11. Kunsten

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1762 CLAES, Pierre en BAERT, André. De Sint-Pieterskerk en voornamelijk de 'Peperbusse'-toren: zeer bondige, nog niet helemaal geverifieerd historisch overzicht van de oude Sint-Pieterskerk en de resterende 'Peperbusse'-toren. Oostende, Peperbusse-sociëteit, 1986, 19 p. 

1763 CLAES, Pierre. ‘De Sint-Pieterstoren (de zgn. “Peperbusse”)’. Open Monumentendag, Oostende 8 september 1996, pp. 27-28. 

1764 CLAES, Pierre. Sint-Pieterstoren - La tour Saint Pierre ‘Peperbusse’, Oostende. Oostende, Peperbusse Sociëteit, 1994, 20 p.

1765 DE SMET, Jos. ‘Fransch toneel te Oostende op het einde van den 18e eeuw’. De Biekorf, XLIV, 1938, pp. 238-241, 303-305.

1766 DRIESSEN, A. ‘Het stadhuis van Oostende anno 1711 (volgens J. Bowens)’. De Plate, XXI, 1992, pp. 272-274.

1767 FARASYN, Daniël. ‘Localisatie en identificatieproblemen van het oude postgebouw 1780-1830’. De Plate, XV, 1986, 2, pp. 37-42.

1768 HOSTYN, Norbert. ‘Frans-Balthasar Solvyns’. Het Visserijblad, IL, 1982, 29, pp. 19-20.

1769 HOSTYN, Norbert. ‘Frans-Balthasar Solvyns’. Nationaal Biografisch Woordenboek, X. Brussel, Paleis der Academiën, 1983, kol. 594-599.

1770 JONCKHEERE, Karel en LOONTIENS, Carlo. Oostendsche poweten. Proeve van kultuur-historische bijdrage tot de studie van het verval der Kamers van Rhetorika. S.l., s.n., s.d., s.p.

1771 PARMENTIER, Jan en VANDENBERGHE, Stéphane. ‘Een schilderij met de voorstelling van het handelshuis Guillaume De Brouwer, handelaar en reder (1693-1767)’. Jaarboek Stedelijke Musea stad Brugge 1985-86, 1987, pp. 261-272.

1772 VANALDERWEIRELDT, Ed. ‘De Peperbusse spreekt tot ons’. De Plate, III, 1974, 6, pp. 9-10.

1773 VAN DEN WEGHE, Frans. ‘Een blik in de geschiedenis der Oostendsche Kamer van Rhetorica’. Handelingen van de Vlaamsche Philologen-Congressen, Gent, 1913, pp. 250-256.

1774 VAN DEN WEGHE, Jan Frans. Schets eener geschiedenis der Oostendsche kamer van rhetorica 1486-1849. Roeselare, A. Deraedt-Verhoye, 1914, 4 + 91 p.

1775 VAN DER STRAETEN, Edmond. Le théatre villageois en Flandre. Histoire, littérature, musique, religion, politique, moeurs, d'après des documents entièrement inédits. Bruxelles, F. Claassen, 1874, 2 vol.

1776 VIAENE, Antoon. ‘Rederijkers en luchtballons’. Biekorf, LXI, 1960, 5, pp. 129-136.

6023 VERSTRAETE, Dirk. Een gidsbeurt in en om de Peperbusse. Oostende, s.n., 1992, 27 p.

6537 S.V.D.B. [Stéphane VANDENBERGHE]. ‘Bord in faience met voorstelling van een walvis, 18de eeuw’. Museumbulletin, XXI, 2001, 3, p. 10.

8216 A.B. ‘Aantekeningen van pastoor Willemans’. Biekorf, 1991, 2, p. 223.

8217 EVERAERT, Danny. ‘In de Coulissen van het schouwtoneel. 9. Een touw met een oog. Jacob Hartz, 1753-1754’. Brugge die Scone, 2013, 2, p. 27.

8218 G.P. ‘Leeskabinet in Oostende’. Biekorf, 1977, 3-4, p. 127.

8219 K.R. ‘Een Oostendse rederijker: Pater Philippe Bauwens’. Biekorf, 1954, 4, pp. 111-112.