18. Cartografie

U kan de meeste publicaties van deze bibliografie raadplegen 
in de Bibliotheek Kris Lambert van Oostende.
 

0309 CARTON, C. et MARCHAL, E. Notice sur la carte géographique et héraldique du Franc de Bruges, ouvrage de Pierre Pourbus. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1852, 36 p.

0310 DE DEVENTER, Jacques. Atlas des villes de la Belgique au XVIe siècle. Cent plans du géographe Jacques de Deventer, exécutés sur les ordres de Charles-Quint et de Philippe II, reproduits en facsimilé chromographique par l'institut National de Géographie à Bruxelles. Publication commencée par feu Ch. Ruelens, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, et continuée sous la direction de Em. Ouverllaux, conservateur honoraire des manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique. Ostende. (Texte par M. V. Fris). Bruxelles, M. Weissenbruch, 1911, 4 p.

0311 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Kaarten van Oostende en omgeving van voor het beleg’. De Plate, XXII, 1993, pp. 205-210.

0312 GOTTSCHALK, M.K.E. en UNGER, W.S. ‘De oudste kaarten der waterwegen tuschen Brabant, Vlaanderen en Zeeland’. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, LXVII, 1950, pp. 146-169.

0313 JANSSENS, Luc. Kaarten van de hydrografische diensten Oostende - Antwerpen bewaard op het Algemeen Rijksarchief. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996, 16 p. (Toegangen in beperkte oplage, 425).

0314 SCHOUTEET, A. Catalogus van kaarten en plannen. Brugge, Gemeentebestuur, 1972, 71 p.

0315 SMISSAERT, Emile. ‘Mededeling omtrent kaarten en atlassen, met betrekking tot Oostende en de kuststreek’. De Plate, X, 1981, p. 182.

0316 SMISSAERT, Emile. ‘Op zoek naar oude aard- en hemelglobes’. De Plate, XVI, 1987, p. 300.

0317 SMISSAERT, Emile. ‘Oude kaarten’. De Plate, XI, 1982, p. 59.

0318 SMISSAERT, Emile. ‘Plan van Oostende en van de Slykenssas’. De Plate, XI, 1982, p. 37.

0319 VERBANCK, Richard. ‘De Ferraris-kaart (1771-1778)’. Jaarboek Heemkring ter Cuere, 1972, pp. 1-79.

0320 VILAIN, Omer. ‘Plan van Oostende’. De Plate, XIV, 1985, p. 170.

5934 Belgisch-Nederlandse Kust: Monding van de Westerschelde: van Oostende tot Westkapelle. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Hydrografische Dienst Oostende – Afdeling Waterwegen Kust, 1996, 1 kaart.

5935 BOSSU, Jozef. ‘Van de wielingen tot de hoofden’. In: MEULEMEESTER, Jean-Luc (red.). Met zicht op zee. Tielt, Lannoo, 2000, pp. 44-47.

5936 DE CORTE, Jeroen. Georefereren van historische kaarten. Studie van de technieken. Inventaris van de kaarten. Topografische studie van de stad Oostende. Georefereren d.m.v. Arcview- Imagewarp. Gent (Hogeschool Gent. Departement Industriële Wetenschappen, Afdeling Bouwkunde -Landmeten), 2001.

6362 IPPEL, Simon. ‘Kaartenmakers’. De Plate, XXXIII, 2004, pp. 271-273; XXXIV, 2005, pp. 125-126.

6363 MONNET, Catherine. Les plans en relief dans les collections du musée des Beaux-Arts de Lille. Paris, Somogy éditions d'art, 2006, 95 p.

6364 ROUSSEAU, Felix. ‘La publication des plans en relief des villes belges, conservés au Musée des Invalides à Paris’. Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, LI, 1966, 11, pp. 446-463.

6365 RYCKAERT, Marc. ‘De West-Vlaamse stadsgezichten in Guicciardini’s “Beschrijving van de Nederlanden”’. In de Steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, XII, 2005, 4, pp. 123-134.

6366 SIMONI, Anna E. C. ‘Walter Morgan Wolff: an Elizabethan soldier and his maps’. Quaerendo, XXVI, 1996, 1, pp. 58-76.

6367 VAN DER HEIJDEN, H.A.M. Kaart en Kunst van de zeventien provinciën der Nederlanden. Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw. Alphen aan den Rijn-Leuven, Canaletto/Repro Holland–Universitaire Pers, 2001.

7112 BELPAEME, Kathy; KONINGS, Philip en VANHOOREN, Sofie. De kustatlas Vlaanderen / België 2. Oostende, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, 2011.

7113 Tekens, afkortingen, begrippen voorkomend op de zeekaarten. Vlaamse Overheid. Oostende Vlaamse Overheid Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust, 2008.

7913 D.B., P. ‘Pasquini’. Biekorf, 2016, 3, p. 384.

7914 ‘Grondplan Oostende 1601’. Roepsteen, 2004, 191, p. 12.

7915 ‘Kaart van Oostende en omgeving’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1966, p. 223.

7916 MASSCHALCK, Eddy. ‘The port of Ostend originated in the sixteenth century’. Brussels International Map Collectors’ Circle: Newsletter, XL, 2011, pp. 18-24.

7917 ‘Oostende, 1609’. Fragmenta, 1889, 7, pp. 259-260.

7918 ‘Oostende, 1676’. Fragmenta, 1891, 7-8, pp. 152-156.

7919 ‘Oostende 1705’. Roepsteen, 1984, 90.

7920 ‘Oostende, 1764’. Fragmenta, 1890, 5-6, pp. 38-40.