10. Gidsen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0163 SMISSAERT, Emile. ‘Genealogische repertoria’. De Plate, XVII, 1988, p. 19.

0164 VERMAUT, Claudia. Archiefgids: een overzicht van bronnen van en over Oostende bewaard. Oostende, Stadsarchief, 1998, 118 p. (Oostendse historische publicaties, 1).

6340 Gids dokumentatiecentrum familie- en plaatselijke geschiedenis. Oostende, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Oostende-Kuststreek, 1980, 7 p.