05. Musea

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

0085 Catalogus van het Heemkundig Museum in de Koninklijke Gaanderijen. Oostende, Omnia, 1948, 20 p. 

0086 CHOCQUEEL, A. Les musées régionaux d'archéologie pré-historique. Renaix, Leherte-Delcour, 1944, 5 p. 

0087 DEBROCK, Walter. ‘Waarom geen Visserijmuseum te Oostende ontstond’. De Plate, VII, 1978, 12, pp. 154-155.

0088 DE TAEYE, Ernest. ‘De geschiedenis van onze heemkundige musea’. De Plate, I, 1971, 2, p. 7; 3, p. 7; 4, p. 8; 5, p. 9; 6, p. 8.

0089 DE TAEYE, Ernest. ‘Het een en het ander over het Heemkundig Museum’. De Plate, II, 1972, 1, pp. 9-11; 2, pp. 3-4; 3, pp. 4-5; 4, p. 5; 5, p. 3.

0090 DE TAEYE, Ernest. ‘Wat is er gebeurd in ons Heemkundig Museum?’. De Plate, IV, 1974, 4, p. 2.

0091 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Fort Napoleon, een marine museum?’. Neptunus, XXIV, 1976-1977, 2, pp. 31-35.

0092 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Fort Napoleon....wat doen we ermee’. De Plate, V, 1976, 7, pp. 9-11.

0093 EDEBAU, Frank. Stedelijk Museum Oostende. Oostende, Stedelijk Museum, 1971, s.p.

0094 HOSTYN, Norbert. ‘De beginjaren van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende (1893-1897)’. Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, CXIX, 1992, 3-4, pp. 193-204.

0095 HOSTYN, Norbert. ‘Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum “De Plate” (niet-Oostendse drukkers)’. De Plate, XIV, 1985, p. 274.

0096 HOSTYN, Norbert. ‘Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum “De Plate” (Oostendse drukkers)’. De Plate, XV, 1986, p. 87.

0097 HOSTYN, Norbert. ‘Even uw aandacht voor historische curiosa in ons Heemmuseum’. De Plate, XIV, 1985, p. 292.

0098 HOSTYN, Norbert. ‘Even uw aandacht voor Napoleontica in ons Heemmuseum’. De Plate, XV, 1986, p. 140.

0099 HOSTYN, Norbert. ‘Haar. Nota’s bij enkele curiosa uit ons Heemmuseum’. De Plate, XIX, 1990, pp. 92, 254.

0100 HOSTYN, Norbert. ‘Het Museum voor Schone Kunsten te Oostende ten tijde van Conservator Permeke (1897-1912)’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXII, 1986, 1-2, pp. 107-121.

0101 HOSTYN, Norbert. ‘Ken uw stad: Het Museum Ensorhuis’. De Plate, XIX, 1990, p. 163.

0102 HOSTYN, Norbert. ‘Nopens het kanon uit 1685 in het Heemkundig Museum’. De Plate, XI, 1982, p. 164.

0103 HOSTYN, Norbert. Redden wat nog te redden viel ...: kunstwerken, afkomstig uit het vooroorlogse Museum voor Schone Kunsten van de Stad Oostende, verwoest in de nacht van 27 op 28 mei 1940: catalogus. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 14 p.

0104 HOSTYN, Norbert. ‘Verdwenen...het “Museum voor Religieuze kunst”’. De Plate, XXV, 1996, pp. 56-58.

0105 LOONTIENS, Carlo. ‘In de museums te Oostende’. De Toerist, XII, 1933, 12, pp. 409-418.

0106 MARESKA, Y. ‘Ce que fut le “Musée” d'Ostende: histoire du Fort Napoléon’. Revue du Touring Club Belge, XL, 1934, 22, pp. 337-341.

0107 MARESKA, Y. ‘Wat het museum van Oostende vroeger was: geschiedenis van het fort Napoleon’. Tijdschrift van de Touring Club, XL, 1934, pp. 337-342.

0108 ‘Museum voor Schone Kunsten’. Open Monumentendag, 1996, p. 93.

0109 Museumgids van Oostende tot Maaseik. (Inleiding door L. Schevenels). Gent, Erasmus, 1979, s.p.

0110 PERMEKE, Henri-Louis. Musée communal d’Ostende (au ‘Casino’, situé à l’Hôtel de Ville, à la Place d’Armes): catalogue descriptif illustré. Ostende, Ville d’Ostende, 1897, VIII-52 p.

0111 SMISSAERT, Emile. ‘De zeven Oostendse musea’. De Plate, XI, 1982, p. 69.

0112 VAN DEN BUSSCHE, Willy en POPELIER, Bert. ‘Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende’. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXII, 1990, 1, pp. 2-40.

7094 MASSCHALCK, Eddy. ‘Het Cabinet van Paret’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 242-244.

7867 ‘Bezoek Permeke en PMMK te Oostende’. Brugse Gidsenkroniek, 1987, 2, p. 49.

7868 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Museum voor Religieuze Kunst weg uit Oostende’. Mandeldal, 2008, 1, p. 17.

7869 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Nieuw akwarium te Oostende’. Mandeldal, 1977, 12, p. 8.

7870 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Provinciaal museum voor Moderne Kunst’. Mandeldal, 1986, 12, p. 180.

7871 CALLEWAERT, Ferdy. ‘Stedelijk muzeum voor Schone Kunsten te Oostende’. Mandeldal, 1977, 9, p. 12.

7872 COELUS, Robert. ‘35 jaar Noordzeeaquarium op 11 augustus 2012’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 89, p. 3.

7873 COELUS, Robert. ‘Noordzeeaquariumdossier Oostende: perikelen over renovatie’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2016, 106, pp. 53-57.

7874 ‘De O.129 Amandine’. Gavergids, 2011, 2, p. 22.

7875 DE VRIENDT, Wouter. ‘Interpellatie... Wouter Devriendt tijdens de gemeenteraad Oostende op 25 nov. 2011’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 6-7.

7876 DEWULF, Lionel. ‘Het verdwenen museum voor moderne religieuze kunst te Oostende’. De Plate, XLII, 2013, 12, pp. 270-271.

7877 JACOBSEN, Jan. ‘Te bezoeken museumschepen in België: de O.32’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 17-18.

7878 PHILIPPART, Frank. ‘De bunkers van de oosteroever van Oostende, een openluchtmuseum?’. Roepsteen, 2000, 175, p. 17.

7879 R.C. ‘Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven’. Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende, 2012, 87, pp. 4-5.

7880 VANDE GINSTE, Sebastian. ‘Oostends Historisch Museum De Plate’. Heemkundige Kring Oostkamp nieuwsbrief, 2003, 5, p. 1.

7881 VAN EECKHOUT, Willy. ‘Provinciaal museum voor Moderne Kunst’. Mandeldal, 1986, 2, pp. 181-187.