06. Visvangst en landbouw

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

visvangst

3064 ASAERT, Jacques. ‘En nog stierman Lèèze’. De Plate, XV, 1986, 1, p. 19.

3065 BAELS, Hendrik. De visscherijbelangen in het Belgisch Parlement. Oostende, Elleboudt, 1920, 20 p.

3066 BAELS, Hendrik. ‘Notre mer’. La Revue Belge, XIV, 1937, I-5, pp. 385-394.

3067 BAUWENS, John. ‘Ostende, centre de l'industrie nationale de la pêche belge’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d'Importation et d'Exportation, s.d., pp. 161-171.

3068 BLY, Frans. Een blik op de Noordzeevisserij. Antwerpen, 1912.

3069 BLY, Frans. Een paar bladzijden uit de geschiedenis onzer visscherij-nijverheid. Gent, 1911.

3070 BLY, Frans. Het zeevisschersbedrijf in België. Antwerpen, 1912.

3071 BLY, Frans. Onze zeil-vischsloepen: beschrijving van de zeil-vischsloep zooals die te Oostende, te Blankenberge en op De Panne in gebruik is. Gent, Siffer, 1902, 145 p. (Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en letterkunde. 6e reeks: Bekroonde werken, 30); 1910², 268 p.; 1920³, 237 p.; 1929?.

3072 BORREY, Raymond. Van boom tot schip, de bouw van een houten vissersvaartuig te Oostende in woord en beeld, met ruim 100 tekeningen van de auteur en een verklarende vakwoordenlijst. Oostende, De Plate, VIII, 1979, 4, 99 - XVI p.

3073 BORTIER, P. Faut-il laisser détruire la pêche maritime? Bruges, s.n., 1861.

3074 BOUCHERY, Albert. La pêche maritime en Belgique; aperçu historique présenté à la chambre de commerce d'Ostende (Assemblée générale du 24 mars 1925). Ostende, A. Bouchery, 1925, 22 p.

3075 DE BOCK, R. De laatste visschersschepen van de Vlaamse kust (voor de komst van den motor). (met teekeningen van Maurice Seghers). Antwerpen, De Sikkel, 1943, 52 p. + 24 platen.

3076 DEBROCK, Walter. ‘Een openbaring: de monsterrollen ter visserij (1818-1843/1860-1910)’. Het Visserijblad, LIV, 1987, 48, pp. 53-57.

3077 DE BROUWERE, Jan G. ‘Een vissersvloot verdwijnt’. De Plate, XXVII, 1998, 11, pp. 222-224.

3078 DECLEER, Roger. ‘België’s grootste vissersvaartuig in de vaart – O.297 Rubens’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1957, 348, pp. 124-126.

3079 DECLEER, Roger. ‘Bij een jubileum – Broeder Annobert (A. Broeckx)’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1948, 247, pp. 499-500.

3080 DECLEER, Roger. ‘Bij het afsterven van Adolf Acken’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XVIII, 10 (174), pp. 2-8.

3081 DECLEER, Roger. ‘Dr. Freiherr von Schoen: De Belgische visscherij’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIX, 4 (254), pp. 7-12; XXX, 2 (258), pp. 1-10.

3082 DECLEER, Roger. ‘De Belgische zeevisserij (april 1910)’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVIII, 5 (249), pp.1-10.

3083 DECLEER, Roger. ‘De koninklijke sloep Fabiola 0.1’. Sur l’eau, mei 1961, 398, pp. 236-238.

3084 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van machinist Paul Moerman’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXV, 5 (231), pp. 2-9.

3085 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van motorist Lucien V. Vanhoucke’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXII, 4 (208), pp. 6-12.

3086 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van motorist-eigenaar Georges Derycker’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXII, 2 (206), pp. 2-12.

3087 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van motorist-eigenaar Hector Vanneuville’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXV, 3 (229), pp. 2-7.

3088 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van reder-schipper Emiel Hennaert’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVIII, 1 (245), pp. 1-7.

3089 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van Roger A. Sanders, motorist-machinist’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXII, 5 (209), pp. 2-10.

3090 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper C. A. Cogghe’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 8 (202), pp. 5-10.

3091 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper Emile Duyck’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIII, 3 (217), pp. 2-8.

3092 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper Pierre Corveleyn’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIV, 6 (226), pp. 2-10.

3093 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper Verleene’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIV, 4 (224), pp. 2-9.

3094 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper-eigenaar Basiel Haelewyck’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XX, 8 (192), pp. 6-16.
 
3095 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper-eigenaar Hector E. Beyen’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXII, 7 (211), pp. 3-10.

3096 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper-eigenaar Isidoor Daems’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 7 (201), pp. 2-9.

3097 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper-eigenaar M. De Burchgraeve’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIV, 2 (222), pp. 7-11.

3098 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van schipper-werktuigkundige Karel Goutsmit’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, IXXX, 2 (252), pp. 1-8.

3099 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van sleepbootschipper A. Vereecke’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXV, 4 (230), pp. 2-10.

3100 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van stuurman Edouard J. Vanremoortel’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIII, 2 (216), pp. 6-12.

3101 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van stuurman Karel Velghe’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 4 (198), pp. 2-8.

3102 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van stuurman-tijdseiner C. Edouard Vandenabeele’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIII, 5 (219), pp. 2-9.

3103 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van visserij-kapitein Frans Hallemeesch’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XX, 6 (190), pp. 4-13.

3104 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van visserijkapitein Frans R. A. Pots’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 2 (196), pp. 3-11.

3105 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van visserijkapitein Roger Coulier’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXII, 9 (213), pp. 4-12.

3106 DECLEER, Roger. ‘De loopbaan van visserij-machinist Robert Demulder’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XX, 7 (191), pp. 3-8.

3107 DECLEER, Roger. ‘De nieuwe Johnny O.333 in de vaart’. Wandelaer et sur l’Eau, december 1960, 393, pp. 625-628.

3108 DECLEER, Roger. ‘De N.V. Motorvisserij 25 jaar oud’. Wandelaer et sur l’Eau, februari 1955, 323, pp. 81-83.

3109 DECLEER, Roger. ‘De O.81 John in de vaart’. Wandelaer et sur l’Eau, juli 1953, 302, pp. 347-350.

3110 DECLEER, Roger. ‘De O.151 Morgenster vervoegt de vloot’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1957, 348, pp. 123-124.

3111 DECLEER, Roger. ‘De O.298 – Van Dyck’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1950, 271, pp. 484-488.

3112 DECLEER, Roger. ‘De O.317 Belgian Lady te water gelaten’. Wandelaer et sur l’Eau, augustus 1959, 377, pp. 395-397.

3113 DECLEER, Roger. ‘De O.317 Belgian Lady in dienst’. Wandelaer et sur l’Eau, februari 1960, 383, pp. 68-71; april 1960, 385, pp. 175-176.

3114 DECLEER, Roger. ‘De O.320 Noordende III naar Afrika’. Wandelaer et sur l’Eau, augustus 1948, 245, pp. 399-401.

3115 DECLEER, Roger. ‘De rederij Motorvisserij M.V.’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 3 (197), pp. 2-9.

3116 DECLEER, Roger. ‘De unieke O.316 Belgian Skipper in de vaart’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1953, 307, pp. 495-498.

3117 DECLEER, Roger. ‘De Winston Spencer Churchill – O.157’. Wandelaer et sur l’Eau, juli 1947, 232, pp. 340-341.

3118 DECLEER, Roger. ‘De zilveren zeemansloopbaan van kapitein Arthur Allary’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 3 (177), pp. 2-10.

3119 DECLEER, Roger. ‘Expeditievoertuig O.320 Noordende III uit Congo terug’. Wandelaer et sur l’Eau, september 1949, pp. 400-401.

3120 DECLEER, Roger. ‘Familiekroniek: “Albert” Deschepper 1914-1992’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVII, 6 (244), pp. 11-12.

3121 DECLEER, Roger. ‘Familiekroniek: schipper E. Butseraen 1913-1991’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVII, 4 (242), pp. 11-12.

3122 DECLEER, Roger. ‘Harde klappen voor de vloot’. Sur l’eau, januari 1962, 406, pp. 25-27.

3123 DECLEER, Roger. ‘Het motorschip Julien Deweert’. Wandelaer et sur l’Eau, december 1956, 345, pp. 598-600.

3124 DECLEER, Roger. ‘Het S.S. Henri Deweert’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1948, 247, pp. 500-502.

3125 DECLEER, Roger. ‘In memoriam August Brunet’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1947, 235, pp. 490-491.

3126 DECLEER, Roger. ‘In memoriam Broeder Annobert’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 2 (176), pp. 1-3.

3127 DECLEER, Roger. ‘In memoriam Engelbertus Verleene’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XVIII, 1 (165), p. 14.

3128 DECLEER, Roger. ‘In memoriam Georges Rabaey, reder’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 9 (183), pp. 7-9.

3129 DECLEER, Roger. ‘In memoriam John Bauwens’. Wandelaer et sur l’Eau, september 1955, 330, pp. 397-398.

3130 DECLEER, Roger. ‘In memoriam kapitein Robert Rycx’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIV, 4 (224), pp. 1-2

3131 DECLEER, Roger. ‘James Ensor O.301’. Wandelaer et sur l’Eau, mei 1947, 230, pp. 104-105.

3132 DECLEER, Roger. ‘Kapitein ter visserij Robert Rycx’ uitzonderlijke loopbaan’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, IXX, 2 (176), pp. 4-15.

3133 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van chef-machinist Oscar Huys’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XX, 2 (186), pp. 5-14.

3134 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van Louis Nys’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXXI, 5 (261), pp. 1-7.

3135 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van schipper Louis Vanhove’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXXI, 6 (262), pp. 1-7.

3136 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van schipper Maurice Cloet’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXX, 1 (257), pp. 1-6.

3137 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van schipper-eigenaar Marcel Laplasse’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXI, 10 (204), pp. 3-8.

3138 DECLEER, Roger. ‘Loopbaan van schipper-eigenaar Gilbert A.Viaene’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 10 (184), pp. 9-15.

3139 DECLEER, Roger. ‘Motortreiler O.173 – Conficane verloren’. Wandelaer et sur l’Eau, augustus 1957, 353, pp. 416-417.

3140 DECLEER, Roger. ‘Nieuwe diepzee-motortreiler inde vaart (O.335 Charvic)’. Wandelaer et sur l’Eau, februari 1951, 275, pp. 79-81.

3141 DECLEER, Roger. ‘Nieuwe middelslagtreiler in de vaart (0.243. Marie-Paule)’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, IV, 1 (25), pp. 5-6.

3142 DECLEER, Roger. ‘Nieuwe prachteenheid voor onze visserijvloot, O.328 Ramskapelle’. Wandelaer et sur l’Eau, juni 1949, pp. 272-277.

3143 DECLEER, Roger. ‘O.311 Victor Billet’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1947, 229, p. 143.

3144 DECLEER, Roger. ‘Opmerkingen over de toestand der zeevisserij in België (1898)’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XX, 5 (189), pp. 13-14.

3145 DECLEER, Roger. ‘Pasteur – O.85’. Wandelaer et sur l’Eau, augustus 1947, 233, pp. 396-397.

3146 DECLEER, Roger. ‘Pastoor Pype’. Wandelaer et sur l’Eau, december 1947, 237, pp. 588-589.

3147 DECLEER, Roger. ‘Plechtige tewaterlating van de 0.127. Okeanos’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, III, 4 (18), p. 5.

3148 DECLEER, Roger. ‘Rampzalig einde van de O.315 Beatrix-Fernande’. Wandelaer et sur l’Eau, februari 1956, 335, pp. 77-79.

3149 DECLEER, Roger. ‘Robert Rycx, 80 jaar jong’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXIV, 2 (222), pp. 1-7.

3150 DECLEER, Roger. ‘Schipper Pots aan de eer (O.236 Henriette)’. Wandelaer et sur l’Eau, maart 1952, 288.

3151 DECLEER, Roger. ‘Tewaterlating van de motortreiler 0.83. Surveyor’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, VI, 2 (46), s.p.

3152 DECLEER, Roger. ‘Tewaterlating van de O.81 John’. Wandelaer et sur l’Eau, november 1952, 296.

3153 DECLEER, Roger. ‘Treiler O.80 – Duchesse de Brabant’. Wandelaer et sur l’Eau, oktober 1956, 343, p. 502.

3154 DECLEER, Roger. ‘Uit de loopbaan van schipper Joris Haelewyck’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVIII, 2 (246), pp. 1-7.

3155 DECLEER, Roger. ‘Visserij-aalmoezenier E. H. J. Corneillie op “rust”’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXVIII, 3 (247), pp. 1-2.

3156 DECLEER, Roger. ‘Visserij-kapitein Frederick Frans Vanderwal’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 5 (179), pp. 2-4.

3157 DECLEER, Roger. ‘Vloot van 8 vissersvaartuigen naar Argentinië’. Wandelaer et sur l’Eau, december 1951, 285, pp. 558-559.

3158 DECLEER, Roger. ‘Zeeman en schipper ter visserij Richard J.G.Verburgh’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XIX, 7 (181), pp. 2-11.

3159 DE HAECK, M. ‘La grande pêche du hareng et la conserverie belge’. Nationaal congres van de zee, Antwerpen, 17-19 april 1937, pp. 127-132.

3160 DE KINDER, Roger. ‘Met vissers op IJslandvaart’. A.B.C., 1956, 5-6-7, s.p.

3161 DELEPHINE, Berthe. ‘Le Fabiola O.1’. Ostend Flash, IV, 1961, 5, p. 23.

3162 DE MULDER, A. ‘Belgische Zeevisserij onder de bezetting’. Het Visserijblad, LI, 1984, pp. 19-23. 3163 DE SMET, Jos. ‘Onze zeevisscherij in 1810’. Biekorf, XXXV, 1929, 11, p. 333.

3164 DESNERCK, Gaston en DESNERCK, Roland. Vlaamse visserij en vissersvaartuigen. Oostduinkerke, Desnerck; Handzame, Dewilde, 1974-1976, 2 dl., 256 + 543 p.

3165 DESNERCK, Roland. De Oostendse visserij. (met foto's van Maurice Antony, Pierre Buchmuller, Henri Dangez, e.a.). Brugge, Jempie Herrebout, 1986, 159 p.

3166 DE SPOT, E. ‘Een kantezetter’. Biekorf, XXXV, 1929, pp. 167-171.

3167 DE SPOT, Ernest M. A. Vlaamsche Zeevischers. Kortrijk, Zonnewende, 1942.

3168 DEVENT, Georges. De Vlaamse zeevisserij. Brugge, Van de Wiele, 1989, 208 p.

3169 DEZUTTERE, Charles et VERMAUT, Robert. Enquête sur la pêche maritime en Belgique. Etude Economique de la Pêche Maritime. Etude Sociale de la Pêche Maritime. Bruxelles, 1909-1914, 2 vol.

3170 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De doop van een visserijschip op onze kust, anno 1982’. De Plate, XI, 1982, p. 168.

3171 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het korte levensverhaal van de “Paster Pype I”’. Neptunus, XXXIX, 1996, 1, pp. 9-11.

3172 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het tweede visserijwachtschip “Ville d’Anvers”’. De Plate, VII, 1978, pp. 107-108.

3173 DREESEN, Jan-Baptist. ‘In memoriam Broeder Annobert’. De Plate, XII, 1983, p. 246.

3174 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Redding bemanning van de visbak O.165 te Ymuiden (1885)’. De Plate, XXII, 1993, pp. 79-80.

3175 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Wat gebeurde er met het schip de “Paster Pype I”?’. De Plate, XXV, 1996, pp. 19-20.

3176 E. W. ‘De vischmijn’. Zondagsvriend, 1935, pp. 250-251.

3177 E.W. ‘Visschers varen uit’. Zondagsvriend, 1935, pp. 122-123, 170-171.

3178 EVRARD, E. ‘Apostolatus Maris’. Ostend Flash, 1959, 6, p. 25.

3179 FALISE, Jean-Pierre. ‘De scheepsramp van juli 1924’. De Plate, XIV, 1985, p. 261.

3180 FILLIAERT, J. ‘Garnalen(vangst)’. Biekorf, XLVIII, 1947, pp. 120-128, 153-157.

3181 FONTEYNE, Jaak. ‘Het “Vismijn”-gebeuren’. Open Monumentendag, 1991, pp. 7-9.

3182 FONTEYNE, Jaak. ‘Vismijn en haven’. Gidsenkrantje Lange Nelle, II, 1990, pp. 17-18, 25-27.

3183 GERYL, A. en BONTE, J. ‘De geschiedenis van de visserij-wachtschepen’. Schuttevaer, XI, 1978-1979, 4-5-6.

3184 GILIS, Charles. La pêche crevettière sur la côte belge: son évolution au cours des annees 1935-1951 et son influence sur le stock de la crevette. De garnalenvisserij op de Belgische kust: haar evolutie in de loop van de jaren 1935-1951 en haar invloed op de garnalenstapel. Ostende, s.n., 1952, 55 p. (Mémoire de l’Institut d' études maritimes, 8).

3185 HALEWIJCK, Raoul. ‘Reparquage de crustacés vivantes. Homards et langoustes. Huîtres d’Ostende’. Journal des voyages, 1961, 231-232, pp. 87-90.

3186 HALEWYCK, R. ‘Résultats des Expériences de Culture des Huitres au Bassin de chasse d’Ostende’. In: Verslagen van het 1e Internationaal Congres van de Zee, Oostende, 11-14 september 1936. S.l., s.n., 1936, pp. 346-348.

3187 HALEWYCK, Raoul en HOSTYN, Norbert. Oostends oesterboek, historiek van de Oostendse oesterteelt vanaf de 18e eeuw tot op heden. Oostende, De Plate, 1978, 68 p.

3188 HALEWYCK, Raoul. ‘De Oesterputten van Oostende’. De Plate, 1981, p. 73.

3189 HENNEBICQ, L. ‘La pêche et les pêcheurs’. Mouvement Maritime, 1905.

3190 HOSTYN, Norbert. ‘De oesterputten Pollet anno 1806’. De Plate, X, 1981, p. 189. 3191 HOSTYN, Norbert. ‘De oesterputten van Oostende in de 18de eeuw’. Het Visserijblad, IL, 1982, 49, pp. 138-139.

3192 HOVART, Pierre. ‘De Zeevisserij te Oostende’. West-Vlaanderen werkt, XXXII, 1991, pp. 225-227.

3193 HOVART, P; VAN DAMME, E. en VYNCKE, W. Een studie van het lossen van vis te Oostende. 1967.

3194 HOVART, Pierre. Volksgeloof in de zeevisserij. (cartoons: William Lievens). Brugge, M. van de Wiele; Oostende, Fifty-one club, 1991, 71 p.

3195 HUBRECHTSEN, Freddy. ‘Het visje wordt duur betaald’. De Plate, XX, 1991, p. 140. 3196 Installation de la pêche maritime. Rapport de la Commision d'études. Ostende, Van Graefschepe, 1907, 54 p.

3197 JAMBERS, Gussy. Le Pêcheur, Nos Pêcheurs et nos Pêcheries maritimes, Le passé. Le présent. Brussel, Ed. du cercle d'Art, 1942.

3198 JANSOONE, Roger. Het laatste bolwerk van de jager: beknopte geschiedenis van de Vlaamse zeevisserij. Brussel, Ministerie van Landbouw, 1994, 127 p.

3199 JANSSENS, F. ‘L'Industrie belge de la pêche. Le commerce de poissons’. IIIde Internationaal congres van de zee, Oostende, 18-22 juli 1946, pp. 101-114.

3200 KLAUSING, Jef. ‘De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en wereldoorlog I’. Ostendiana, I, 1972, pp. 93-110.

3201 KLAUSING, Jef. Een SOS van de Belgische zeevisserij: een nijverheid vecht voor haar bestaan - Un SOS de la pêche maritime belge: une industrie lutte pour son existence. S.l., s.n., s.d., 56 p.

3202 KLAUSING, Jef. ‘Het zeevisserijbedrijf en de werkverruiming in West-Vlaanderen’. Brugge, Provinciaal Bestuur, 1951, 1, 172 folio's.

3203 KLAUSING, Jef. ‘IJsland: romantiek rond een epos’. Ostend Flash, II, 1959, 5, pp. 16-17.

3204 KLAUSING, Jef. ‘Oesterputten te Oostende in 1902’. De Plate, V, 1975-1976, 4, p. 5; 5, p. 11; 6, p. 12; 7, p. 7; 8, pp. 11-12.

3205 KLAUSING, Jef. ’12 maart 1906: vreselijk drama voor Oostende O.233 “De Matigheid”’. ’t Beertje, 1987, pp. 89-107.

3206 La pêche à Ostende depuis un siècle. Ostende, A. Leys, 1931, 32 p.

3207 La pêche maritime en Belgique; aperçu historique présenté à la chambre de commerce d' Ostende. Ostende, Bouchery, 1925, 22 p.

3208 La pêche maritime; l’aquarium. Bruxelles, Bourlard & Havaux, 1885, 63 p.

3209 LANSZWEERT, E. ‘Les bancs d’ huitres devant Ostende’. Annales de la société royale zoologique et malacologique de la Belgique, III, 1868, p. XVII.

3210 LANSZWEERT, J.B.; SERRUYS, Jacques et VANCLEEMPOEL, J.-M. Mémoire présenté au Roi sur la pêche nationale: West-Flandre 1817. Ostende, P. Scheldewaert, 1817, 57 p.

3211 LAPLASSE, A. ‘Met de 0.250 naar IJsland’. Contactblad Vrije Visserijschool “Paster Pype”, XXV, 1 (227), pp. 6-13; 2 (228), pp. 3-6.

3212 LAUWERS, Ward. ‘Arsène Blondé, kapitein ter zeevisserij’. Ostend Flash, II, 1959, 9, pp. 4-5.

3213 LECOINTE, A. La pêche maritime en Angleterre et la pêche maritime à Ostende. Oostende, 1884.

3214 LEFEVRE, Gustaaf. ‘The flemish fishing industry’. In: The Belgian Littoral, Antwerpen, De Sikkel, s.d., pp. 51-53.
3215 LELOUP, Eugène. Les apports d' esprots de langoustines et de calamars dans les ports belges. De aanvoer van sprot, langoestin en pijlinktvissen in de Belgische havens. Oostende, s.n., 1955, 13 p.

3216 ‘Le rôle du commerce spécialisé dans la distribution du poisson en Belgique’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 169-179.

3217 LOMBAERT, M. ‘De Belgische vischhandel aan de kust en in het binnenland’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 187-190.

3218 LOONTIENS, Carlo. Een eeuw zeevisscherij te Oostende. Oostende, Hof’s boek- en steendrukkerij, 1930, 32 p.

3219 LOONTIENS, Carlo. La pêche à Ostende depuis un siècle. Ostende, Impr. Leys, 1930, 30 p.

3220 LOY, Marc. ‘Leon Inghelbrecht : schipper en schepper’. Het Visserijblad, LVII, 1990, 8, pp. 34-36.

3221 ’Magister. Er was eens een vrouwelijk matroosje. Het geval van Liliane Saudemont en de Belgische wetgeving’. Ostend Flash, IV, 1961, 2, p. 40.

3222 MENU, C. ‘De positie van de Belgische visserij ten overstaan van Benelux’. IVde Internationaal congres van de zee, Oostende, 20-23 juli 1951, pp. 196-201.

3223 MEYNNE, A. Lettre à Ch. Rogier sur la pêche maritime. S.l., s.n., 1858.

3224 ‘Mingelmaren: Bestaat te Oostende het woord Vetvisch?; Welke visch noemt men te Oostende Mooi-meisje?. Rond den Heerd, VIII, 1897, 7, pp. 111-114.

3225 MONTENY, Fernand. ‘Lapnamen bij de Oostendse visserij’. De Plate, II, 1972, p. 11.

3226 MUSIN, Auguste et MUSIN, François. La pêche nationale belge. (16 planches coloriées avec texte explicatif). Bruxelles, Litho-Peinture, s.d., 15 p.

3227 MUSSCHOOT, Dirk. De kustvisser vertelt over het leven in zee en op het strand. Doornik, Casterman, 1987, 54 p.

3228 MUYLAERT, W. ‘Guido Gezelle, Pastoor Pype en de Oostendse visserij’. Het Visserijblad, LVII, 1990, 1, pp. 27-29.

3229 Nota over de overheidssteun aan de visverwerkene nijverheid. Oostende, Bedrijfsraad voor de Visserij Oostende, 1964, 6 p.

3230 ’Notre commerce de poisson de mer’. Belgique Maritime; coloniale et économique 21 mai 1922, 22, col. 467-472.
3231 ‘Oostendse vismijn moderniseert verder: renovatie van de feitelijke vismijn en 135 pakhuizen’. West-Vlaanderen werkt, 1992, 1, pp. 39-40.

3232 Ostende, le port. Ostende, Poirette, 1936, 59 p.

3233 PAUWAERT, M.C. ‘La mise en service du O.81 John’. Wandelaer et sur l’Eau, juli 1953, 302, pp. 345-347.

3234 ‘Peilboot Paster Pype’. Wandelaer et sur l’Eau, juli 1949, pp. 290-297.

3235 PINCKET, Pierre. Schipper Pincket. Oostende, Eigen Beheer, s.d., s.p.

3236 POITIER, Ch. Construction d’une nouvelle minque, port de pêche et cale sèche; projet. Ostende, A. Van Graefschepe, s.d., 5 p.

3237 POPPE, Marcel. ‘België op de wereldzeeën’. West-Vlaanderen werkt, september-oktober 1982, 4. (dossier West-Vlaanderen maritiem).

3238 POPPE, Marcel. ‘Opkomst, bloei en verval van de stoomvisserij te Oostende’. Het Visserijblad, XXXI, 1964, 52, pp.19-23; 1965, 1, pp.10-13; 1965, 2, pp.14-16.

3239 POPPE, Marcel. Van mannen en de zee: een eeuw Vlaamse zeevisserij 1875 – 1975. (met een voorwoord van Frank Edebau). Oostende, Nieuwsblad van de Kust, 1977, 60 p. ; 1982², 64 p.

3240 PYPE, Henri (‘Pastor’). Over visscherij. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1911, 122 + 14 p.

3241 PYPE, Henri. ‘La pêche maritime’. In: La mer; guide du touriste et du ville légiateur au littoral belge. Bruxelles, Touring Club de Belgique, 1922, pp.143-165.

3242 Rapport de la Commission d'études des Installations de la pêche maritime de la Ville d'Ostende. Ostende, A. Van Graefschepe, 1907, 54 p.

3243 ‘Renovatie vismijn Oostende: 1991’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 1, pp. 37-38.

3244 ROGIE, Henri. ‘1992 was een crisisjaar voor Belgische zeevisserij’. Neptunus, XXXVI, 1993, 1, pp. 63-65.

3245 ROGIE, Henri. ‘1994: crisisjaar voor Belgische zeevisserij’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 2, pp. 115-116.

3246 ROGIE, Henri. ‘Actuele problemen omtrent het Belgische visserijbeleid’. Neptunus, XXX, 1983, 4, pp. 29-30.

3247 ROGIE, Henri. ‘Belgische IJslandvisserij deint langzaam uit’. Neptunus, XXX, 1983, 1, pp. 32-34.

3248 ROGIE, Henri. ‘Belgische Zeevisserij gaat teloor’. Neptunus, XXXVI, 1993, 3, pp. 48-49.

3249 ROGIE, Henri. ‘Belgische zeevisserij in het nauw’. Neptunus, XXXVIII, 1995, 1, pp. 45-46.

3250 ROGIE, Henri. ‘Belgische zeevisserijvloot naar langzame dood?’. Neptunus, XXXV, 1992, 4, p. 45.

3251 ROGIE, Henri. ‘Onze IJslandse visserijcampagnes nemen geleidelijk af’. Neptunus, XXX, 1983, 5, pp. 33.

3252 ROGIE, Henri. ‘Radioscopie van de Belgische visserijvloot in 1982’. Neptunus, XXX, 1983, 3, pp. 19-24.

3253 ROGIE, Henri. ‘Radioscopie van de Belgische zeevisserij’. Neptunus, XXXI, 1984, 3, pp. 19-22.

3254 ROGIE, Henri. ‘Radioscopie van de Belgische zeevisserijvloot: evolutie tijdens 1984’. Neptunus, XXXII, 1985, 1, pp. 39-42.

3255 ROGIE, Henri. ‘Vlaamse vissersvloot verliest aan rendement’. Neptunus, XXXVI, 1993, 2, pp. 34-35.

3256 ROGIE, Henri. ‘Voor de Belgische zeevisserijvloot stond 1984 in het teken van de modernisering’. Neptunus, XXXI, 1985, 6, pp. 7-8.

3257 ROGIE, Henri. ’Maritiem panorama: Belgische visserij kende in 1990 een vrij moeilijk jaar’. Neptunus, XXXIV, 1991, 6, pp. 23-24.

3258 ROGIE, Henri. ’Voor de Belgische zeevisserij was 1983 een goed jaar’. Neptunus, XXXI, 1984, 1, pp. 49-51.

3259 ROGIE, Henri. ‘Herwaardering Belgische vissersvloot op komst?’. Neptunus, XXXVI, 1993, 4, pp. 42-43.

3260 ROGIE, Henri. ‘Zeevisserijsector primordiaal voor Westvlaamse economie’. Neptunus, XXX, 1983, 1, p. 31.

3261 SCHILTZ, Marcel. Naufrages. Bruxelles, Goemaere, 1943, 249 p.

3262 SERIE, Eddy. Nachten op zee: een boeiende schets van de Vlaamse naoorlogse kustvisserij. Oostende, Vriendenkring Noordzee-Aquarium, 1994, 213 p.

3263 Station de recherches relatives à la pêche maritime à Ostende. Roulers, De Meester, s.d. (Travaux de la Station de recherches relatives à la pêche maritime à Ostende).

3264 TANGHE, Monique. Enquête bij reders en scheepsjongens in de Belgische zeevisserij: het ‘Fonds voor scheepsjongens’; de visserij, nu en in de nabije toekomst. Oostende, Dienst voor de Zeevisserij, 1977, 76 fols.

3265 Travaux de la station de recherches relatives à la pêche maritime à Ostende, I-II-III. Ostende, G. Bots, 1905-1908, 109 + 76 + 72 p.

3266 UGEUX, E. ‘Trois chalutiers ostendais ravitaillent le Bas-Congo en poissons’. Revue Coloniale Belge, 1955, 229, pp. 256-257.

3267 VANALDERWEIRELDT, Edouard. ‘De geschiedenis der Oostendse vismijnen’. Ostend Flash, III, 1960, 7, p. 39.

3268 VANALDERWEIRELDT, Marcel. ‘Het epos der Vlaamse IJslandvaarders’. Het Visserijblad, LIV, 1987, 48, pp. 72-75.
 
3269 VAN COOLPUT, Louis. ‘De Oostendse Schoener St. Pierre & St. Paul’. Sirene: maritiem tijdschrift, september - oktober 1998, 193, pp. 24-30.

3270 VANDECASTEELE, Louis. ‘De Oostendsche Rederij N.V.: 1921-1950’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1980, 20 p.

3271 VANDECASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij 1945’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1990, pp. 99-112.

3272 VANDECASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1946’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1991, pp. 25-36.

3273 VANDECASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende het jaar 1950’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1995, pp. 1-30.

3274 VANDECASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1953’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1998, pp. 3-30.

3275 VANDECASTEELE, Louis. ‘Chronologische gebeurtenissen in de visserij gedurende 1947’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1992, pp. 32-64.

3276 VANDECASTEELE, Louis. ‘De Belgische visserij gedurende 1949’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1994, pp. 3-34.

3277 VANDECASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1948’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1993, pp. 3-25.

3278 VANDEKERCKHOVE, Flor. Zout op je huid; een niet-ekonomisch pleidooi voor het behoud van de Vlaamse visserij: een pamflet. Oostende, De Lachende Visch, 1993, 12 p.

3279 VAN DEN WOUWER, A. Verslag over de visscherij in verband met den vischhandel. Antwerpen, 1925.

3280 VAN HOUTRYVE, A. ‘Ontstaan en ontwikkeling van de Vlaamse vishandel’. Ostendiana, I, 1972, pp. 189-194.

3281 VANNESTE, O. en HOVART, P. La pêche maritime belge. Etude économique. Brugge, 1959.

3282 VANNESTE, Olivier en HOVART, Pierre. De Belgische zeevisserij: een ekonomische studie. Brugge, Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, 1959, 357 p.

3283 VAN OYE, Paul. ‘De visscherij rond IJsland’. Akademie der Marine van België, Mededeelingen, II, 1938-1939, pp. 230-245.

3284 VAN ROOSE, W. ‘De Belgische zeevisserij’. West-Vlaanderen werkt, september-oktober 1982, 4. (Dossier West-Vlaanderen maritiem).

3285 VELTHOF, G. ‘La pêche maritime et la minque d’Ostende’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d’Importation et d’Exportation, 1932, pp. 181-183.

3286 VELTHOF, G. ‘Le port de pêche et le minque’. Marine, XXXIX, 1939, pp. 96-97.

3287 VERBANCK, F. ‘Herinneringen aan de oude vismijn rond de Eerste Wereldoorlog’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, 29 p.

3288 VERBANCK, Richard. ‘1941-1945. Hoe zat het met de vis?’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1987, pp. 31-79.

3289 VERBANCK, Richard. ‘De laatste jaren van de oude vismijn’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1975, pp. 1 - 43.

3290 VERBANCK, Richard. ‘Rond de oude vismijn’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1971, 8 p.

3291 VERBEKE, N. Evolutie van enkele belangrijke karakteristieken in de Belgische zeevisserij. Brussel, 1980.

3292 VERBRUGGHE, Leonce. ‘Abrégé de l'histoire de la pêche en Belgique’. In: VANDEPUT, H.: Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d'Importation et d'Exportation, pp. 173-179.

3293 VERBRUGGHE, Leonce. De zeevisscherij: de Roode Vloot. Brussel, De Wilde Roos, 1923, 56 p.

3294 VERBRUGGHE, Leonce. Die Belgische Seefischerei, mit einer Karte und 30 Abbildungen im Text und auf 9 Tafeln. Stuttgart, E. Schweitzerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 1932, IV + 39 + 8 p. (Handbuch der Seefischerei Nordeuropas, Band VII. Die Seefischerei der westeuropaïschen Länder, Heft 3).

3295 VERBRUGGHE, Leonce. La pêche maritime: la Flotte Rouge. Bruxelles, L’Eglantine, 1923, 48 p. + 8 p.

3296 VERSCHELDE, R. ‘Quelques considérations sur le contingentement des importations de poisson’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 166-168.

3297 VILAIN, Omer. ‘Het schip moet een naam hebben’. De Plate, III, 1973-1974, 4, pp. 5-6.

3298 VLIETINCK, Edward and LEURS, Stan. ‘Chippings of history’. In: The Belgian Littoral. Antwerp, De Sikkel, s.d., pp. 31-36.

3299 ‘Vuurtorense garnaalkruiers bestaan 15 jaar’. Het Visserijblad, LIV, 1987, 31, pp. 4-5.

3300 WEISE, Rudolf. ‘Zeelui van bij ons (1). Schipper Camiel, Achiel Cogghe’. De Plate, XXVII, 1998, 11, pp. 213-221.

3301 WILLEMS, C. en KESTELOOT, F. ‘De zeevischhandel aan de kust’. Iste Internationaal congres van de zee, Oostende, 11-14 september 1936, pp. 185-186.

3302 WILLEMS, H. ‘De wisselvalligheden der garnaalvisscherij’. Nationaal congres van de zee, Antwerpen, 17-19 juli 1937, pp. 183-186.

3303 WITTEVRONGEL, A. De Belgische zeevisserij in het kader van de huidige economische ontwikkeling. Oostende, Rederscentrale, 1969, 15 p.

6128 BONNEVIE, Jacques. ‘Paster Pype’. Open monumentendag, 1999, p. 79. 

6129 DANGEZ, Henri en VANDEKEERE, William. Op visvangst in de Noordzee. S.l. Tongerlo, St.-Norbertus Boekhandel, s.d. 32 p. (Land en Volk, vierde reeks, 2).

6130 Een alternatief voor de Vlaamse vissersvloot. Project Cogito. Oostende, s.n., s.d.

6131 KERCKHOF, Francis. ‘Is er nog toekomst voor de Ostendaise’. Open Monumentendag, 1997, pp. 20-23. 
 
6134 NEYTS, Freddy. De Belgische zeevisserij: toestand en vooruitzichten. Brussel, VUB (OLV – Economische Wetenschappen), 1969, 171 p.

6135 POLK, P. ‘Oesters van weleer: een historische schets van de oesterkweek in de Oostendse Spuikom’. In: MEES, J., SEYS, J. en HASPESLAGH, J. (eds.), De Oostendse Spuikom: historiek, onderzoek en perspectieven. VLIZ Special Publication 8 (2002).

6137 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende het jaar 1954’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1999, pp. 3-42.

6138 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende het jaar 1955’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 2000, pp. 3-42.
 
6140 VAN HYFTE, Ivan. ‘Mariakerkse strandvisserij’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 251-253.

6736 Belgische zeevisserijatlas. Oostende, Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent. Rijksstation voor Zeevisserij, 1966-1980. 

6737 BEUN, Jacques. Van kant tot wal. Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum, 2001, 24 p. 

6738 DOUVERE, F.; BELPAME, K.; VANHULLE, A. MAES, F. ‘Plaats van de visserij in een geïntegreerd marine beleid’. In: REDANT, F.; LUYSSAERT, S.; MEES, J. en SEYS, J. In het oog van de storm: de Vlaamse visserij op de drempel van de 21ste eeuw. Oostende, VLIZ (VLIZ Special Publication, 21), 2005, pp. 10-16. (17/3/2005, Knokke-Heist, CLO-SDVO-VLIZ). 

6739 GEVAERT, H. De Oostendse Rederij: De Rode Vloot. Oostende, 1920, 56 p. 

6740 GILIS, Charles. Voordrachten in verband met de zeevisserij. De Haring: zijn biologie, visserij en economische waarde; De overbevissing en de middelen om ze te bestrijden. Brugge, Provinciebestuur West-Vlaanderen, 1957, 50 p. 

6741 LELOUP, Eugène en GILIS, Charles. Belgische zeevisserijatlas. Oostende, Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Commissie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in de zeevisserij, 1962-1966. 

6742 LELOUP, Eugène en GILIS, Charles. Belgische zeevisserijatlas 1957-61. Oostende, Ministerie van Landbouw. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Commissie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek in de zeevisserij, 1961, 86 p. 

6743 MAES, F. ‘Stromingen in het juridisch denken over visserij en visserijbeheer’. In: REDANT, F.; LUYSSAERT, S.; MEES, J. en SEYS, J. In het oog van de storm: de Vlaamse visserij op de drempel van de 21ste eeuw. Oostende, VLIZ (VLIZ Special Publication, 21), 2005, pp. 3-9. (17/3/2005, Knokke-Heist, CLO-SDVO-VLIZ). 

6744 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1956’. Ter Cuere Jaarboek 2002, pp. 3-42. 

6745 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1957’. Ter Cuere Jaarboek 2003, pp. 3-36. 

6746 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1958’. Ter Cuere Jaarboek 2004, pp. 3-34. 

6747 VANDE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1959’. Ter Cuere Jaarboek 2005, pp. 3-34. 

6748 VERBEIREN, Marc. Waterkwaliteit en visbestand van het kanaal Gent-Brugge-Oostende. Wolvertem, Verbeiren, 2006, 6 p.

7479 BEHIELS, Sara. Een studie van de Belgische zeevisserij, toegepast op tong (Solea solea) en schol (Pleuronectes platessa). Gent, Hogeschool Gent (departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur, opleiding Agro-en biotechnologie), 2008, 55 p. 

7480 COELUS, Robert. ‘Maritieme Cultuur’: van Zeesymfonie tot Museumhaven’. Het Visserijblad, 2008, 11, pp. 29-31.

7481 De Belgische haringcampagne in de sector Sandettie van 1930 tot 1960. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1962, 56 p.

7482 DEBO, Rita. ‘De Oostendse oesterputten’. Lange Nelle, XIX, 2007, pp. 4-7, 30-31, 51-52.

7483 ‘De Rode Vloot als visserijpionier’. Het Visserijblad, 2009, 6, pp. 15-16, 21-22.

7484 ‘De vruchten van de zee – Historiek van de Ostendaise’. De Grote Rede, 2009, 25, p. 24

7485 ‘Een vloot in de overgang’. Het Visserijblad, 2008, 12, pp. 3-5.

7486 GILIS, Charles. De haringcampagne 1957-1958. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1958, 33 p.

7487 GILIS, Charles. De haringcampagnes. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1961, 74 p.

7488 GILIS, Charles. De haringcampagne 1962-63. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1963, 22 p.

7489 GILIS, Charles. De haringcampagne 1963-64. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1965, 26 p.

7490 GILIS, Charles. De haringcampagne 1964-65. Oostende, Zeewetenschappelijk Instituut, 1965, 24 p.

7491 ‘ILVO presenteert alternatieve visserijmethoden’. Het Visserijblad, 2009, 2, pp. 3-4.

7492 LESCRAUWAET, Ann-Katrien en DEBERGH, Heidi. ‘Een kilo visserijstatistieken alstublieft’. De Grote Rede, 2009, 25, pp. 16-22.

7493 MAERTENS, Tim. De Oostendsche Reederij NV (1921-1951) in het kader van de Belgische zeevisserij. Brussel, VUB, 2008, XXX p.

7494 ‘Musselboot I: eerste Vlaams mosselschip’. Het Visserijblad, 2007, 7, p. 12.

7495 POPPE, M. ‘De kapitaalvorming in de Belgische Zeevisserij, uit het Visserijblad van 4 januari 1957’. Het Visserijblad, 2007, 1, pp. 20-21.

7496 ‘Puruslabel goede zaak voor de garnaalvisserij’. Het Visserijblad, 2007, 7, pp. 8-9.

7497 SORGELOOS, Patrick. ‘Weinig perspectieven voor grootschalige aquacultuur aan de kust’. Het Visserijblad, 2007, 10, pp. 3-6.

7498 ‘Strandvisserij nog lang niet uitgestorven’. Het Visserijblad, 2007, 6, pp. 24-26.

7499 SURMONT, Joris. Door de mazen van het net. Soest, Boekscout, 2010, 139 p.

7500 VAN DE CASTEELE, Louis. ‘De Belgische vissersvloot in 1960’. Ter Cuere Jaarboek 2006, 2007, pp. 7-16.

7501 VAN DE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de Belgische visserij gedurende 1961’. Ter Cuere Jaarboek 2007, 2008, pp. 5-40.

7502 VAN DE CASTEELE, Louis. ‘Gebeurtenissen in de Belgische visserij gedurende 1962’. Ter Cuere Jaarboek 2009, 2010, pp. 109-134.

7503 VANDE CASTEELE, Louis en ENEMAN, Eddy. Oostendse Middenslagtreilers na WO 1940-1945. Oostende, Vriendenkring van het Noordzeeaquarium, 2010, 544 p.

7504 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Het leven en de werken van Arseen, alias Tsjène Blondé’. Het Visserijblad, 2011, 11, pp. 5-11.

7505 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Twintig jaar in beeld (visserij)’. Het Visserijblad, 2007, 1, pp. 24-27.

8510 CHAINEUX, Marie-Claire et CHARLIER, Roger-H. ‘Fisherman cavalry’. Journal of Coastal Research, XXXII, 2016, 2, pp. 434-443.

8511 DAVID, Guy en VANDENDRIESSCHE, Karina. Vismijn Oostende 1974. S.l., Guy David, 2011, 112 p.

8512 DE CLERCK, Rudy. ‘De Oostendse zeevisserij een eeuw geleden 1913-2013’. De Plate, XLII, 2013, 10, pp. 209-212.

8513 DE CLERCK, Rudy. De West-Vlaamse visverwerkende industrie in de periode 1880-1930. Oostduinkerke, De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum, 2012, 76 p.

8514 ‘Een groene toekomst kan niet zonder blauw!’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 89, pp. 32-33.

8515 HALEWYCK, R. ‘Résultats des expériences de culture des huîtres au bassin de chasse d’Ostende’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 346-348.

8516 ‘Het spoorvervoer der zeevis: verslag der Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 152-159.

8517 HOUTHAEVE, Robert. ‘Goede visvangst’. Mandeldal, 1984, 2, p. 39.

8518 JANSOONE, Roger. ‘Naklank van "de wonderbare visvangst"’. De Plate, XLIII, 2014, 5, pp. 134-143.

8519 ‘KIMO project’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 89, pp. 6-7.

8520 LANSZWEERT, Willem, STEVENS, Ineke en VAN MOERBEKE, Katrien. Zeevisserij aan de Vlaamse kust. Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2013, 192 p.

8521 ‘Le rôle du commerce spécialisé dans la distribution du poisson en Belgique’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 169-179.

8522 LESCRAUWAET, Ann-Katrien, DEBERGH, Heidi en ERVYNCK, Anton. Abstractenboek studiedag 'vissen in het verleden: een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij'. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2012.

8523 LOMBAERT, M. ‘De Belgische vischhandel aan de kust en in het binnenland’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 187-190.

8524 MOULINIER, Henri. Essor et déclin de la pêche industrielle à La Rochelle (1871-1994). La Rochelle, Ecole doctorale lettres, pensée, arts et histoire, 2014.

8525 PIRLET, Ruth. ‘Historiek van de ‘Ostendaise’’. De Grote Rede, XXXIV, 2012, pp. 3-9.

8526 SERIE, Eddy. ‘De kabeljauwvangst in de jaren zestig op de kust’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 8, p. 14.

8527 SERIE, Eddy. ‘De sprotvangst in de jaren zestig van de vorige eeuw’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 7, p. 11 (ook in: Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 12-16).

8528 SERIE, Eddy. ‘De tongenvisserij op de kust in de jaren zestig’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 9, pp. 6-7. (ook in: Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 89, pp. 26-31).

8529 SERIE, Eddy. ‘Garnalenvisserij in de jaren zestig’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 3, pp. 10-11 (ook in: Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2013, 91, pp. 31-36).

8530 STEVENS, Ineke, VAN MOERBEKE, Katrien en ERVYNCK, Anton. Oester passie. Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2015, 96 p.

8531 SURMONT, Joris. ‘Heeft de zeevisserij nog een toekomst?’. Neptunus, LVI, 2013, 306, pp. 20-25.

8532 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Amandine’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2013, 91, p. 38.

8533 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Leven en werken van de familie Decrop’. Het Visserijblad, LXXIX, 2012, 11, s.p.

8534 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘Ostendia in Bredene, beter bekend als de sprotfabriek’. Het Visserijblad, LXXX, 2003, 6, pp. 19-20.

8535 VANDENABEELE, August. ‘De economische toestand der haring en sprot-rokerijen in België’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, pp. 209-212.

8536 ‘Victor Billet en de grote visserij’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2013, 91, pp. 19-26.

8537 Vissen in het verleden: een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische zeevisserij: abstractenboek studiedag. InnovOcean site, Oostende, 25 november 2011. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2011, 112 p.

8538 WILLEMS, C. en KESTELLOT, F. ‘De zeevischhandel aan de kust’. In: Eerste internationaal congres van de zee. Verslagen, S.l., 1936, p. 185.

land- en tuinbouw

3304 MANHAEVE, Gilbert. Landbouw in Oostende. Oostende, Gidsenkring Lange Nelle, 1997, 14 p.

3305 VANDERPIJPEN, Willy. De landbouw en de landbouwpolitiek in het Leie- en Scheldedepartement (1794-1814). Brussel, VUB (ODV - geschiedenis), 1983.

3306 VANDEWALLE, Paul. ‘De landbouw te Oostende in de XIXe eeuw’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 137-146.

6132 ‘Landbouw in Oostende’. Gidsenkring Lange Nelle, X, 1998, 3, pp. 103-106; 4, pp. 117-120. 

6133 MERLEVEDE, Lieven. Het krekengebied te Oostende: op zoek naar de kleine landschapselementen bij de Grote Keignaart. Gent, Hogeschool Gent, (OV Landschaps- en Tuinarchitectuur), 2000, s.p.

6136 TIMMERMANS, Roger. ‘Daar bij die (oost)molen …’. De Plate, XXX, 2001, pp. 271-272. 

6139 VANDEWALLE, Paul. ‘De molens van Stene’. Open Monumentendag, 1991, p. 26.