7. Protestantisme

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1748 BOUDIN, Hugh Robert. ‘L’Edit de Tolérance et ses implications pour la communauté protestante d’Ostende’. In: CRAHAY, Roland. La Tolérance civile. Bruxelles, U.L.B. 1982, pp. 99-108. 

1749 DE SMET, Jos. ‘Le culte protestant à Ostende en 1784’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, LXXX, 1937, pp. 146-150. 

1750 LAUREYS, Alfons. ‘Het ‘tolerantie’ edikt van Jozef II en de gevolgen voor de protestantse gemeenschap te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, pp. 157-161.

1751 LAUREYS, Alfons. ‘Protestantisme te Oostende’. De Plate, XIV, 1985, pp. 222, 249, 276.

1752 LAUREYS, Dirk. De Reformatie in het Brugse Vrije (1566-1576). Gent, RUG (OLV - Geschiedenis), 1992, 569 p.

1753 RECOUR, Anne-Marie. Contribution to the history of the English colony and church at Ostend (1784-1921). Antwerpen, RUCA (OV - vertaler-tolk), 1979, VII + 69 p.