17. Archeologie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0291 COOLS, Etienne. ‘Archeologie. Veel meer dan alleen maar opgraven!’. De Plate, V, september 1976, p. 7.

0292 DREESEN, Jan-Baptist. ‘K. Janssenslaan (vestingmuur 17de eeuw)’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 76-77 (Vondstmelding).

0293 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oude waterput in “De Olifant”’. De Plate, VII, 1978, 4, p. 23 (Vondstmeldingen).

0294 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Resten van Oostendse vestingsmuren’. De Plate, IV, 1974, 2, p. 9.

0295 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Vondstmeldingen’. De Plate, VII, 1978, p. 82.

0296 ELLEBOUDT, Benoît. ‘Archeologische vondst te Mariakerke: fragment van een romeinse “geglazuurde” deukbeker’. De Plate, XV, 1986, p. 78.

0297 FARASYN, Daniël. ‘De oude paalresten onder het nieuw toerismebureau: eigen visie op J.- B. Dreesens artikel (De Plate 1991, p. 333)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 70-72.

0298 FARASYN, Daniël. ‘Proeve tot identificatie van de tunnels in de bouwput van de ondergrondse parking (Leopoldpark) waargenomen’. De Plate, XVII, 1988, 1, pp. 5-7.

0299 FARASYN, Daniël. ‘Vondsten in de bouwput van de ondergrondse parking (Leopoldpark)’. De Plate, XVII, 1988, 3, pp. 69-71.

0300 FARASYN, Daniël. ‘Wat steekt er onder het Ernest Feysplein?’. De Plate, XXI, 1992, pp. 107-109.

0301 HASSE, G. ‘Quelques vestiges de la pêche primitive trouvés sur le littoral’. Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, XXX, 1911.

0302 HOLVOET, Leo. ‘Vondstmelding: potscherven uit de 17de eeuw’. De Plate, IV, maart 1975, 6, p. 4.

0303 PIETERS, Fernand. ‘Vondstmelding (Indisch beeldje)’. De Plate, 1987, 1, p. 20.

0304 RUTOT, A. ‘Tessons de poteries recueillis sur la plage de Mariakerke’. Bulletin de la société royale belge d’anthropologie, 1894, p. 240.

0305 THOEN, H. ‘A terra sigillata cantharos from Ostend, Belgium’. Helenium, XVII, 1977, pp. 76-80.

0306 VAN CAILLIE, A. ‘Vondstmelding (Ad. Buylstraat)’. De Plate, VI, 1977, 4, pp. 13-14.

0307 VAN WALLEGHEM, René. ‘Vondstmelding: potscherven uit de “Kalkaart”’. De Plate, VII, 1978, p. 88.

0308 VERSLUYS, Roland. ‘Opgravingen op de gronden van het vroegere klooster der Arme Klaren’. De Plate, IV, 1974, 2, p. 9; IV, 1974, 3, p. 9.

6352 Archeologie in Vlaanderen. Archaeology in Flanders. Zellik (IAP), 2002.

6353 Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek in het kader van het natuurinrichtingsproject Oostends Krekengebied: tekstdocument met vondstencatalogus. Tielt, Belconsulting, 2002, 71 p.

6354 HOUBRECHTS, David en PIETERS, Marnix. ‘Tonnen uit Raversijde (Oostende, prov. West-Vlaanderen): een goed gedateerd verhaal over water- en andere putten’. Archeologie in Vlaanderen V, 1999, pp. 225-261.

6355 PIETERS, Marnix; SCHIETECATTE, Liesbeth; ERVYNCK, Anton; VAN NEER, Wim en CALUWÉ, Daniël (met bijdragen van DE BUYSER, Frans; EECKHOUT, Jérôme; HOUBRECHTS, David en MUYLAERT, Luc. ‘De Visserskaai te Oostende (prov. West-Vlaanderen): archeologie van een in de 17de eeuw zwaar geteisterde stad’. Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 231-276.

6356 PIETERS, Marnix; SCHIETECATTE, Liesbeth en ZEEBROEK, Inge. Oostende: Stadsvernieuwing en Archeologie. Een balans van 10 jaar archeologisch onderzoek van het Oostendse bodemarchief. Oostende, Stad Oostende, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, AGSO, 2005, 136 p.

6357 TERMOTE, Thomas. Duiken naar 60 wrakken voor de Belgische kust. Geschiedenis, beschrijving en ligging van gezonken schepen. Oostende, Eigen beheer, 1996.

6358 VANDENBRUAENE, Marit; PIETERS, Marnix; VAN STRYDONK, M.; e.a. ‘Fysisch-antropologisch onderzoek van postmiddeleeuwse menselijke skeletten aangetroffen te Oostende buiten reguliere begraafplaatsen’. Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 277-318.

6359 VANHOUTTE, Sofie en PIETERS, Marnix. ‘Archeologisch noodonderzoek op het toekomstig bedrijventerrein Plassendale III (Zandvoorde, Stad Oostende, prov. West-Vlaanderen). Interimverslag 2000-2001’. Archeologie in Vlaanderen, VII, 1999-2000, pp. 95-110.

6360 WALTON ROGERS, Penelope. ‘Textiles and Cordage from Walraversijde (Ostend, West-Flanders, Belgium)’. Archeologie in Vlaanderen, VI, 1997-1998, pp. 303-308.

6361 ZEEBROEK, Inge en PIETERS, Marnix. ‘Afsluitend rapport van het archeologisch onderzoek in Oostende op het Monacoplein en in de Van Iseghemlaan’. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2005, pp. 1-12 en 19 p.

7107 DEMERRE, Ine. Maritiem archeologisch erfgoedonderzoek in 2006-2007: twee jaar registratie en verwerking van het erfgoed in en uit de Noordzee. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2007, 51 p.

7108 DINGENS, Yves. ‘Schedel gevonden op Oostendse Groentenmarkt’. De Plate, XXXVIII, 2009, p. 84.

7109 STRUBBE, Benoit. ‘Het maritieme geheugen’. In de Steigers, XVII, 2010, 4, pp. 99-103.

7110 ZEEBROEK, Inge en GEVAERT, Glenn. ‘Walraversijde. 19 jaar archeologische opgravingen, 10 jaar bezoekerscentrum’. In de Steigers, XVII, 2010, 1, pp. 3-12.

7111 ZEEBROEK, Inge; PIETERS, Marnix en GEVAERT, Glenn. Verdronken verleden. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 2007, 147 p. (Walraversijde).

7906 BOT, Bart. Archeologische prospectie: Oostende Stuiverstraat (prov. West-Vlaanderen): basisrapport. Ingelmunster, Monument Vandekerckhove, 2013.

7907 DEMERRE, Ine, DE DECKER, Cynrik, PIETERS, Marnix en VAN HAELST, Sven. ‘Grote erfgoedwaarde van de Noordzee in de verf gezet met drie recente vondsten’. De Grote Rede, 2014, 39, pp. 9-14.

7908 DEMEY, Dieter. Archeologische begeleiding aanleg centraal fiets- en wandelpad oostelijk parkgedeelte Raversijde (Oostende, Duinenstraat). Sijsele (Ruben Willaert), 2015.

7909 DEMEY, Dieter, VANHOUTTE, Sofie, PIETERS, Marnix, e.a. ‘Een dijk en een woonplatform in Stene (Oostende)’. Relicta: Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 2013, 10, pp. 7-70.

7910 DE SMEDT, Ilse, IN ’T VEN, Ingrid en PIETERS, Marnix. Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005: vuurstenen artefacten, een Romeinse dijk, een 14de-eeuws muntdepot, een 15de-eeuwse sector van een vissersnederzetting en sporen van een vroeg 17de-eeuwse  en een vroeg 18de-eeuwse belegering van Oostende. Brussel, VIO, 2013, 637 p. (Relicta monografieën, vol. 8).

7911 ‘Oudheidkundige ontdekkingen: … Oostende …’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1951, p. 91.

7912 ‘Potscherven’. Roepsteen, 1973, 11.