01. Algemene bibliografieën

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0001 Bibliographie d’ histoire militaire belge des origines au 1er août 1914. Bruxelles, Musée royal de l’armée, 1979, 673 p. (Centre d’ Histoire militaire, Travaux 14).

0002 DE CLERCK, Karel; DECLERCK, Paul; DE SMET, Jos. e.a. Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos (1910). Brugge, 1972, 310 p.

0003 DEGRANDE, Valentin. Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog: geannoteerde inventaris van de Westvlaamse heemkundige tijdschriften (…. 1986). Roeselare, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1987, 138 p.

0004 DHONDT, Jan, e.a. ‘Bibliographie de l’ Histoire de Belgique – Bibliografie van de Geschiedenis van België’. Revue du Nord, 1947-1952.

0005 DHONDT, Jan, e.a. ‘Bibliographie de l’ Histoire de Belgique – Bibliografie van de Geschiedenis van België’. Revue belge de Philologie et d’ Histoire – Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1953 – 1972.

0006 FRANÇOIS, Luc; m.m.v. AELBRECHT, Vincent; JAUMAIN, Serge; VAN HAVER Griet; VAN MOLLE, Leen en VANTHEMSCHE, Guy. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, 1975-1990 – Les multiples visages de l’histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l’histoire contemporaine belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires d’ histoire contemporaine, 1975-199O. Gent, Academia Press, 1992, VI + 543 p.

0007 FRANÇOIS, Luc; VANHAUTE, Eric en VRIELINCK, Sven. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, 1975-1994 – Les multiples visages de l’histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l’histoire contemporaine, réalisés dans les départements d’ histoire des universités belges, 1975-1994. Gent, Academia Press, 1995, VII + 325 p.

0008 FRANÇOIS, Luc. Een eeuw Gentse historische school. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de Sectie Geschiedenis van de Universiteit Gent, 1891-1992. Gent, OSGG, 1993, 191 p.

0009 Licentiaatsverhandelingen in de Geschiedenis. Academiejaar 1991/1992 – 1997/1998. Samenvattingen. Gent, OSGG, 1993-1999, 6 dln. (Studia Historica Gandensia, 180, 181, 184, 185, 186, 187).

0010 MADDENS, N., e.a. Bibliografie van de geschiedenis, taal-en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten 1950-1981. Kortrijk, De Leiegouw, 1983-1985.

0011 PHILIPPE, Paul; SIEBEN, Luc; VAN TUIJCOM, Carinne en MEUWISSEN, Eric. La Belgique et la première Guerre mondiale. Bibliographie. – België en de Eerste Wereldoorlog. Bibliografie (uitgegeven onder leiding van Patrick Lefèvre en Jean Lorette). Brussel, Koninklijk Legermuseum, 1987, XXIV + 598 p. (Centrum voor Militaire Geschiedenis, Bijdragen 21).

0012 Samenvattingen van Licentiaatsverhandelingen en Proefschriften in 1987, … aangeboden aan het departement Geschiedenis van de KU Leuven. Leuven, Departement Geschiedenis – Vereniging Historici Lovaniensis, 1988 - …

0013 SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Honderd jaar geschiedschrijving in West-Vlaanderen (1839-1939). Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis ‘Société d’Emulation’ te Brugge. Brugge, 1950, 335 p.

0014 SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. ‘Analytische inhoud en registers op de Handelingen van ons Genootschap, 1940-1963’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming ‘Société d’Emulation’ te Brugge, C, 1963, pp. 393-452.

0015 VAN BUYTEN, L. Licentiaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Moderne Geschiedenis (1934-1970) en het Departement Geschiedenis (1971-1979/1980). Leuven, KULeuven – departement Geschiedenis, 1980, 261 p.

0016 VAN EENOO, Romain, e.a. ‘Bibliographie de l’ Histoire de Belgique – Bibliografie van de Geschiedenis van België’. Revue belge de Philologie et d’ Histoire – Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1973 – heden.

7851 ONGHENA, Sofie. ‘Bibliografie van de Geschiedenis van België’. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 2011-heden. [opvolger van nr. 0016].