2. Instellingen en politiek

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1407 CROISSANT, E. ‘Un mot sur la marine flamande’. La Flandre, IV, 1872-1873, pp. 197-200. 

1408 DANHIEUX, Luc. ‘De vernieuwing van het magistraat van Oostende in 1788’. Ostendiana, III, 1978, pp. 167-176. 

1409 DAVID, Yolande. Overheidsmaatregelen betreffende de handel van Oostende (1778-1783. Leuven, KULeuven (OLV - geschiedenis), 1964, XXIII + 133 p.

1410 DEBROCK, Walter. ‘De Vlaamse admiralen en admiraliteiten’. Neptunus, VI, 1958, 5, pp. 23-25.

1411 DEBROCK, Walter. ‘L’Amirauté d’Ostende’. Officieel Tijdschrift van de Handelskamer van Oostende, 1959, 1, pp. 6-10; 2, pp. 11-15.

1412 DEBROCK, Walter. ‘Oostende en de maritieme oorlog tussen 1702 en 1706’. Neptunus, Info marine, XX, 1983, 1, pp. 33-43.

1413 DEBROCK, Walter. ‘Ostende et la guerre maritime entre 1702 et 1706’. Revue de la Société Dunkerquoise d’ Histoire et d’Archéologie, XXI, 1987, pp. 123-141.

1414 DENUCE, J. ‘De admiraliteiten in Vlaanderen en Antwerpen’. Mededelingen van de Marine Academie van België, I, 1936-1937, pp. 49-70.

1415 DENUCE, J. De Vlaamsche en de Antwerpse admiraliteit. Brussel, 1944 (Irmin-Reeks, 5).

1416 DE REIFFENBERG, F. ‘Sur le siège d’Ostende, 1745’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis van België, 1847, 84 p.

1417 DE SMET, Jos. ‘Het stemmen van de beden in de plaatselijke besturen van de provincie Vlaanderen. 1775’. Biekorf, LXXII, 1971, 3-4, pp. 65-74.

1418 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het Beleg van 1706 te Oostende’. De Plate, XIX, 1990, p. 163.

1419 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het Schepencollege van Oostende in 1766’. De Plate, XIX, 1990, p. 60.

1420 FARASYN, Daniël. ‘Bijna een diplomatiek incident … anno 1769’. De Plate, VIII, 1979, 3, pp. 22-23.

1421 FARASYN, Daniël. ‘Indrukken over en berichten uit het Oostendse garnizoensleven anno 1769’. De Plate, VIII, 1979, 2, pp. 19-21.

1422 GERBOSCH, E.A. Amiraux et corsaires belges. Bruxelles, Goemaere, 1943, 232 p.

1423 HOSTYN, Norbert. ‘Havenmeesters van Oostende vanaf 1614 tot 1800’. De Plate, 1985, p. 260.

1424 MERTENS, J. ‘Oostende-Kanton-Oostende, 1719-1720’. In: Doorheen de nationale geschiedenis, I, pp. 224-228.

1425 MUULS, F. ‘Le maréchal comte de Chanclos, gouverneur d'Ostende et les siens’. Cornet de la Fourragère, XIII, 1959, pp. 1-14.

1426 POLLENTIER, F. ‘Admiraliteit’. Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, I, 1976, pp. 295-304.

1427 SCHRICKX, W. ‘Oliver Goldsmith's: the stoops to conquer at Ostend in 1782’. Studia Germanica Gandensia, IX, 1967, pp. 119-128.

1428 VAN HILLE, W. ‘De Baljuws van Loo, Oostende, Harelbeke en de Heerlijkheid Lichtervelde te Elverdinge’. Westhoek-Jaarboek, 1984, pp. 13-14.

1429 VAN HILLE, W. ‘Een pruikenmaker Baljuw van Oostende 1763’. Biekorf, LXXXV, 1985, 3, pp. 294-296.

1430 VAN HYFTE, Ivan. ‘Een Oostendenaar in de Keteloorlog (1784)’. De Plate, XVI, 1986, p. 138.

1431 VERHAEGHE, Julien. ‘Muiterij in het jaar 1745’. Neptunus, XXXIV, 1989-1990, 2, pp. 3-4.

6512 BLACK, Jeremy. ‘Territorial gain on the continent: an overlooked aspect of mid-eighteenth century British foreign policy’. Durham University Journal, LXXXVI, 1994, 1, pp. 43-50.

6513 CABANTOUS, Alain. ‘Mutations économiques et sociales de Dunkerque pendant la guerre d'Amérique’ Revue du Nord, LXII, 1980, 246, pp. 579-590.

6514 CHANCE, James Frederick. The alliance of Hannover: a study of British foreign policy in the last year of George I. London, J Murray, 1923.

6515 GIBBS, G. C. ‘Britain and the alliance of Hanover, April 1725 - February 1726’. English Historical Review, LXXIII, 1958, 288, pp. 404-430.

7208 DHONDT, Frederik. Op zoek naar glorie in Vlaanderen: de Zonnekoning en de Spaanse Successie (1707-1708). Heule, UGA, 2011, 518 p. (Standen en Landen, 108).

7209 SERRUYS, M.-W. ‘The Port and the City of Ostend and the Process of State Consolidation in the Southern Netherlands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: A Geopolitical Approach’. International Journal of Maritime History, XIX, 2007, 2, pp. 319-348.

7210 VAN SLAMBROUCK, Christiane. Thomas de Grysperre: van stadspensionaris tot economisch deskundige binnen de centrale regering (1729-1785). Leuven, KULeuven (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981.

8177 COOPMAN, Jan. ‘Jacobus Bowens schepen en postmeester van Oostende’. Roepsteen, 1988, 115, p. 5.

8178 DE BAETS, P. ‘De galg van de stad Oostende in 1777’. Biekorf, 2000, 1, pp. 63-64.

8179 DHONDT, Frederik. ‘The Law of Nations and Declarations of War after the Peace of Utrecht’. History of European Ideas, 26 February 2016, pp.1-21.

8180 GREGORY Joan Lodewijk Gerhard. ‘Laatste berichten omtrent den vice-admiraal Wemberich van Berchem’. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, III, 1886, 3, pp. 221-276.

8181 SCHIPPAN, Michael. ‘De tsaar van Groot Rusland in de Republiek. De tweede reis van Peter de Grote naar Nederland (1716-1717) - Car' v Respublike. Vtoroe putesestvie Petra Velikogo v Niderlandy 1716-1717’. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, LXIV, 2016, 3, pp.479-481.

8182 SCHOTTE, Bernard. ‘Slusenaers, Oostendenaers en andere vrijbuiters berecht in Brugge’. Rond de Poldertorens, XLVII, 4, p. 115.

8183 VANDEPITTE, Germain. ‘Rechtspraak in het Brugse Vrije’. Rond de Poldertorens, XXVIII, 3, p. 123.

8184 VANTOURNHOUT, Brend. ‘Een 18e eeuws conflict tussen de pastoor en de dismeesters in Zandvoorde’. De Plate, XLIV, 2015, 2, pp. 57-58.

8185 VERMAUT, Claudia. ‘In de kijker: het beleg van 1706’. Archiefbrief Oostende, II, 2006, 2, pp. 1–2.

8186 VERMAUT Claudia.‘Kroniek van een aangekondigd beleg’. Ruimschoots, 2004, pp. 16-19.