16. Chronologie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0290 VERBANCK, Richard. ‘Kalendarium bij “Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse Zeedijk: 1830-1878" van Daniël Farasyn’. De Plate, VIII, 1979, 12, pp. 21-24.

7904 ‘Dagwijzer’. Rond den Heerd, 1869, 43, p. 337-339; 1870, 26, pp. 201-206; 1873, 26, pp. 201-203.

7905 ‘Jaargebed’. Rond den Heerd, 1883, 51, p. 401.