02. Lokale bibliografieën

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0017 BILLIET, Germain. ‘Uit de bibliografie van Oostende’. De Plate, VIII, 1979, pp. 157-161, IX, 1980, pp. 70-73, 114-118d; X, 1981, pp. 3-6, 27-29, 55-59, 76-79, 106-109, 135-138, 168-170.

0018 HOSTYN, Norbert. ‘Essentiële bibliografie van Oostende voor de periode 1971-1982’. De Plate (1971-1982 cumulatief, 64 p.), s.d., pp. 37-48.

0019 LEROY, Robert. Bibliografie van Omer Vilain: een bloemlezing. Oostende, Robert Leroy, 1989, 71 p.

0020 SMISSAERT, Emile. ‘Bibliografische kanttekeningen n. a. v. de voordracht over de “Walvis van Oostende” (1827)’. De Plate, VI, 1977, p. 2.

0021 SMISSAERT, Emile. ‘Een bibliografie van Edward Vlietinck, jurist en historicus’. De Plate, XXVII, 1998, 5-8, pp. 141-143.

0022 SMISSAERT, Emile. ‘Genoteerd uit tijdschriften’. De Plate, VI, 1977, p. 3.

0023 SMISSAERT, Emile. ‘Licentiaatsverhandelingen aan de K.U.L. over Oostende en de Kuststreek 1934-1980’. De Plate, XVI, 1987, p. 263.

0024 SMISSAERT, Emile. ‘Licentiaatsverhandelingen voorgelegd in 1980 betreffende Oostende’. De Plate, XI, 1982, p. 32.

0025 SMISSAERT, Emile. ‘Lopende bibliografie i. v. m. het leefmilieu’. De Plate, XII, 1983, p. 72.

0026 SMISSAERT, Emile. ‘Lopende bibliografie van de geschiedenis van Oostende en de kuststreek vóór 1980’. De Plate, XII, 1983, p. 33.

0027 SMISSAERT, Emile. ‘Recente bibliografie van en over de geschiedenis van Oostende en de kuststreek’. De Plate, IX, 1980, p. 161.

0028 SMISSAERT, Emile. ‘Studies over Oostende en de kuststreek in 1981’. De Plate, XV, 1986, p. 151.

0029 SMISSAERT, Emile. ‘Studies over Oostende, gepubliceerd in 1979’. De Plate, XI, 1982, p. 9.

0030 SMISSAERT, Emile. ‘Verhandelingen in verband met de geschiedenis over de nieuwste tijd in onze regio’. De Plate, XI, 1982, p. 179.

0031 SMISSAERT, Emile. ‘Verhandelingen omtrent Oostende, de Oostendenaar en de kust’. De Plate, VII, 1978, p. 173.

0032 SMISSAERT, Emile. ‘Vier proefschriften over onze streek’. De Plate, VI, 1977, p. 7.

0033 SWYNGEDAUW, Agnes. ‘Ostendiana’ (lopende bibliografie van Oostende en de Kuststreek). De Plate, XVIII, 1989, pp. 98, 145, 185, 219, 252; XIX, 1990, pp. 13, 64, 125, 168, 285, 345; XX, 1991, pp. 86, 156, 243, 318; XXI, 1992, pp. 63-64, 190, 270-271; XXII, 1993, pp. 70, 106-107, 152, 296; XXIII, 1994, p. 249.

0034 VANDERJEUGD, Liliane. Proeve van Oostendse bibliographie. Brussel, Provinciale Bibliotheekschool Brabant (OV), 1951, 377 p.

0035 VAN HYFTE, Ivan. ‘Nog bibliografie over de driejarige belegering van Oostende’. De Plate, XX, 1991, p. 13.

0036 VILAIN, Omer. ‘Bibliografie dialect van de kuststreek’. De Plate, II, maart 1973, p. 8.

0037 VILAIN, Omer. ‘Bibliografie over de driejarige belegering van Oostende, 1601-1604’. De Plate, III, maart 1974, 6, pp. 7-8.

0038 VILAIN, Omer. ‘Bibliografie Oostendse Compagnie, 1723-1733’. De Plate, II, februari 1973, pp. 5-6.

0039 VILAIN, Omer. ‘Bibliografie van Robert de Beaucourt de Noortvelde’. De Plate, VII, 1978, 1, pp. 18-19.

0040 VILAIN, Omer. ‘Oostendse bibliografie - Boeken betreffende de costumen en keuren’. De Plate, III, 1974, 5, p. 7.

0041 VILAIN, Omer. ‘Boeken in verband met de zeevisserij’. De Plate, VI, januari 1977, p. 8.

0042 VILAIN, Omer. De Belgische zeevisserij. Proeve van bibliografie. Brussel, Provinciale Bilbliotheekschool (OV – gegradueerde bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen), 1962, XVI + 233 p.

5916 FRANÇOIS, Luc, m.m.v. DREESEN, Jan, FARASYN, Daniël, FARASYN-SCHEPENS, Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, GEVAERT, Ferdinand, HUBRECHTSEN, Freddy, PARMENTIER, Jan, VAN HYFTE, Ivan, VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de geschiedenis van Oostende. Oostende, Stadsarchief Oostende, 2000, 370 p. (Oostendse Historische Publicaties 8).

5917 ROEMANS, R. en VAN ASSCHE, H. Bibliografie van Karel Jonckheere. 1967 Hasselt, Heideland, 1968. 6327 BERTELOOT, Marc. De Westvlaamse havens (1830-1940), Zeebrugge in het bijzonder (1866-1971). Proeve van bibliografie. Brugge, Provinciale leergangen voor bibliotheek- en documentatiewetenschappen 1972-1973, s.p.

6328 FRANÇOIS, Luc, m.m.v. FARASYN-SCHEPENS, Gilberte; FRANÇOIS, Pieter; GEVAERT, Ferdinand; HUBRECHTSEN, Freddy; PARMENTIER, Jan; VAN HYFTE, Ivan en VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende, 1998/1999-2001. Oostende, Stadsbestuur Oostende, 2002, 50 p. (Oostendse Historische Publicaties, 8b).

7082 FRANÇOIS, Luc, FARASYN-SCHEPENS, Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, GEVAERT, Ferdinand, HUBRECHTSEN, Freddy, VAN HYFTE, Ivan en VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende, 2002-2006. Oostende, Stadsbestuur, 2008, 70 p. (Oostendse Historische Publicaties, 8c).

7083 MEES, Jan en SEYS, Jan. Book of abstracts. An overview of marine research in Belgium anno 2009 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ, Thermae Palace, Oostende, 27 november 2009. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2009.

7084 SMISSAERT, Emile. ‘Keuzelijst (met annotaties) van scripties geschiedenis KULeuven 1934-2008’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 104-108. (addendum: De Plate, XXXIX, 2010, p. 82.).

7085 VLIZ collected reprints: marine and coastal research in Flanders. Oostende, Flanders Marine Institute, 1999-2011.

7852 FRANÇOIS, Luc, FARASYN-SCHEPENS, Gilberte, FRANÇOIS, Pieter, GEVAERT, Ferdinand, VAN DUYVENBODEN, Georges, VAN HYFTE, Ivan en VERMAUT, Claudia. Bibliografie van de geschiedenis van Oostende, 2007-2011. Oostende, Stadsbestuur, 2013, 78 p. (Oostendse Historische Publicaties, 8 d).