11. Catalogi

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0165 CONSTANDT, Marc. ‘De reisgidsen voor België, een aanloop tot repertoriering’. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1985, 1-2, pp. 243-266.

0166 SMISSAERT, Emile. ‘Oude almanakken van Oostende in bezit van de Gentse Rijksuniversiteit’. De Plate, X, 1981, p. 84.

0167 VILAIN, Omer. ‘Oostendse almanakken of jaarboeken’. De Plate, II, december 1973, 3, p. 8.

5923 HOSTYN, Norbert. Ensor: de verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende. Gent, Ludion, 1999, 207 p.

7100 Catalogus van nautische publicaties 2009. Oostende, Vlaamse Overheid Afdeling Kust Vlaamse Hydrografie, 2009.