6. Katholieke kerk

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1713 ALLAERT, Jozef. De opheffing der kloosters onder Jozef II in West-Vlaanderen (1780-1790). Leuven, KULeuven (OLV - geschiedenis), 1960. 

1714 ‘Breedene-Mariakerke-Steene-Zandvoorde 1761’. Fragmenta, III, november 1888, 2, pp. 219-221. (parochie St.-Catharinepolder). 

1715 DE DECKER, T. ‘Een St. Nikolazenaar deken der stad Oostende’. Annalen van den Oudheidkundigen kring van het Land van Waas, XIII, 1891, p. 379.

1716 DE GROEVE, Alfons en FALISE Jean-Pierre. ‘De geschiedenis van de Kapucijnen en de Kapijcijnenkerk te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, pp. 169-230.

1717 ‘De historie van het kapelleken van het H. Sacrament te Oostende’ (oorsprong van de naam: Kapellestraat). Rond den Heerd, XV, 1880, 31, pp. 241-243; 32, pp. 251-253; 33, 259-261.

1718 DREESEN, Jan-Baptist. ‘De juiste ligging van de kerk van Sinte-Catharina-West’. De Plate, XVIII, 1989, p. 169.

1719 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Het O. L. V. Kapelletje te Mariakerke’. De Plate, XVI, 1987, p. 42.

1720 Eene aloude processie binnen de stad ende port van Oostende. Oostende, Cazaux, 1862.

1721 FARASYN, Daniël. ‘Oude Oostendse begijnhoven’. De Plate, XXIII, 1993, pp. 76-77.

1722 HILDEBRAND, P. ‘Aalmoezeniers op Oostendsche Zeeschepen. 1718-1733’. Bijdragen tot de geschiedenis, XII, 1934, pp. 289-301.

1723 HILDEBRAND, P. ‘Bonaventure van Oostende, + 1771’. Ons Geestelijk Erf, VI, 1930, pp. 27-45.

1724 HILDEBRAND. P. Bonaventura van Oostende, +1771: een groot bevorderaar van het inwendig gebed. S.l., s.n., 1930, s.p.

1725 ‘Iets over de priesters in de zeevaarders gilde te Oostende (1722-23)’. Biekorf, III, 1892, pp. 174-175.

1726 LOONTIENS, Carlos. ‘Een Sint-Maartenskerk te Oostende’. De Plate, XIX, 1990, p. 248.

1727 MARCELLUS, O.M.C. De minderbroeders te Oostende. S.l.n.d.

1728 MEGANCK, K. ‘De kerk van Oostende, voor, gedurende en na het bombardement van 1745’. Archievenboek van Rond den Heerd, II, 1874, pp. 78-80.

1729 MEGANCK, K. ‘De kerk na het beleg van 1600’. Rond den Heerd – Archievenblad Brugge, III, 1874, pp. 55-57.

1730 MERTENS, J. ‘De Zwarte Zusters en de Waag te Oostende’. In: Gedenkboek Michiel Mispelon, Kortemark-Handzame, 1982, pp. 357-371. (VI. Ver. voor Familiekunde. Vl. Centrum voor genealogie en heraldiek).

1731 ‘Oostende 1764. De zusters van het klooster van Rumbeke vragen aan het Magistraat om het hospitaal in de Kapellestraat, te mogen bedienen, 1764’. Fragmenta, IV, 1890, pp. 38-40.

1732 ROSSEEL, Gustaaf. ‘Opzoekingen in verband met de juiste ligging van de oude Sinte-Katharinakerk’. De Plate, oktober 1974, p. 11.

1733 SMISSAERT, Emile. ‘Het “tolerantie-edict” en haar weerslag te Oostende’. De Plate, XVI, 1987, p. 95.

1734 ‘Steene en Zandvoorde: 1742’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, I, 1887, pp. 198-199; II, 1888, 11, pp. 108-109.

1735 ‘Steene, klokwijding 1758’. Fragmenta, I, 1887, pp. 286-287; III, 1889, 10, pp. 256-257.

1736 ‘Steene: 1755’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, I, 1887, p. 173; II, 1888, 8, p. 173.

1737 TYTGAT, J.-P. ‘Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende’. Ostendiana, V, 1986, pp. 69-104.

1738 VAN ACKER, L. ‘De laatste grote Vlaamse slavenprocessies’. Biekorf, LXXXIV, 1984, 2, pp. 122-127.

1739 VAN ACKER, L. ‘De paters Augustijnen in Oostende’. Biekorf, LXXXV, 1985, 2, pp. 188-190.

1740 VAN ACKER, L. ‘Votiefschilderij uit de hoofdkerk van Oostende’. Biekorf, LXXX, 1980, p. 71.

1741 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘De Capucijnen te Oostende (einde 18de eeuw)’. De Plate, XXII, 1993, pp. 287-289.

1742 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Grafschriften van de stad Oostende’ (uit de afgebrande Sint-Pieterskerk). De Plate, XXV, 1996, p. 251.

1743 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Over de stenen van de kerk van Sinte-Catherine-West’. De Plate, XX, 1991, 1, pp. 12-13.

1744 VAN DER BAUWHEDE, Dirk. Het handschrift van de verslagen van de classes of conferenties van de predicanten uit het Brugse Vrije. Brussel, Koninklijke Bibliotheek ‘Albert I’, 1980, 11 fols.

1745 VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘Boordjournaal van A. Demaere, kapelaan aan boord van het fregat ‘Marquis de Prie’ 1725-1726’. In: Album Joseph Delbaere, S.l., s.n., 1968, pp. 199-205.

1746 VANSTEENKISTE, Hilde. ‘Het kerkelijk leven te Oostende in de 17e en 18e eeuw’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1991, pp. 55-138.

1747 VANSTEENKISTE, Hilde. Het kerkelijk leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw. Leuven, KULeuven (OLV – geschiedenis), 1986, XV + 127 p.

8213 BOITE, Gregory. De Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende: analyse van de geloofsgemeenschap in de 18de-eeuw. Gent, UGent, Masterproef Geschiedenis, 2014, 138 p.

8214 VANTOURNHOUT, Brend. ‘Een conflict tussen pastoor en dismeersters in Zandvoorde tijdens de 18de eeuw’. Biekorf, CXIV, 2014, 4, pp. 406-408.