08. Historische en heemkundige kringen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0121 DE TAEYE, Ernest. ‘Inleiding bij het 1e nummer van “De Plate”’. De Plate, I, 1971, 1, p. 1.

0122 DREESEN, Jan-Baptist. ‘1979-Jubileumjaar; 25 jaar O.H.K. “De Plate”’. De Plate, VIII, 1979, p. 254.

0123 DREESEN, Jan-Baptist. ‘August Van Iseghem (°1919), 20 jaar voorzitter’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 145-149.

0124 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Beknopte historiek van “De Plate”’. De Plate, VIII, 1979, 12bis, pp. 2-5.

0125 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Beknopte historiek van de O.H.K. “De Plate”’. De Plate, VIII, 1979, p. 243.

0126 DREESEN, Jan-Baptist. ‘O.H.K. De Plate 40 jaar jong (1954-1994)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 269-270.

0127 EDEBAU, Frank. ‘25 jaar “De Plate”’. De Plate, VIII, 1979, p. 246.

0128 FALISE, Jean-Pierre. ‘Verhuistribulaties van het Heemmuseum “De Plate”’. De Plate, XVI, 1987, p. 288.

0129 GERITS, Jan. ‘Vreugde om 25 jaar werking “De Plate” te Oostende’. De Plate, VIII, 1979, p. 207.

0130 ‘Heemkring “De Plate” - 28ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te Oostende, 21-22 herfstmaand 1985’. Ons Heem, XL, 1986, 2, pp. 60-64.

0131 VAN ISEGHEM, Auguste. ‘De Plate 30 jaar’. De Plate, XIII, 1984, p. 228.

0132 VAN ISEGHEM, Auguste. ‘Het jubileumjaar is voorbij’. De Plate, VIII, 1979, p. 242.

0133 VILAIN, Omer. ‘“De Plate” werd 20 jaar geleden gesticht’. De Plate, III, november 1974, pp. 2 e.v.

0134 VILAIN, Omer. ‘Afscheid van de “Oude Plate”’. De Plate, XIII, 1984, p. 246.

0135 VILAIN, Omer. ‘Heemkundige kringen’. De Plate, VII, 1978, p. 85.

5920 NUYTTEN, Jan. ‘Rechten en plichten van de Heemkring inzake het behoud van ons funerair goed’. De Plate, XXX, 2001, pp. 236-242.

5921 ‘Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate’. Open Monumentendag, 1998, pp. 57-61.

6334 GEVAERT, Ferdinand en HUBRECHTSEN, Freddy. ‘Schenking van de scheepsbel van de “t.s. Prince Léopold” aan het Historisch Museum De Plate”. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 13-15.

6335 Uitreiking prijs Culturele Raad Oostende 1999 aan Omer Vilain. Oostende, Culturele Raad, 1999, 10 p.

6336 VILAIN, Omer. ‘Herinneringen aan de eerste jaren van De Plate’. De Plate, XXXIV, 2005, pp. 104-105.

6337 VILAIN, Omer. ‘Oudste en jongste lidkaart van “De Plate”’. De Plate, XXXIV, 2005, p. 163.

7096 BOONE, Yves. Verdwalen in verhalen: een educatieve rondleiding doorheen het Oostends Historisch Museum 'De Plate'. Oostende, Marleen Willaert, 2003.

7097 LOY, Marc. ’20 jaar kring werking’. Lange Nelle, XXI, 2009 , p. 25.

7882 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Even voorstellen: ‘Lange Nelle’; de jongste afdeling  van de Westvlaamse gidsenkring’. Mandeldal, 1989, 3, p. 30.

7883 SMISSAERT, Emile. ‘Het "bonte wereldje" van de Oostendse Heemkring "De Plate", geschaard rond haar tweede "Hoofdman" (1974-1999), wijlen August Van Iseghem’. De Plate, XLI, 2012, afl. 7-8-9, pp. 145-150.

7884 TIMMERMANS-BUYSE. ‘De Plate ontmoet Gestella: de herkomst van een onbekend stadsschild’. Gestella Krantje, 2009, 3, pp. 61-62.

7885 ’40 jaar West-Vlaamse Gidsenkring’. De Gidsenkring, 2003, pp. 1-128.

7886 VERBANCK, Richard. ‘In de rand van ons jaarboek’. Roepsteen, 1978, 44, p. 3; 47, p. 2.

7887 ’25 jaar VVF-Oostende’. ’t VVF-streepje, 1990, 3.

7888 ‘Zo begon Gidsenkring Lange Nelle 25 jaar geleden’. Lange Nelle, XXVI, 2014, 1, pp. 19-20.