5. Sociale leven

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

algemeen

1678 ‘Mingelmaren (Zeevaardersgilde van Oostende)’. Rond den Heerd, III, 1892, 11, pp. 174-175. 

1679 B., C. ‘Brief uit Kaap De Goede Hoop. 1719’. Biekorf, LXXIII, 1972, 7-8, p. 218. 

1680 VERBANCK, Richard. ‘Reeds in 1788: “Vivat ‘t Sas”’. De Plate, XX, 1991, p. 95.

6019 DE CLERCQ, Laurent. Het dagelijks leven in de factorij Banquibazar (1727-1744). Gent, RUG (OLV - Geschiedenis), 2001. 

6536 FARASYN, Daniël. ‘Van “Bank van Lening”, “Berg van Barmhartigheid” tot “Openbare Kas van Lening”’. De Plate, XXXI, 2002, p. 147.

armenzorg

1681 COOPMAN, Jan. ‘Het Godshuis “De Drie Koningen”’. Ostendiana, III, 1978, pp. 61-80.

1682 ‘Godshuis te Oostende, 1705’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, II, pp. 80-81; IV, 1890, 9-10, pp. 68-70.

6018 DE BROUWERE, Jan G. ‘1768 om weduwen en wezen bekommerd?’. De Plate, XXX, 2001, pp. 185-188. 

criminaliteit

1683 FARASYN, Daniël. ‘Over dieven en lichtekooien te Oostende tijdens de laatste decade van het Oostenrijks bewind’. De Plate, XX, 1991, p. 184.

1684 VERHAEGHE, Julien. ‘Een nieuw galgeveld voor Oostende (1776)’. De Plate, XXIII, 1994, pp. 92-94.

1685 VERHAEGHE, Julien. ‘Opschudding in de Lijnbaanstraat’. De Plate, XX, 1991, p. 240.

1686 VERSTRAETE, Daniël. ‘Gevangenis en gevangenen rond 1700 te Oostende’. De Plate, XIX, 1990, p. 242.

6020 ‘De galg van Oostende in 1777’. Biekorf, C, 2000, p. 63.

demografie

1687 FARASYN, Daniël. ‘Amoureuze perikelen. Oostende anno 1786’. De Plate, X, 1981, p. 205.

1688 MASSCHAELE, T. Problemen en processen in verband met minderjarigen in de Nieuwe Tijd. Omtrent het huwelijk van F. De Pozzolo en Maria De Vos. Oostende 1786 – 1788. Brussel, VUB (oefening 2e kandidatuur Geschiedenis), 1996-1997, 38 p.

7231 COGHE, Paul; DUBRUQUÉ Eddy; STRYPSTEEN Tony; [et al.]. Volkstelling 1748. Dl. 4 : Aartrijke, Bekegem, Bredene, Eernegem, Ettelgem, Ichtegem, Klemskerke, Loppem, Mariakerke, Roksem, Stene, Vlissegem, Wenduine, Zandvoorde, Zedelgem. Brugge, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Brugge, 2011.

7232 JACQUART, J. ‘Les Familles anglaises à Ostende au XVII et XVIII siècles’. L’Intermédiaire des Généalogistes, XXIV, 1949.

feestelijkheden

1689 ‘Feesten van 1765’. Rond den Heerd, 1867, pp. 234-235.

1690 GELDHOF, J. ‘Het Oostends Meyliedeken: 1743’. Biekorf, LXXIII, 1972, 3-4, pp. 109-111.

1691 MERTENS-DE LANGHE, Y. ‘Het inrichten van vermakelijkheden te Oostende op het einde van de 18de eeuw’. Ostendiana, I, 1972, pp. 19-22.

1692 VAN HYFTE, Ivan. ‘De feestelijke aanstelling van een hoofdman in de Schuttergilde Sint-Andries en Sinte-Barbara (1788)’. De Plate, XVII, 1988, p. 186.

sociale groepen

1693 BAETENS, Roland. ‘Le comportement des marins sur les navires ostendais vers l’Orient’. In: LOTTIN, A. Les Hommes et la Mer dans l’Europe du Nord-Ouest de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 15-17 juin 1984. Lille, 1986, pp. 385-409 (Revue du Nord, n° spécial hors série).

1694 BAETENS, Roland. ‘Les conditions sociales à bord des navires flamands vers l'Orient (résumé)’. Seamen in Society, Gens de Mer en Société, Perthes, 1980, pp. 207-209 (Commission Internationale d' Histoire Maritime, Boekarest, 11-12 août 1980).

1695 BILLIET, Germain. ‘Eigenaars en gebruikers van de Albertusmolen in Mariakerke’. De Plate, XXIV, 1995, pp. 286-291.

1696 COORNAERT M. ‘De Vlaamse strandvissers in het oud regiem’. Biekorf, LXXXV, 1985, 3, pp. 209-221.

1697 CROISSANT, E. ‘Les marins flamands. Notules biographiques’. La Flandre, IX, 1878, pp. 53, 67.

1698 DE BROUWERE, Jan. ‘De ontvanger van belastingen woont in een hoveniershuis’. De Plate, XVIII, 1989, 3, p. 78.

1699 DECLERCQ, P. ‘De slaven van de 'Keyserinne Elisabeth', Kapitein Geselle. De Brugse bijdragen tot hun vrijkoop’. In: Studies over de kerkelijke en de kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen opgedragen aan Z.E.H. Michiel English. Brugge, 1952, pp. 1-12.

1700 SEBRECHTS, M. ‘Une branche ostendaise et brugeoise de la famille Colins, originaire d'Enghien’. Le Parchemin, XII, 1965, pp. 202-207.

1701 SMISSAERT, Emile. ‘A. J. Flanderin; Oostends koopman’. De Plate, IX, 1980, p. 12.

1702 VAN ACKER, L. ‘Vrijkoping van Vlaamse kristenslaven (1719)’. Biekorf, LXXVI, 1975-1976, 5-6, pp. 166-168.

1703 VERBANCK, Richard. ‘Oudste boekdrukkers in Oostende 1784-1794’. Biekorf, LXXVI, 1975-1976, 7-8, p. 254.

1704 VERSTRAETE, Daniël. ‘William Goold, handelaar te Oostende (einde 17de-begin 18de eeuw)’. De Plate, XVI, 1987, pp. 324-327; XVII, 1988, pp. 45, 125.

8212 M.I. ‘Werklieden van de Droogenboom’. Biekorf, 2010, 2, p. 256.

toerisme

1705 FARASYN, Daniël. ‘Enkele gegevens over het ontstaan van het badtoerisme te Oostende en over William Hesketh’. De Plate, XV, 1986, 4, pp. 99-107.

1706 VAN STRIEN, C.D. ‘Britse toeristen te Oostende en te Nieuwpoort omstreeks 1700’. De Plate, 1996, pp. 79-84.

1707 VERHAEGHE, Julien. ‘Een andere kijk op William Hesketh’. De Plate, XXII, 1993, pp. 303-305.

urbanisatie

1708 LOMBAERDE, Piet. ‘De vestingbouwkundige werken te Oostende: 1572-1865’. De Plate, XVI, 1987, pp. 236-249.

6021 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Het gebouw op de hoek Brabantstraat - Kapucijnenstraat in de Oostenrijkse tijd’. De Plate, XXIX, 2000, pp. 37-42. 

6022 VANHIXE, Robert. 'Herbergen te Mariakerke anno 1770-1800'. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 47-48.

volksgezondheid

1709 DEVYT, C. ‘Gekwetsten uit Oostende ter verpleging naar het Sint Janshospitaal te Brugge. 1756’. Biekorf, LXXVII, 1976, 3-4, pp. 124-125.

1710 FARASYN, Daniël. ‘Houdt Oostende rein ... anno 1782’. De Plate, X, 1981, pp. 86-89.

1711 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Geneesheer Pieter Damman eist vergoeding van de stad Oostende’ (ca. 1757). De Plate, XXV, 1996, pp. 50-52.

1712 VILAIN, Omer. ‘Oostende al 250 jaar een vuile stad’. De Plate, XVI, 1987, p. 308.

6017 DE BAETS, P. ‘Lijst van beoefenaars van medische beroepen te Oostende in de 17de en 18de eeuw’. Vlaamse Stam, XXXV, 1999, 11-12, pp. 565-569.