03. Tijdschriften en tafels op tijdschriften

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0043 HOSTYN, Norbert. Tijdschrift ‘De Plate’: cumulatieve index over de jaargangen 1971-1991. Oostende, Oostendse Heemkring De Plate, 1992, 127 p. 

0044 SMISSAERT, Emile. ‘Het tijdschrift “De Plate” eervol vermeld’. De Plate, XII, 1983, p. 98.

0045 SMISSAERT, Emile. ‘Het tijdschrift “Voetlicht”’. De Plate, XII, 1983, p. 267.

0046 SMISSAERT, Emile. ‘Index 1992’. De Plate, XXI, 1992, pp. 289-311; ‘Index 1993’. Idem, XXII, 1993, pp. 325-347; ‘Index 1994’. Idem, XXIII, 1994, pp. 323-349; ‘Index 1995’. Idem, XXIV, 1995, pp. 349-381; ‘Index 1996’. Idem, XXV, 1996, pp. 295-324; ‘Index 1997’. Idem, XXVI, 1997, pp. 281 – 317; ‘Index 1998’. Idem, XXVII, 1998, pp. 275-315.

6329 SMISSAERT, Emile. Index op de Plate. Oostende, De Plate, 1999-2006.

7086 ‘De vzw Neptunus wordt ontbonden!’. Neptunus, L, 2007, p. 115.

7087 SMISSAERT, Emile. ‘Inhoudstafels en indices op afzonderlijke jaargangen van “De Plate” 2007’. De Plate, XXXVI, 2007, pp. 273-319.

7088 SMISSAERT, Emile. ‘Inhoudstafels en indices op afzonderlijke jaargangen van “De Plate” 2008’. De Plate, XXXVII, 2008, pp. 261-309.

7089 SMISSAERT, Emile. ‘Inhoudstafels en indices op afzonderlijke jaargangen van “De Plate” 2009’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 269-320.

7090 SMISSAERT, Emile. ‘Inhoudstafels en indices op afzonderlijke jaargangen van “De Plate” 2010’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 269-320.

7091 SMISSAERT, Emile. ‘Inventaris bouwkundig erfgoed op internet’. De Plate, XXXVIII, 2009, p. 268.