1. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1397 DE SELLIERS DE MORANVILLE, A. ‘Deux armoriaux manuscrits d’Ostende au XVIIIième siècle’. Recueil de l’Office Généalogique et Héraldique de Belgique, VI, 1957, pp. 5-32. 

1398 FARASYN, Daniël. 1769 - 1794. De 18de eeuwse bloeiperiode van Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1998, 249 p. (Oostendse Historische Publicaties, 2). 

1399 FARASYN, Daniël. De evolutie van Oostende en het Oostendsche in de XVIIIe eeuw. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1946.

1400 HUBERT, Eugène. Le voyage de l’empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mai 1781 - 27 juillet 1781), étude d’ histoire politique et diplomatique. Bruxelles, Hayez, 1900, 483 p. (Mémoires de l’Académie Royale, LVIII). (p.45-48: Ostende).

1401 HUYGHEBAERT, J. ‘Duinkerke, Oostende, Amsterdam in de Nederlanden’ (1780). Biekorf, XCII, 1992, 4, pp. 417-419.

1402 L'ABBÉ, Bertram. Geschiedenis van Oostende gedurende de 18e eeuw, volgens de rekeningen en de resolutieboeken, met inleiding over het ontstaan van Oostende en hare ontwikkeling. Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1935.

1403 LOONTIENS, Carlo. In 't oud Oostende, 1769. Oostende, s.n., 1927, 80 p.

1404 REINQUIN, A. M., e.a. De reis van Jozef II door de Oostenrijkse Nederlanden in 1781. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1987, pp. 73-82.

1405 RUDEMAERRE. ‘Oostende in 1791. Uittreksel uit Rudemaere’s “Journal d’un prêtre parisien (1788-1792). Voyage en Belgique en 1791”’. De Plate, 1986, p. 255.

1406 VAN ACKER, L. ‘Een minder bekende prent van Oostende in 1706’. Biekorf, XCIV, 1994, 3, pp. 262-267.

6511 CADDELL, Cecilia Mary. The martyrs maidens of Ostend: a legend of the 18th century. London, Burns and Lambert, 1858.

8174 GEVAERT, Ferdinand. ‘Oostende 1748 zuidelijk stadsdeel’. Roepsteen, 1984, 9.

8175 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Oostendse families 18e eeuw’. ’t VVF streepje, 1989, 2-6; 1990, 1-6; 1991, 1, 3-4; 1992, 1-7.

8176 VAN HYFTE, Ivan. ‘Ostendiana in een Brugse kroniek’. De Plate, XLII, 2013, 11, pp. 242-244. [Michiel Allaert, 1712-1789].