4. De Oostendse Compagnie

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1546 ARAGON. La compagnie d'Ostende et le grand commerce en Belgique au début du XVIIIe siècle. S.l., s.n., 1901. 

1547 AWANS, R. ‘La compagnie d’Ostende, 1723-31’. Mouvement Maritime, 1902, kol. 2287-2292. 

1548 BAASCH, E. ‘Hamburg und die Compagnie von Ostende’. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, V, 1897, pp. 309-319.

1549 BAELS, Edouard. ‘De Oostendse Compagnie’. Neptunus, XXI, 1973-1974, 3, pp. 4-13.

1550 BAELS, Edouard. ‘De Generale Keizerlijke en Koninklijke Indische Compagnie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden’, genaamd De Oostendse Compagnie. Oostende, Erel, 1972, 160 p.

1551 BAETENS, Roland. ‘De navigatie bij de Generale Insiche Compagnie’. Collectanea Maritima, III, 1987, pp. 21-38.

1552 BAETENS, Roland. ‘De Voedselrantsoenen van de zeevarenden: de theorie getoetst aan de werkelijkheid’. Bijdragen tot de Geschiedenis, LX, 1977, pp. 273-309.

1553 BAETENS, Roland. ‘Investering en rendement bij de Generale Indische Compagnie: de handel op Bengalen vergeleken met de Chinahandel’. Album aangeboden aan Charles Verlinden ter gelegenheid van zijn dertig jaar Professoraat. Gent, 1975, pp. 17-42.

1554 BAETENS, Roland. ‘Les rations de vivre des marins: la théorie confrontée à la réalité’. Les Amis du Vieux Dunkerque, juillet 1979, 9, pp. 51-75.

1555 BLANKENHEIJM, Carel Marie. Geschiedenis van de Compagnie van Oostende. Leiden, J. W. Van Leeuwen, 1861, 8 + 101 + 72 p.

1556 BLOMMAERT, Ph. De Oostendsche handelsmaetschappij 1722-1731. Brugge, Felix de Pachtere, 1839, 31 p.

1557 BLY, G. ‘Met onze Compagnie-schepen naar den Oost’. Mededelingen van de Marine Academie van België, I, 1936-1937, pp. 191-197.

1558 BLY, G. ‘Met onze Compagnie-schepen naar den Oost’. Nationaal Congres van de Zee, Antwerpen, 17-19 juli 1937, pp. 478-485.

1559 BLY, G. ‘Voyages au Brésil d'un dogre de la Compagnie générale et impériale des Indes, St. Antoine de Padua’. Bulletin de la casa de Portugal, 1938, 3, pp. 19-21, 8, pp. 25-27, 9, pp. 21-25.

1560 BOEVA, L. J. W. ‘De factorij Banquibazar’. Spiegel Historiael, XV, juli - augustus 1980, 7-8, pp. 393-397.

1561 BORGNET. ‘La compagnie d’Ostende’. Revue nationale de Belgique, II, 1839, pp. 121-130.

1562 BOUCHER, M. ‘Flemish interlopers beyond the Cape of Good Hope 1715-1723. Historia (Cape Town), XXI, 1976, pp. 121-131.

1563 BUYSSENS, O. ‘Het uitzicht van de schepen der Oostendsche Compagnie’. Mededelingen van de Marine Academie van België, II, 1938-1939, pp. 21-44.

1564 COOPMAN, Jan. ‘De Oost-Indië-vaarders: een ander aspekt’. Neptunus, XXV, 1977-1979, 2, pp. 2-6.

1565 CROKAERT, Jacques. Un exemple d’énergie nationale. La Compagnie d’Ostende. Bruxelles-Paris, 1919, 104 p.

1566 CROKAERT, Jacques. ‘A la gloire de la compagnie d’Ostende’. Studien en berichten der St. Ignatiushoogschool, 1925, 4, pp. 1-34.

1567 CROKAERT, Jacques. De Oostendse Compagnie. Strombeek-Bever, De Schorpioen, 1975, 80 p.

1568 CROKAERT, Jacques. ‘A la gloire de la Compagnie d'Ostende’. Revue de la 'Ligue Maritime Belge', septembre-octobre 1923, 10 p.

1569 CROKAERT, Jacques. De Oostendse Compagnie. (inleiding door Jan Piers). Brussel, De Schorpioen, 1975, 3 + 148 p.

1570 CROKAERT, Jacques. La Compagnie d'Ostende. (introduction de Jan Piers). Bruxelles, Le Scorpion, 1975, 3 + 148 p.

1571 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. ‘Les prodromes de la Compagnie d'Ostende. Comment une vaste société à charte, maritime et coloniale, put naître dans nos anciennes provinces’. IVde Internationaal Congres van de Zee, II, Oostende, 1951. pp. 745-760.

1572 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. ‘Vie et agonie de la Compagnie d'Ostende. Contribution à l'histoire de notre expansion maritime dans l'Océan indien’. Nationaal congres van de zee, Antwerpen, 17-19 juli 1937, pp. 370-377.

1573 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. ‘Un relèvement maritime belge au XVIIIe siècle. Quelques étapes de la Compagnie dite d’Ostende’. Academie van Marine van België. Mededelingen, VI, 1952, pp. 63-69.

1574 DE BURBURE DE WESEMBEEK, Albert. Grandeur et décadence de la compagnie impériale et royale des Indes dite ‘Compagnie d'Ostende’. Ostende, Erel, 1956, 46 p.

1575 DE DECKER, J.-M. ‘L’aventure ostendaise’. Neptunus, XXXV, 1991-1992, 3, pp. 3-8.

1576 DEGRYSE, Karel. ‘De maritieme organisatie van de Oostendse Chinahandel (1718-1735)’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XXXIV, 1976-1977, pp. 19-57.

1577 DEGRYSE, Karel. ‘De Oostendse Chinahandel: 1718-1735’. Spieghel Historiael, VIII, 1973, pp. 678-683.

1578 DEGRYSE, Karel. ‘De Oostendse compagnie als horzel voor de Nederlandse handel (1722-1731)’. Tijdschrift voor zeegeschiedenis, III, 1984, 2, pp. 87-97.

1579 DEGRYSE, Karel. 'De Oostendse Chinahandel (1718-1735)'. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, LII, 1974, 2, pp. 306-347.

1580 DEGRYSE, Karel. De Oostendse Chinahandel (1718-35). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1972.

1581 DEGRYSE, Karel. ‘Sociale en sexuele spanningen aan boord van de Oostendse Oost-Indiëvaarders (1715-1734)’. Bijdragen tot de internationale maritieme geschiedenis, Brussel, Koninklijke Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Wetenschappelijk comité voor maritieme geschiedenis, 1988, pp. 69-79.

1582 DEGRYSE, Karel en PARMENTIER, Jan. ‘Kooplieden en Kapiteins. Een prosopografische studie van de kooplieden, supercargo’s en scheepsofficieren van de Oostendse handel op Oost-Indië en Guinea’. In: KONINCKX, C. ‘Vlamingen overzee’. Collectanea Maritima, VI, 1995, pp. 119-241.

1583 DEGRYSE, Karel en PARMENTIER, Jan. ‘Maritime Aspects of the Ostend Trade to Mocha, India and China (1715-1732)’. In: BRUIJN, Joseph R. en GAASTRA, Femme S. Ships, Sailors and Spices: East India Companies and their Shipping in the 16th, 17th and 18the centuries. Amsterdam, Neha, 1993, pp. 139-175.

1584 DELEUZE, L. ‘Apogée et la fin de la Compagnie d'Ostende’. Fig, XXV, 1963, pp. 139-140.

1585 DELEUZE, L. ‘Le général belge Cobbé et la 'Compagnie d'Ostende' vers 1724’. Fig, XXV, 1963, pp. 66-67 et pp. 90-91.

1586 DEPT, Gaston. ‘La Compagnie d'Ostende. Voyages et projets de colonisation’. Bulletijn der Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent, XXXIV, 1926, pp. 34-55.

1587 DE ROOVER, Raymond. ‘L’organisation administrative et commerciale de la compagnie d’ Ostende’. Studiën en berichten der St. Ignatiusschool, Anvers, 1934, I, pp. 659-682.

1588 DE ROOVER, R. ‘The journal and ledger of the frigate Marquis de Prié (1725-1726)’. The Institute of Book-keepers' Journal, IX, 1936, pp. 28-32, 53-59.

1589 DE SCHRIJVER, Reginald. ‘Uit de voorgeschiedenis van de Oostende Kompagnie. Bergeycks verklaringen van 1720 over het oktrooi van 1698 voor een Oostindische Kompagnie’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXXXII, 1966, pp. 143-159.

1590 DES MAREZ, Guillaume. Rapport sur l'ouvrage de Prims Floris. De reis van den Sint-Carolus (1724). Bruxelles, Hayez, 1926, 2 p.

1591 DULLINGER, J. ‘Die Handelskompagnien Österreichs nach dem Orient und nach Ostindien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts’. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, VII, 1899, pp. 44-83.

1592 DUMONT, Georges-Henri. La compagnie d’Ostende. Bruxelles, Les Editions de la Jeunesse, 1942, 24 p.

1593 DUMONT, Georges-Henri. ‘Een anekdote, resp. over de “Oostendse Compagnie” en koningin Elisabeth van België’. 147 ware verhalen van bekende landgenoten. Brussel, Belgische Muliple Sclerose Liga, De Schorpioen, 1985, pp. 63-64.

1594 DUMONT, Georges-Henri. Banquibazar. Anvers, l’Amitié par le Livre, 1948, 207 p.

1595 DUMONT, Georges-Henri. Banquibazar. La colonisation belge au Bengale au temps de la Compagnie d'Ostende. Bruxelles, Les écrits, 1942, 260 p.; Bruxelles, Paul Legrain, 1982, 224 p.

1596 GELDHOF, J. ‘Schepen op Oost-Indië voor de stichting der Oostendse Compagnie 1718-1721’. Biekorf, LXX, 1969, 11-12, pp. 361-362.

1597 GELDHOF, J. ‘Wetenswaardigheden over de Oostendsche Compagnie 1722-1732’. Biekorf, LXIX, 1968, 3-4, pp. 89-93.

1598 GENARD, P. ‘De Oostendse Maatschappij’. Antwerpsch archievenblad, 1873, 4, pp. 383-459, 5, pp. 1-150.

1599 GEVAERT, Ferdinand. ‘De schepen van de Oostendse Compagnie’. Roepsteen, 1989, 119, pp. 2-5; 120, pp. 2-3.

1600 HERTZ, Gerald. B. ‘England and the Ostend Company’. English Historical Review, XXII, 1907, pp. 255-279.

1601 HINCHLIFFE, G. ‘An Ostend East Indiaman, 1718-1720’. The Mariner’s Mirror, LIX, 1973, 3, pp. 291-297.

1602 HOLST, André. ‘De Belgische koloniën in de XVIIIe eeuw en de Oostindische Handelsmaatschappij’. Tijdschrift van de Touring Club van België, pp. 273-288.

1603 HUISMAN, M. La Belgique commerciale sous l'Empereur Charles VI. La Compagnie d'Ostende. Etude historique de politique commerciale et coloniale. Bruxelles-Paris, Henri Lamertin - Picard, 1902, XII + 566 p. (diss. doct. de l’Université libre de Bruxelles. Faculté de philosophie et lettres).

1604 HUISMAN, Michel. ‘La fondation de la Compagnie d'Ostende (1723)’. Le Mouvement Géographique, 1902, pp. 211-215.

1605 JORDI, Carla. De scheepsbemanningen der Vlaamse Oost-Indië-vaarders (1718-1733), Gent, RUG (OLV-geschiedenis), 1974, 1, XIII, 204 p.

1606 KERNEIS, J.-P. Les compagnies des Indes; route de la porcelaine. (Ouvrage orné de 112 héliogravures, 16 cartes et croquis). Paris, Arthaud, 1966, 388 p.

1607 KONINCKX, C. ‘De Oostindische Compagnie: een vergelijking tussen de Zweedse en Oostendse China en Indiëreizen’. Marine Academie, XXII, 1971-72, pp. 84, 86.

1608 KONINCKX, C. ‘Navires et équipages au long cours au XVIIe siècle; les compagnies des Indes Orientales scandinaves, prussiennes et ostendaise’. In: LOTTIN, A. Les Hommes et la Mer dans l’Europe du Nord-Ouest de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 15-17 juin 1984. Lille, 1986, pp. 369-383.

1609 ‘La compagnie d’Ostende’. Revue nationale de Belgique, II, 1840, pp. 121-146, 230-262.

1610 LAUDE, N. La Compagnie d’Ostende et son activité coloniale au Bengale (1725-1730) Bruxelles, 1944, 260 p. (Memoires de l' Institut Royal Colonial belge, section des sciences morales et politiques, Collection in-8°, XXII-1).

1611 LAUDE, N. La Compagnie d'Ostende et son activité coloniale au Bengale (1725-1730). Louvain, UCL (O.L.V. – histoire), 1941-1942.

1612 ‘Le comte Henri de Calenberg et l'ancien compagnie des Indes à Ostende’. Le Mouvement Géographique, 1913, pp. 490-493.

1613 LEFEVRE, G. De Indische Compagnie van Oostende. Antwerpen, Katholieke Vlaamsche Hoogeschool Uitbreiding, 1925, 52 p. (Katholieke Vlaaamsche Hogeschool; verhandeling 230, XXII, 3).

1614 ‘Les expéditions de la Compagnie d'Ostende’. Le Mouvement Géographique, 1906, pp. 223-227.

1615 LEVAE, Adolphe. Le commerce des Belges aux Indes pendant le XVIIe et XVIIIe siècle. Bruxelles, s.n., 1842.

1616 LEVAE, Adolphe. Recherches historiques sur le commerce des Belges aux Indes pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. Bruxelles, 1842.

1617 MAERTENS de NOORDHOUT, Henry. Porcelaines chinoises décorées d’Armoiries belges. La ‘Compagnie d’Ostende’ ses antécédents & ses prolongements. S.l., s.n., s.d., s.p.

1618 MARTENS, Alfons. De invoer van koloniale waren in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van de Oostendse Compagnie, 1723-1731. Leuven, KULeuven (OLV - geschiedenis), 1962, XII + 179 p.

1619 MERTENS, Louis. ‘La compagnie d'Ostende’. Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Anvers, VI, 1881, pp. 379-419.

1620 MICHIELSEN, Leo. ‘Het einde van de Oostendsche Compagnie’. Bijdragen tot de Geschiedenis, XXVIII, 1937, pp. 128-143.

1621 NOTHOMB, P. ‘Guillaume de Brouwer, illustre capitaine de la Compagnie d'Ostende’. Les Cahiers historiques, XLI, 1966, 41, pp. 17-25.

1622 ‘Over de 'Compagnie d'Ostende'’. Biekorf, 1892, III, pp. 174-175.

1623 PARMENTIER, Jan. ‘De handelaars en supercargo’s in de Oostendse Moka- en Indiahandel’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXII, 1985, pp. 181-208.

1624 PARMENTIER, Jan. ‘Guillielmo de Brouwer (1693-1767). Een schets van een kapitein, handelaar en reder in de 18e eeuw’. Ostendiana, VI, 1993, pp. 125-138.

1625 PARMENTIER, Jan. ‘De specerijhandel van de Oostendse Oost-Indiëvaarders (1714-1735)’. In: Specerijkelijk: de specerijenroutes. Brussel, ASLK Dienst Cultuur, 1992, pp. 226-235.

1626 PARMENTIER, Jan. ‘Guilielmo de Brouwer (1693-1767). En skitse af en kaptajn, handelsmand og rederi I des 18 århundrede’. Maritiem Kontakt, XIV, 1990, pp. 76-98.

1627 PARMENTIER, Jan. ‘La Compagnie d’Ostende (1723-1735)’. In: Saveurs de paradis: les routes des épices. Bruxelles, CGER, 1992, pp. 226-235.

1628 PARMENTIER, Jan. ‘The Ostend trade to Moka and India (1714-1735): the Merchants and Supercargos’. The Mariner’s Mirror, the international journal of the society for nautical research, LXXIII, 1987, 2, pp. 123-138.

1629 PARMENTIER, Jan. ‘The Private East India Ventures from Ostend: The Maritime and Commercial Aspects, 1715-1722’. International Journal of Maritime History, V, 1993, 2, pp. 75-102.

1630 PARMENTIER, Jan. De holle compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744. Hilversum, Uitgeverij Verloren, 1992, 96 p.

1631 PARMENTIER, Jan. De Oostendse handel op de Arabische Zee en Voor-Indië (1714-1735). Gent, RUG (OLV - geschiedenis), 1979.

1632 PARMENTIER, Jan. Tea Time in Flanders. The maritime trade between the Southern Netherlands and China in the 18th century. Gent, 1996, 158 p.

1633 PARMENTIER, Jan. Thee van overzee: maritieme en handelsrelaties tussen Vlaanderen en China tijdens de 18de eeuw. Gent, Ludion, 1996, 141 p.

1634 PAS, Pieter. De reis van de Sint-Carolus (1724). Antwerpen, De Sikkel, 1954, 32 p.

1635 PERGAMENI, H. La compagie d'Ostende. Bruxelles, P. Weissenbruck, 1902, 25 p.

1636 PICARD, R.; KERNEIS, J.-P. et BRUNEAU, Y. Les Compagnies des Indes; Route de la porcelaine; ouvrage orné de 112 héliogravures, 16 cartes et croquis. Paris, Arthaud, 1966, 388 p.

1637 PRIMS, Floris. ‘Banquibazar, onze eerste colonie’. Antverpiensia, IV, 1930, pp. 107-119.

1638 PRIMS, Floris. ‘De Asiatische Compagnie’. Antverpiensia, III, 1929, pp. 172-180.

1639 PRIMS, Floris. ‘De assurantie op de 'Keizerin Elisabeth' kapitein Gheselle (1724)’. Bijdragen tot de Geschiedenis, 3e reeks, XXIX, 1938, pp. 130-133.

1640 PRIMS, Floris. ‘De gouverneur Alexander Hume (1726-1730)’. Antverpiensia, V, 1931, pp. 179-187.

1641 PRIMS, Floris. ‘De oorlog van generaal Cobbé’. Antwerpsch Archievenblad, 2e reeks, 1927, pp. 53-59.

1642 PRIMS, Floris. De oorlog van Mijnheer Cobbé; geschiedenis van de reis van Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn Oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Antwerpen, Leeslust, 1927, 353 p. (Koloniaal-Historische Reeks, 2).

1643 PRIMS, Floris. ‘De Poolsche zeebrief (1728). Antverpiensia, VII, 1933, pp. 272-278.

1644 PRIMS, Floris. De reis van den Sint-Carolus 1724. Kap. Coyphas. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt. (met illustratiën door M. Pauwaert). Antwerpen, Leeslust, 1926, 190 p. (Koloniaal-historische reeks, 1).

1645 PRIMS, Floris. ‘De reis van Kapitein Meynne (1726-1727)’. Antverpiensia, V, 1931, pp. 188-192.

1646 PRIMS, Floris. ‘De slaven van de 'Keyserinne Elisabeth' kapitein Gheselle, 1724-1727’. Bijdragen tot de Geschiedenis, V, 1927, pp. 1-21, 77-107.

1647 PRIMS, Floris. De stichting van Banquibazar, onze eerste kolonie (1724-1727). Antwerpen, Leeslust, 1930, 160 p. (Koloniaal-historische reeks, 4).

1648 PRIMS, Floris. ‘De vreugde om de Indische Compagnie (1723)’. Antverpiensia, VII, 1934, pp. 265-271.

1649 PRIMS, Floris. ‘Niklaas Carpentier aan het hof van Polen (1730-1731)’. Antverpiensia, VII, 1934, pp. 265-271.

1650 PRIMS, Floris. ‘Van Guido Geselle tot Jozef Ghezelle den kapitein’. Antverpiensia, IV, 1930, pp. 90-98.

1651 PRIMS, Floris. ‘Voor de geschiedenis van de Oostendse Compagnie’. Mededelingen van de Marine Academie van België, VII, 1953, pp. 131-140.

1652 PRIMS, Floris. ‘Les rapports entre coloniaux français et belges au temps de la Compagnie d'Ostende, spécialement entre la direction française de Chaudernagar et les “Ostendais” à Danemarnagar et Banquizabar, 1724-1730’. Revue d' histoire des colonies (Paris), 1932, pp. 515-525.

1653 ROBINSON, W.C. ‘L’Angleterre et la Compagnie d’Ostende’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, LVIII, 1908, pp. 65-68.

1654 ROTSAERT, J. De reis van het keyserlyck compagnieschip genaempt De Keyzerinne, gemonteerd met 30 stukken canon en 108 zielen. Equipatie gecommandeert per Capteyn Joan de Clerck, gedestineerd naar Canton in China, uyt gevaren van Oostende op den 20 January 1725. Sint-Andries, 1963, 79 p. (Verhandeling uitgegeven door de Heemkundige Kring Mauritz van Coppenolle, II).

1655 SEBRECHTS, M. ‘Louis Bernaert (1685-1741), “commissionaris” van de Oostendse Compagnie, zijn bloed- en aanverwanten’. Ostendiana, I, 1972, pp. 33-54.

1656 SERRUYS, Michael – W. Oostende en de Oostendse Compagnie. Het economisch effect van de koloniale zeehandel op een Zuid-Nederlandse havenstad tussen de Spaanse en de Oostenrijkse Successieoorlog (1713-1745). Leuven, KULeuven (OLV – geschiedenis), 1999, XXXIII + 346 p.

1657 SERVAIS, Max. ‘L'Angleterre et la Compagnie d'Ostende - De Oostendse Compagnie’. Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, LXI, 1962, pp. 141-165.

1658 SERVAIS, Max. ‘De Generale Keijserlijcke en Koninklijcke Indische Compagnie gevestigd in de Oostenrijksche Nederlanden genaamd De Oostendsche Compagnie’. Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1962, 29 p.

1659 SERVAIS, Max. ‘La Compagnie Impériale et Royale des Indes établie dans les Pays-Bas Autrichiens dite La Compagnie d’Ostende’. Bulletin trimestriel du Credit Communal de Belgique, 1962, 27 p.

1660 SMISSAERT, Emile. ‘Compagnie van Oostende’. De Plate, XII, 1983, p. 8.

1661 SMISSAERT, Emile. ‘De Oostendse handel op China nader belicht’. De Plate, IV, 1975, p. 10.

1662 SMISSAERT, Emile. ‘De Zweedse Oost-Indische Compagnie een verlengstuk van de “Oostendse Compagnie”?’ De Plate, VIII, 1979, p. 78.

1663 SMISSAERT, Emile. ‘Een studie over de “Oostendse Compagnie” in Brazilië’. De Plate, X, 1981, p. 240.

1664 SMISSAERT, Emile. ‘Iets over J. F.Maelcamp, een der directeurs van de Oostendse Compagnie’. De Plate, V, 1976, 11, p. 14.

1665 SMISSAERT, Emile. ‘Zelfs in “academische kringen” deed de oprichting van de Oostendse Compagnie stof opwaaien! Een Latijns document uit 1723’. De Plate, VII, 1978, pp. 80-81.

1666 SPELEERS, F. ‘Joseph Gheselle (1689-1732/1733): een zeekapitein uit Anzegem (periode: “Oostendse Compagnie”)’. Geschied- en heemkundige Kring ‘De Gaversteke jaarboek, 20, 1992, pp. 289-306.

1667 STOLS, E. ‘A Companhia d’Ostende e os portos brasileiros’. Estudos Historicos, V, 1966, pp. 83-96.

1668 TASSIER, S. ‘La compagnie d’Ostende’. Annales. Economies - Sociétés - Civilisations, IX, 1954, pp. 378-381; XVI, 1961, pp. 568-574.

1669 THIELEMANS, Frederike. Louis Bernaert: een gemiste fortuin-kans in dienst van de Oostendse Compagnie (1718-1741). Gent, RUG (OLV – geschiedenis), 1991, XXIII + 225 p.

1670 THIRIAR, J. ‘La “Compagnie d'Ostende”. Canonnier (1723)’. Fig, XXII, 1960, pp. 36-38.

1671 Un essai de marine de colonisation belge au XVIIe siècle. La compagnie d’Ostende par le baron de Borchgrave. Bruxelles, Société belge de librairie, 1903, 19 p.

1672 VAN DAMME, Désirée. ‘De aalmoezeniers van de Oostendse Compagnie’. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, XVIII, 1999, 1, pp. 15-27.

1673 VAN HAVERBEKE, Eddie. ‘Boordjournaal van A. Demaere, 1725-1726’. Neptunus, 1970, 5, pp. 29-35.

1674 VAN HYFTE, Ivan. ‘Een vrijkopers-orde bevrijdt de bemanning van een Oostends Compagnieschip (1724-1735)’. De Plate, XIX, 1990, p. 225.

1675 VAN HYFTE, Ivan. De Oost-Indische Compagnie, Torhout, MNS-Seminariewerk 1963-1964, 40 p.

1676 VAN REUSEL, Ch. Eene herinnering uit de geschiedenis van den Belgischen Zeehandel. De maatschappij van Oostende onder Karel VI. Duffel, Melens & Feremans, 1908, 28 p.

1677 VAN RUCKLINGEN, L. ‘De Oostendsche handelsmaatschappij, 1722-31’. Banier, 1894, pp. 80-82, 93-95.

6013 DUMONT, Georges-Henri. L’épopée de la compagnie d’Ostende: 1723-1727. Bruxelles, Cri, 2000, 219 p.

6014 PARMENTIER, Jan. De maritieme handel en visserij in Oostende tijdens de achttiende eeuw. Gent, RUG (ODV - Geschiedenis), 2001, 3 dln., 1062 p. + 151 p. bijlagen.

6015 SERRUYS, Michael. Oostende en de Oostendse Compagnie: het economisch effect van koloniale zeehandel op een Zuid-Nederlandse havenstad tussen de Spaanse en de Oostenrijkse successieoorlog (1713-1745). Leuven, KUL (OLV – Geschiedenis), 1999, XXXIII – 346 p.

6016 VERHOEF, C.E.H.J. Nieuwpoort – de bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog. Soesterberg, Aspekt, 2001, 192 p.

6525 DE CLERCQ, Laurent. Het dagelijks leven in de factorij Banquibazar (1727-1744). Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling Geschiedenis, UGent, 2001.

6526 ENTHOVEN, Victor. ‘Dan maar oorlog !: de reactie van de Republiek op de Oostendse Compagnie, 1715-1732’. In: PARMENTIER, Jan. Noord-Zuid …, pp. 149-166.

6527 KOZYREFF, Chantal. ‘The Ostend Company’. Oriental art, XLV, 1999, 1, p. 60.

6528 LOY, Marc. ‘De Oostendse Compagnie’. Lange Nelle, XIV, 2002, 3, pp. 96-98.

6529 MARKOV, Valter. ‘Sporna pitanja oko trscanske Indiske Kompanije (1775-1785)’. Istoriski Casopis, VIII, 1958, pp. 69-82. [Over de problemen van de Oostenrijkse Oost-indische Compagnie van Trieste, 1775-1785].
6530 PARMENTIER, Jan. Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief. Zutphen, Walburg Pers, 2005, 192 p.

6531 PARMENTIER, Jan. Oostende & Co: het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735. Gent, Ludion, 2002, 143 p.

6532 PARMENTIER, Jan. ‘Vriend en vijand: de Zuid-Nederlanders en de VOC tijdens de achttiende eeuw’. In: PARMENTIER, Jan. Noord-Zuid …, pp. 149-166.

6533 SERRUYS, Michael. ‘De Oostendse pakhuizen en de Generale Indische Compagnie’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXXXIX, 2002, 1-2, pp. 125-162.

6534 SERRUYS, Michael-W. Oostende en de Generale Indische Compagnie. S.l., s.n., 2005, 18 p. (Overdruk uit: Tijdschrift voor zeegeschiedenis, XXIV, 2005).

6535 SMETS, Sarah. Het leven zoals het was: Canton. Reconstructrie van het dagelijkse leven van de Oostendse Compagnie te Canton in China (1724-1732). Gent, UGent – licentiaatsverhandeling geschiedenis, 2006.

7224 DE BISSCOP, Nicole. De Chinese verleiding: Chinese exportkunst van de zestiende tot de negentiende eeuw. Gent, Kunsthal Sint-Pietersabdij, 2009, 351 p.

7225 FALISSE, Philippe. Belgian heritage in India. Louvain-la-Neuve, Versant Sud; Tonbridge, Gareth Simon, 2010, 28 p.

7226 JIMACK, Peter, ed. A history of the two Indies: a translated selection of writings from Raynal’s Histoire philosophique et politique des établissements des Européens dans les deux Indes. Aldershot, Ashgate, 2006, XXIX + 287 p.

7227 WANNER, Michal. ‘Ostendané pod císarským praporem 1714-1744. Cást I. Zrození a vzestup Všeobecné spolecnosti v Ostende’. Historický obzor, 3-4, 2008, pp. 50-66. (Ostenders under the Imperial Flag, 1714-1744. Part I. The Birth and Rise of the General Company on Ostend).

7228 WANNER, Michal. ‘Ostendané pod císarským praporem 1714-1744. Cást II. Soumrak a pád Všeobecné spolecnosti v Ostende’. Historický obzor, 5-6, 2008, pp. 111-126. (Ostenders under the Imperial Flag, 1714-1744, Part II. - The Twilight and Fall of the General Company in Ostend).

7229 WANNER, Michal. ‘The establishment of the General Company in Ostend in the context of the Habsburg maritime plans 1714 – 1723’. Prague Papers on the History of International Relations Prague-Vienna. S.l., 2007, pp. 33-62.

7230 WANNER, Michal. ‘The Ostend Company as phenomenon of international politics in 1722-1731’. Prague Papers on the History of International Relations Prague –Vienna. S.l., 2006, pp. 29-63.

8202 BAELS, Eduard. ‘Korte historiek der Oostendse Compagnie’. Roepsteen, 1981, 65, p. 3.

8203 BAGUET, Jelten. ‘Politics and Commerce: a close marriage? The case of the Ostend Company (1722-1731)’. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, XII, 2015, 3, pp. 51-76.

8204 BLANKENHEIM, C.M. Geschiedenis van de Compagnie van Ostende. Leiden, J. Van Leeuwen, 1861, 180 p.

8205 DE WINTER, Wim. ‘Hofrituelen en koloniale recuperatie van de Oostendse Compagnie in 18e eeuws Bengalen en China’. Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, LXVIII, 2014, pp. 119-138.

8206 DE WINTER, Wim. ‘Perspectives for a Comparative Cultural History of the Ostend Company Interactions in Bengal and China’. In: SCHOTTENHAMMER, Angela. Crossroads: Studies on the History of Exchange Relations in the East Asian World. XI, 2016, pp. 115–130.

8207 DHONDT, Frederik. ‘Delenda est haec Carthago: The Ostend Company as a problem of European Great Power Politics (1722-1727)’. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, XCIII, 2015, 2, pp. 397-438.

8208 NAGEL, Ju¨rgen G.  Abenteuer Fernhandel: Die Ostindienkompanien. Mainz, Philipp von Zabern Verlag, 2011.

8209 POULAIN, Maxime. The habits of War. Early modern ceramics in Flanders. Gent, UGent, doctoraatsverhandeling, 2016, 448 p.

8210 POULAIN, Maxime, PIETERS, Marnix and DE CLERCQ, Wim. ‘Everyday life during the Siege of Ostend (1601-1604): ceramics at the Spanish Saint-Isabella Fort’. Medieval and Modern Matters, 2016, 6.

8211 SERVAIS, Max. ‘De Oostendse Compagnie’. Gemeentekrediet van België, 1962, 61, pp. 141-165.