1. Algemeen

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1178 ‘De groothede van der stede van Oosthende in 1516’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, I, pp. 135-136. 

1179 ‘Mariakerke: 1607’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, II, p. 72, IV, september-oktober 1890, pp. 72. 

1180 ‘Mariakerke: 1635’. Fragmenta. Maandschrift voor de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen, I, pp. 173-174.

1181 ‘Oostende in een Frans manuscript uit 1696’. De Plate, XVIII, 1989, pp. 93-94.

1182 VANDEWALLE, Paul. ‘Oostende 1604-1645’. Ostendiana, III, 1978, pp. 81-96.

1183 VANDEWALLE, Paul. ‘Stene na het beleg van Oostende’. Ostendiana, II, 1975, pp. 79-92.

1184 VAN SPEYBROUCK, A. ‘Oostende vóór den tijd der Geuzen’. Rond den Heerd, XI, 1876, pp. 255-256.

1185 VERSCHELDE, C. ’Situation des communes limitrophes de la mer dans le franc de Bruges et les Quatre-Métiers, à la suite des irruptions de la mer et des troubles de la réforme d'après un manuscrit de 1679’. Handelingen van het Genootschap Société d'Emulation te Brugge, XIX, 1967, pp. 121-138.

6451 COOMAN, Björn. Sterk Oostende. De geschiedenis van de Oostendse vestingbouw. Gent, UGent – licentiaatsverhandeling geschiedenis, 2005.

6452 IPPEL, Simon. ‘Sébastien le Prêtre, Markies de Vauban’. De Plate, XXXI, 2002, pp. 54-56.