8. Judaïsme

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1754 LAUREYS, Alfons. ‘Ezechiël de Jonghe, Joods makelaar in Oostende, einde 18e eeuw’. De Plate, XXI, 1992, p. 41. 

1755 OUVERLEAUX, Emile. Notes et documents sur les Juifs de Belgique sous l’Ancien Régime. Paris, A. Durlacher, 1885, 97 p. (Oostende: pp. 70-75). 

1756 SEEGERS, Tatiana. Het proces “Ezechiel de Jonghe” Joods makelaar te Oostende 1784-1787. Leuven, KULeuven (OLV – geschiedenis), 1988, VII + 124 p.

1757 ULLMANN, S. Histoire des juifs en Belgique jusqu’au 19ème siècle (Notes et Documents). 1700-1830. Anvers, S. Kahan, s.d., 61 p. (Oostende: pp. 34-35).