09. Inventarissen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0136 ASAERT, Gustaaf. Analytische inventaris van monsterrollen ter visserij (1818-1843 en 1860-1910). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1986, 2 dl., dl. 1, 444 p.; dl. 2, 312 p. + 2 microfilms. (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Beveren).

0137 Compagnie des Indes à Ostende : inventaire, index-catalogue, manuscrits Fonds Hye-Hoys, Bibliothèque de la Ville et de l' Université de Gand. Gand, s. n., 1906, 167 p.

0138 COOPMAN, Jan. Fonds Commissie Openbare Onderstand. Inventaris archief Commissie Openbare Onderstand. S.l., s.d.

0139 ‘De gemeente Mariakerke’. In: Inventarissen van gemeentearchieven. Rijksarchief Brugge. III. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1965, pp. 20-24.

0140 Gemeenten: Zandvoorde (Oostende). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992, 2 f. (Toegangen in beperkte oplage, 79).

0141 MEES, J. Inventaire des archives du comité du commerce maritime. Brussel, 1914.

0142 MERTENS, Jacques. ‘Inventaris kerkfabriek Oostende (St. Petrus- en Paulus)’. In: Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken, Rijksarchief Brugge, VI. Brussel, Algemeen rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1969, pp. 33-37.

0143 MERTENS, Jacques. Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende. Brussel, Algemeen rijksarchief, 1992, 22 p. (Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 90).

0144 PRIMS, Floris. ‘De Generale Indische Compagnie. Bijvoegsel aan inventaris’. Antwerpsch Archievenblad, 2e reeks, 1926, pp. 147-160.

0145 PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'Ostende) 1723-1777. (avec annexe dans Annales des Archives, 1926, pp. 147-156). Antwerpen, 1930.

0146 PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'Ostende), 1723-1777, omvattende het archief van het Comptoir Generaal te Antwerpen, de Scheepskapiteins, de Indische factorijen. Antwerpen, Veritas, 1925, 48 p.

0147 SMISSAERT, Emile. ‘De inventaris van de “Raad van Vlaanderen” voltooid! Haar belang, ook in verband met Oostende’. De Plate, X, 1981, p. 79.

0148 SMISSAERT, Emile. ‘Inventaris van het archief van het “Bestuur van het Zeewezen” 1830-1976’. De Plate, IX, 1980, p. 201.

0149 SMISSAERT, Emile. ‘Mededeling betreffende een inventaris van “meetbrieven”’. De Plate, XII, 1983, p. 138.

0150 SMISSAERT, Emile. ‘Oude liedereninventaris’. De Plate, XII, 1983, p. 211.

0151 VANDEN BUSSCHE, Emile. Inventaire des archives de l’Etat à Bruges; section première: Franc de Bruges, ancien 4me membre de Flandre; I. Chartes; II. Registres. Bruges, Daveluy, 1881-1884, XXVI + 425 + XXVIII + 752 p.

0152 VERHAEGHE, Julien. ‘De wettelijke passeringen: 1547-1796’. In: VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, 1989, 235 p.

0153 VERHAEGHE, Julien. ‘De wezerij: 1538-1795’. In: VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, 1988, 96 p.

0154 VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel 1. 1676-1689. Oostende, VVF. Oostende, 1991, 200 p.

0155 VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel 2. 1690-1715. Oostende, VVF. Oostende, 1992, 199 p.

0156 VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel 3. 1715-1765. Oostende, VVF. Oostende, 1992, 192 p.

0157 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: 1645-1685. Oostende, VVF-Oostende, 1989, 206 p.

0158 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: 1686-1728. Oostende, VVF-Oostende, 1989, 203 p.

0159 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: 1729-1772. Oostende, VVF-Oostende, 1990, 195 p.

0160 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: 1773-1796. Oostende, VVF-Oostende, 1990, 179 p.

0161 VERMOTE, Michel. Archieven van Roger De Kinder (1947-1963), BSP-federatie Veurne-Oostende-Diksmuide (1946-1969), BWP/BSP-afdeling Oostende (1939-1964). Gent, AMSAB, 1987, XIX + 156 p. (AMSAB inventarissen).

0162 VLEESCHAUWERS, Cyriel. ‘Bestuur van het Zeewezen’: inventaris van het archief (1830-1976). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1979, 662 p.

5922 VELLE, Karel; GADEYNE, Guy en HEUSEQUIN, Sven. Inventarissen van de archieven van de vredegerechten Duffel (1923-1970), Gent derde kanton (1896-1970), Halle (1920-1970), Halle tweede kanton (1963-1970), Hasselt (1919-1929), Heist-op-den-Berg (1940-1970), Herk-de-Stad (1919-1970), Lier (1938-1970), Lokeren (1860-1970), Oostende (1883-1962), Peer (1917-1949) en Wetteren (1860-1970). Overdracht 1999. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1999, 82 p.

6339 VELLE, Karel. Inventaris van de archieven van het parket te Gent (jeugdparket 1913-1989) en het parket te Leuven (1873-1994), van de rechtbanken van eerste aanleg te Gent (jeugdrechtbank (1912-1983), Leuven (jeugdrechtbank (192-1966), Oudenaarde (algemeen (1918-1975 (1980), burgerlijke rechtbank (1875-1988), correctionele rechtbank (1918-1972), en jeugdrechtbank (1912-1970) en Turnhout (burgerlijke rechtbank (1853-1922), correctionele rechtbank (1855-1902) en jeugdrechtbank (1912-1923), van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas (1811-1983) en van de vredegerechten te Aarschot (1936-1970), Arendonk (1865-1970), Gistel (jaar V (1796/1797) - 1971), Glabbeek (1936-1970), Haacht (1936-1970), Hoogstraten (1908-1973), Leuven 1 (1939-1968), Leuven 2 (1965), Oostende (1871-1970), Sint-Gillis-Waas (1828-1970) en Tienen (1936-1970). Brussel, Rijksarchief, 2001, 166 p. (Rijksarchief te Beveren. Inventarissen, 65).

7098 VANDEPITTE, Leen; DECOCK, Wim en MEES, Jan. Belgian register of marine species, compiled and validated by the VLIZ Belgian Marine species consortium. Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee, 2010.

7099 VERMOTE, Jochen. Inventaris van het archief van het waterschoutsambt te Oostende 1815 - 1909. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2008, 17 p.