXXVI, 1993, 1, pp. 55-56.

2804 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. RMT-trafiek begin 1988 fors omhoog. Ro/ro trafiek bepaald expansief in Oostendse handelshaven. Oostense havengemeenschap vzw opgericht’. Neptunus, XXXIII, 1988, 4, pp. 31-34.

2805 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. RMT-trafiek vrij expansief tijdens eerste halfjaar 1988’. Neptunus, XXXIII, 1988, 5, pp. 29-32.

2806 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. La RMT en perte de vitesse’. Neptunus, XXXV, 1991, 1, pp. 56-57.

2807 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Nieuw recordjaar voor Oostendse handelshaven. Toeristische RMT-trafiek expansief in 1992. Handelshaven en RMT halen samen 5,3 miljoen ton’. Neptunus, XXXVI, 1993, 2, pp. 28-33.

2808 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. De Oostendse haven in 1993. Handelshaven haalt recordcijfers. Eindbalans Oostende-Doverlijn in het rood’. Neptunus, XXXVII, 1994, 1, pp. 48-55.

2809 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: De Oostendse zeegoederentrafiek in 1994; Reële toekomstperspectieven voor Oostendse haven; RMT moet haar monopolie opgeven’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 2, pp. 107-111.

2810 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: de RMT in 1989’. Neptunus, XXXIV, 1990, 3, pp. 25-30.

2811 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: de RMT in 1990’. Neptunus, XXXIV, 1991, 1, pp. 49-55.

2812 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: een nieuwe strategie voor RMT’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 4, pp. 244-245.

2813 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: evolutie Oostendse zeegoederentrafiek in de handelshaven gedurende 1ste halfjaar 1985. Evolutie van de RMT-trafiek tijdens eerste halfjaar 1985’. Neptunus, XXXII, 1985, 2, pp. 24-25.

2814 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: passagierstrafiek RMT in de lift’. Neptunus, XXXV, 1992, 4, pp. 39-40.

2815 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: RMT gaat scheep met Sally Line’. Neptunus, XXXVI, 1993, 4, pp. 38-39.

2816 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: toeristische RMT-Trafiek slinkt’. Neptunus, XXXVI, 1993, 3, pp. 46-47.

2817 ROMEDENNE, Claude. La ligne Ostende-Douvres. Differdange, Administration communale, 1966, 95 p.

2818 SANDERS, A. ‘Vijf jaar RMT maar 130 jaar Oostends bedrijf’. West-Vlaanderen werkt, XIX, 1977, 1, pp. 10-17.

2819 ‘Schepenlijst Oostende-Dover’. Gidsenblad Lange Nelle Oostende, V, 1993, 1, pp. 12-13.

2820 Service des paquebots entre Ostende et Douvres. Dienst der paketbooten tusschen Oostende en Dover. Brussel, Ministerie van Spoorwegen, s.d., s.p

2821 SPELLER, Leslie. ‘Dover-Ostend’. Sea Breezes, 1959, pp. 236-256.

2822 STUBBE, R. ‘De pakketboot “Flandre”’. Rond de kiosk, II, 1991, pp. 10-11.

2823 STUBBE, R. ‘De pakketboot “Princesse Elisabeth”’. Rond de kiosk, I, 1990, pp. 91-93.

2824 STUBBE, R. ‘De pakketboten Jan Breydel en Pieter De Coninck’. Rond de kiosk, II, 1991, pp. 89-90.

2825 STUBBE, R. ‘Van de pakketboot Prince Philippe tot Jumbo ferry Prins Filip’. Rond de kiosk, II, 1991, pp. 69-71.

2826 TAFFRAIL, Taprell Dorling. Dover-Ostend; a cross channel thriller. London, Hodder and Stoughton, 1935, 353 p.

2827 TAILLAERT, Bart. Report on training period at Ostende Lines. Gent, R.U.G. (OLV – MTB), s.d., s.p.

2828 ‘Une nouvelle mâle belge’. Le Mouvement Géographique, 1895, pp. 249-250.

2829 VANALDERWEIRELDT, Marcel R.H. Het gulden boek van de maildienst: korte historiek van de lijn Oostende-Dover in 250 unieke foto’s. Koekelare, Devriendt, 1997, 175 p.

2830 VAN COILLIE, Paul. Automatisering van het tickettering- en tariferingssysteem bij de regie voor maritiem transport te Oostende. Leuven, KULeuven (OLV - TEW), 1980, 303 p.

2831 VANDERSTOCKT, Raoul G.G. ‘Oostende-Dover’. De gazette van de filatelie, 1989, 120, pp; 10-45.

2832 VANHALST, H. ‘History of the Ostend-Doverline’. Contact, 1985, december, pp. 5-7; 1986, januari, pp. 5-7; februari, pp. 10-12; maart, pp. 4-8; april, pp. 16-19.

2833 VAN HEESVELDE, F. ‘Les paquebots de l'état belge mis en service sur la ligne Ostende-Douvres. Les cartes illustrées officielles des paquebots belges émises de 1899 à 1924 et leurs oblitérations’. IIIde Internationaal Congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 431-450.

2834 VAN HYFTE, Ivan. ‘Ex libris: (Ch. Hervy-Cousin) “Pour notre marine et pour nos marins” (1918). Perikelen met en op de paketboten’. De Plate, XVI, 1987, p. 253.

2835 VERHOFSTADT, G. ‘Malles-poste Ostende-Douvres. Evolution récente et perspectives d'avenir’. IIIde Internationaal congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 246-267.

2836 ‘Wat de paketboten van de Oostende-Doverlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog presteerden’. Wandelaer-Sur l’eau, XX, november 1946, 224, pp. 389-393.

2837 ‘Wijlen de “Oostende-Doverlijn”: literatuurlijst’. De Plate, XXIII, 1994, 126-127.

6097 CATTEEUW, Antoon. ‘De Oostende-Doverlijn; 1846-heden. Een succesverhaal’. Open Monumentendag, 1991, pp. 19-22.

6102 GOETHALS, August. ‘M.S. Prince Baudouin’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 108-112. 

6103 GOETHALS, August. ‘Nog nieuws over de verdwenen R.M.T’. De Plate, XXVIII, 1999, p. 15.

6104 GOETHALS, August. ‘S.S. London-Istanbul’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 227-229. 

6106 HUMBEECK, R. ‘Het einde van een zeevaartlijn … Oostende-Dover 1846-1993’. De Oostende-Doverkrant, 42, 1993, 12, s.p. 

6108 POTS, Dieter. De regering, het parlement en de lijn Oostende-Dover 1841-1971. Gent, RUG (OLV – Geschiedenis), 2001, 291 p. 

6109 ROGIE, H. ‘Hooverspeed aligne deux Superseacats sur la ligne Ostende-Douvres’. Neptunus, XLIV, 2001, 2, p. 131. 

6111 ROGIE, H. ‘Oostendse cruiseterminal in stationsgebouw’. Neptunus, 1999, 3, p. 224. 

6124 VANKEER, P. 'Van raderboot tot Eurostar, anderhalve eeuw Brussel-Londen'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 82-85; pp. 100-104. 

7453 COULIER, Robert. ’60 jaar geleden! Het vergaan van de maalboot Prinses Astrid’. Neptunus, LII, 2009, p. 80.

7454 COULIER, R.F. ‘Omtrent de Oostende-Doverlijn’. Neptunus, L, 2007, pp. 116-126.

7455 COULIER, Robert F. ‘Omtrent de Oostende-Doverlijn’. De Grote Rede, 2007, 20, pp. 12-21.

8493 BLANCQUAERT, A. Fleetlist Ostend-Dover Lines, 1846-1973. S.l.n.d., nr. 25.

8494 ‘Oostende Doverlijn in 1857’. Roepsteen, 1994, 150, p. 7.

8495 VERBRUGGHE, T. ‘Le service des paquebots entre Ostende-Douvres’. In: Les installations maritimes belges. Bruxelles, Imprimerie Jules Strickaert-Deschamps, 1900, pp. 99-105.

veerdiensten buiten zeewezen en RMT

2838 COWSILL, Miles and HENDY, John. The Towsend Thoresen Years. Pentlepoir, Ferry Publications, 1988.

2839 DENOO, Katrien. Sally Holyman: de catamarans. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 21 p.

2840 GREENWAY, Ambrose. A century of Cross-Channel passenger ferries. London, Ian Allen, 1981, 124 p.

2841 HENDY, John F. Ferries around Britain. Londen, Ian Allan, 1985.

2842 LASTCHENKO, S. ‘Un demi-siècle d'évolution des caboteurs rapides Ostende-Tilbury et considérations sur les caboteurs modernes’. IIIde Internationaal Congres van de Zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 268-288.

2843 LAUWERS, Edward. ‘De “John Cockerill Line”, levensader van Oostende’. Ostend Flash, III, 1960, 3, p. 6.

2844 ROGIE, Henri. ‘Panorama Maritime. Sally Line en progrès en Ostende. Le trafic ro/ro au port d’Ostende’. Neptunus, XXXVII, 1994, 2, pp. 122-125.

2845 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Sally Line te Oostende in de lift’. Neptunus, XXXVII, 1994, 3, pp. 191-194.

2846 ROGIE, Henri. ‘Panorama maritime: des Ferries-catamarans pour Oostende Lines?’. Neptunus, XXXVII, 1994, 4, pp. 257-258.

2847 ROGIE, Henri. ‘Sally Line te Oostende in de lift’. Neptunus, XXXVI, 1993, 2, p. 43.

2848 SMISSAERT, Emile. ‘De kortstondige jetfoilverbinding van P&O, Oostende-Londen’. De Plate, IX, 1980, p. 179.

2849 VALCKE, Lucien. ‘Honderd jaar geleden. De “Tilbury boten”’. Gidsenblad Lange Nelle, VIII, 1996, 1, pp. 20-22.

2850 VAN DE CASTEELE, L. ‘John Cockerill line nv’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1982, pp. 89-108.

6115 SMISSAERT, Emile. ‘1870-1871. - De internationale lijn La Malle des Indes in Oostende’. Open Monumentendag, 1999, pp. 54-63. 

6125 VAN UDEN, René. ‘Oostende-Helgoland-Oostende, 1998’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 177-178.

6126 VERBRUGGHE, T. ‘Le service des paquebots entre Ostende-Douvres’. VIIe Congrès International de Navigation. Bruxelles, 1898, pp. 281-287. 6127 WAEYAERT, Frans. ‘Oostende, terminus van de Westerlijn’. Open Monumentendag, 1999, pp. 46-53. 4. Communicatie en Transport 

6699 CRETS, Edmond. ‘Note sur la malle poste «Princesse Clémentine» en construction pour le service de la ligne de l’état Ostende-Douvres’. Revue universelle des mines de la métallurgie, des travaux publics, des sciences et des arts appliquées à l’industrie, XLI, 1897, pp. 27-60). 

6702 DUBOIS, A. Notice sur la ligne Ostende-Dover. S.l., s.n., 1897, s.p. (uittreksel uit: Studies en Berichten der Sint-Ignatiushogeschool, 2). 

6706 GOETHALS, Gust en GEVAERT, Ferdinand. ‘De geschiedenis van onze nationale zeevaartlijnen Oostende-Dover-Folkestone-Harwich en tenslotte Ramsgate’. Open monumentendag, 2006, pp. 11-18. 

6713 ‘Le nouveau paquebot «Princesse Marie-José» de la ligne Ostende-Douvres’. Annales des travaux publics de Belgique, 1922, pp. 693-695. 

6714 ‘Le service des paquebots Ostende-Douvres’. Génie civil, XL, 1920, p. 163. 

6715 ‘Ligne d’Ostende-Douvres’. Annales des travaux publics de Belgique, 1906, 1, p. 168. 

6721 NOTTEBOOM, Theo. ‘Het ferryverkeer over het Kanaal: maritieme bruggen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Vasteland, ook na de aanleg van de Chunnel’. De Grote Rede (VLIZ), 2004, 11, pp. 2-5. 

6727 TIMMERMANS, Roger. ‘Ministeriële beloften’. De Plate, XXXI, 2002, p. 209. 

6735 WILLIAMS, David L. P and O. Hersham, Allan, 2002.

7456 J.B. ‘Maritiem België: Ferryways’. Neptunus, L, 2007, p. 57.

7457 LOGGHE, Frederic. ‘San Francesco di Paola. Een Italiaanse ferry zoekt toevlucht in Oostende (1999-2004)’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 147-155.

7458 ‘Ostend and Dartford benefit from Ferryways takeover’. Cargo Systems, July-August 2007, p. 15.

7459 ‘Overzetboten voor Oostende en Nieuwpoort’. Het Visserijblad, 2008, 3, p. 9.

7460 ROGIE, H. ‘LD Lines zet ex-Prins Filip in op Oostende-Ramsgatelijn’. Neptunus, LIII, 2010, p. 38.

zeehaven

2851 ALLAERT, Georges. De Oostendse haven op weg naar 1992: een symposiumdocument: Oostende, 9 december 1988. Oostende, Oostendse Havengemeenschap, 1988², 121 p. + 8 losse p.

2852 ARICKX, Hugo. Economische en bedrijfseconomische aspecten van de haven van Oostende. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1971, VII + 107 p.

2853 BEKEMANS, Léonce. Ports for Europe: Europe’s maritime future in a changing environment. Brussels, European University Press, 1996, 445 p.

2854 BEUREN, Kristof. Studie van de huidige en toekomstige ontwikkeling van de Oostendse achterhaven. Gent, RUG (OLV – TEW), 1998, XXI + 114 p.

2855 BLOMME, Els. Recente tendensen in de Oostendse haven. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1989, IV + 133 p.

2856 BOUCHERY, Albert et VAN IMSCHOOT, Aug. Notices sur le port et les nouvelles installations maritimes d'Ostende. Ostende, Association commerciale d'Ostende, Grande Imprimerie Commerciale, 1895, 8 p.

2857 BOVIE, M. ‘Etude sur le régime de la marée au port d’Ostende’. Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1887, 42 p.

2858 BROECKAERT, J. ‘Les travaux à l’air comprimé au port d’ Ostende’. Tijdschrift der Openbare Werken van België, IV, 1899, pp. 807-816.

2859 CADOLA, A. ‘Les nouvelles installations maritimes du port d’Ostende’. Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1901, 51 p.

2860 CASTELEYN, Lodewijk. Het Masterplan voor de haven van Oostende: historisch en economisch verantwoord? Leuven, KULeuven (OLV - TEW), 1995, VI + 119 p.

2861 CHARLIER, C. ‘Etude sur le régime de la marée au port d’Ostende’. Bulletin Astronomique de l’observatoire royal de Bruxelles, Bruxelles, 1935-1938, pp. 254-268.

2862 CHARLIER, Ch. ‘L'évolution récente des relations maritimes régulières entre Ostende et le Royaume-Uni’. Revue belge de géographie, CIX, 1985, 1, 32 p.

2863 COGGE, Salvator. De B.604 ‘Ibis’ zal nooit meer varen. Lichtaart, Baudoin & C°, 1976, 63 p.

2864 COISEAU, M. Les ports et le canal maritime de Bruges. Paris, 1905.

2865 DEBOSE, G. ‘Anvers, Ostende en Zeebrugge. Est-il nécessaire de diviser les forces et de créer des ports nouveaux alors que nous avons le port d’Anvers?’. Revue de la Ligne maritime belge, 1931, pp. 7-8.

2866 DE COCK, Laurent. De Oostendse havenbeweging (1830-1914). Bijdrage tot een kwantitatief onderzoek. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1988.

2867 DECOENE, Kathy. Scenario voor havengebied Oostende: Ontwerp museum. Gent, St-Lucas (OLV – Architectuur), 1998.

2868 DE CUYPER, Edouard. A propos des nouvelles installations maritimes de la ville d'Ostende. Ostende, Daveluy, 1893, 14 p.; Alb. Bouchery & Cie, 1898, 46 p.

2869 DEGRYSE, Patrick. ‘De Oostendse haven: een stand van zaken’. Oostendse havenkrant, I, juli 1996, 1, pp. 8-10.

2870 De haven Oostende. Oostende, Poirette, 1936, 60 p.

2871 DELEVOY, P. ‘Ostende, port de mer et reine des plages’. Expansion belge et exportations réunies, XXXI, 1938, pp. 274-276.

2872 DELMELLE, Joseph. ‘L’avenir du port d’Ostende’. Marine, LIX, 1959, maart-april, pp. 10-14.

2873 DELMELLE, Joseph. Histoire de la navigation et des ports belges. Bruxelles, Paul Legrain, 1982, 170 p.

2874 DE MAERE - LIMNANDER, A. Heyst ou Ostende: réponse au mémoire du Conseil Communal d'Ostende adressé à la Chambre des Représentants le 27 janvier 1879. Bruges, Houdmont Frères, 1879, 27 p.

2875 DE MEY, P. Etude sur le régime de la côte de Belgique et sur les moyens d'améliorer les ports de ce littoral, texte. Bruxelles, Jules Decq, 1885, (4) + V + 358 p.

2876 De Oostendse havens op weg naar 1992: symposiumdocument. Oostende, Oostendse Havengemeenschap, 1988, 121 p.

2877 DE PAUW, Evert. Vergelijkende studie van de stand van zaken met betrekking tot de automatizering in de Vlaamse zeehavens. Gent, RUG (OLV – Haven- en maritieme wetenschappen), 1988, 102 p.

2878 DE RAES, A. ‘Evolutie van de voornaamste trafieken in de Westvlaamse havens’. West-Vlaanderen werkt, september-oktober 1982, 4, Dossier West-Vlaanderen maritiem.

2879 ‘De renovatie van de haven van Oostende voorziene planning en uitbouw, anno 1993’. West-Vlaanderen werkt, 1993, 5, p. 269.

2880 DESMED-THIELEMANS, Marie-Rose. 'Mémoires sur les ports d' Ostende et de Nieuport: le partage des frais des ouvrages extraordinaires et des travaux d' entretien des ports d' Ostende et de Nieuport entre l' état, la province et les villes, 1819-1821'. Handelingen van het genootschap voor geschiedenis "Société d' Emulation" te Brugge, CXIII, 1976, pp. 288-321.

2881 DOBBELAERE, W. Het overheidsbeleid inzake de haven van Oostende. Antwerpen, UFSIA, 1974, 87 p.

2882 FRICKEL, R. Toekomstmogelijkheden van de Westvlaamse havens, Antwerpen, 1954.

2883 GASTON, H. en GOETHALS, O. Het havencomplex van Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1955, 103 p.

2884 GELDHOF, Wouter. Scenario voor havengebied Oostende: Ontwerp cinema. Gent, St-Lucas (OLV – Architectuur), 1998.

2885 Geografische excursiegeschiedenis: C3. De haven van Oostende. Brussel, Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, 1971, 26 p.

2886 GERARTS, Pamela. De haven van Oostende. Antwerpen, Antwerpse Stedelijke Hogeschool (seminariewerk), 1995, 39 p.

2887 GEVAERT, Ferdinand. ‘Bredene en de Geule’. Roepsteen, 1984, 89, pp. 2-3.

2888 GEVAERT, Ferdinand. ‘De Geule (1267 tot 1945). Bijdrage tot de geschiedenis van de haven van Oostende’. Schuttevaer, 56 afleveringen: V, april 1972, 1, tot en met XVI, november 1989, 10 (240 p.).

2889 GEVAERT, Ferdinand. ‘De haven van Oostende of de geschiedenis van “de Geule”’. Neptunus, 1976, 6, pp. 13-20; 1976-1977, 1, pp. 10-14.

2890 GEVAERT, Ferdinand. ‘De havengeul te Oostende in 1992’. De Plate, XXII, 1993, p. 211.

2891 GEVAERT, Ferdinand. Geschiedkundige kalender van de haven van Oostende. Bredene, Bredeniana, S.F.v.B., 1988, s.p.

2892 GEVAERT, Ferdinand. ‘Oostende “Ferry-haven”, van lo-lo tot ro-ro’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1987, pp. 90-130.

2893 GEVAERT, Ferdinand. ‘Van kreekmonding tot verkeerscentrum. De Plate, XX, 1991, pp. 325-332; XXI, 1992, pp. 5-12.

2894 GEVAERT, Ferdinand. ‘Verkeerscentrum Oostende-Kaai’. De Plate, XXI, 1992, pp. 76-85.

2895 GEVAERT, Ferdinand. ‘Zeewezensprokkels’. De Plate, XXII, 1993, pp. 238-240; XXVII, 1998, 3, pp. 67-68.

2896 GLORIE, Denis. Het belang van de Oostendse havens in het perspectief van de toegevoegde waarde. Gent, RUG (OLV - haven- en maritieme wetenschappen), 1991, 132 p.

2897 GOBERT, A. Les canaux maritimes et les ports de mer belge. Brussel, 1882.

2898 GOOSSENS, P. et VERSCHOORE, R. ‘Le nouveau port de pêche à Ostende’. Tijdschrift der openbare werken van België, XXXVI, 1935, pp. 507-534

2899 ‘Haveninfrastructuur in de Franse tijd van 1797-1814’. Marine Academie, XIV 1962, pp. 23-28.

2900 HELIN, M. Les ports du littoral de la Belgique. Oostende, 1879.

2901 Het economisch belang van de havenzone van Oostende 1991-1995. Onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van Belgie, Zetel Brugge-Oostende, op verzoek van het Havenbestuur van Oostende, januari 1997. S.l., Nationale Bank van Belgie. Zetel Brugge-Oostende, 1997, 26 p.

2902 ‘Het gebeurde in januari 1857: vergaan van loodsboot nr. 5’. Roepsteen; 1998, pp. 40-42.

2903 Het havencomplex van Oostende: uitgegeven met de medewerking der stad Oostende. Brussel, Répertoire général de Belgique, 1955, 104 p. (Monographies économiques).

2904 Jaarboek der havens van Zeebrugge en Oostende - Annual Ports of Zeebrugge and Ostend: 1993-1994. Antwerpen, Antwerpse Lloyd, 1993, 259 p.

2905 JANSSENS DE BISTHOVEN. Nos ports de pêche. Brugge, 1925.

2906 JANSSENS de BISTHOVEN, A. Onze vissershavens. Openingsrede van de Provincieraad van West-Vlaanderen - 1925. Brugge, Verbeke-Loys, 1925, 27 p.

2907 JOSON. ‘De Oostendsche vissershaven’. Zondagsvriend, 1939, pp. 738-739.

2908 KLAUSING, Jef. ‘De Bas’. De Plate, XII, 1983, 10, p. 200.

2909 La Mer du Nord; Ostende, Zeebrugge, Nieuport 1939. Ostende, Les Ports Belges, 1939, 47 p.

2910 LAUWERS, J. Les marées du ports d’Ostende, de Zeebrugge et de Nieuport. Bruxelles, Goemaere, 1930, 49 p.; Imprimerie G.I.G., 1949², 72 p.

2911 LEGER, L. ‘Les ports et leur fonction économique; le port d’Ostende’. Revue des questions scientifiques, 1903, pp. 498-523.

2912 LEGER, L. Th. Le port d'Ostende. Bruxelles, J. Polleunis, 1908, 28 p.

2913 ‘Le port d’Ostende. Premier port du littoral belge’. Journal des voyages, 1981, 231-232, pp. 114-121.

2914 Le Port d'Ostende en 1893. Ostende, Association commerciale, Maritime, Industrielle et Agricole de l'arrondissement d'Ostende, 1893.

2915 Le port; De haven; The harbour; Der Hafen Ostende. Ostende, Poirette, 1936, 60 p.

2916 ‘Les grands travaux, le port d'Ostende’. Le Mouvement Géographique. 1890, p. 44.

2917 ‘Les grands travaux, l'estacade d'Ostende’. Le Mouvement Géographique. 1890, p. 78.

2918 Les installations maritimes belges. Bruxelles, Jules Strickaert-Deschamps, 1900, 107 p.

2919 Les installations maritimes belges. Bruxelles, port intérieur, Louvain et Malines ports intermédiaires. Notre littoral, les bancs de sable. Ostende, Heyst, Blankenberghe et Nieuport, port de mer avec les murs de quai en fer laminé, par un membre de l'union syndicale de Bruxelles. Bruxelles, Impr. Guyot, 1882, 58 p.

2920 LICHTENAUER, W. en OSTERRIETH, F. De plaats van de Beneluxhavens in de Euromarkt. 's Gravenhage, 1958.

2921 LOONTIENS, Carlo. Geschichte des Hafens von Oostende. Oostende, Unitas, s.d., 16 p.

2922 LOONTIENS, Carlo. Histoire du port d’Ostende. Ostende, Unitas, s.d., 16 p.

2923 LOWYCK, Antoon. ‘De haven van Oostende in 1828’. De Plate, 1992, p. 256.

2924 MAENHOUT, André. Beleidsnota haven Oostende en een pleidooi voor haar renovatie. Oostende, Oostendse Havengemeenschap, 1996, 87 p.

2925 ‘Mémoires sur les ports d’Ostende et de Nieuport’. Annales de la Societé d’ Emulation, 1976, pp; 287-321.

2926 MERTENS, A. ‘Ruimtelijke ordening en verantwoorde diepzeehaven?’. Neptunus, 1969, 16 p.

2927 MONTANGIE, J. Jurisprudence du port d' Ostende contenant les principales décisions en matière commerciale et maritime du Tribunal de commerce d' Ostende. Ostende, Daveluy, 1895, s.p.

2928 MORTELMANS, Bart. Nut en noodzaak van de nieuwe Oostendse zeesluis. Antwerpen, Hogere Zeevaartschool (OLV – nautische wetenschappen), 1999.

2929 MORTELMANS, C. De Oostendse havens op weg naar 1992: symposiumdocument, Oostende, 9 december 1988. Oostende, Oostendse Havengemeenschap, 1988², Veelv. pag.

2930 ‘Mouvement maritime du port d’Ostende en 1907’. La Revue maritime, 1909, pp. 128-144.

2931 MUYLE, Yves. Vergelijkende studie tussen de havens van Zeebrugge en Oostende. Gent, RUG (OLV – economie), 1987, XIV + 222 p.

2932 NAERT, Urbain. ‘Oostende zeehaven?’. De Plate, IX, 1980, p. 209.

2933 Notices sur les travaux maritimes d’Ostende et de Heyst et sur le port de Dunkerque. Ostende, Alb. Bouchery & Cie, 1899, 64 p.

2934 Observations sur les nouvelles installations maritimes d’Ostende; construction d’un nouveau bassin à flot, d’écluses d’accès et de quais en eau profonde à établir au fonds de l’avant port d’Ostende. Ostende, Jules Daveluy, 1891, 30 p.

2935 ‘Onze havens in het verleden’. Esso Magazine, 1960, pp. 4-23.

2936 Oostende-passagiershaven; Oostende-handelshaven; Oostende-vissershaven; Oostende-jachthaven; Oostende-zeemachthaven; Oostende-zeehaven. Oostende, Stadsbestuur, 1971, 21 p.

2937 ‘Openbare werken 1991 in de haven van Oostende (o.m. de verbredingswerken van de havengeul)’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 3, p. 134.

2938 Ostende et ses merveilles: le pont-transbordeur. Schaerbeek, Alex. Gielen, 1907, 24 p.

2939 Ostende, port de mer, reine des plages. Bruxelles, L. De Smet, s.d., 8 p.

2940 Ostende: le port, de haven, the harbour. Ostende, Poirette, 1936, 59 p.

2941 Palen en damplanken (gebruikt bij de bouw van de aanlegsteigers van de mailbooten Oostende-Dover in het zeestation van Oostende). Bruxelles, Société belge des betons, 1945, pp. 12-15.

2942 PERSOONE, Guido. The importance of fouling in the harbour of Ostend in 1964. Reprint from Helgol. wiss. Meeresunters., 12, 1965, 4, pp. 444-448.

2943 PILET, Serge. De haven van Oostende: masterplan. Antwerpen, Handelshogeschool (seminariewerk), 1990, 25 p.

2944 PITCAIRIN, A. ‘Auf dem Ostender Pier’. Die Woche, Berlin, II, 1909, pp. 1247-1251.

2945 PLASSCHAERT, Bart. Het maritiem cross-channel passagiersverkeer. Leuven, KULeuven (OLV – Aardrijkskunde), 1982, 284 p.

2946 Probleem der zeehavens. De havens van Brugge-Zeebrugge, Brussel, Luik en Oostende. Brussel, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, 1952, 28 p.

2947 Protestation contre les paroles prononcées au Sénat par M. De Bruyn, Ministre de l'industrie et des travaux publics. Ostende, Daveluy, 1890, 7 p.

2948 Rapport de la commission spéciale des installations maritimes d'Ostende au conseil communal. Ostende, Jules Daveluy, 1891, 18 p.

2949 Rapport sur l'avant-projet de port extérieur, installations maritimes. Ostende, Imprimerie-lithographie de la Cour, 1921, VI + 52 p. (Installations maritimes. Travaux de la commission d'études. Procès-verbaux des séances et rapport).

2950 ROGIE, Henri. ‘Balans kanaaltrafiek 1980 van Oostende en Zeebrugge’. Neptunus, XXIX, 1982, 4, pp. 24-26.

2951 ROGIE, Henri. ‘Een nieuwe marina in het Oostendse havencomplex’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 3, pp. 183-184.

2952 ROGIE, Henri. ‘Evolutie Oostendse maritieme trafiek. Passagiers- en goederenverkeer met 10 % achteruit in 1997’. Neptunus, XLI, 1998, pp. 126-127. (Maritiem panorama).

2953 ROGIE, Henri ‘Le port d'Ostende au bord du gouffre’. Neptunus, XXXV, 1992, 2, p. 19.

2954 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama’. Neptunus, XXX, 1983, 3, pp. 15-18.

2955 ROGIE, Henri ‘Maritiem panorama: de Belgische zeehavens in 1991’. Neptunus, XXXV, 1992, 2, pp. 13-18.

2956 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Panorama maritime. Le port d’Ostende en 1985’. Neptunus, XXXII, 1986, 3, pp. 29-40.

2957 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Zeegoederentrafiek van Oostende en Zeebrugge heeft belangrijk spoorverkeer tot gevolg’. Neptunus, XXX, 1983, 4, p. 34.

2958 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Hoe de havens van Oostende en Gent het deden in 1983’. Neptunus, XXXI, 1984, 2, pp. 25-34.

2959 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Oostends zeegoederenverkeer met 13% omhoog in het jaar 1984’. Neptunus, XXXI, 1985, 5, pp. 38-39.

2960 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. De haven van Oostende in 1986. De RMT in 1986’. Neptunus, XXXII, 1987, 6, pp. 49-58.

2961 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Wat met het Oostendse havenrenovatieplan? RMT krijgt eerste jumbo-ferry’. Neptunus, XXXIV, 1990, 5, pp. 33-35.

2962 ROGIE, Henri. ‘Panorama maritime. Martiem panorama. Oostende – RMT-verkeer. Haven van Oostende in 1982’. Neptunus, XXX, 1983, 2, pp. 46-53.

2963 ROGIE, Henri. ‘Havens Gent, Oostende. Panorama maritime: maritiem panorama: Gand et Ostende en 1982’. Neptunus, XXX, 1983, 198, pp. 46-53.

2964 ROGIE, Henri. ‘Het Oostendse Havenrenovatieplan’. Neptunus, XXXVI, 1993, 4, pp. 40-41.

2965 ROGIE, Henri. ‘Lichtschip “Westhinder 2” wordt museumstuk’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 4, pp. 234-235.

2966 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama. Evolutie van het Oostendse zeegoederenverkeer tijdens het eerste kwartaal van 1986’. Neptunus, XXXII, 1986, 5, pp. 51-54.

2967 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: De haven van Oostende in 1994; Topcijfers voor Oostendse handelshaven. De Haven van Nieuwpoort in 1994; Maritiem Oostende in de jaren 1995-2000’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 1, pp. 25-31.

2968 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: de haven van Oostende in 1988 e.a.’. Neptunus, XXXIII, 1989, 6, pp. 31-34.

2969 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Havengebonden bedrijven boeren achteruit in Oostende. De haven van Oostende in 1995. De haven van Nieuwpoort in 1995; Belgische zeevisserij bereikte dieptepunt in 1995’. Neptunus, XXXIX, 1996, 1, pp. 36-40.

2970 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Oostende groeit uit tot ro/ro-haven’. Neptunus, XXXIV, 1990, 4, pp. 29-32.

2971 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Oostendse havenrenovatie eindelijk opgestart’. Neptunus, XXXVII, 1994, 4, pp. 252-254.

2972 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Vlaamse havens in 1992: 165 miljoen ton’. Neptunus, XXXVI, 1993, 1, pp. 48-54.

2973 ROGIE, Henri. ‘Maritiem panorama: Wat met de Oostendse zeesluis?; België is grootste zeevervuiler’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 3, pp. 187-191.

2974 ROGIE, Henri. ‘Oostende en Nieuwpoort als maritieme industrialiseringspunten’. Neptunus, XXXI, 1984, 1, p. 39.

2975 ROGIE, Henri. ‘Ostende port de croisières’. Neptunus, XLI, 1998, pp. 53-54.

2976 ROGIE, Henri. ‘Panorama Maritime: Le traffic ro/ro au port d'Ostende. Bij gebrek aan visie en lobbywerk Oostendse havenrenovatiewerken kennen slakkengang’. Neptunus, XXXIX, 1996, 2, pp. 104-108.

2977 ROGIE, Henri. Panorama maritime. L’avant port d’Ostende relie par pipeline à la zone industriëlle?’. Neptunus, XLI, 1998, pp. 51-52.

2978 ROGIE Henri. ‘Une nouvelle route pour la Communauté portuaire d’Ostende’. Neptunus, XLI, 1998, 252, 3, pp. 175-176.

2979 ROGIE, Henri. ‘Wat met de Oostendse zeesluis?’. Neptunus, XXXVIII, 1995, pp. 187-189. (Maritiem panorama).

2980 ROGIE, Henri. ‘Zeegoederentrafiek van Oostende en Zeebrugge heeft belangrijk spoorverkeer voor gevolg’. Neptunus, XXX, 1983, 5, pp. 34-36.

2981 ROGIERS, Fernand. De Westvlaamse havens. Brugge, Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen, 1953, 194 p.

2982 RONDELEZ, Bernard. Een economische invulling van het masterplan voor de haven van Oostende. Gent, RUG (OLV – economie), 1990, VIII + 101 p.

2983 RONSE, A. Les ports belges. Recherches historiques relatives à nos communications avec la mer. Brugge, 1874.

2984 SANDERS, G. ‘De haven van Oostende’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 5. 2985 SMISSAERT, Emile. ‘De Oostendse haven rond 1815’. De Plate, VI, 1976, p. 3.

2986 SPOOREN, P. Renovatieplanning in de Oostendse haven. Antwerpen, Hogere Zeevaartschool (OV - Nautische Wetenschappen), 1992, 138 p.

2987 STOCKELYNCK, Siska. Havenplanologie: de ruimtelijke structuur van de MIDA's Oostende versus Zeebrugge. Gent, RUG (OLV - GAS ruimtelijke planning), 1995, 45 p.

2988 STRUBBE, Jan. De Belgische zeehavens: erfgoed voor morgen. Tielt, Lannoo, 1987, 183 p.

2989 STRUYVE, Alain. De Oostendse haven in economisch perspectief. Brussel, ESHAL (OLV – handels- en financiële wetenschappen – bedrijfsmanagement), 1994.

2990 The Belgian port of Ostend; port engineering works undertaken within the ports directorate (TN) 21 Army Group in Ostend. S.l., British Army of the Rhine, 1947, 48 p.

2991 THOMAS, H. Les Ports Belges. Bruxelles, Ministère de la Défense nationale – Service de l’education de l’Armée, s.d., 50 p. (Ostende: pp. 31-34).

2992 VAES, Georges. ‘Droit maritime: Les ports Belges: Etude de droit maritime et administratif (législation et jurisprudence belge) concernant les ports d' Anvers, Bruges (ancien Port et Zeebrugge), Bruxelles, Gand, Louvain, Ostende et Litoral’. Pandectes Belges, 1904, pp. 6-333.

2993 VAN ACKER, L. ‘Havenbeweging uit Oostende in 1810’. Biekorf, XCV, 1995, 2, p. 186.

2994 VAN ACKER, L. ‘Oostendse loodsen in de Franse tijd’. Biekorf, IXC, 1989, 2, p. 178.

2995 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘In 1868 verging de driemaster Leopold!’. Ostend Flash, I, 1958, 2.

2996 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Aanmerkingen bij de verklaring van de heer Schepen Piers, afgelegd in de Handelshavencommissie’. Bulletin van de Handelskamer, januari-februari 1957, pp. 7-9.

2997 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Bedenkingen in verband met het “Plan Cantor”’. Bulletin van de Handelskamer, augustus-september-oktober 1956, pp. 4-6.

2998 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Commissie Haven en Industrie’. Bulletin van de Handelskamer, oktober 1966, s.p.

2999 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘’De “General Steam Navigation Company” en de haven van Oostende’. De Plate, XXVIII, 1998, 9, pp. 153-174.

3000 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De handelshaven in 1967’. Bulletin van de Handelskamer, februari 1968, p. 13.

3001 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Handelshaven van Oostende’. Bulletin van de Handelskamer (speciaal nummer 1803-1953), pp. 25-31.

3002 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De invoer van ijs langs de haven van Oostende’. De Plate, 1996, pp. 75-79.

3003 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De lokale Oostendse rederijen in 1820 (vervolg)’. De Plate, 1996, pp. 107-108.

3004 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De nieuwe vismijn 50 jaar’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1984, pp. 135-150.

3005 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Oostendse Handelshaven in 1960’. Bulletin van de Handelskamer, maart-april 1961, pp. 16-17.

3006 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De voorlopers van de Congoboten legden aan te Oostende’. De Plate, XXVI, 1997, 11, pp. 226-232.

3007 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De zeehavens [van West-Vlaanderen]’. In: VIAENE, Antoon, e.a. West-Vlaanderen. Brussel, Meddens, 1958, pp. 201-219.

3008 VANCRAEYNEST, Raymond. Dertig jaar inzet van de Handelskamer voor de Oostendse haven 1955-1985. Oostende, Vancraeynest, 1996, 20 p.

3009 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Dertig jaar inzet van de handelskamer voor de Oostendse haven 1955-1985’. De Plate, XXVVI, 1997, 4, pp. 100-107; 5, pp. 134-139.

3010 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Enkele punten over de toestand en de uit te voeren werken in de haven van Oostende’. Bulletin van de Handelskamer, november-december 1952, pp. 11-13; januari-februari 1953, pp. 19-21.

3011 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Excursieschepen tussen Engeland en Oostende rond de eeuwwiseling’. De Plate, XXVI, 1997, 10, pp. 197-204.

3012 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Havennieuws’. Bulletin van de Handelskamer, oktober-november 1967, p. 74.

3013 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Hoe staat het met onze Handelshaven?’ Bulletin van de Handelskamer, oktober 1958, pp. 1-3.

3014 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Kommissie voor Haven en Industrie’. Bulletin van de Handelskamer, september-oktober 1961, p. 79.

3015 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Nieuwe trafiek in de Haven van Oostende’. Bulletin van de Handelskamer, november-december 1967, p. 9.

3016 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Oostende als Houtinvoerhaven’. Bulletin van de Handelskamer, maart-april 1961, pp. 14-15.

3017 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Op zoek naar plaats voor de Scheepswerven’. Bulletin van de Handelskamer, maart-april 1961, pp. 31-32.

3018 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Over de plannen van onze Handelshaven’. Bulletin van de Handelskamer, mai-juni-juli 1959, pp. 1-3.

3019 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Verleden, heden en toekomst van de haven van Oostende’. Neptunus, XI, 1964, 3, pp. 49-56.

3020 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Werking van het Comité “Haven en Industrie”’. Bulletin van de Handelskamer, januari-februari-maart 1962, pp. 104-111.

3021 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Witboek’ over de haven van Oostende; ‘Livre blanc’ sur le port d'Ostende. (Vertaling in het Frans: Hugo Brutin). Oostende, Scheepvaartvereniging voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, 1966, 32 p.

3022 VAN DE CASTEELE, Joseph. Les ports de la côte belge et les voies navigables de la West-Flandre. Rapport présenté le 5 mars 1914. Bruges, Chambre de Commerce, 1914, 15 p. (Bulletin de la Chambre de Commerce de Bruges).

3023 VANDECASTEELE, Louis. ‘Nog over de S.S. Oostende’. De Plate, 1987, p. 255.

3024 VANDELACLUZE, Veerle. Integratie van de maritiem-ruimtelijke kwaliteiten van Fort Napoleon en omgeving in het kader van de renovatie van de haven van Oostende. Gent, RUG (GAS ruimtelijke planning), 1996, 73 p.

3025 VANDELACLUZE, Veerle. ‘Integratie van het Fort Napoleon in de renovatie van de Oostendse haven’. Oostende havenkrant, I, juli 1996, 1, pp. 4-5.

3026 VANDELACLUZE, Veerle. Analyse van het planningsproces Albertpark – Oostende. Gent, RUG (OLV - Wetenschappen), 1995.

3027 VAN DER KUN en BEIJERINCK, J. A. Rapport aan den Minister van Binnenlandse Zaken over hun bezoek van eenige havens in België en Frankrijk 1863. ‘s Gravenhage, Van Weelden en Mingelen, 1864, 39 p.

3028 VAN DER SCHUEREN, M. Nouvelles installation maritimes du port d’Ostende. Bruxelles, J. Goemaere, 1897, 12 p.

3029 VAN DER SCHUEREN, M. Rapport sur les travaux exécutés récemment et en cours d’exécution à l’atterrage et au port d’Ostende. Paris, Lahure, 1900, 23 p.

3030 VAN DER SCHUEREN, M. Travaux exécutés récemment et en cours d'exécution à atterage et au port d'Ostende. 7ième question au 8me congres international de navigation (Paris 1900). Paris, Lahure, 1900, 28 p.

3031 VAN GANSBERGHE, L. Excursion aux travaux maritimes de Bruges-Heyst et d' Ostende. S.l., Association de la presse belge, 1901, 38 p.

3032 VAN GLABBEKE, P. ‘Le port d’Ostende. Historique, description, outillage, industrie, commerce, statistiques’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d’Importation et d’Exportation, s.d., pp. 201-221.
 
3033 VAN HAVERBEKE, R. De Belgische kusthavens. Antwerpen, 1948, 34 p.

3034 VAN HYFTE, Ivan. ‘Een drijvende stoompomp voor de haven’. De Plate, XVI, 1986, p. 270.

3035 VAN HYFTE, Ivan. ‘Oostende als vlashaven’. De Plate, XI, 1982, p. 104.

3036 VAN HYFTE, Ivan. ‘Veiligheid versus klantenbinding’. De Plate, XXII, 1993, 4, p. 119.

3037 VAN IMSCHOOT, Auguste. Les ports belges; de l'intervention de l'Etat dans les dépenses relatives aux travaux maritimes. Ostende, Jules Daveluy, 1891, 2 + 25 p.

3038 VAN IMSCHOOT, Auguste et BOUCHERY, Albert. Notice sur le port et les nouvelles installations maritimes d'Ostende. Ostende, Association commerciale d'Ostende, 1895, 8 p.

3039 VANPRAET, Jurgen. De toekomst van de Oostendse Zeehaven. Brugge, Rijksinstituut voor hoger onderwijs (OV - Gegrad. in de expeditie), 1989, 105 p.

3040 VAN WALLEGHEM, René. ‘Enkele nota’ s betreffende de beschadiging van maritieme installaties door de paalworm’. De Plate, IX, 1980, p. 35.

3041 VERBEKE. ‘Les installations maritime d’Ostende’. Bulletin de la Chambre de Commerce d’Ostende, 1910, pp. 196-207.

3042 VERSCHAVE, J.E.L. ‘Enkele beschouwingen over recente kaaimuren in de tijhaven te Oostende’. Haventechnieken, 1948, pp. 95-101.

3043 VERSCHOORE, E. ‘Le nouveau port de pêche à Ostende’. Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1935, pp. 507-534.

3044 Verslagen over de West-Vlaamsche havens. 1930.

3045 VERSLUYS, Staf; SIMOEN, R.; VERSLYPE, H.; MAKELBERGHE, R.; CHRISTIAENS, J.; MUYLDERMANS, P., VANHOVE, N. en BEYEN, R. Masterplan ter renovatie van de haven van Oostende. Brugge, Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1988, 36 p. (Facetten van West-Vlaanderen, 30).

3046 VERSLYPE, Kate. Renovatie van de haven van Oostende: analyse van het beslissingsproces. Brussel, Vlaamse Economische Hogeschool (OV), 1992, 106 p. tekst + 34 p. bijlage.

3047 ‘500ste verjaardag van de Oostendse vissershaven’. Wandelaar – Sur l’eau, XX, 1946, 219, pp. 179-180. 3048 Ville d'Ostende. Port d'Ostende, Taxes. Ostende, Bouchery, 1908, 49 p.

3049 VROOME Emile. ‘De evolutie van de Oostendse vissershaven’. Het Visserijblad, LI, 1984, 16, pp. 16-17; 17, pp. 10-11; 18, pp. 27-29; 19, pp. 12-13; 20, pp. 10-11; 21, pp. 23-25; 22, pp. 10-11; 23, pp. 12-13.

3050 VROOME, Emile. De evolutie van de Oostendse visserhaven, Een duizendjarige reuzenstrijd. Oostende, Nieuwsblad van de Kust, 1957, 49 p.

3051 WALGRAVE, J. ‘Haveninfrastructuur in de Franse tijd van 1797-1814’. Marine Academie, XIV, 1962, pp.23-28.

3052 WALLAEYS, P. De haven van Oostende. Antwerpen, Hogere Zeevaartschool (OLV - nautische wetenschappen), 1982, 113 p.

3053 WATERSCHOOT, A. ‘De Oostendsche haven’. Mededeelingen betreffende de radio-uitzending voor de scholen, 1939, 3, 1 p.

3054 WATRIN, C. ‘Note sur l’exécution des travaux des nouvelles installations maritimes de port d’Ostende’. Revue Universelle des mines, LIX, pp. 1-29.

3055 WILLEMS, G. L'expansion des ports maritimes belges. Brussel, 1961.

3056 ‘Zeehavenverkeer en luchtvaart (anno 1995: de haven van Zeebrugge en Oostende, de luchthaven van Oostende het vliegveld van Wevelgem)’. West-Vlaanderen werkt, 1996, 2, pp. 69-73.


6096 CASTELEIN, Frederik. De haven van Oostende. Antwerpen, UFSIA (OLV – maritieme wetenschappen), 1999, 64 p. 

6098 FONTEYNE, J. ‘Havenbezoek. 3. Sluizen in Oostende’. Gidsenkring Lange Nelle, IV, 1992, 1, pp. 16-24. 

6099 GEVAERT, Ferdinand. ‘Oostende Onze haven’. De Oostende-Doverkrant, 42, 1993, 12, s.p. 

6100 GEVAERT, Ferdinand. ‘Schepen en Bruggen’. De Oostende-Doverkrant, 42, 1993, 12, s.p. 

6107 Jaarboek havens van Zeebrugge en Oostende. Annual ports of Zeebrugge and Ostend. Antwerpen, Antwerpse Lloyd, 1986-. 

6110 ROGIE, H. ‘Oostende en Zeebrugge blijven samenwerken’. Neptunus, XLIV, 2001, 1, pp. 59-60. 

6112 ROGIE, H. ‘Oostendse haven bedrijfseconomisch verzwakt’. Neptunus, 1999, 1, pp. 31-32. 

6113 ROGIE, H. ‘Oostendse haven wil betere toegankelijkheid tot haar hinterland’. Neptunus, XLIV, 2001, 2, pp. 127-128. 

6114 ROGIE, H. ‘Oostendse haventrafiek fors in de lift’. Neptunus, XLIV, 2001, 1, pp. 58-59. 

6117 SMISSAERT, Emile. ‘De Oostendse haven: van toen tot nu, van nu tot straks, geëvolueerd tot ?’ Open Monumentendag, 1991, pp. 2-4. 

6118 Stroomatlas: haven van Oostende: 2000: stroommetingen in de toegang tot de haven van Oostende. Oostende, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling waterwegen Kust, 2000, 25 p. 

6121 VALCKE, Lucien. ‘100 jaar geleden. De uitbreiding van de Oostendse haven’. Gidsenkring Lange Nelle, X, 1998, 2, pp. 71-74.

6122 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Cruiseschepen in de haven van Oostende’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 121-125. 

6688 ALLAERT, Georges. De bedrijfseconomische dynamiek van het haven- en industriegebied (MIDA)-Oostende ging ook in 1992 lichtjes vooruit. Gent, november 1993, 5p. 

6689 ALLAERT, Georges. De plannen van de Oostendse havens: een historisch-planologisch overzicht voor de periode 1900 tot 2010. Gent, 1993, 58 p. 

6690 ALLAERT, Georges. De bedrijfseconomische dynamiek van het Haven- en Industriegebied MID A Oostende in 1991, lichtjes vooruit. Gent, december 1992, 4 p. (paper 92/3 v/d vakgroep ruimtelijke planning, UGent). 

6693 BERGER, Louis. Amélioration de la rade d’Ostende : conférence donnée devant la société des ingénieurs et industriels. Bruxelles, Imprimerie des Travaux Publics, 1892, 22 p. 

6694 BOUCHERY, Albert. Installations et travaux maritimes d’Ostende. Ostende, Chambre de Commerce, 1914, 7 p. 

6695 BOUCHERY, Albert. Le port. Ostende, Chambre de Commerce, 1914, 7 p. (ook in: Chambre de Commerce, rapport sur l’exercice 1913, pp. 13-19). 

6697 CATRIJSSE, André en MOERKERKE, Geert. ‘De Vlaamse vloot, een hoeksteen voor het maritiem beleid’. De Grote Rede (VLIZ), 2001, 2, pp. 2-6. 

6698 CREPIN, L. ‘Nouvelle écluse de chasse construite à l’est du port d’Ostende’. Annales des Travaux publics de Belgique, 1864, pp. 181-192. 

6700 DE KETELAERE, Anneloor en VERBIEST, Karel. Validatie van een numeriek golfvoortplantingsmodel voor de haven van Oostende m.b.v. prototype golfmeetgegevens. Gent, UGent (dissertatie burgerlijk bouwkundig ingenieur), 2002, 201 p. 

6701 DELBOUILLE. ‘Proposition de Delbouille, relative à la construction d’un pier’. Bulletin mensuel de l’association commerciale, maritime, industrielle et agricole de l’arrondissement d’Ostende, 1885,11, pp. 250-251, 257-259. 

6703 Examen de la situation d’Ostende, port de pêche, port de commerce et station balnéaire. Rapport du Bureau de la Chambre de Commerce d’Ostende. Ostende, Chambre de Commerce, 1908, 8 p. 

6704 GEVAERT, Ferdinand. ‘De metamorfose van de haven van Oostende’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 105-106; pp. 130-138; pp. 202-209; pp. 259-264; XXXV, 2006, pp. 61-69; pp. 82-88; pp. 113-121; pp. 168-176; pp. 236-242; pp. 292-300. 

6705 GEVAERT, Ferdinand. ‘De Vistreinen’. Open monumentendag, 2006, pp. 47-55. 

6707 Installations maritimes (ville d’Ostende, 1921). Avant-projet de port extérieur. Travaux de la commission d’études. Procès-verbaux des séances et rapport. Ostende, J. Daveluy, 1921, 42 p. 

6710 LAUWERS, J. ‘Les marées du port d’Ostende’. Annales des travaux publics de Belgique, 1930, pp. 591-640. 

6712 LEGER, L. Th. ‘Histoire, rôle et situation du port d’Ostende, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours’. Revue des questions scientifiques, 1908, pp. 498-523-593. 

6716 MAENHOUT, André. Symposiumdocument. Oostende, Oostendse Havengemeenschap, 1988, 182 p. 

6719 MEES, J.; SEYS, J en HASPESLAGH, J. De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. Oostende, VLIZ, 2002, 44 p. (VLIZ special publication 8) (Relaas VLIZ studiedag 8 december 2000, Duin en Zee (Oostende)). 

6720 ‘Note remise à M. le chevalier de Moreau, ministre de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics, concernant les nouvelles installations maritimes à établir à Ostende’. Bulletin mensuel de l’association commerciale, maritime, industrielle et agricole de l’arrondissement d’Ostende, 1885,8, pp. 173-176. 

6722 OUVRY, Robert. ‘Het schip A.I.A.’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 85-86. 

6728 ‘Un port industriel à Ostende’. Revue de la ligue maritime belge, XXV, 1925, 4, p. 74. 

6730 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Grote koopvaardijschepen in de haven van Oostende, historisch bekeken’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 101-113; 127-136. 

6732 VAN DE VOORDE, Brenda. Debat inzake veiligheid van de haven van Oostende, Gent en Antwerpen: een stand van zaken. Gent, UGent (Dissertatie aanvullende opleiding in maritieme wetenschappen), 2003. 

6733 VAN IMSCHOOT, Aug. ‘Le port d’Ostende. Des installations maritimes’. Bulletin mensuel de l’association commerciale, maritime, industrielle et agricole de l’arrondissement d’Ostende, 1889, 7, pp. 170-179. 

6734 VERBRUGGHE, T. Le service des paquebots entre Ostende-Douvres. Bruxelles, J. Strickaert-Descamps, 1900, 7 p. (ook in: Les installations maritimes, pp. 99-105).

7461 Jaarboek van de havens van Zeebrugge en Oostende. Antwerpen, De Lloyd, 2007.

7462 Jaarboek van de havens van Zeebrugge en Oostende. Antwerpen, De Lloyd, 2008.

7463 Jaarboek van de havens van Zeebrugge en Oostende. Antwerpen, De Lloyd, 2009.

7464 Jaarboek van de havens van Zeebrugge en Oostende. Antwerpen, De Lloyd, 2010.

7465 Jaarverslag Haven Oostende. Oostende, Stad Oostende, 2007, 49 p.

7466 PAUWELS, Elke. Shortsea shipping mogelijkheden in het Noordzeegebied: toegespitst op de havens van Oostende en Zeebrugge. Gent, UGent (Faculteit Rechtsgeleerdheid), 2007.

7467 ROGIE, H. ‘Haven Oostende krijgt zware klappen’. Neptunus, LII, 2009, p. 142.

7468 ROGIE, H. ‘Industriezone Plassendale vangt groei Oostendse haventrafiek op’. Neptunus, L, 2007, p. 94.

7469 ROGIE, H. ‘Les ports d’Ostende et de Zeebruges vont-ils fusioner?’. Neptunus, LII, 2009, p. 175.

7470 ROGIE, H. ‘Maritiem panorama: Belgische zeehavens groeien fors in 2007’. Neptunus, L, 2007, p. 161.

7471 ROGIE, H. ‘Maritiem panorama: Oostendse haventrafiek stagneerde in 2006’. Neptunus, L, 2007, p. 58

7472 ROGIE, H. ‘Maritiem panorama: quel avenir pour le traffic passagers d’Ostende?’. Neptunus, L, 2007, pp. 58-59.

7473 ROGIE, H. ‘Oostendse haven haalde recordcijfers in 2008’. Neptunus, LII, 2009, p. 44.

7474 ROGIE, H. ‘Vlaamse zeehavens haalden recordcijfers in 2008’. Neptunus, LII, 2009, p. 43.

7475 STUYCK, Raf. ‘Niet-alledaagse schepen in Oostende’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 6-7, 37-38, 66, 85, 126-127.

7476 Vlaams Gewest; Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Havenbedrijf Gent; et al. Port community services portal (PCSP) eindrapport. Antwerpen, 2008.

8496 ALLAERT, Georges. Oostende, de ‘miskende’ haven. Gent, Academia Press, 2013, 208 p.

8497 DE LATTE, Guido. Reders, bankiers en scheepsmakelaars in de Belle Époque. Scheepseigendom en scheepshypotheek in de registers van de Antwerpse hypotheekbewaring in de periode 1879-1908. Bijdrage tot de Belgische maritieme geschiedenis. Gent, Academia Press, 2014, X + 647 p.

8498 ‘DP2 Jack-Up vaartuig Neptune in de haven van Oostende (maart 2012)’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 88, pp. 14-16.

8499 GEVAERT, Ferdinand. ‘De metamorfose van de haven van Oostende: 27-33: de Pakketbotenkaai: van "Batterie de la Débarcadère" tot "Cruise kaai" (9-14 + slot)’. De Plate, XLI, 2012, 3, pp. 52-55; 7-9, pp. 151-158; 11, pp. 208-215; XLII, 2013, 2, pp. 32-37; 3, pp. 63-70; 5, pp. 113-120; XLIII, 2014, 2, pp. 54-59.

8500 HOUTHAEVE, Robert. ‘Boten in aanvaring’. Mandeldal, 1984, 12, p. 202.

8501 HOUTHAEVE, Robert. ‘Botsende schepen’. Mandeldal, 1984, 2, p. 38.

8502 L.R. ‘Agent maritime te Oostende’. Biekorf, 1996, 4, p. 379.

8503 LINET, Georges. ‘La malédiction du Fuel lourd!’. Neptunus, LV, 2012, 302, pp. 44-55.

8504 NEYTS, Dirk, MAES, Frank, MERCKX, Jean-Pierre, PIRLET, Hans. Maritiem transport, scheepvaart en havens. Ostend, VLIZ, 2015.

8505 ROGIE, Henri. ‘Belgische zeehavens licht achteruit in 2012’. Neptunus, LVI, 2013, 306, pp. 48-49.

8506 ROGIE, Henri. ‘Maritiem-industriële dynamiek van Oostende heeft nood aan forse impuls’. Neptunus, LV, 2012, 302, pp. 39-40.

8507 ROGIE, Henri. ‘Quo Vadis haven Oostende’. Neptunus, LV, 2012, 302, pp. 41-42.

8508 VAN COOLPUT, Luc. ‘Het eerste Oostends vrachtvoerend stoomschip: ss "Emma"’.  De Plate, XLI, 2012, 4, pp. 72-74.

8509 VAN GANSBERGHE, L. ‘Le port d’Ostende’. In: Les installations maritimes belges. Bruxelles, Imprimerie Jules Strickaert-Deschamps, 1900, pp. 79-98.