01. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

2377 ALLAERT, Georges. De economische troeven van Oostende en hinterland. Gent, RUG-Seminarie voor survey en ruimtelijke planning, 1991, 9 p.

2378 ALLAERT, Georges. De groeiende bedrijfseconomische dynamiek van het haven- en industriegebied (MIDA)-Oostende valt in 1990 stil. Gent, RUG - Seminarie voor survey en ruimtelijke planning, 1991, 3 dln.

2379 BORGERS, Auguste. ‘Coup d’oeil sur l’activité industrielle et commerciale d’Ostende’. In: VANDEPUT, H. Ostende et le littoral belge. Bruxelles, Revue belge d’Importation et d’Exportation, s.d., pp. 153-159.

2380 De economische en sociale evolutie van België : Arrondissement Oostende. Brussel, Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand, 1961, 93 p.

2381 DE RAES, A. ‘Het stimuleringsprogramma voor de impuls-regio Oostende-Blankenberge’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 5, s.p.

2382 FRANCO, D. ‘Een beeld van de ekonomische situatie in het arrondissement Oostende’. West-Vlaanderen werkt, 1991, 5, s.p.

2383 GUNST, Boudewijn. Onderzoek naar de aanwezige productiefactoren en de mogelijkheid tot regionale specialisatie in het gewest Oostende-Veurne-Diksmuide. Leuven, KULeuven (OLV – TEW), 1975, VIII + 162 p.

2384 KOTEN, Jacques. Regionaal-economische studie van het arrondissement Oostende. Gent, RUG (OLV - bedrijfseconomie), 1977.

2385 LAUWERS, Edward. ‘Naar ondergang van de Oostendse Houtscheepsbouw?’. Ostend Flash, III, 1960, 5, p. 90.

2386 L' évolution économique et sociale de la Belgique. Arrondissement d'Ostende. Bruxelles, Institut d' étude économique et sociale des classes moyennes, s.d., non paginé.

2387 MAERCHAND, Jürgen. Economische en sociale dynamiek van de economische Noord-Zuid as in West-Vlaanderen tussen 1950 en 2000. Gent, RUG (OLV - bedrijfseconomie), 1990.

2388 OBRENO, Anne. De ekonomische struktuur van Oostende en haar invloed op het stadslandschap. Gent, RUG (OLV - aardrijkskunde), 1980.

2389 ‘Oostkust: kustgebied Oostende-Knokke in vogelvlucht’. Financieel economische tijd, mei 1985, 34 p.

2390 ‘Rudolf Van Moerkerke, de man achter het SUN-imperium’. Info-vakantiegenoegens, XXIV, 1989, 21, pp. 8-9.

2391 THEYS, J. en FRANCO, D. ‘Een beeld van de ekonomische situatie in het arrondissement Oostende’. West-Vlaanderen werkt, XXXIII, 1991, pp. 196-206.

2392 THEYS, J., e.a. ‘Het arrondissement Oostende: naar een nieuwe toekomst’. (ten geleide: Olivier Vanneste). West-Vlaanderen werkt: 2-maandelijkse uitgave, 1991, nr. 5 (thema-nummer Oostende’), pp. 194-233.

2393 VANNESTE, O.; THEYS J., en ZWAENEPOEL M. Het arrondissement Oostende; een regionaal ekonomische studie. Brugge, Westvlaams Economisch Studiebureau, 1962, XI + 444 p.

2394 VANNESTE, Olivier en DECLERCQ, Guido. Kust en hinterland; proeve van een toeristisch economische studie. Brugge, Provinciale Westvlaamse Vereniging voor Toerisme, 1955, 226 p.

2395 VANNESTE, Olivier et DECLERCQ, Guido. Le littoral et son hinterland; essai d’une étude d’économie touristique. Bruges, Syndicat Provincial Touristique de la Flandre Occidentale, 1955, s.p.

2396 VERLEYEN, Frans. Rudolf Vanmoerkerke : met de zon als bondgenoot. Brussel, Elsevier, 1986, 152 p.

2397 WALGRAVE, J. ‘De bevolking van Oostende en haar betrekkingen met de zee in de Franse tijd 1794-1814’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XIV, 1962, pp. 15-34.

2398 WALGRAVE, J. ‘De economische toestand tijdens de Franse tijd 1797-1814’. Marine Academie, XIV, 1962, pp. 28-32.

6670 VAN SEVENANT, Bart. ‘200 jaar Kamer voor Handel en Nijverheid in Oostende’. De Plate, XXXII, 2003, pp. 219-224.

7360 D’HAENENS, TOM; RUMMENS, Mark en VAN DEN BERGHE, Liesbeth. Flanders port area. Sint-Maartens-Latem, Unidia, 2009, 219 p.

8453 DE BROUWER, Eugène. Des richesses créées par l’industrie et les arts. Bruges, A. Bogaert, 1849, 128 p.

8454 VAN CROMBRUGGE, Stefaan. Ook belasting op tweede verblijf Oostende strijdig met gelijkheidsbeginsel. Gent, UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2015.