12. Historici

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0168 BOSTEELS, W. ‘Afscheid van een monument. Oppermeester (b.d.) Jan-Baptist Dreesen’. Neptunus, XL, 1997, pp. 67-69.

0169 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Dicky Verbanck 70!’. De Plate, XIV, 1985, p. 136.

0170 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Een Oostendenaar publiceert in Limburg: L. François’. De Plate, XVII, 1988, p. 213.

0171 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Even verder kennis maken: Jan Parmentier’. De Plate, XIX, 1990, p. 224.

0172 DREESEN, Jan-Baptist. ‘In memoriam Richard Verbanck en zijn bibliografie’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 57-65.

0173 DREESEN, Jan-Baptist. ‘In memoriam Walter Debrock’. Neptunus, XXXIX, 1996, 2, p. 123.

0174 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Oostende laat het Waasland niet los: Luc François’. De Plate, XIX, 1990, p. 68.

0175 DUMONT, Maurice. ‘In memoriam Gaston-Gérard Dept, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, 1900-1946’. Tijdschrift voor Aardrijkskundige studies, XV, 1946, 1, pp. 19-34.

0176 DUMONT, Maurice. ‘Prof. G. G. Dept, 1900-1946’. Mededelingen A.V.O.S.V.G., 1948, pp. 59-61.

0177 DUMONT, Maurice. ‘Ter nagedachtenis van Prof. G. G. Dept, gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent’. Tijdschrift van economische geographie, 1946, 2 p.

0178 FALISE, Jean-Pierre. ‘Hommage aan Jan Dreesen’. De Plate, XXVII, 1998, 10, pp. 206-208.

0179 FALISE, Jean-Pierre. ‘In memoriam Jan-Baptist Dreesen’. De Plate, XXVI, 1997, 6-9, pp. 161-162.

0180 FALISE, Jean-Pierre. ‘In memoriam Jan-Baptist Dreesen’. West-Vlaamse sprokkelingen, XXI, 1997, pp. 37-39.

0181 HOSTYN, Norbert. ‘Carlos Loontiens (1892-1969), vanaf 1919 tot 1944 bibliothecaris, archivaris en conservator van Stad Oostende: notitie en bibliografie’. De Plate, XXII, 1993, pp. 115-116.

0182 KWANTEN, Godfried. ‘Gesprek met Jacques Mertens, doctor in de geschiedenis en ere-rijksarchivaris’. Bibliotheek- en Archiefgids, LXXII, 1996, 5, pp. 182-186.

0183 QUAEGEBEUR, Martine. ‘Verhalenbrunch met Omer Vilain’. Gidsenblad Lange Nelle, 1996, pp. 39-42, 77-80, 104-107; 1997, pp. 4-7, 35-37.

0184 SEYS, Raf. ‘Ary Sleeks’. De Plate, IX, 1980, pp. 103, 137.

0185 SEYS, Raf. Edward Vlietinck: geschiedschrijver van het oude Oostende. Oostende, De Plate, 1972, 16 p. (ook in: Biekorf, LXIX, 1968, 1-2, pp. 43-48).

0186 SEYS, Raf. ‘Over Ary Sleeks. Mariakerke en Koekelare’. De Plate, VII, 1978, p. 48.

0187 SIMONS, Ludo. Curriculum Walter de Brock. Brussel, BRT, Dienst Kunstzaken, 1980, 27 p. (BRT-tv programma).

0188 SLAMBROUCK, N. André Choqueel 1880-1957. Opgravingen te Raversijde. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 7 p.

0189 SMISSAERT, Emile. ‘Een vreemd auteur over Oostende. (J.H. Winkler)’. De Plate, IV, 1975, 5, pp. 7-8.; IV, 1975, 6, pp. 5-6.

0190 SMISSAERT, Emile. ‘Guido Gezelle en Ed. Vlietinck’. De Plate, VII, 1978, p. 92.

0191 SMISSAERT, Emile. ‘Het historisch werk van Raymond Vancraeynest’. De Kinkhoorn, 1998, 1, 3 p.

0192 SMISSAERT, Emile. ‘Levensbericht gewijd aan de volkskundige Antoon Viaene’. De Plate, XII, 1983, p. 77.

0193 SMISSAERT, Emile. ‘Over Professor Dept’. De Plate, VII, 1978, p. 45.

0194 SMISSAERT, Emile. ‘Streuvels’ herinneringen aan Edw. Vlietinck herdrukt’. De Plate, XV, 1986, p. 222.

0195 TIMMERMANS, Lia. ‘Ary Sleeks’. Ostend Flash, II, 1959, 2, s.p.

0196 VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘Bij het afscheid van een zeeman: oppermeester J.-B. Dreesen met rust’. Neptunus, XXXII, 1985, 210, pp. 13-18.

0197 VAN ISEGHEM, Auguste. ‘Ary Sleeks reeds 10 jaar ...’ . De Plate, V, 1976, p. 12.

0198 VAN ISEGHEM, Auguste. ‘Merci Omer!’. De Plate, XIV, 1985, p. 24. (biobibliografie van Omer Vilain).

0199 VERBANCK, Fr. ‘Uit de herinneringen van Frans Verbanck’. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 5.

0200 VILAIN, Omer. ‘Afscheid van Walter Debrock (1911-1996)’. De Plate, XXV, 1996, p. 221.

0201 VILAIN, Omer. ‘Ary Sleeks’. De Plate, I, 1971, 3, s.p.

0202 VILAIN, Omer. ‘Het Gevaar Dreesen’. De Plate, V, november 1976, p. 7.

0203 VILAIN, Omer. ‘In memoriam Daniël Farasyn’. De Plate, XXVII, 1998, 10, pp. 186-187.

0204 WYFFELS, Carlos. ‘In memoriam Etienne Sabbe (Oostende 1901- Kortrijk 1969)’. Archives et Bibliothèque de Belgique - Archief- en Bibliotheekwezen in België, XL, 1969, pp. 263-269.

6341 ‘Bibliografie van Raymond Vancraeynest’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 8-13.

6342 FALISE, Jean-Pierre. ‘In memoriam Germain Billiet (1910-2002)’. De Plate, XXXI, 2002, p. 178.

6343 SMISSAERT, Emile. ‘Daniël Farasyn en zijn persoonlijk archief’. De Plate, XXXV, 2006, p. 12.

6344 VAN HYFTE, Ivan. ‘Pieter Franciscus le Doux (1698-1773)’. De Plate, XXXII, 2003, p. 231.

6345 VILAIN, Omer. ‘Raymond Vancraeynest 80’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 6-7.

7101 DE BAETS, P. ‘Edward Belleroche en ‘The Siege of Ostend’’. Biekorf, CX, 2010, 4, pp. 451-456.

7889 D. ‘Edward Vlietinck in memoriam’. Biekorf, 1938, 4, pp. 110-111.

7890 EECKHOUT, Raoul. ‘In memoriam Daniël Farasyn’. Roepsteen, 1999, 170, p. 5.

7891 NOLF, Bertrand. ‘Izegemse figuren: Jean-Marie Lermyte’. Ten Mandere, 2012, 2, pp. 3-11.

7892 WARLOP, E. ‘In memoriam prof. dr. E. Sabbe’. De Leiegouw, 1969, 1, pp. 93-95.