15. Penningkunde

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0221 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Herdenkingspenning 100 jaar Koninklijke Maatschappij der ex-onderofficieren Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 64.

0222 GILLEMAN, Ch. Numismatique ostendaise. La Saint-Napoléon. Bruxelles, J. Goemaere, 1909, 15 p.

0223 GILLEMAN, G. ‘Méreaux Ostendaises’. Gazette numismatique, 1910, pp. 89-91.

0224 GILLEMAN, G. ‘Numismatique Ostendaise; le St. Napoléon à Ostende’. Revue belge de numismatique, 1909, pp. 30-42.

0225 HOSTYN, Norbert. ‘Penningen en medailles met locaal-historisch belang in bezit van het Stadsarchief Oostende’. De Plate, XII, 1983, pp. 12, 105, 159.

0226 HOSTYN, Norbert. ‘Persoonsnamen op medailles in bezit van de Oostendse heemkundige kring “De Plate”’. Vlaamse Stam, XVII, 1981, pp. 444-445.

0227 LIETARD, Edwin. ‘Aanmoediging van de nationale visserij in 1785’. De Plate, XVIII, 1989, p. 293. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0228 LIETARD, Edwin. ‘Aloise Verbeke’. De Plate, XVIII, 1989, p. 118. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0229 LIETARD, Edwin. ‘Antonius Lefevere’. De Plate, XVII, 1988, p. 198. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0230 LIETARD, Edwin. ‘Arthur Jacobs’. De Plate, XVIII, 1989, p. 53. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0231 LIETARD, Edwin. ‘Arthur Loontiens’. De Plate, XVIII, 1989, p. 119. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0232 LIETARD, Edwin. ‘Auguste Vanwetter’. De Plate, XVIII, 1989, p. 121. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0233 LIETARD, Edwin. ‘Beleg van Oostende 1601-1604’. De Plate, XIX, 1990, p. 152. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0234 LIETARD, Edwin. ‘Beleg van Oostende 1601-1604’. De Plate, XVII, 1988, p. 166. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0235 LIETARD, Edwin. ‘Beleg van Oostende 1601-1604’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 254, 291. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0236 LIETARD, Edwin. Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen. Oostende, Eigen Beheer, 1988-1994, 2 dln.

0237 LIETARD, Edwin. ‘Bond Luchtbescherming’. De Plate, XIX, 1990, p. 238. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0238 LIETARD, Edwin. ‘Cesar Everaert’. De Plate, XVII, 1988, p. 254. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0239 LIETARD, Edwin. De auto op de Oostendse medailles. Oostende, Eigen Beheer, mei 1992, 22 p.

0240 LIETARD, Edwin en VENS, Roger. De geschiedenis van de Coöperatieve Maatschappij S.E.O. (1892-1981 einde zeventiger jaren): (historiek, medailles, jetons, intrestkaarten, iconografie). Oostende, Eigen Beheer, november 1992, 32 p.

0241 LIETARD, Edwin. ‘De lijnvissersmaatschappijen’. De Plate, XVII, 1988, p. 108. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0242 LIETARD, Edwin. De sluizen van Sas-Slijkens: 7 medaillen. Oostende, Eigen Beheer, 1991, 6 p.

0243 LIETARD, Edwin. De vereniging ‘La Wallonie d’Ostende’ (1903-1928): medailles met een beschrijving en afbeelding van een aantal uit eigen verzameling. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 5 p.

0244 LIETARD, Edwin. De zeevisserij te Oostende: een 10-tal beschrijvingen en afbeeldingen van medailles uit eigen verzameling (1785-1902). Oostende, E. Liétard, 1992, 9 p.

0245 LIETARD, Edwin. ‘De Zusters der Armen’. De Plate, XXI, 1992, p. 253.

0246 LIETARD, Edwin. ‘Emile Limbor’. De Plate, XVIII, 1989, p. 181. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0247 LIETARD, Edwin. Federatie ‘Ex-Onderofficieren Belgisch Leger’, Sectie Oostende (stichtingsdatum 1-11-1887): medailles. Oostende, Eigen Beheer, april 1992, 11 p.

0248 LIETARD, Edwin. ‘Fernand Rayée’. De Plate, XVII, 1988, p. 198. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0249 LIETARD, Edwin. ‘Frans Debeau’. De Plate, XVII, 1988, p. 252. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0250 LIETARD, Edwin. Geschiedenis van Oostende volgens medaljen en aandelen. Oostende, Eigen Beheer, s.d., 2 dln.
0251 LIETARD, Edwin. Havenwerken te Oostende (1898-1905): medailles (met een beschrijving en afbeelding). Oostende, Eigen Beheer, 1992, 9 p.

0252 LIETARD, Edwin. (Het) Beleg van Oostende: 1601-1604: 3 jaar en 82 dagen: (beschrijving in functie van de numismatiek). Oostende, Eigen Beheer, 1989, 20 p.

0253 LIETARD, Edwin. ‘Inname van Oostende door de Fransen in 1745’. De Plate, XX, 1991, p. 88. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0254 LIETARD, Edwin. ‘Jacobus Hamers’. De Plate, XVIII, 1989, p. 120. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0255 LIETARD, Edwin. Koninklijke Handbooggilde ‘Willem Tell’ te Oostende (1907- heden): medailles: een 12-tal beschrijvingen en afbeeldingen uit eigen verzameling (1937-1963). Oostende, Eigen Beheer, 1992, 9 p.

0256 LIETARD, Edwin. Koninklijk Hoofdgild ‘Sint-Sebastiaan’ te Oostende: beschrijving en afbeeldingen van 6 medaillen in eigen verzameling. Maart 1992, 8 p.

0257 LIETARD, Edwin. La Wallonie d’Ostende, 1903-1928. Oostende, Eigen Beheer, 1992, s.p.

0258 LIETARD, Edwin. Lijnvissersmaatschappijen te Oostende: (12 medailles 1899-1937). Oostende, Eigen Beheer, 1993, 10 p.

0259 LIETARD, Edwin. ‘Louis Blondeel’. De Plate, XVII, 1988, p. 199. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0260 LIETARD, Edwin. ‘Louis Van Branteghem’. De Plate, XVIII, 1989, p. 54. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0261 LIETARD, Edwin. Louise-Marie- (etc.) d’Orleans, eerste koningin der Belgen (1812-1850): herinneringsmedaljen van het afsterven. Oostende, Eigen Beheer, 1989, 15 p.

0262 LIETARD, Edwin. ‘Marcel Houbaert’. De Plate, XVIII, 1989, p. 120. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0263 LIETARD, Edwin. Medailles over: Tir aux pigeons, Concours Hippique, Raid militaire, Hippodroom Wellington. S.l., s.n., 1995, 30 p.

0264 LIETARD, Edwin. Medailles tentoonstelling zeevisserij te Oostende. Oostende, Eigen Beheer, s.d., s.p.

0265 LIETARD, Edwin. Muziekfestivals te Oostende: herinneringsmedaillen: 1889-1914, 1920-1939, 1947. 1991, 22 p.

0266 LIETARD, Edwin. ‘Nicolas Debaedts’. De Plate, XIV, 1985, p. 53. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0267 LIETARD, Edwin. Numismatieke geschiedenis van SEO. Oostende, Eigen Beheer, 1992, s.p.

0268 LIETARD, Edwin. Oostendse ‘sosjeteiten’ en hun medaljen. Oostende, Eigen Beheer, 1988-1991, 2dln.

0269 LIETARD, Edwin. Oostendse medaillen in het Openbaar Onderwijs. Oostende, Eigen Beheer, mei 1991, 10 p.

0270 LIETARD, Edwin. Oostendse medaillen in het Openbaar Onderwijs: (brochure). Oostende, Eigen Beheer, 1992, 12 p.

0271 LIETARD, Edwin. Oostendse medaillen over de vaandelinhuldigingen: 1888-1938. Oostende, Eigen Beheer, april 1991, 19 p.

0272 LIETARD, Eedwin. ‘Oostendse numismatiek’. De Plate, XXVI, 1997, 11, pp. 235-237; XXVII, 1998, 2, pp. 58-62.

0273 LIETARD, Edwin. Oostendse sosjeteiten en scholen volgens medailles: brochure. Oostende, Eigen Beheer, 1994, 30 p.

0274 LIETARD, Edwin. ‘Penningkunde’. Open Monumentendag Oostende, 11.9.1994, 6de jaarthema ‘Transport’. Oostende, Stad Oostende, 1994, pp. 59-63.

0275 LIETARD, Edwin. Penningkunde van Oostende, I. 1900-1909; II. 1910-1919; III. 1920-1929; IV. 1930-1939; V. 1940-1949. Oostende, E. Liétard, 1984, 83 + 58 + 72 + 75 + 42 p.

0276 LIETARD, Edwin. Regatten gehouden te Oostende: een beschrijving van het thema ‘medailles in de roeisport’: 1895-1975. Oostende, Eigen Beheer, 1993, 13 p.

0277 LIETARD, Edwin. ‘Renaat Deschrevel’. De Plate, XVII, 1988, p. 254. (Oostendse numismatiek en penningkunde).
0278 LIETARD, Edwin. S.E.O.: Samenwerkende Maatschappij - Société Coopérative S.E.O. - Spaarzaamheid-Economie-Oostende: numismatische geschiedenis (1892-1981). Oostende, Eigen Beheer, 1992, 19 p.

0279 LIETARD, Edwin. Tentoonstelling medaljen van legerfeestelijkheden te Oostende: Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren Oostende, 3de Linie Regiment van Oostende, Veteranen, Koning Albert I: (catalogus tentoonstelling) 22-25 mei 1987. Oostende, Eigen Beheer, 1987, 3 p.

0280 LIETARD, Edwin. Varianten op de historie: penningen ‘Beleg van Oostende’ (1583-1605). Oostende, Eigen Beheer, 1983, 64 p.

0281 LIETARD, Edwin. 400 jaar Oostendse numismatiek: 1580-1980. Oostende, Eigen Beheer, april 1991, 15 p.

0282 LIETARD, Edwin. Vrije Zwemmers Oostende. Oostende, Eigen Beheer, 1991, 16 p.

0283 LIETARD, Edwin. ‘Vuurtoren van Oostende in 1771’. De Plate, XVIII, 1989, p. 292; XX, 1991, p. 110 p. (Oostendse numismatiek en penningkunde).

0284 LIETARD, Edwin. Werkersbond ‘Help U zelf’: (te Oostende genoemd: ‘Liberale Ziekenbond Help U zelf’ (1894-heden): numismatische brochure. Oostende, E. Liétard, januari 1992, 8 p.

0285 ’Medailles Louise-Marie - Praalgraf Sint-Petrus-en-Pauluskerk’. Open Monumentendag, 1996, p. 100.

0286 Médaillons ostendais. Ostende, Impr. Lithographie de la Cour, s.d., 87 p.

0287 ROETTIERS, Jean. ‘La médaille de la construction des écluses de Slijkens’. Revue belge de numismatique et de sigillographie, XXVIII, 1926, pp. 43-56.

0288 SMISSAERT, Emile. ‘Oostendse munten’. De Plate, XI, 1982, p. 220.

0289 VAN ISEGHEM, I. Eléments de numismatique ostendaise. Bruxelles, Ch. Dupriez, 1903, 128 p.

5926 LIETARD, Edwin. De zeevisserij in medailles en aandelen. Oostende, Lietard, s.d., 58 p.

5927 LIETARD, Edwin. Geschiedenis Royal Yacht Club Oostende in aandelen en medailles. Oostende, Lietard, s.d., 28 p.

5928 LIETARD, Edwin. Horeca in jetons, aandelen, medailles. Oostende, Lietard, s.d., 80 p.

5929 LIETARD, Edwin. James Ensor op medailles 1860-1949. Oostende, Lietard, 1999, 24 p.

5930 LIETARD, Edwin. Jetons refter sociale dienst verkeerswezen 1952-1998. Oostende, Lietard, 24 p.

5931 LIETARD, Edwin. Oostendse aandelen in heemkring Ter Cuere Bredene. Oostende, Lietard, s.d., 48 p.

5932 LIETARD, Edwin. Oostendse vereremerkten vanaf 1800 tot 1980. Oostende, Lietard, s.d., 44 p.

5933 LIETARD, Edwin. Redders baden- en reddingsdienst op de medailles. Oostende, Lietard, s.d., 24 p.

7102 LANSEN, Philip. ‘Op zoek naar gewin en profijtelijcke handel in Azië’. Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Jaarboek 2011, pp. 65-142.

7103 VERSLUYS, Roland. ‘Gemeentepenningen 1979-1983’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 99-100, 183-184, 210-211.

7104 VERSLUYS, Roland. ‘Nieuws van een veilingshuis. De sluizen van Slykens’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 144.

7105 VERSLUYS, Roland. ‘Oostendse numismatiek’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 153-154.

7106 VERSLUYS, Roland. ‘Wie weet hier meer over?’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 127-128.

7895 CROIS, Roger. ‘Historiepenningen van 1604’. Rond de Poldertorens, X, 1, p. 17.

7896 DEWULF, Redgy. ‘C.K.’ Numismatica Brugge en het Vrije, april 2016, pp. 123-124.

7897 DEWULF, Redgy. ‘Een Oostendse rekenpenning uit 1648’. Numismatica Brugge en het Vrije, april 2014, pp. 109-111.

7898 LANSEN, Ad. ‘Gedenckweerdige geschiedenis in de Oostenrijksche Nederlanden uyt de jaren 1720, 1721, 1722 en 1724. Een stukje geschiedenis over de Oostendse Oostindische Compagnie’. Numismatica Brugge en het Vrije, mei 2007, pp. 121-127.

7899 LIETARD, Edwin en SCHUTYSER, Eddy. ‘Penningen van de Coöperatieve SEO’. Numismatica Brugge en het Vrije, 2001, pp. 45-51.

7900 MAHIEU, Erwin. ‘Medailles geslagen ter gelegenheid van de Oostendse havenwerken 1898-1905’. Roepsteen, 2005, 195, p. 14.

7901 NUIJTTENS, Marcel. ‘Enkele bedenkingen aangaande het artikel Geschiedenis van de Coöperatieve SEO’. Numismatica Brugge en het Vrije, 2002, pp. 71-73.

7902 SCHUTYSER, Eddy. ‘Penningen van de Coöperatieve SEO. Aanvullingen en opmerkingen’. Numismatica Brugge en het Vrije, 2002, pp. 69-70.

7903 VENS, Roger en LIETARD, Edwin. ‘Geschiedenis van de Coöperatieve SEO’. Numismatica Brugge en het Vrije, 2001, pp. 34-37.