13. Historiografie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0205 COOPMAN, Jan. ‘De werkgroep “Oostende”. Vlaamse Stam, 1984, p. 116.

0206 HOSTYN, Norbert. ‘Een zeldzame publicatie over Oostende: “Souvenir d’Ostende” van Ed. Haegeman-Wagner’. De Plate, XVIII, 1989, p. 257

0207 SMISSAERT, Emile. ‘Een bilan van 150 jaar professionele geschiedschrijving in België’. De Plate, XI, 1982, p. 28.

0208 SMISSAERT, Emile. ‘Oproep vanwege de Rijksuniversiteit Gent aan haar oudstudenten te Oostende en omgeving’. De Plate, X, 1981, p. 20.

0209 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De werkgroep Oostende (parochieregisters Oostende)’. Vlaamse Stam, 1988, p. 347.

0210 VILAIN, Omer. ‘Een kwarteeuw “Petite histoire” van Oostende 1954-1979’. De Plate, VIII, 1979, 12, pp. 16-18.

5924 FRANÇOIS, Luc. ‘Twee eeuwen Oostendse historiografie’. De Plate, XXX, 2001, pp. 68-84.

5925 VERMAUT, Claudia. ‘De bibliografie van de geschiedenis van Oostende’. De Plate, XXX, 2001, pp. 65-66.

6346 HOSTYN, Norbert. ‘Nog Oostendse (kijk)boeken opnieuw bekeken’. De Plate, XXXIV, 2005, p. 180; XXXV, 2006, pp. 13-14, p. 44.

6347 HOSTYN, Norbert. ‘Oostendse kijkboeken opnieuw bekeken’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 14-25.

6348 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Oostendse kijkboeken opnieuw bekeken (een kleine aanvulling)’. De Plate, XXXI, 2002, p. 57; 159.

6349 VAN HYFTE, Ivan. ‘Een nieuw Oostends kijkboek’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 102-103.

6350 VILAIN, Omer. ‘Drie boeken’. De Plate, XXXI, 2002, p. 84 (erratum aan het maartnummer, p. 100).

7893 FRANÇOIS, Luc. ‘Alles van waarde is weerloos’. De Plate, XLII, 2013, 3, pp. 56-60.