3. Beleg van Oostende

Dit is een overzicht van publicaties over een aspect van de geschiedenis van Oostende.
Klik hier voor een overzicht van catalogi van mogelijke bewaarplaatsen.
 

1223 BELLEROCHE, Edward. The siege of Ostend or the new Troy 1601 – 1604. London, Spottiswoode & C°, 1892, 119 p. (Reprinted from The proceedings of the Huguenot Society, III, 4).

1224 BILLIET, Germain. ‘De “Nederlantsche Gedenck-Clanck” van Adriaen Valerius en zijn lied op het Beleg van Oostende’. De Plate, VIII, 1979, 12, pp. 14-18.

1225 ‘Brief van Peter van Ghistelle aan de Staten van Utrecht. 1604’. Bijdragen en mededeelingen van het historisch genootschap, 1849, pp. 94-96.

1226 D., Ch. Histoire d'Albert et Isabelle. Bruxelles, A. Jamar, 1847.

1227 DE BRITO, N. ‘O sitio de Ostende’. Boletin de la real academia de la historia, Madrid, LXIII, 1913, pp. 158-162.

1228 DEBROCK, Walter. ‘Oostende belegerd’. Het Visserijblad, LX, 1993, 33, pp. 44-45.

1229 DE GHELDERODE, Michel. Le siège d'Ostende. (avec un avant-propos de Jean-Pierre De Handschutter et une postface de Jean Francis. Illustré d'un dessin inédit de l'auteur et de 10 gravures originales de Jac Boonen). Bruxelles, Louis Musin, 1980, 157 p.

1230 DE SAINT-GENOIS, Jules. Le château de Wildenborg ou les mutinés du siège d’Ostende (1604). I-II, Bruxelles, A. van Dale, 1846, 203 + 199 p.

1231 DE SMET, Jos. ‘De Vlaamse krijgsvloot in de 17e eeuw’. Neptunus, XIX, 1971, 4, pp. 35-47.

1232 DE VOS, Luc. ‘Het beleg van Oostende, 1601-1604’. In: Veldslagen in de Lage Landen. Leuven, Davidsfonds, 1995, pp. 79-87.

1233 DEWITTE, A. ‘De reductie van de stede van Oostende 1604. Drie Dessidenties jeghens Brugghe’. Biekorf, XCIV, 1994, 4, p. 424.

1234 DODT VAN FLENSBURG, J. ‘Peter van Ghistelle volgt van der Noot op in het gouverneurschap van Oostende, 1603’. Tijdschrift voor Geschiedenis, p. 217.

1235 DREESEN, Jan-Baptist. ‘Fort Sinte-Isabella’. De Plate, XIX, 1990, pp. 132, 163.

1236 F., G. ‘Soldats et volontaires Liègeois au siège d'Ostende (1602-1604)’. Bulletin de l’Institut Archéologique liégeois, X, 1870, pp. 91-98.

1237 FLESCHE, H. Die Belägerung der Stadt Ostende in den Jahren 1601-1604. Brugge, M. Herreboudt, 1916, 12 p.

1238 FRUIN, Robert. ‘Sir Francis Vere als kommandant van Oostende in 1601’. In: Verspreide geschriften, IX, S.l., s.n., s.d, pp. 93-104.

1239 FRUIN, Robert. Sir Francis Vere als commandant in Oostende in 1601. Leiden, J. Brill, 1890, 177 p.

1240 GERARD, Jo. Isabelle: l’Infante qui sauva la Belgique. Braine-l’Alleud, Collet, 1996, 224 p.

1241 Geschiedkundig tafereel der intogt van het Staatsche leger na de zegevierende overwinning bij Nieuwpoort, binnen Oostende. Utrecht, Van Romondt, 1836, 32 p.

1242 GEVAERT, Ferdinand. ‘Batterij van de Graaf van Bucquoy’. De Plate, IV, 1975, 7, p. 10.

1243 GYSELEN, G. ’Het beleg van Oostende in een portret van Aartshertog Albrecht’. Biekorf, LXXXVII, 1987, 1, pp. 49-53.

1244 HENRARD, P. ‘Histoire du siège d'Ostende (1601-1604)’ Revue militaire belge, III, 1889, pp. 5-64; IV, pp. 99-137; Revue de l’Armée belge, I, (1890), pp. 5-26; II, pp. 67-68.

1245 HENRARD, P. Histoire du siège d'Ostende (1601-1604). Bruxelles, Th. Falk, 1890, 148 p.

1246 Histoire re-/marquable et vé-/ritable de ce qui/s'est passé par chacun iour au sie-/ge de la ville d'Ostende, de part/& d'autre iusques à présent. (trad. de l'allemand). Torhout, Flandria Nostra, 1989, VIII, 132 p.

1247 JUSTE, T. ‘Le siège d’Ostende, 1601-1604’. Revue nationale de Belgique, 1847, pp. 250 -267.

1248 L. S. ‘Oostende 1602. Eerste verjaring van het beleg gevierd’. Biekorf, XLVII, 1946, 6, p. 143.

1249 LEFEVRE, J. ‘La prise d'Ostende en 1604’. Cahiers historiques, XXX, 1964, 4, pp. 45-55.

1250 Manuscript en boek tot en met het beleg van Oostende: tentoonstelling in de Protestantse kerk te Oostende, van 3 tot en met 12 april 1981. Oostende, Verenigde Protestantse Kerk in België, 1981, 33 p.

1251 N., E. ‘Aartshertogin Isabella te Mariakerke’. Biekorf, LIV, 1953, 10, p. 220.

1252 ‘Ostende 1604-Corée 1952’. Neptunus, III, 1956, 1, pp. 2-6; III, 2, pp. 20-22.

1253 Ostend; a breefe declaration – London, 1602. Amsterdam, Da Capo Press, 1971, 6 + 5 p. (The English Experience, 406).

1254 PASQUINI, Jules-Nicolas. Ostende ou la nouvelle Troie, siège de 1601-1604. Bruxelles, s.n., 1843.

1255 PIETERSZ, J. ‘De belegering van Oostende’. Vaderland, Antwerpen, 1884, pp. 1-25.

1256 POLLENTIER, F. De admiraliteit en de oorlog ter zee onder de Aartshertogen (1596-1609). Brussel, Koninklijk Legermuseum, 1972, XXI + 202 p. (Centrum voor militaire geschiedenis, 10).

1257 PONJAERT, Suzanne. The siege of Ostend (1601-1604) in English literature and in contemporary books and pamphlets. Gent, RUG (OLV – germaanse filologie), 1973, 130 p.

1258 SCHRICKX, Willem. ‘Het beleg van Oostende (1601-1604)’. Biekorf, XCVII, 1997, pp. 185-192.

1259 SEYS, Raf. ‘Het Beleg van Oostende 1601-1604. Waarheid en verdichtsel’. De Plate, XXVI, 1997, 5, pp. 144-147.

1260 ‘Siège d’Ostende’. Annales de l’académie royale d’archéologie de Belgique, 1857, p. 113; 1858, p. 319; 1863, p. 467; 1865, p. 244.

1261 SMISSAERT, Emile. ‘Een brief van 1604, ten tijde van het Beleg van Oostende’. De Plate, VII, 1978, 11, p. 142.

1262 SMISSAERT, Emile. ‘Over een roemrucht huurling’. De Plate, februari 1977, p. 7.

1263 ‘Tafereel der intogt van het Staatsche leger binnen Oostende’. Programma’s betreffende het 11de eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool, 1836.

1264 ‘Val van Oostende, 1604’. Rond den Heerd, 1868, pp. 338-339.

1265 VAN DAM VAN ISSELT, W. ‘Het voorspel van Oostende’s val. 1599’. Bijdragen voor de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, VI, 1919, pp. 208-217.

1266 VAN DER BAUWHEDE, Dirk. ‘Bericht over een der laatste offensieven, door de belegerden uit Oostende 1604. Een minder gekend pamflet’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1981, P1-P12.

1267 VAN PRAAG, S. ‘De slag bij Nieuwpoort en het beleg van Oostende’. Buiten, VIII, 1914, pp. 526-528.

1268 VAN SYPESTEYN, C. A. Het merkwaardige beleg van Ostende; 5 juli 1601-22 september 1604; met een kaart van Oostende. ‘s-Gravenhage, W.P. Van Stockum & Zoon, 1887, 4 + 132 p.

1269 VERBANCK, Richard. ‘Rond de forten van Oostende’. Ter Cuere Jaarboek, 1978.

1270 VERBANCK, Richard. ‘De forten van Bredene en de oostkant van de Guele tijdens het beleg van Oostende’. Jaarboek Heemkring Ter Cuere, 1974, pp. 1-25.

1271 VERE, Francis. ‘The commemorations of Sr. Francis Vere. De slag van Oostende’. De Plate, XIV, 1985, pp. 186, 230, 248, 288.

1272 VERKEMPINCK, Francis. The Commentaries of Sr. Francis Vere. Oostende, F. Verkempinck, 1984, pp. 112-178.

1273 VERSTRAETE, Anne. Gods Handt oft overwinninghe Des machtigen heyrkracht van den Eerst-hertogh Albert van Oostenrijck/tusschen Nieupoort end'Oostende in Vlaenderen/ Deur 'tbeleyt van den Edelen, Vromen, Seighaftigen Grave, Maurits van Nassaw, etc. verkregen ... Leuven, KULeuven (OLV – germaanse filologie), 1986, IV + 161 p.

1274 VIAENE, Antoon. ‘Brugge, hospitaalstad gedurende het beleg van Oostende. 1601-1602’. Biekorf, LVII, 1956, 1, pp. 12-15.

1275 VIAENE, Antoon. ‘Legenden rond aartshertogin Isabella en het beleg van Oostende. De kleurnaam Izabel in de etymologie’. Biekorf, LXXI, 1970, 3-4, pp. 65-71.

1276 VIAENE, Antoon. ‘Springers van Oostende’. Biekorf, LXII, 1961, 4, pp. 119-120.

1277 VLIETINCK, Edouard. Siège d’Ostende. Documents inédits concernant l’occupation de la ville d’Ostende par les troupes des provinces-unies et de la reine d’Angleterre 1584-1604. Bruxelles, Kiessling, 1901, 83 p. (Bulletin de la commission royale d’ histoire de Belgique, 5me série, XI, 2-3).

1278 VLIETINCK, Edward. Het oude Oostende en zijne driejarige belegering van 1601 tot 1604, opkomst, bloei en ondergang met de beroerten der XVIe eeuw met teekeningen, plattegronden, zichten, enz. Oostende, 1897, Jos. Vlietinck, 329 p. (anastatische herdruk: Oostende, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oostende, 1975, 324 p.).

1279 VOSTERS, S.A. ‘Ambrosio Spinola en de Nederlanden’. Spiegel Historiael, XXIII, 1988, 6, pp. 272-279.

1280 WYMANS, C. ‘Documents relatifs à la réduction d'une mutinerie militaire sous les archiducs (1601)’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 1962, pp. 69-119.

5997 BECKMANN, Jean. ‘1600. De Slag bij Nieuwpoort’. De Plate, XXX, 2001, p. 64.

5998 IPPEL, Simon. ‘De kleur van het hemd van Isabella’. De Plate, XXX, 2001, pp. 103-105.

5999 LOMBAERDE, Piet. ‘Het “Coberger” plan voor Oostende na de verwoesting van de Zeehavenstad in 1604’. De Plate, 1982, pp. 137-140; 157-160.

6000 MEHUYS, Godfried. ‘De slag van het Prinsenveld’. Heemkring Graningate, XIX, 1999, 73, pp. 13-20.

6001 VANDAMME, Gerard. ‘1600. De Slag bij Nieuwpoort’. De Plate, XXIX, 2000, p. 254.

6002 VAN HYFTE, Ivan. 'Een ongekend "Beleg van Oostende" in Munster'. De Plate, XXVIII, 1999, p.46.

6003 VERMAUT, Claudia. ‘Het Beleg van Oostende, 1601-1604. deel 1: de voorgeschiedenis; deel 2: het eerste deel van de strijd tot 1602’. De Grote Klok, oktober 2001; december 2001.

6004 VERMAUT, Claudia. ‘De haven van Oostende: water, vuur, geuzen en eigengereidheid’. Logboek Oostende voor Anker (24-27 mei 2001). Schoten, Quintamare, 2001, pp. 10-11.

6458 1600. Nieuwpoort, Stadsbestuur, 2000, 142 p. (Catalogus tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de 400ste verjaring van de Slag bij Nieuwpoort van 1 juli tot 30 september 2000).

6459 A true and historicall relation of the bloody Battell of Nieuport in Flanders, fought between Prince Maurice of Nassau (of blessed memory) and His Highness Albert Archduke of Austria wonne on the second of Iuly, 1600: together with a briefe relation of Sr. Francis Vere of famous memory, his parley in Ostend, and the assault and repulse of the Archdukes army on the seventh of Ianuary, 1602. Tonbridge, Gareth Simon, 2000.

6460 BERNAERT, R. De slag en het beleg van Nieuwpoort, juli 1600. Nieuwpoort, [2000], 46 p.

6460b BOEALAERT, Sarah. ‘De Nieuwe Tijd 1500-1789, het beleg van Oostende’. In: BOELAERT, Sarah. ‘Verborgen verleden: meer dan 100 jaar archeologie te Middelkerke’. Graningate, XXIV, 2004, 94, pp. 27-28.

6461 CECCHI, A. ‘Gabriello Ughi. Modello delle fortificazioni di Ostenda’. In: Capolavori & Restauri, Firenze, 1986, pp. 325-326.

6462 COOLS, Hans; KEBLUSEK, Marika and NOLDUS, Badeloch. Your humble servant: agents in early modern Europe. Hilversum, Verloren, 2006, 167 p. (Bijdragen aan seminarie ‘Agency in early modern Europe’, Rome, februari 2004).

6463 DEBAERE, O. ‘Het beleg van Oostende (1601-1604) en de snelle wederopbouw van de havenstad’. Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1999; pp. 207-224.

6464 DE GRAAF, Ronald Peter. ‘Het soldatenleven in Oostende’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 100-111.

6465 DE KRAKER, Adriaan M. J. ‘Een Staatse strategie in een "uitgestorven" land: organisatie en ten uitvoerlegging van de brandschat in Vlaanderen, 1585 tot 1604’. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CXXI, 2006, 1, pp. 3-34.

6466 DE SAINT-GENOIS, Jules. Het kasteel van Wildenborg, of de Spaanse muitelingen bij het Beleg van Oostende (1604). ’s Gravenhage Belinfante, 1846, I, 220 p.; II, 205 p.

6467 ‘De val van het nieuwe Troje. Oostende in het teken van het Beleg’. Raaklijnen, XXII, 2004, 2, pp. 2-3.

6468 DE VLIEGHER, L. ‘Het beleg van Oostende 1601-1604 herdacht’. Biekorf, CIV, 2004, 4, pp. 329-332.

6469 DE VOS, Luc. ‘Le siège d’Ostende’. In : XVIII Congresso internazionale di storia militare. Roma, 1993, pp. 67-79.

6470 DE VRIES, Dirk; VAN DEN HEUVEL, Charles; VAN DER LEM, Anton en LOMBAERDE, Piet. Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604. Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden, 2004, 176 p.

6471 DOOLEY, Brendan Maurice. ‘Art and information brokerage in the career of don Giovanni de ‘Medici’. In: COOLS, Hans, e.a. Your humble servant …, pp. 81-95.

6472 DOOLEY, Brendan Maurice. ‘Sources and methods in information history: the case of Medici Florance, the Armada, and the siege of Ostend’. News and politics in early modern Europe (1500-1800), 2005, pp. 29-46.

6473 DUYCK, Antonis. De slag bij Nieuwpoort. Journaal van de tocht naar Vlaanderen in 1600. Nijmegen, SUN, 2000.

6474 ENTHOVEN, Victor. ‘Een stad te ver: de materiële verzorging van het garnizoen van Oostende’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 58-71.

6475 FONTEYNE, Jaak en STORME, Annie. ‘De huidige Witte Nonnenstraat ten tijde van het Beleg van Oostende’. Lange Nelle, XVI, 2004, 3, pp. 59-60.

6476 GILS, Robert. ‘Het Beleg van Oostende (1601–1604)’. Vesting, 2004, 1, pp. 2–11.

6477 HAUTEKIET, Jean-Pierre. Het beleg van Oostende. Oostende, s.n., s.d. (cd).

6478 Het beleg van Oostende 1604-2004. Roeselare, Roularta Media Group, 2004, 8 p. (Promotionele bijlage bij Knack).

6479 LOMBAERDE, Piet. ‘De stad Oostende en de nieuwe gebastioneerde versterkingswijzen in de Nederlanden’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 46-57.

6480 LOMBAERDE, Piet. ‘Theoretisch en praktisch aandeel van Simon Stevin en Wenceslas Coberger bij de heropbouw van Oostende van 1604’. Vesting, 1985, 2.
6481 LOMBAERDE, Piet. ‘The fortifications of Ostend during the Great Siège of 1601-1604’. Fort. The international journal of fortifications and military architecture, XXVII, 1999, pp. 93-112.

6483 MEIRE, Martine; VLERICK, Henri en VERDUYN, Goedroen. Het beleg van Oostende. Oostende, Cultuurdienst Oostende, 2004, 12 p.

6484 PIETERS, Marnix; SCHIETECATTE, Liesbeth en TERMOTE, Johan. ‘De materiële bronnen over het beleg van Oostende of de archeologie van een in de vroege zeventiende eeuw zwaar geteisterde stad’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 138-145.

6485 POPELIER, Bert. Het beleg van Oostende. Antwerpen, Pandora, 2004, 63 p. (Theatermonoloog geschreven in opdracht van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende, op voorstel van de schepen van Cultuur Johan
Verstreken).

6486 POTTIEZ, Jean. ‘Aangaande het Beleg van Oostende’. Lange Nelle, XV, 2003, 4, pp. 114-115.

6487 POTTIEZ, Jean. ‘Het Beleg van Oostende’. Lange Nelle, XVI, 2004, 1, pp. 7-10.

6488 ROOMS, Etienne. ‘De materiële organisatie van het koninklijke leger in de Nederlanden ten tijde van het beleg van Oostende’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 72-79.

6489 RYCKAERT, Marc. ‘Beleg van Oostende wordt herdacht’. In de Steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, XI, 2004, 1, pp. 3-6.

6490 SEYS, Raf. Marginalia bij het beleg van Oostende 1601-1604 en bij Piet Heyn door deze stad gewonnen 1629. Koekelare, De Rumberg, 2000, 24 p.

6491 SIMONI, A.E.C. ‘Kaart van Oostende tijdens het beleg. Amsterdam 1602’. Bulletin d’information de la Bibliothèque royale Albert Ier, XLI, 1997, 3, pp. 61-65.

6492 SIMONI, Anna E. C. The Ostend story: early tales of the great siege and the mediating role of Henrick van Haestens. ‘t Goy-Houten, Hes & de Graaf, 2003, 232 p. (Bibliotheca bibliographica Neerlandica, 38).

6493 SURIM. Het beleg van Oostende. Oostende, Vervaecke, 1938-1939.

6494 THOMAS, Werner. ‘De val van het Nieuwe Troje’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 6-19.

6495 THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje. Het Beleg van Oostende 1601-1604. Leuven, Davidsfonds - Oostende, Stadsbestuur, 2004, 208 p.

6496 VANDENBRUAENE, Marit. ‘Slachtoffers van het Beleg van Oostende (1601-1604). Resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek (West-Vlaanderen)’. Archeologia Medievalis XXIII, 2000, pp. 5-6.

6497 VAN HYFTE, Ivan. ‘Migranten nadrukkelijk aanwezig te Sluis – 1604-1605’. De Plate, XXXV, 2006, pp. 224-229.

6498 VANTHOMME, Norbert. De gedenkwaardige belegering van Oostende 1601-1604. Tielt i.s.m. Stad Oostende, 2004, 192 p.

6499 VAN VLIET, A.P. ‘Vissen, kapen of verhuizen. De Oostendse zeevisserij rond het beleg (1601-1604). Biekorf, CIV, 2004, 4, pp. 301-316.

6500 VAN VLIET, A.P. Vissers en kapers. ’s Gravenhage, Stichting Hollandse Historische Reeks, 1994.

6501 VERE, Francis. The anti parle with the Archduke Albertus. Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum; New York, Da Capo Press, 1968.

6502 VERMEULEN, Joos. ‘Rebels Oostende: weergalm en naklank’. In: THOMAS, Werner. De val van het nieuwe Troje …, pp. 126-137.

6503 Verzamelde berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort 2 juli 1600. Utrecht, N. Van der Monde, 1836.

7195 ALENUS, Willy D. F. ‘Beleg van Oostende 1601-1604’. In: De Nederlanden ‘extra muros’. Ieper, Zannekin, 2009, pp. 101-120.

7196 DESLOOVER, Jolle. De logistieke organisatie en de bevoorrading van de stad Oostende tijdens de belegering (1601-1604). Leuven, KULeuven (Faculteit Letteren), 2007.

7197 MASSCHALCK, Eddy. ‘De politiek-religieuze context rond het Beleg van Oostende’. Lange Nelle, XXII, 2010, pp. 53-57, 75-79; XXIII, 2011, pp. 9-12, 28-32, 47-53, 77-82.

7198 MASSCHALCK, Eddy. ‘De Schotel van Scherpenheuvel’. De Plate, XXXIX, 2010, pp. 37-41.

7199 NEYTS, Ciska. Zeer stercke belegering der Zee-stadt Oostende: militaire logistiek in het Ejército de Flandes (1601-1604). Leuven, KULeuven (Faculteit Letteren), 2009.

7200 SIMONI, Anna E. C. The Ostend story: early tales of the great siege and the mediating role of Henrick van Haestens. ‘t Goy-Houten, Hes & De Graaf, 2003, 232 p.

7201 VANCRAEYNEST, Raymond. ‘Enkele kanttekeningen over Oostende en omgeving na het Beleg’. De Plate, XXXVI, 2007, p. 125.

8122 A.V. Brugge hospitaalstad gedurende het beleg van Oostende 1601-1602’. Biekorf, 1956, 1, pp. 12-15.

8123 ANSEEUW, Jan. ‘De inname van Oostende en het verlies van Sluis in 1604, 400 jaar geleden’. Archiefleven, 2004, 3, p. 5.

8124 ‘Belagerung von Ostende im Jahr 1601’. In: Militärischer Kalender auf das Jahr 1803. Berlin, Johann Friedrich Unger, 1803, 270 p. [Oostende: pp. 103-113].

8125 CASIER, Jan. ‘Het beleg van Oostende: 1604-2004’. Carolus Bonus, 2004, 1, p. 49.

8126 ‘De Nieuwe Tijd (1500-1789)’. Graningate, XXIV, 1994, p. 26.

8127 DEWULF, Redgy. ‘Oostendse mereaus van voor het Beleg’. Numismatica Brugge en het Vrije, januari 2015, pp. 12-14.

8128 ENTHOVEN, Victor. ‘Le ravitaillement de la garnison d’Ostende (1601-1604): un siège de trop’. Revue historique de Dunkerque et du littoral, XLV, 2012, pp. 17-38.

8129 J.H. ‘Beleg van Oostende’. Biekorf, 1954, 5, p. 136.

8130 ‘Kaart van het beleg van Oostende’. Roepsteen, 1990, 129, p. 30.

8131 KUIPERS, Jan J.B. en HALFWERK, Winant. De Staats-Spaanse linies. Vlissingen, Den Boer-De Ruiter, 2013, 248 p.

8132 L.S. ‘Oostende 1602. Eerste verjaring van het beleg gevierd’. Biekorf, 1946, 6, p. 143.

8133 ‘Le Siège d’Ostende’. In: Choses et gens de chez nous. Liège, A. Marechal, 1943, pp. 85-90.

8134 ‘Le Siège d’Ostende’. In: Michel de Ghelderode ou la Comédie des apparences. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1980, pp. 119-120.

8135 MAHIEU, Erwin. ‘Beleg van Oostende (1601-1604)’. Roepsteen, 2004, 190, p. 5; 191, p. 14; 192, p. 26; 192, p. 34.

8136 MASSCHALCK, Eddy. ‘1600, Oostende en de Slag bij Nieuwpoort: gewonnen slag, verloren strategie’. De Plate, XLII, 2013, 4, pp. 85-95.

8137 MASSCHALCK, Eddy. ‘De politiek-religieuze context rond het Beleg van Oostende: afl. 7 (slot)’. Lange Nelle, XXIV, 2012, pp. 17-22.

8138 MASSCHALCK, Eddy. ‘The Port of Ostend originated in the sixteenth century’. BIMCC Newsletter, XIV, 2011, 40, pp. 18-23.

8139 ‘Oostende na de overgave aan de aartshertogen Albertus en Isabella in ’t jaar 1604’. Roepsteen, 2004, 193, p. 32.

8140 RUYS, Georges. ‘Een vergeten peloton, de "Springers" van Oostende’. Lange Nelle, XXVII, 2015, 1, pp. 26-31.

8141 SÁEZ ABAD, Rubén. ‘Ostende (5 de julio 1601 – 22 de septiembre de 1604)’. In: Los grandes asedios de la época moderna (siclos XVI-XVII). Maddrid, Almena, 2010, 255 p. [Oostende : pp. 206-224].

8142 SEYS, Raf. Marginalia bij het Beleg van Oostende, 1601-1604. Koekelare, Raf Seys, 1996, 24 p.

8143 VANDEKERCKHOVE, Flor. ‘De definitieve scheiding der Nederlanden: het Beleg van Oostende (1601-1604)’. Het Visserijblad, LXXX, 2013, 8, pp. 8-9.

8144 VERMAUT, Claudia. ‘Het Beleg van Oostende, 1601–1604. deel 3: het einde van de strijd. De Grote Klok, februari 2002.

8145 WYNTIN, Wieland. “Wonderlijck, Vermaert ende Vroomelick verdedigt”: Het beleg van Oostende in Staatse pamfletten, 1601-1621. Leuven, KULeuven, Masterproef Geschiedenis, 2016, 114 p.