2. Instellingen en politiek

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1186 AVERMAETE, Roger. Les gueux de mer et la naissance d’une nation. Bruxelles, Charles Dessart, 1944. 

1187 BAETENS, Roland. ‘De admiraliteitsraad in Oostende vanaf 1658’. Marine Academie, XXI, 1969-70, p. 94. 

1188 COOPMAN, Jan. ‘Het personeel van de Admiraliteit te Oostende en Duinkerke (1634-1692)’. Ostendiana, I, 1972, pp. 159-179.

1189 DE BOCK, François. Nauwkeurig verhael van den mislukten aenslag der Franschen op Oostende ten jare M.D.C.LVIII; vertaeld na het Latijnsch werkje hier over uitgegeven door den heer advokaat De Bock. Oostende, Vermeirsch, ± 1840, 56 p.

1190 DEBROCK, Walter. L’amirauté d’Ostende. Oostende, Erel, 1959, 40 p.

1191 DEGRYSE, Roger. ‘De geschiedenis van onze zeemacht. De zeemacht van de staten van Vlaanderen en de konvooieering van de vissersvloot (1522-1528)’. Neptunus, III, 1955, pp. 21-23.

1192 DEGRYSE, Roger. ‘De geschiedenis van onze zeemacht. Zeevisserij en zeemacht onder Karel V (Eerste helft van de 16de eeuw)’. Neptunus, III, 1955, 4, pp. 25-27.

1193 DEGRYSE, Roger. ‘Het tucht- en politiereglement voor de Hollands-Vlaamse krijgsvloot van buiskonvooiers van 1547’. Mededelingen van de Marine Academie van België, XV, 1963, pp. 17-30.

1194 DEGRYSE, Roger. ‘Zeevisserij en zeemacht onder Karel V’. Het Leger - De Natie, VIII, 1953, 10, pp. 11-16; Neptunus, VII, 1960, pp. 24-28.

1195 DE SMET, Jos. ‘De krijgsvloot van de Staten van Vlaanderen in de zestiende en zeventiende eeuwen’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, LXXXI, 1938, pp. 1-26.

1196 DE SMET, Jos. ‘De Vlaamse krijgsvloot in de 17de eeuw’. Neptunus, XIX, 1971, 4, pp. 35-47.

1197 DE SMET, Jos. ‘De Vlaamse zeemacht in vroeger eeuwen’. Neptunus, V, 1957, 9, pp. 12-14.

1198 DE SMET, Jos. ‘La flotte de guerre flamand au XVIIème siècle’. Les Amis du Vieux Dunkerque, XI-XII, 1980, pp. 43-55.

1199 DUCLOS, Adolphe. ‘Uit de rekening der stad Oostende, 1682’. Archief van Rond den Heerd, II, 1874, p. 26.

1200 GRAEFFE, F. ‘Die flandrische Küste in den Machtkämpfen des 17. Jahrhunderts’. Marine Rundschau, 1922, pp. 365-378.

1201 HEYMANS, A. ‘Iets over het Oud Oostends Recht’. Ostend Flash, III, 1960, 10, p. 6.

1202 JANSSENS, A. ‘Ostende surprise par les Gueux en 1572’. La Flandre. Revue des monuments d' histoire et d'antiquité Brugge, V, pp. 221-242.

1203 ‘Kennisgeving van het voornemen van Elisabeth om Oostende te ontruimen, 1598’. Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap, 1860, pp. 206-207.

1204 LOMBAERDE, Piet. ‘Het theoretische en praktische aandeel van Simon Stevin en Wenceslas Cobergher bij de heropbouw van Oostende na 1604’. Het Ingenieursblad, LII, 1983, 8, pp.331-338.

1205 MAROY, C. ‘Les corsaires d’ Ostende pendant la guerre de dévolution’. La Belgique maritime et coloniale, 1907, kol. 573-575.

1206 MAROY, C. ‘Nos marins d'autrefois; Jacques de Winter 1688-1738’. Revue de la Ligue Maritime Belge, XI, 1912, pp. 1-3.

1207 MAROY, C. ‘Nos marins. Balthazar Roose’. La Belgique Maritime et Coloniale, 1921, 17, pp. 361-364.

1208 ‘Oostende voor de tijd der Geuzen’. Rond den Heerd, XI, 1876, 32, pp. 255-256.

1209 POLLENTIER, F. ‘De hervorming van de admiraliteit op het einde van de 16de eeuw met betrekking tot Duinkerken’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, XCVI, 1959, pp. 157-177.

1210 PONJAERT, Suzanne. ‘Thomas Platter d.j. op doortocht te Oostende anno 1599’. De Plate, 1980, p. 135.

1211 ‘Propositie van Bodley betreffende den gouverneur van Oostende, 1592’. Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap, 1863, pp. 141-143.

1212 ‘Remonstratie van burgemeesters en schepenen, 1592’. Bijdragen van het historisch genootschap, 1863, pp. 158-160.

1213 SICKING, Louis. Zeemacht en onmacht: maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1998, 336 p.

1214 SMISSAERT, Emile. ‘Admiraal M. De Ruyter ontvangt in 1673 bezoekers uit Oostende’. De Plate, VII, 1978, 1, p. 11.

1215 SMISSAERT, Emile. ‘Een document van het Oostendse stadsmagistraat uit 1592’. De Plate, IX, 1980, p. 9.

1216 SMISSAERT, Emile. ‘Oostende en haar vervallen vestingswerken. Enkele excerpten uit documenten van 1588 en 1589’. De Plate, V, 1975-1976, 9, pp. 3-4; VII, 1978, pp. 34-35.

1217 VAN BELLE, Jean-Louis. Plans inédits de ‘Places fortifiées’ (17e-18e siècle): Belgique, France, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne: oeuvres inconnus d'ingénieurs militaires belges, espagnols, français. Louvain-la-Neuve, Ciaco, 1989, 109 p. (Oostende: 1 stadsplan (1682), het fort ‘St. Philippe’ (bij Sas-Slijkens, 1682), de 'Kaaipoort' (1665): pp. 79-83).

1218 VAN BELLE, R. ‘Een raadselachtige priesterzerk te Mariakerke’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXIII, 1986, pp. 197-204.

1219 VAN SPEYBROUCK, Aug. ‘Oostende, overvallen door de Geuzen in 1572’. Rond den Heerd, XI, 1876, 22, pp. 174-175.

1220 VILAIN, Omer. ‘Burgemeesters van Oostende sinds het beleg van 1601-1604’. De Plate, II, 1972-1973, 4, p. 4; 5, p. 10; 6, p. 11.

1221 VLIETINCK, E. ‘La ville d’Ostende fut-elle remise en gage à la reine d’Angleterre par les Provinces-Unies’? Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, XLVIII, 1898, pp. 268-283.

1222 VLIETINCK, E. ‘Le siège de Calais et les villes de la côte flamande’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, XLI, 1890, pp. 91-101.

5995 DE BAETS, P. ‘Britse consuls te Brugge en Oostende in de 17de en de 18de eeuw’. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CI, 2001, pp. 41-48.

5996 PHILIPS, Rudolf. ‘Philips van Maastricht’. De Plate, XXVIII, 1999, pp. 158-169.

6453 DE GRAAF, Ronald. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog 1565-1648. Franeker, Van Wijnen, 2004.

6454 IPPEL, Simon. ‘Jan Bart’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 87-88.

6455 IPPEL, Simon. ‘De Geuzen in 1572’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 114-115.

6456 VERBANCK, Richard. ‘Thomas Platter d.j. op doortocht in Oostende … in 1599’. De Plate, X, 1981, 3, pp. 71-72.

6457 VLIETINCK, Edward. Een nachtelijke inval te Oostende op 5 Oktober 1572. Oostende, Neyts-Vlaeminck, 1888, 37 p.

7194 JANSOONE, Roger. ‘Het voorspel tot het Beleg van Oostende. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2de helft van de 16de eeuw’. De Plate, XXXVIII, 2009, pp. 72-76; 97-103, 129-134, 155, 170-174, 199-206, 248-253; XXXIX, 2010, pp. 43-48.

8116 DAMAN, Piet. ‘Oostende van Spaans naar Oostenrijks, met vreemde intermezzo’s’. West-Vlaamse Gidsenkring, 2013, pp. 85-102.

8117 E.N. ‘De Koninklijke deurwaarder Mispelbolle slecht onthaald bij de heren van Brugge, 1571’. Biekorf, 1972, 3-4, pp. 114-116.

8118 ENTHOVEN, Victor, DEN HEIJER, Henk en JORDAAN, Han. ‘De Nederlandse Atlantische wereld in militaire context, 1585-1800’. In: Geweld in de West, online publicatie, 2013, pp. 15-43.

8119 EVERAERT, Danny. ‘De Burg als gerechtelijk schouwtoneel’. Brugge die Scone, 2009, 4, p. 57.

8120 EVERAERT, Danny. ‘Guillaume Eydelet, specialist van het genadeverzoek’. Brugge die Scone, 2015, 3, p. 39.

8121 VAN ACKER, Lucien. ‘Brandschattingsgeld uit Ardooie en Koolskamp voor de vrijbuiters van Oostende, 1595’. Jaarboek van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, 2007, Jaarboek 3, p. 93.