9. Vrijmetselarij

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 


1758 DEZUTTER, W.P. ‘De loge “Sinte Anna” te Stene (Oostende). Beschouwing bij recente esoterische literatuur’. Biekorf, XCIV, 1994, 3, pp. 277-278.