04. Archieven

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0047 CONSTANDT, Marc. ‘Aandacht voor archief met toeristische inslag’. Bibliotheek- en archiefgids, XXI, 1991, pp. 237-241.

0048 COOPMAN, Jan. ‘Oud Oostende, enkele nieuwe bronnen’. Ostendiana, VI, 1993, pp. 5-22.

0049 DEBROCK, Walter. ‘Drie documenten in verband met Oostende’. Ostendiana, I, 1972, pp. 13-17.

0050 DE COENE, X. ‘Etat des archives de la Flandre occidentale sous l’empire français’. Annales de la société d’Emulation de Bruges, I, 1843, pp. 227-272.

0051 DESCHACHT, Daniël. ‘Archiefmateriaal gemeente Mariakerke’. De Plate, XXV, 1996, p. 221.

0052 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het archief van Oostende in 1814’. De Plate, XVIII, 1989, p. 99.

0053 GILLIODTS-VAN SEVEREN, Louis. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, publié par ordre du roi, sous les auspices du ministre de la justice, par les soins d'une commission spéciale. Coutumes du pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. II. Cadsant, Caprijke, Damme, Dixmude, Eekloo. III. Ghistelles, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, Merchem, Middelbourg, Muide, Munikerede, Nieuvliet, Oostbourg. IV. Ostende, Oudenburg, Sluis. Bruxelles, Gobbaerts, 1891-1893, 628 + 557 + 743 + 525 + 647 p.

0054 ‘Het oud archief van de Commissie van Openbare Onderstand Oostende’. De Plate, XVII, 1988, 10, pp. 202-205.

0055 HOSTYN, Norbert. ‘Archief over Oostende’. De Plate, XXV, 1996, p. 158.

0056 HOSTYN, Norbert. ‘Bouwtoelatingen 1780-1794. Een merkwaardige reeks in het Oostends Stadsarchief’. De Plate, XVII, 1988, p. 173.

0057 HOSTYN, Norbert. ‘Even kennismaken met het Stadsarchief Oostende’. De Plate, IX, 1980, p. 175.

0058 HOSTYN, Norbert; ‘Het stadsarchief van Oostende: eindelijk volwaardige toekomstperspectieven?’. De Plate, XXVII, 1998, 10, p. 188.

0059 HOSTYN, Norbert. ‘Recente aanwinsten Stadsarchief’. De Plate, XII, 1983, p. 127.

0060 HOSTYN, Norbert. ‘Uit het Stadsarchief’. De Plate, X, 1981, p. 115.

0061 MERTENS, J. ‘Archief van en over Oostende’. Ostendiana, I, 1972, pp. 23-32.

0062 MERTENS, J. ‘Het archief van de stad Oostende in 1814’. Archiefkunde, IV, 1989, pp. 129-136.

0063 MERTENS, J. ‘Stadsarchief Oostende’. Vriendenboek voor mevr. Coppejans-Desmedt, s.d., s.p.

0064 PRIEM, F. Documents; extraits du dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série, VI-IX). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1848-1851-1858, 3dln, 331 + XLVIII p., 288 + 333 p., 268 p.

0065 PRIEM, F. et DELEPIERRE, Octave. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges, I-III. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1840-1842, CLXIV, 180-CXXIV-177-288 p.

0066 PRIEM, F. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1844-47, 4 dln, 298-307-301-295 p.

0067 SMISSAERT, Emile. ‘Archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog’. De Plate, VII, 1978, p. 67.

0068 SMISSAERT, Emile. ‘Enig archiefmateriaal over Oostende tijdens de Franse overheersing, 1789-1815’. De Plate, VI, 1977, 3, pp. 14-15.

0069 SMISSAERT, Emile. ‘Het Cultuurarchief van de Provinciale Dienst voor Cultuur West-Vlaanderen’. De Plate, X, 1981, p. 33.

0070 SMISSAERT, Emile. ‘Liederen van J. Van Wulpen bewaard in de Academie’. De Plate, VII, 1978, 9, pp. 14-15.

0071 SMISSAERT, Emile. ‘Mededeling over het archief van de Grootmaarschalk van het Hof onder de regering van Leopold II met betrekking tot Oostende’. De Plate, IX, 1980, p. 26.

0072 SMISSAERT, Emile. ‘Mededeling over nieuwe bronnen daterend uit de periode van het Koninkrijk der Nederlanden’. De Plate, VI, 1977, 4, p. 23.

0073 SMISSAERT, Emile. ‘Nieuwe publicaties: microfilms Rijksarchief’. De Plate, XXIV, 1995, p. 2.

0074 SMISSAERT, Emile. ‘Samenstelling van de voornaamste fondsen van het Oostendse “Oud Archief” (voor 1940)’. De Plate, XVI, 1987, p. 164.

0075 SMISSAERT, Emile. ‘Snuisteren in een gids van bedrijfsarchieven... naar Oostende’. De Plate, V, 1976, p. 9.

0076 STEVENS, F.E. ‘Het fonds “Versterkingen” in het archiefdepot van het legermuseum’. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, pp. 395-410.

0077 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Archief over Oostende en het Camerlinckxambacht’. De Plate, XIV, 1985, p. 87.

0078 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Toevallige vondsten in de parochieregisters van Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 123.

0079 VAN HILLE, W. ‘Een rijke archiefbron voor het Oostends verleden’. Vlaamse Stam, XII, 1976, pp. 493-495. (notariaat Claysone, 1626-1630).

0080 VAN ISEGHEM, Auguste. ‘Archieffonds familie Hoys: belangrijk voor Oostende’. De Plate, XVII, 1988, p. 141.

0081 VERHAEGHE, Julien. ‘Bredene en het Sas in civiele Zaken voor de schepenbank van de stad Oostende’. Roepsteen, 1996, 158, pp. 8-9.

0082 VERMAUT, Claudia. Draaiboek archiefbeheer Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1996, 131 p.

0083 VLIETINCK, Edward. Cartulaire d'Ostende, texte original avec des notes et additions précédé d'une introduction historique, 1267-1577. Antwerpen, De Vlijt, 1910, 304 p.

0084 VLIETINCK, E. ‘Twee Oostendsche oorkonden’. Rond den Heerd, XXII, 1887, 39, pp. 310-311.

5918 VERMAUT, Claudia. Het Archief van Oostende … aangename kennismaking. Oostende, 2000.

5919 VERMAUT, Claudia. ‘Bronnen over bronnen: uniek archief Thermaal Instituut geïnventariseerd’. De Plate, XXX, 2001, p. 149.

6330 MAHIEU, Marijke. Beeldbank Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 2006, 20 p.

6331 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Het archief van de “Grote Kerk”’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 157-159.

6332 VERMAUT, Claudia. Het archief van Oostende: aangename kennismaking. Oostende, Stadsbestuur, 2000, 26 p.

7092 BEKAERT, Chantal. ‘Fonds Jean-Marie Bekaert’. De Plate, XXXIX, 2010, p. 60.

7093 SMISSAERT, Emile. ‘Nieuwe bronnen voor de studie van het hedendaagse België’. De Plate, XXXIX, 2010, p. 42.

7853 COOPMAN, Jan. ‘De Westhoek in het Oostendse notariaat Van Caillie’. Westhoek, 1993, p. 84, 129; 1994, p. 32, 154; 1996, p. 140; 1997, p. 33; 78.

7854 COOPMAN, Jan. ‘Het schaduwarchief van Oostende’. Vlaamse Stam, IL, 2013, 1, pp. 36-37.

7855 ‘Oostends Archief’. Testrep VVF Oostende Kuststreek, 1969, 2.

7856 SMISSAERT, Emile. ‘De archieven van het Koninklijk Paleis te Brussel: een gids‘. De Plate, XLI, 2012, afl. 4, pp. 96-97.

7857 SMISSAERT, Emile. ‘Historische weetjes 2 (Het archief van het Koninklijk Paleis)’. De Plate, XLIV, 2015, 2, p. 60.

7858 ‘Verdwaald archief’. VVF-Krant Brugge, 1969, 4.

7859 VERHEIRE, Isabelle en VERMAUT, Claudia. Archiefwerkzaamheden. Sint-Andries-Brugge, School voor Bestuursrecht van West-Vlaanderen, 2007.

7860 VERMAUT, Claudia. ‘Archiefbank Oostende online’. Archiefbrief Oostende, IV, 2008, 4, pp. 1–6.

7861 VERMAUT, Claudia. ‘Archiveren, een stiel apart’. Archiefbrief Oostende, VI, 2010,3, pp. 4–7; 4, pp. 3-4.

7862 VERMAUT, Claudia. ‘De fotocollectie van het Stadsarchief Oostende’. Mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, XXXIV, 2012, 2, pp. 32-35.

7863 VERMAUT, Claudia. ‘We vieren onze verjaardag!’ (Stadsarchief Oostende). Archiefbrief Oostende, II, 2006, 3, pp. 1–2.

7864 VERMAUT, Claudia. ‘De woelige geschiedenis van het stadsarchief van Oostende’. Archives et bibliothèques de Belgique, LXXIII, 2002, pp. 27-40.

7865 VERMAUT, Claudia. ‘De zorg voor ons verleden. Het preserverings– en conserveringsbeleid van Oostends archief ’. Archiefbrief Oostende, I, 2005, 1, pp. 6–7; 2, pp. 6–7; 3, pp. 6–7.

7866 WEYMEIS, Chris. ‘Archiefbrief Oostende’. Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2005, 5, p. 5.