10. Wetenschappen en onderwijs

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1759 COOPMAN, Jan. ‘De armenschool te Oostende (1682-1795)’. Ostendiana, IV, 1982, pp. 51-92. 

1760 DE BROUWERE, Jan G. ‘Een kantenschool in 1750’. De Plate, XX, 1991, 9, p. 244. 

1761 SMISSAERT, Emile. ‘Een Latijns document uit 1723’. De Plate, VII, 1978, 4, pp. 21-22.

8215 DE BAETS, P. ‘Twee ongewone natuurverschijnselen uit 1783’. Biekorf, 2004, 3, pp. 272-276.